آشنایی با اصطلاحات رایج در مقاله نویسی

انتشار 11 تیر 1398
مطالعه 4 دقیقه

بی تردید نگارش مقاله و چاپ آن در مجلات علمی بدون آگاهی از اصطلاحات و واژه های رایج در این زمینه کاری بس دشوار می باشد. بنابراین ضروری به نظر می رسد قبل از اقدام به نگارش مقاله با واژگان تخصصی و کیلدی مقاله نویسی آشنا شوید. به همین منظور موسسه آرمان مجموعه ای از این اصطلاحات را گردآوری نموده اند امید است در این زمینه مفید واقع شود.

آشنایی با اصطلاحات رایج در مقاله نویسی

بی تردید نگارش مقاله و چاپ آن در مجلات علمی بدون آگاهی از اصطلاحات و واژه‌های رایج در این زمینه کاری بس دشوار می‌باشد. بنابراین ضروری به نظر می‌رسد قبل از اقدام به نگارش مقاله با واژگان تخصصی و کیلدی مقاله نویسی آشنا شوید. به همین منظور موسسه آرمان مجموعه‌ای از این اصطلاحات را گردآوری نموده‌ امید است در این زمینه مفید واقع شود.

مقاله چیست؟

از نظر لغوی مقاله به معنی سخن و قول است. در فرهنگ فارسی دکتر محمد معین از مقاله به عنوان نوشته‌ای یاد شده که غالباً برای درج در روزنامه یا مجله تهیه می‌شود.

به دلیل اینکه هدف اصلی این نوشته نگارش مقالات علمی و دانشگاهی است، تعریف مقاله را می‌توان چنین بیان کرد که مقاله علمی، آن نوشتاری است که توسط یک یا چند پژوهشگر متخصص در مورد موضوعی خاص، با نظم و ساختار خاصی به رشته تحریر درآمده که در آن به ارائه نتایج پرداخته شده است. مخاطبان و نگارندگان مقالات اکثرا دانشجویان و پژوهشگران مجامع علمی و دانشگاهی می‌باشند و اغلب اوقات کشف علمی جدیدی را ارائه می‌کند. تا نتایج یافته‌های خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و در نهایت موجبات تشکیل پایگاهی از داده‌های علمی را فراهم آورند.

ردیف

اصطلاح

توضیح

1

Journal

مجلات علمی                 

2

Magazine

مجلات عمومی

3

Draft

نسخه اولیه مقاله، که برای ژورنال ارسال می شود

4

Manuscript

پیش نویس نهایی، که هنوز چاپ و پذیرش نشده است

5

Article/ Paper

مقاله پذیرفته شده توسط ادیتور مجله

6

Paper

مقالات علمی با موضوعی خاص اشاره دارد که توسط فرد یا افرادی متخصص در آن موضوع نوشته شده است (مقالات علمی)

7

Article

نسبت به paper از جامعیت بیشتری برخوردار است و به نوعی کلیه مقالات را در کل زمینه ها را در برمی گیرد (غیرتخصصی)

8

Proof

بعد از پذیرفته شدن مقاله، افرادی از همان ژورنال، مقاله شما را از نظر نگارشی، ویرایش می کنند و آن را به قالب ژورنال در می آورند. به این نسخه چرکنویس که برای اظهار نظر شما، برایتان ارسال خواهد گردید می گوییم.

9

Essay

مقاله یا  نوشته ایست که در آن فرد نقطه نظرات خود را با اطلاعات کمی ارائه می کند

10

Proceeding

 

مقاله های پذیرفته/ ارایه شده در یک کنفرانس در مجموعه مقاله های کنفرانس

11

Submit

فرآیند ارسال مقاله به مجله یا کنفرانس

12

Template

الگوی نگارش مقاله

13

Affiliation

نام نویسندگان به همراه وابستگی به مرکز تحقیقاتی یا دانشگاهی

14

Corresponding author

نویسنده مسئول و ارائه آدرس پستی، ایمیل، شماره تلفن و فاکس

15

Review Paper

مقالات مروری

16

Hot Papers

مقالاتی که پس از چاپ به سرعت مورد استقبال قرار می گیرند

17

Blind review

ارسال مقاله به داوران بدون نام نویسندگان برای داوری منصفانه

18

Peer review

ارسال مقاله به چند داور برای بررسی

19

Final version

نسخه نهایی یک مقاله پس از تصحیح توسط نویسندگان

20

Special issue

شماره ویژه مجلات که علاوه بر Regular issue به چاپ می رسند

21

Regular issue

شماره های معمولی مجلات که مرتب و ماهانه چاپ می شوند

22

Best papers

مقالات برتر کنرانس ها

23

Extra page charge

هزینه اضلفی بابت هر صفحه بیشتر از حدود تعیین شده توسط مجله

24

Early registration

هزینه ثبت نام زودهنگام که برای افرادی که زودتر ثبتنام میکنند کمتر است

25

Registration fee

هزینه ثبت نام بابت شرکت در کنفرانس و چاپ مقاله

26

TPC (Technical Program Committee)

کمیته برنامه‌ ریزی علمی کنفرانس

27

Invited review

مقالات مروری که به دعوت توسط پژوهشگران برجسته مجلات نوشته می شوند

28

Book Chapter

یک فصل کتاب که خلاصه و گردآوری چندین پژوهش باشد

29

Aims and Scopes

حیطه کاری و اهداف یک مجله

30

IF(Impact factor)

ضریب تاثیر یک مجله

31

Year IF

میانگین IF در پنج سال گذشته

32

Cited Half Life

نیم عمر ارجاع شده

33

Immediacy Index

نسبت مقالات استناد شده در یک مجله طی یک سال معین به مقالات منتشر شده‌ی قابل استناد در همان سال

34

open access

مجلاتی که بصورت  آزاد و رایگان در اختیار همه قرار می گیرند.

35

Publication fee

هزینه دریافت شده از طرف مجلات آزاد جهت چاپ مقاله

36

Editorial Board

شورای سردبیری ژورنال

37

Editor-in-Chief

سردبیر اصلی مجله

38

Associate Editor Chief

سردبیر مسئول که توسط سردبیر اصلی جهت انتخاب داور تعیین می شود

39

Research Highlights

نوشتن قسمت های نوآوری و نتایج ارزنده به صورت تک خطی و محدود

40

Oppose Reviewers

اعلام اسامی داورانی که مایل نیستید داور مقاله شما باشند

45

Suggest Reviewers

پیشنهاد داور به مجله از طرف نویسندگان طبق قوانین مجله

46

Reviewers

ابلاغ نظر داوران به مجله

47

Cover Letter

نامه ای که همراه مقاله  توسط نویسنده مقاله به ژورنال ارسال می شود

48

Guide for Author

قوانین نگارشی و اطلاعات لازم برای نوشتن مقاله بکه در بخشی از وب سایت مجله قرار داده می شود.

49

Supplementary materials/Data

موارد تکمیلی از جمله عکس، جدول و... جهت درک بهتر نتایج و چگونگی انجام پژوهش

50

Appendix

ضمیمه، مطالب مرتبط با متن مقاله که در داخل متن نمی توان گنجاند.

51

References

مراجع، ذکر منابع و مقالات استفاده شده در جهت نوشتن مقاله

52

Acknowledgment

تقدیر و تشکر از افراد یا مراکزی که در انجام پژوهش کمک کرده اند.

53

Conclusion

جمع بندی مروری از تمامی مقاله

54

Discussion

بحث، تفسیر و تعبیر نتایج و دستاوردهای پژوهش

55

Results

نتایج بدست آمده از پژوهش

56

Materials and methods

مواد و روش‌های مورد استفاده در مقاله

57

Introduction

مقدمه مقاله

58

Keywords

کلمات کلیدی مقاله

59

Abstract

چکیده مقاله، بیان دقیق اهمیت موضوع و همچنین چکیده ای از پژوهش

60

Tittle

عنوان مقاله، اولین چیزی که برای خواننده جلب توجه می کند

61

Submitted

مقاله ای که به ژورنال ارسال شده است

62

Under review

مقاله تحت داوری

63

Accept

پذیرش مقاله

64

Minor revision

اصلاح جزیی

65

Major revision

اصلاح عمده

66

Reject

عدم پذیرش

67

reject and resubmit

رد مقاله ولی امکان تصحیح مقاله توسط نویسندگان و ارسال مجدد به همان مجله

68

complete reject

رد کامل مقاله

70

Comment

نظر داوران در رابطه با پیشنویس مقاله

71

Revised manuscript

نسخه اصلاح شده یک مقاله

72

Digital Object Identifier (DOI)

شناسه الکترونیکی مخصوص هر مقاله

73

Plagiarism

سرقت ادبی

74

Data fabrication

ساختن جعلی نتایج

75

Data falsification

دستکاری نتایج

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
شکل هندسی برای طراحی سایت
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان