نحوه ی رفرنس دهی

نحوه ی رفرنس دهی
آخرین مطالب
یافتن منابع مرتبط با مقاله و پایان نامه

یافتن منابع مرتبط با مقاله و پایان نامه

اصول رفرنس دهی (Referencing)

اصول رفرنس دهی (Referencing)

شیوه رفرنس دهی به کتاب در مقالات فارسی و انگلیسی:

شیوه رفرنس دهی به کتاب در مقالات فارسی و انگلیسی:

افزایش اکسپت مقالات با بروز رسانی رفرنس ها

افزایش اکسپت مقالات با بروز رسانی رفرنس ها

رفرنس نویسی APA در مقالات حوزه علوم انسانی

رفرنس نویسی APA در مقالات حوزه علوم انسانی

اهمیت رفرنس نویسی در پایان نامه

اهمیت رفرنس نویسی در پایان نامه

رفرنس نویسی در مقالات علمی پژوهشی

رفرنس نویسی در مقالات علمی پژوهشی

آموزش رفرنس دهی مقالات انگلیسی و فارسی در یک دقیقه

آموزش رفرنس دهی مقالات انگلیسی و فارسی در یک دقیقه

آموزش رفرنس دهی مقاله با endnote در 15 دقیقه

آموزش رفرنس دهی مقاله با endnote در 15 دقیقه

Endnote چیست؟

Endnote چیست؟

به روز رسانی رفرنس های مقالات

به روز رسانی رفرنس های مقالات

خطاهای استناددهی در مقاله چیست؟

خطاهای استناددهی در مقاله چیست؟

رفرنس نویسی به شیوه APA در کتاب و مقاله

رفرنس نویسی به شیوه APA در کتاب و مقاله

 رفرنس دهی  به مجله و روزنامه به روش  APA

 رفرنس دهی  به مجله و روزنامه به روش  APA

رفرنس نویسی کتاب به روش هاروارد

رفرنس نویسی کتاب به روش هاروارد

رفرنس نویسی به مقالات با روش هاروارد

رفرنس نویسی به مقالات با روش هاروارد