کنفرانس ها

کنفرانس ها
آخرین مطالب
نکاتی در رابطه با آماده کردن پاورپوینت برای جلسه دفاع

نکاتی در رابطه با آماده کردن پاورپوینت برای جلسه دفاع

لیست کنفرانس های بین المللی تربیت بدنی در سال 2019

لیست کنفرانس های بین المللی تربیت بدنی در سال 2019

لیست کنفرانس های بین المللی مدیریت در سال 2019

لیست کنفرانس های بین المللی مدیریت در سال 2019

لیست کنفرانس های بین المللی حسابداری در سال 2019

لیست کنفرانس های بین المللی حسابداری در سال 2019

سابمیت مقاله در کنفرانس های بین المللی

سابمیت مقاله در کنفرانس های بین المللی

کنفرانس های خارجی حوزه پزشکی در سال 2019

کنفرانس های خارجی حوزه پزشکی در سال 2019

مزایای  شرکت در کنفرانس های بین المللی

مزایای شرکت در کنفرانس های بین المللی

چگونه کنفرانس های در حال پذیرش مقاله را پیدا کنیم؟

چگونه کنفرانس های در حال پذیرش مقاله را پیدا کنیم؟

نکات مهم در خصوص شرکت در کنگره ها و همایش ها

نکات مهم در خصوص شرکت در کنگره ها و همایش ها

اکسپت مقاله در کنفرانس خارجی

اکسپت مقاله در کنفرانس خارجی

ارسال مقاله به کنفرانس

ارسال مقاله به کنفرانس

تفاوت ارائه مقاله در مجلات علمی و کنفرانس ها

تفاوت ارائه مقاله در مجلات علمی و کنفرانس ها