آخرین مطالب
امکان هیات علمی شدن بورسیه ها بدون شرکت در فراخوان فراهم شد

امکان هیات علمی شدن بورسیه ها بدون شرکت در فراخوان فراهم شد

رایزنی برای پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن به کارکنان و هیات علمی

رایزنی برای پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن به کارکنان و هیات علمی

آغاز ثبت نام در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد

آغاز ثبت نام در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد

جذب کارمندان دولت با مدرک دکتری تخصصی در وزارت بهداشت

جذب کارمندان دولت با مدرک دکتری تخصصی در وزارت بهداشت

رونمایی از سامانه ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

رونمایی از سامانه ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

پرداخت حقوق ماهانه به اعضای هیات علمی مأمور مطالعاتی

پرداخت حقوق ماهانه به اعضای هیات علمی مأمور مطالعاتی

کاهش اساتید حق التدریس/ افزایش هیات علمی رسمی در دستور کار

کاهش اساتید حق التدریس/ افزایش هیات علمی رسمی در دستور کار

تمدید مهلت در فراخوان جذب هیئت علمی علوم پزشکی

تمدید مهلت در فراخوان جذب هیئت علمی علوم پزشکی

پایان مهلت جذب هیئت علمی در رشته های بدون متقاضی

پایان مهلت جذب هیئت علمی در رشته های بدون متقاضی

امروز پایان مهلت ثبت نام در فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها

امروز پایان مهلت ثبت نام در فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها

جذب ۱۰۰ هیات علمی جدید در رشته‌های علوم پایه و بالینی

جذب ۱۰۰ هیات علمی جدید در رشته‌های علوم پایه و بالینی

آغاز ثبت نام در فراخوان جذب هیات علمی از هفته آینده

آغاز ثبت نام در فراخوان جذب هیات علمی از هفته آینده

فراخوان جذب هیأت علمی از ۲۶ شهریور کلید می‌خورد

فراخوان جذب هیأت علمی از ۲۶ شهریور کلید می‌خورد

نحوه جذب وزرای دولت در دانشگاه ها

نحوه جذب وزرای دولت در دانشگاه ها

فرایند جذب مدرسان دانشگاه علمی کاربردی از مهر۹۸ تغییر می کند

فرایند جذب مدرسان دانشگاه علمی کاربردی از مهر۹۸ تغییر می کند

فراخوان جذب اعضای هیات علمی بهمن ماه 98

فراخوان جذب اعضای هیات علمی بهمن ماه 98