نظام وظیفه

آخرین اخبار نظام وظیفه
آخرین مطالب
تاثیر مقاله در کسر خدمت سربازی چقدر است ؟

تاثیر مقاله در کسر خدمت سربازی چقدر است ؟

جذب امریه سربازی دانشگاه شریف

جذب امریه سربازی دانشگاه شریف

شرایط اخذ کسری خدمت افراد متاهل

شرایط اخذ کسری خدمت افراد متاهل

شرایط اخذ کسر خدمت سربازی ایثارگران و نخبگان

شرایط اخذ کسر خدمت سربازی ایثارگران و نخبگان

قانون جریمه خدمت مشمولان غایب (خرید سربازی)

قانون جریمه خدمت مشمولان غایب (خرید سربازی)

شرایط اخذ معافیت عفو رهبری (بخشودگی سنی)

شرایط اخذ معافیت عفو رهبری (بخشودگی سنی)

شرایط اخذ معافیت سربازی مددجویان

شرایط اخذ معافیت سربازی مددجویان

شرایط اخذمعافیت سربازی با سهمیه ایثارگری

شرایط اخذمعافیت سربازی با سهمیه ایثارگری

شرایط معافیت سربازی با استفاده از کفالت

شرایط معافیت سربازی با استفاده از کفالت

شرایط معافیت سربازی به علت بيماري هاي عفوني

شرایط معافیت سربازی به علت بيماري هاي عفوني

شرایط معافیت سربازی به علت بيمار ي هاي روماتولوژي و بافت همبند

شرایط معافیت سربازی به علت بيمار ي هاي روماتولوژي و بافت همبند

معافیت سربازی به علت بيماري هاي قلب و عروق

معافیت سربازی به علت بيماري هاي قلب و عروق

معافیت سربازی به علت بيماري هاي گوش ، حلق و بيني

معافیت سربازی به علت بيماري هاي گوش ، حلق و بيني

معافیت سربازی به علت بيماري هاي چشم و عوارض بينائي

معافیت سربازی به علت بيماري هاي چشم و عوارض بينائي

معافیت سربازی به علت بيماري هاي فك و دهان و دندان

معافیت سربازی به علت بيماري هاي فك و دهان و دندان

معافیت سربازی به علت بيماري هاي دستگاه ادراري تناسلي

معافیت سربازی به علت بيماري هاي دستگاه ادراري تناسلي