دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی
آخرین مطالب
امکان هیات علمی شدن بورسیه ها بدون شرکت در فراخوان فراهم شد

امکان هیات علمی شدن بورسیه ها بدون شرکت در فراخوان فراهم شد

جذب کارمندان دولت با مدرک دکتری تخصصی در وزارت بهداشت

جذب کارمندان دولت با مدرک دکتری تخصصی در وزارت بهداشت

کاهش اساتید حق التدریس/ افزایش هیات علمی رسمی در دستور کار

کاهش اساتید حق التدریس/ افزایش هیات علمی رسمی در دستور کار

تمدید مهلت در فراخوان جذب هیئت علمی علوم پزشکی

تمدید مهلت در فراخوان جذب هیئت علمی علوم پزشکی

امروز پایان مهلت ثبت نام در فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها

امروز پایان مهلت ثبت نام در فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها

جذب ۱۰۰ هیات علمی جدید در رشته‌های علوم پایه و بالینی

جذب ۱۰۰ هیات علمی جدید در رشته‌های علوم پایه و بالینی

آغاز ثبت نام در فراخوان جذب هیات علمی از هفته آینده

آغاز ثبت نام در فراخوان جذب هیات علمی از هفته آینده

فراخوان جذب هیأت علمی از ۲۶ شهریور کلید می‌خورد

فراخوان جذب هیأت علمی از ۲۶ شهریور کلید می‌خورد

نحوه جذب وزرای دولت در دانشگاه ها

نحوه جذب وزرای دولت در دانشگاه ها

فراخوان جذب اعضای هیات علمی بهمن ماه 98

فراخوان جذب اعضای هیات علمی بهمن ماه 98

دانش‌آموختگان برتر در دانشگاه تهران جذب می شوند

دانش‌آموختگان برتر در دانشگاه تهران جذب می شوند

حقوق انترن ها و دستیاران پزشکی تا ۲۵ درصد افزایش یافت

حقوق انترن ها و دستیاران پزشکی تا ۲۵ درصد افزایش یافت

تدوین نقشه جذب اعضای هیئت علمی بر اساس نیازهای مناطق

تدوین نقشه جذب اعضای هیئت علمی بر اساس نیازهای مناطق

نقشه جذب اعضای هیئت علمی در دستور کار هیئت امنای دانشگاه های پزشکی

نقشه جذب اعضای هیئت علمی در دستور کار هیئت امنای دانشگاه های پزشکی

تغییر شرط سنی متقاضیان جذب هیئت علمی/ افزایش سقف جذب تا ۴۵ سال

تغییر شرط سنی متقاضیان جذب هیئت علمی/ افزایش سقف جذب تا ۴۵ سال

جذب ۵۱ استاد دانشگاه تهران

جذب ۵۱ استاد دانشگاه تهران