موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات ISI ایمپکت دار مدیریت، کسب و کار و حسابداری

  مجلات آی اس آی ISI   20 اسفند 1397 - 15:14 لیست مجلات ISI ایمپکت دار مدیریت، کسب و کار و حسابداری

لیست مجلات ISI ایمپکت دار مدیریت، کسب و کار و حسابداری

لیست مجلات ISI ایمپکت دار رشته های مدیریت، کسب و کار و حسابداری برای استفاده علاقمندان و دانشجویان این رشته برای سابمیت و چاپ مقالات خود قرار داده شده است.

توضیحات مربوط به جدول:

تعداد مقالات منتشر شده در سال (2017 :Total Docs (2017

  تعداد مقالات منتشر شده در 3 سال اخیر : (Total ocs. (3years

 تعداد کل رفرنس های مقالات چاپ شده در سال 2017 : Total Refs

میانگین رفرنس های بکار رفته در مقالات چاپ شده در سال 2017 : Ref./oc

 


Title

Type

https://www.scimagojr.com/img/sorted_down.pngSJR

H index

Total Docs. (2017)

Total Docs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites / Doc. (2years)

Ref. / Doc.

country

1

Academy of Management Journal

journal

8.548 Q1

266

81

252

8036

1813

248

6.00

99.21

US

2

Academy of Management Review

journal

7.880 Q1

229

38

112

4286

825

96

6.56

112.79

US

3

Brookings Papers on Economic Activity

journal

6.851 Q1

70

6

72

589

139

53

3.20

98.17

US

4

Journal of International Business Studies

journal

5.198 Q1

156

79

170

5069

1227

166

6.00

64.16

GB

5

Journal of Conflict Resolution

journal

4.037 Q1

88

116

171

4996

483

167

2.96

43.07

US

6

IMF Economic Review

book series

3.287 Q1

57

23

85

724

151

81

1.72

31.48

GB

7

Review of Accounting Studies

journal

2.757 Q1

58

53

130

2719

293

127

1.81

51.30

NL

8

International Journal of Production Economics

journal

2.401 Q1

141

324

1022

16735

5392

984

4.90

51.65

NL

9

Family Business Review

journal

2.303 Q1

80

21

67

1635

261

51

3.65

77.86

US

10

Journal of Business Logistics

journal

2.089 Q1

25

21

92

1627

301

83

3.12

77.48

US

11

Journal of Policy Analysis and Management

journal

2.014 Q1

68

60

180

1727

422

136

2.67

28.78

US

12

Supply Chain Management

journal

1.986 Q1

91

36

144

2754

777

144

3.75

76.50

GB

13

Organization

journal

1.976 Q1

81

44

140

3743

464

132

2.63

85.07

US

14

Small Business Economics

journal

1.937 Q1

98

153

286

6905

1078

286

3.11

45.13

NL

15

Journal of Common Market Studies

journal

1.873 Q1

76

111

294

4509

761

283

2.16

40.62

GB

16

Journal of Business and Psychology

journal

1.735 Q1

58

76

148

3479

486

140

2.18

45.78

US

17

Business and Society

journal

1.707 Q1

58

39

102

3168

289

93

2.53

81.23

US

18

Journal of Service Management

journal

1.488 Q1

40

41

106

3500

426

105

3.91

85.37

GB

19

European Journal of Industrial Relations

journal

1.463 Q1

36

29

80

1073

123

68

1.61

37.00

US

20

International Journal of Health Geographics

journal

1.385 Q1

59

48

132

2472

441

129

2.69

51.50

GB

21

Decision Sciences

journal

1.382 Q1

93

57

126

2037

227

117

1.59

35.74

GB

22

Journal of Small Business Management

journal

1.337 Q1

85

68

207

4000

680

197

3.39

58.82

GB

23

British Journal of Management

journal

1.306 Q1

86

61

168

3542

538

161

2.94

58.07

GB

24

British Journal of Industrial Relations

journal

1.301 Q1

59

45

91

1610

166

87

1.70

35.78

GB

25

Journal of Business Ethics

journal

1.276 Q1

132

633

1253

26093

2990

937

2.74

41.22

NL

26

Feminist Economics

journal

1.255 Q1

45

39

100

1700

179

94

1.39

43.59

GB

27

Economic and Industrial Democracy

journal

1.195 Q1

32

35

106

1795

115

94

1.13

51.29

US

28

Corporate Governance

journal

1.136 Q1

62

33

110

2124

305

92

3.25

64.36

GB

29

Journal of Economics and Management Strategy

journal

1.110 Q1

58

45

121

1688

161

121

1.28

37.51

GB

30

Business Ethics Quarterly

journal

1.098 Q1

57

24

67

1946

141

62

1.70

81.08

GB

31

Journal of Management Inquiry

journal

1.097 Q1

52

36

138

2197

242

129

1.78

61.03

US

32

Journal of Industrial Economics

journal

1.021 Q1

67

32

85

1076

98

85

1.05

33.63

GB

33

Economic Inquiry

journal

0.992 Q1

61

120

307

4392

360

305

1.04

36.60

GB

34

Sustainability Accounting, Management and Policy Journal

journal

0.965 Q1

14

25

66

2319

163

65

2.60

92.76

GB

35

International Journal of Selection and Assessment

journal

0.927 Q1

53

38

103

2066

126

103

1.00

54.37

GB

36

ITiCSE-WGP 2015 - Proceedings of the 2015 ITiCSE Conference on Working Group Reports

conference and proceedings

0.914

4

0

9

0

41

7

5.86

0.00

US

37

Multinational Business Review

journal

0.913 Q1

18

20

62

1300

101

62

1.49

65.00

GB

38

Journal of Business Finance and Accounting

journal

0.910 Q1

60

51

131

3126

238

131

1.67

61.29

GB

39

Journal of Futures Markets

journal

0.895 Q1

45

58

175

1939

221

168

1.33

33.43

US

40

International Journal of Stress Management

journal

0.879 Q1

52

52

63

1562

133

58

1.67

30.04

US

41

Journal of Business and Technical Communication

journal

0.875 Q1

31

16

49

787

70

47

1.09

49.19

US

42

International Journal of Business Communication

journal

0.866 Q1

44

23

51

1321

109

49

2.13

57.43

US

43

Applied Stochastic Models in Business and Industry

journal

0.859 Q1

29

73

215

1502

210

182

1.20

20.58

US

44

Competition and Change

journal

0.843 Q1

9

26

68

1324

116

68

1.40

50.92

GB

45

Contemporary Economic Policy

journal

0.826 Q1

41

55

161

1695

196

154

1.00

30.82

GB

46

R and D Management

journal

0.822 Q1

86

71

140

3414

296

133

1.60

48.08

GB

47

Industry and Innovation

journal

0.785 Q1

50

58

101

2914

152

99

1.38

50.24

GB

48

Eurasian Business Review

journal

0.729 Q1

9

38

51

1011

69

48

1.43

26.61

CH

49

Architectural Engineering and Design Management

journal

0.727 Q1

18

37

77

1524

153

69

1.85

41.19

GB

50

Journal of Intellectual Capital

journal

0.701 Q1

68

44

103

3650

420

101

3.90

82.95

GB

51

Engineering, Construction and Architectural Management

journal

0.653 Q1

41

72

119

4379

225

115

1.84

60.82

GB

52

Total Quality Management and Business Excellence

journal

0.634 Q1

65

181

297

5732

425

256

1.44

31.67

GB

53

International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research

journal

0.629 Q1

51

77

108

4201

230

107

2.03

54.56

GB

54

Financial Accountability and Management

journal

0.624 Q1

7

21

59

1132

103

59

1.53

53.90

US

55

European Business Review

journal

0.585 Q1

33

37

100

2544

246

100

1.07

68.76

GB

56

International Journal of Productivity and Performance Management

journal

0.578 Q1

42

60

166

3677

344

164

1.59

61.28

GB

57

Journal of International Entrepreneurship

journal

0.570 Q1

32

25

73

1496

124

58

1.85

59.84

NL

58

GENEVA Risk and Insurance Review

journal

0.570 Q1

17

8

30

263

19

27

0.31

32.88

DE

59

ACM Transactions on Information Systems

journal

0.563 Q1

72

49

82

2877

273

82

3.00

58.71

US

60

International Journal of Wine Business Research

journal

0.562 Q1

27

27

55

1709

83

53

1.54

63.30

GB

61

Public Money and Management

journal

0.560 Q1

40

92

254

2329

221

218

0.95

25.32

GB

62

Journal of Consumer Policy

journal

0.560 Q1

34

26

79

1482

130

71

0.91

57.00

DE

63

Research in International Business and Finance

journal

0.548 Q1

27

347

260

12435

451

247

1.85

35.84

NL

64

Management Decision

journal

0.541 Q1

77

123

345

8560

607

345

1.66

69.59

GB

65

Journal of Evolutionary Economics

journal

0.518 Q1

61

62

149

2652

169

142

0.93

42.77

DE

66

Business History

journal

0.517 Q1

27

112

182

3754

171

170

1.16

33.52

GB

67

Education and Training

journal

0.506 Q1

51

74

175

3502

316

175

1.63

47.32

GB

68

Asia Europe Journal

journal

0.504 Q1

13

30

90

1359

87

85

0.98

45.30

DE

69

BRQ Business Research Quarterly

journal

0.501 Q1

12

21

62

1462

150

58

2.74

69.62

NL

70

British Food Journal

journal

0.500 Q1

64

206

500

10156

840

495

1.42

49.30

GB

71

Australian Journal of Management

journal

0.497 Q1

33

30

99

1762

116

91

1.23

58.73

US

72

Journal of Economics and Business

journal

0.496 Q1

43

32

99

1262

113

96

1.13

39.44

NL

73

International Journal of Quality and Reliability Management

journal

0.492 Q1

70

84

187

4201

308

187

1.48

50.01

GB

74

Journal of Portfolio Management

journal

0.486 Q1

42

88

202

1644

148

184

0.83

18.68

US

75

Journal of Management Education

journal

0.484 Q2

37

48

145

1832

177

126

1.20

38.17

US

76

American Bankruptcy Law Journal

journal

0.481 Q2

12

20

39

2236

15

38

0.29

111.80

US

77

Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics

journal

0.479 Q2

19

12

51

682

53

50

0.88

56.83

US

78

Review of Managerial Science

journal

0.479 Q2

13

74

86

2781

141

82

1.76

37.58

DE

79

Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research

journal

0.477 Q2

21

18

58

836

117

51

1.13

46.44

CL

80

European Journal of Training and Development

journal

0.477 Q2

46

44

122

2887

175

121

1.16

65.61

GB

81

Review of Quantitative Finance and Accounting

journal

0.477 Q2

33

115

184

4310

171

184

0.73

37.48

US

82

International Journal of Emerging Markets

journal

0.474 Q2

18

40

114

2430

173

114

1.44

60.75

GB

83

Quality Management Journal

journal

0.473 Q2

6

16

58

647

39

46

0.59

40.44

US

84

Disaster Prevention & Management

journal

0.470 Q2

39

36

127

1536

153

126

1.11

42.67

GB

85

Journal of International Financial Management and Accounting

journal

0.466 Q2

30

14

28

626

52

28

0.89

44.71

GB

86

Leadership and Organization Development Journal

journal

0.466 Q2

51

67

159

4867

209

159

1.17

72.64

GB

87

Business Process Management Journal

journal

0.465 Q2

68

68

164

4607

317

164

1.64

67.75

GB

88

International Economics

journal

0.451 Q2

6

45

86

1310

106

83

0.84

29.11

NL

89

TQM Journal

journal

0.451 Q2

55

52

156

3709

255

153

1.56

71.33

GB

90

Journal of Health Organization and Management

journal

0.447 Q2

33

51

192

2692

238

188

0.92

52.78

GB

91

Information Technology and Management

journal

0.439 Q2

30

31

81

1385

143

74

1.85

44.68

NL

92

Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management

journal

0.439 Q2

3

13

30

523

24

27

0.89

40.23

GB

93

Frontiers of Health Services Management

journal

0.437 Q2

20

7

70

0

33

35

0.44

0.00

US

94

Journal of Economics/ Zeitschrift für Nationalokonomie

journal

0.434 Q2

26

58

109

1031

76

107

0.68

17.78

DE

95

Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied

journal

0.430 Q2

48

52

144

2849

170

143

0.96

54.79

US

96

Decision Sciences Journal of Innovative Education

journal

0.417 Q2

11

21

65

713

59

62

0.98

33.95

GB

97

American Journal of Mathematical and Management Sciences

journal

0.412 Q2

12

33

63

600

51

63

0.50

18.18

GB

98

Gender in Management

journal

0.412 Q2

40

41

88

2269

122

87

1.36

55.34

GB

99

International Journal of Economic Research

journal

0.408 Q2

12

704

472

20646

224

472

0.53

29.33

IN

100

Accounting History Review

journal

0.402 Q2

16

12

46

825

57

41

1.20

68.75

GB

101

Management Research Review

journal

0.396 Q2

38

68

185

4850

245

185

1.17

71.32

GB

102

Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice

journal

0.392 Q2

25

40

101

1200

100

94

1.05

30.00

DE

103

Journal of Education for Business

journal

0.390 Q2

38

40

173

1358

129

173

0.66

33.95

CN

104

International Journal of Event and Festival Management

journal

0.388 Q2

17

22

52

1131

68

50

0.68

51.41

GB

105

Construction Economics and Building

journal

0.379 Q2

12

24

84

1331

81

81

0.98

55.46

AU

106

Critical Perspectives on International Business

journal

0.378 Q2

19

27

58

1362

68

58

0.95

50.44

GB

107

Simulation and Gaming

journal

0.377 Q2

51

49

125

1962

168

116

1.10

40.04

US

108

Measuring Business Excellence

journal

0.373 Q2

34

25

66

1407

103

66

1.24

56.28

GB

109

Journal of Corporate Real Estate

journal

0.368 Q2

19

19

52

910

46

49

1.22

47.89

GB

110

International Conference on Information and Knowledge Management, Proceedings

conference and proceedings

0.364

96

0

287

0

714

276

2.90

0.00

IT

111

Journal of Business Economics and Management

journal

0.361 Q2

27

70

203

3307

315

202

1.59

47.24

LT

112

Clothing and Textiles Research Journal

journal

0.360 Q2

29

19

63

758

59

60

0.90

39.89

US

113

International Journal of Health Care Quality Assurance

journal

0.358 Q2

37

70

201

2151

207

188

1.02

30.73

GB

114

Public Organization Review

journal

0.357 Q2

19

58

108

1951

80

102

0.52

33.64

NL

115

International Journal of Productivity and Quality Management

journal

0.352 Q2

21

82

189

4202

242

189

0.96

51.24

GB

116

Journal of Management Development

journal

0.352 Q2

47

86

227

5006

278

227

1.34

58.21

GB

117

Psychologist-Manager Journal

journal

0.351 Q2

8

15

34

717

31

32

0.47

47.80

US

118

Business and Professional Communication Quarterly

journal

0.348 Q2

28

31

114

1071

69

99

0.43

34.55

US

119

Business History Review

journal

0.347 Q2

24

21

75

1156

36

60

0.64

55.05

GB

120

Journal of Small Business and Enterprise Development

journal

0.343 Q2

50

75

140

4214

191

140

1.15

56.19

GB

121

Property Management

journal

0.342 Q2

21

35

76

1588

80

75

0.94

45.37

GB

122

Managerial Auditing Journal

journal

0.340 Q2

43

43

111

3036

128

111

0.91

70.60

GB

123

Journal of Economic Issues

journal

0.337 Q2

36

71

210

3228

160

202

0.67

45.46

GB

124

Corporate Governance (Bingley)

journal

0.336 Q2

43

50

141

3565

160

141

1.18

71.30

GB

125

Computer Law and Security Review

journal

0.334 Q2

24

90

240

903

184

210

0.86

10.03

GB

126

International Journal of Procurement Management

journal

0.331 Q2

18

39

115

2011

127

114

1.15

51.56

CH

127

Research on Managing Groups and Teams

book series

0.329 Q2

17

12

22

876

20

22

0.80

73.00

GB

128

Journal of Agricultural and Food Industrial Organization

journal

0.325 Q2

19

13

33

225

25

33

0.50

17.31

DE

129

Social Responsibility Journal

journal

0.320 Q2

20

37

139

2575

121

139

0.80

69.59

GB

130

International Journal of Clothing Science and Technology

journal

0.318 Q2

29

65

158

1520

119

158

0.69

23.38

GB

131

International Journal of Quality and Service Sciences

journal

0.309 Q2

17

32

90

1577

99

90

1.13

49.28

GB

132

Journal of Management History

journal

0.308 Q2

17

28

73

2061

60

70

0.85

73.61

GB

133

Public Works Management and Policy

journal

0.307 Q2

13

26

74

877

32

62

0.51

33.73

US

134

Harvard Business Review

journal

0.305 Q2

154

109

507

29

767

107

8.06

0.27

US

135

International Journal of Workplace Health Management

journal

0.303 Q2

13

32

58

1666

61

58

0.43

52.06

GB

136

Advances in Global Leadership

book series

0.302 Q2

13

11

31

603

30

29

0.85

54.82

GB

137

OECD Journal: Journal of Business Cycle Measurement and Analysis

journal

0.302 Q2

3

0

25

0

18

25

0.57

0.00

FR

138

Industrial and Commercial Training

journal

0.301 Q2

25

43

163

1200

122

163

0.87

27.91

GB

139

Services Marketing Quarterly

journal

0.297 Q2

18

20

64

578

42

64

0.71

28.90

GB

140

Economy of Region

journal

0.297 Q2

6

107

310

2467

167

310

0.56

23.06

RU

141

Journal of Property Investment and Finance

journal

0.297 Q2

28

42

109

1657

64

108

0.42

39.45

GB

142

Serbian Journal of Management

journal

0.294 Q2

4

24

63

734

50

60

0.71

30.58

RS

143

IEEE International Workshop on Integrated Power Packaging, IWIPP 2015

conference and proceedings

0.293

1

0

2

0

2

2

1.00

0.00

US

144

Journal of Intelligence Studies in Business

journal

0.293 Q2

6

18

50

768

46

42

1.18

42.67

SE

145

Journal of Private Enterprise

journal

0.286 Q2

7

27

76

893

19

75

0.20

33.07

US

146

Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth

book series

0.286 Q2

13

8

27

494

22

19

1.50

61.75

GB

147

Business Information Review

journal

0.279 Q2

13

27

93

412

38

77

0.28

15.26

US

148

Chinese Management Studies

journal

0.278 Q2

17

41

109

2679

103

107

0.80

65.34

GB

149

Competitiveness Review

journal

0.274 Q2

18

28

87

2136

104

85

1.25

76.29

GB

150

Australasian Journal of Information Systems

journal

0.273 Q3

10

48

81

2376

69

73

0.84

49.50

AU

151

Management Review Quarterly

journal

0.266 Q3

11

8

29

1080

30

28

1.50

135.00

DE

152

Foresight and STI Governance

journal

0.264 Q3

10

33

64

1330

79

64

1.09

40.30

RU

153

International Journal of Business and Globalisation

journal

0.263 Q3

10

63

180

3227

125

178

0.88

51.22

CH

154

EuroMed Journal of Business

journal

0.260 Q3

13

19

58

1394

57

58

0.85

73.37

GB

155

Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management

journal

0.259 Q3

5

12

55

572

16

54

0.16

47.67

US

156

Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development

journal

0.257 Q3

8

26

50

1131

35

50

0.79

43.50

GB

157

Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration

journal

0.253 Q3

3

65

130

1598

36

130

0.32

24.58

CZ

158

Industria Textila

journal

0.250 Q3

11

74

165

1392

71

165

0.42

18.81

RO

159

Economia e Politica Industriale

journal

0.249 Q3

5

26

84

1161

50

81

0.77

44.65

CH

160

International Journal of Health Governance

journal

0.247 Q3

20

30

79

911

42

78

0.47

30.37

GB

161

Enterprise and Society

journal

0.245 Q3

21

17

74

1280

37

71

0.56

75.29

GB

162

McKinsey Quarterly

journal

0.244 Q3

28

0

191

0

66

156

0.45

0.00

US

163

Journal of Homeland Security and Emergency Management

journal

0.242 Q3

15

12

102

499

93

100

0.88

41.58

DE

164

South East European Journal of Economics and Business

journal

0.240 Q3

7

18

37

887

24

37

0.69

49.28

BA

165

IIMB Management Review

journal

0.240 Q3

11

29

71

1112

71

58

1.08

38.34

GB

166

International Journal of Electronic Business

journal

0.240 Q3

5

11

36

708

16

36

0.50

64.36

GB

167

SPE Economics and Management

journal

0.239 Q3

10

13

45

340

44

45

0.93

26.15

US

168

European Research Studies Journal

journal

0.234 Q3

19

295

193

9020

1026

193

5.74

30.58

GR

169

Asia-Pacific Journal of Business Administration

journal

0.234 Q3

11

15

50

1023

31

48

0.38

68.20

GB

170

Jahrbucher für Nationalokonomie und Statistik

journal

0.231 Q3

17

30

94

782

43

84

0.56

26.07

DE

171

Action Learning: Research and Practice

journal

0.229 Q3

9

28

93

529

38

62

0.59

18.89

GB

172

Journal of Real Estate Literature

journal

0.228 Q3

14

20

51

976

46

51

0.93

48.80

US

173

Journal of Teaching in International Business

journal

0.227 Q3

19

16

56

530

30

45

0.67

33.13

US

174

Leadership in Health Services

journal

0.227 Q3

17

39

83

920

67

80

0.89

23.59

GB

175

EUROPEC 2015

conference and proceedings

0.226

6

0

87

0

58

86

0.67

0.00

US

176

Wirtschaftsdienst

journal

0.224 Q3

6

143

486

1208

57

423

0.14

8.45

DE

177

Australasian Accounting, Business and Finance Journal

journal

0.224 Q3

3

30

80

1177

33

71

0.45

39.23

AU

178

Journal of International Education in Business

journal

0.221 Q3

7

12

26

816

23

26

0.73

68.00

GB

179

Contaduria y Administracion

journal

0.219 Q3

4

95

157

3460

64

141

0.45

36.42

MX

180

Journal of Indian Business Research

journal

0.219 Q3

10

16

49

1358

45

49

0.82

84.88

GB

181

Strategic Change

journal

0.217 Q3

5

52

94

2503

62

92

0.64

48.13

GB

182

African Journal of Economic and Management Studies

journal

0.216 Q3

8

35

75

1896

50

73

0.61

54.17

GB

183

Research in Consumer Behavior

book series

0.214 Q3

10

0

50

0

17

47

0.27

0.00

GB

184

South African Journal of Economic and Management Sciences

journal

0.212 Q3

11

55

141

3037

90

140

0.69

55.22

ZA

185

Managerial Finance

journal

0.210 Q3

31

80

212

3585

101

211

0.34

44.81

GB

186

International Journal of Management in Education

journal

0.209 Q3

9

24

75

1684

23

75

0.29

70.17

CH

187

Research in Competence-Based Management

book series

0.207 Q3

5

7

11

365

4

11

0.00

52.14

GB

188

International Journal of Managerial Finance

journal

0.203 Q3

16

30

87

1612

54

86

0.67

53.73

GB

189

International Journal of Industrial Engineering and Management

journal

0.199 Q3

7

24

72

891

35

72

0.48

37.13

RS

190

Pertanika Journal of Social Science and Humanities

journal

0.195 Q3

7

174

593

5576

107

586

0.16

32.05

MY

191

Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation, and Economic Growth

book series

0.195 Q3

9

10

33

235

12

17

0.29

23.50

GB

192

Intereconomics

journal

0.194 Q3

17

69

160

373

62

121

0.60

5.41

DE

193

Developments in Corporate Governance and Responsibility

book series

0.192 Q3

4

27

50

1390

12

50

0.24

51.48

GB

194

Journal of General Management

journal

0.192 Q3

15

14

59

706

23

54

0.43

50.43

GB

195

Prabandhan: Indian Journal of Management

journal

0.192 Q3

4

48

96

1746

58

93

0.62

36.38

IN

196

International Journal of the Economics of Business

journal

0.191 Q3

21

19

68

718

29

67

0.55

37.79

GB

197

Proceedings of Institution of Civil Engineers: Management, Procurement and Law

journal

0.191 Q3

7

23

98

637

24

82

0.17

27.70

GB

198

Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennosti

trade journal

0.190 Q3

6

198

805

1536

52

805

0.06

7.76

RU

199

Jurnal Ekonomi Malaysia

journal

0.184 Q3

4

26

72

1041

20

72

0.11

40.04

MY

200

Custos e Agronegocio

journal

0.182 Q3

4

95

210

3234

33

207

0.15

34.04

BR

201

Management

journal

0.181 Q3

19

53

139

2711

84

132

0.69

51.15

HR

202

Human Systems Management

journal

0.176 Q3

26

31

63

1484

33

63

0.50

47.87

NL

203

Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues

journal

0.175 Q3

14

0

19

0

16

19

0.00

0.00

GB

204

Journal of Organisational Transformation & Social Change

journal

0.174 Q3

4

14

46

815

21

40

0.44

58.21

GB

205

Journal of Applied Economic Sciences

journal

0.173 Q3

7

180

330

5019

140

328

0.41

27.88

RO

206

Management and Marketing

journal

0.169 Q3

4

40

74

1932

33

73

0.39

48.30

RO

207

Futuribles: Analyse et Prospective

journal

0.168 Q3

5

45

162

363

14

144

0.11

8.07

FR

208

Universia Business Review

journal

0.165 Q3

10

9

69

289

31

69

0.36

32.11

ES

209

Journal of Insect Biotechnology and Sericology

journal

0.165 Q3

16

17

31

409

16

30

0.37

24.06

JP

210

Management Revue

journal

0.163 Q3

2

6

25

235

13

20

0.43

39.17

DE

211

International Journal of Technology, Policy and Management

journal

0.159 Q3

16

18

62

764

31

61

0.58

42.44

GB

212

Journal of Asia-Pacific Business

journal

0.158 Q3

12

17

58

761

19

46

0.40

44.76

US

213

Jurnal Pengurusan

journal

0.158 Q3

7

48

127

2595

37

127

0.21

54.06

MY

214

Journal of International Commerce, Economics and Policy

journal

0.157 Q3

3

18

37

817

13

37

0.36

45.39

SG

215

Journal of Asian Pacific Communication

journal

0.155 Q3

13

14

53

511

15

52

0.08

36.50

NL

216

Tekstilec

trade journal

0.154 Q3

8

34

115

922

29

98

0.39

27.12

SI

217

International Review of Management and Marketing

journal

0.150 Q3

14

0

587

0

367

587

0.63

0.00

TR

218

International Journal of Electronic Customer Relationship Management

journal

0.148 Q3

9

5

39

374

15

39

0.37

74.80

GB

219

Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability

book series

0.147 Q3

5

0

79

0

41

76

0.31

0.00

GB

220

Proceedings - 2015 International Conference on Identification, Information, and Knowledge in the Internet of Things, IIKI 2015

conference and proceedings

0.145

3

0

68

0

28

66

0.42

0.00

US

221

Progress in International Business Research

book series

0.144 Q3

5

23

81

1705

34

51

1.27

74.13

GB

222

Competition and Regulation in Network Industries

journal

0.143 Q3

4

7

46

462

9

44

0.29

66.00

GB

223

International Journal of Information Systems and Change Management

journal

0.141 Q3

9

15

34

632

5

31

0.18

42.13

GB

224

IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management

conference and proceedings

0.141

10

0

1416

0

344

1412

0.20

0.00

US

225

Qualitative Research in Organizations and Management

journal

0.140 Q4

10

18

66

1302

22

66

0.48

72.33

GB

226

Scientific Annals of Economics and Business

journal

0.138 Q4

3

41

94

1454

14

94

0.15

35.46

RO

227

Bottom Line

journal

0.138 Q4

12

20

80

1268

19

78

0.27

63.40

GB

228

Journal Globalization, Competitiveness and Governability

journal

0.137 Q4

3

19

58

815

13

56

0.25

42.89

ES

229

Asian Academy of Management Journal

journal

0.135 Q4

7

16

54

1157

26

54

0.42

72.31

MY

230

ICSOFT-PT 2015 - 10th International Conference on Software Paradigm Trends, Proceedings; Part of 10th International Joint Conference on Software Technologies, ICSOFT 2015

conference and proceedings

0.133

4

0

19

0

12

17

0.71

0.00

PT

231

20th Electrical Power Distribution Conference, EPDC 2015

conference and proceedings

0.132

2

0

49

0

22

48

0.46

0.00

US

232

Costume

journal

0.130 Q4

6

14

39

687

7

31

0.26

49.07

GB

233

Hitotsubashi Journal of Economics

journal

0.130 Q4

8

12

40

275

9

40

0.22

22.92

JP

234

International Journal of Economics and Business Research

journal

0.129 Q4

2

51

152

2070

20

150

0.13

40.59

CH

235

Journal of Business and Retail Management Research

journal

0.129 Q4

4

76

69

2557

13

67

0.12

33.64

GB

236

Proceedings of 2016 IEEE International Conference on Cloud Computing and Big Data Analysis, ICCCBDA 2016

conference and proceedings

0.126

3

0

71

0

34

70

0.49

0.00

US

237

Latin American Business Review

journal

0.125 Q4

11

15

52

916

13

50

0.25

61.07

GB

238

Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa

journal

0.125 Q4

6

28

52

987

15

51

0.31

35.25

ES

239

CHANTS 2015 - Proceedings of the 10th ACM MobiCom Workshop on Challenged Networks, co-located with MobiCom 2015

conference and proceedings

0.124

4

0

17

0

20

15

1.33

0.00

US

240

Additives for Polymers

trade journal

0.124 Q4

2

0

3

0

1

3

0.33

0.00

GB

241

Textile History

journal

0.124 Q4

9

15

45

1161

7

37

0.15

77.40

GB

242

NTU Management Review

journal

0.124 Q4

2

19

83

922

7

83

0.06

48.53

TW

243

Applications of Management Science

book series

0.124 Q4

4

9

12

245

5

12

0.42

27.22

GB

244

Institutions and Economies

journal

0.124 Q4

5

21

55

964

14

55

0.23

45.90

MY

245

Advanced Series in Management

book series

0.124 Q4

6

19

37

1137

11

22

0.00

59.84

GB

246

2016 IEEE Conference on Control Applications, CCA 2016

conference and proceedings

0.123

1

0

1

0

0

1

0.00

0.00

US

247

Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, Proceedings of the 13th International Conference on TCSET 2016

conference and proceedings

0.123

0

0

1

0

0

1

0.00

0.00

US

248

Proceedings of the 15th International Heat Transfer Conference, IHTC 2014

conference and proceedings

0.123

1

0

1

0

0

1

0.00

0.00

US

249

Healthcare Financial Management

journal

0.123 Q4

17

0

378

0

39

378

0.09

0.00

US

250

New Technology Based Firms in the New Millennium

book series

0.120 Q4

5

0

14

0

3

13

0.23

0.00

GB

251

International Journal of Business Research

journal

0.120 Q4

4

0

133

0

23

129

0.17

0.00

RU

252

Transnational Corporations

journal

0.119 Q4

20

17

12

843

3

12

0.25

49.59

US

253

Frontiers of Business Research in China

journal

0.116 Q4

8

13

30

707

6

30

0.00

54.38

CN

254

Corporate Ownership and Control

journal

0.115 Q4

13

0

675

0

94

663

0.15

0.00

UA

255

Studies in Managerial and Financial Accounting

book series

0.113 Q4

7

6

35

634

6

32

0.28

105.67

GB

256

Productivity Management

trade journal

0.113 Q4

5

37

160

171

8

126

0.02

4.62

DE

257

Advances in Business and Management Forecasting

book series

0.113 Q4

4

0

22

0

3

22

0.08

0.00

GB

258

Technische Textilien

trade journal

0.112 Q4

7

0

30

0

1

30

0.00

0.00

DE

259

Advances in Taxation

book series

0.111 Q4

5

8

21

365

2

19

0.17

45.63

GB

260

International Journal of Interdisciplinary Organizational Studies

journal

0.111 Q4

1

5

30

205

2

30

0.08

41.00

US

261

ICBMH 2016 - 12th International Conference on Bulk Materials Storage, Handling and Transportation, Proceedings

conference and proceedings

0.111

1

0

65

0

7

63

0.11

0.00

AU

262

Sustainable Buildings and Structures - Proceedings of the 1st International Conference on Sustainable Buildings and Structures, ICSBS 2015

conference and proceedings

0.110

1

0

39

0

3

38

0.08

0.00

CN

263

Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis

book series

0.108 Q4

6

0

49

0

6

46

0.12

0.00

GB

264

Society of Petroleum Engineers - SPE Nigeria Annual International Conference and Exhibition, NAICE 2015

conference and proceedings

0.108

2

0

167

0

13

166

0.08

0.00

US

265

World Sports Activewear

trade journal

0.106 Q4

3

7

4

0

0

4

0.00

0.00

GB

266

Betonwerk und Fertigteil-Technik/Concrete Precasting Plant and Technology

journal

0.106 Q4

9

114

268

113

6

268

0.03

0.99

DE

267

Textile Asia

trade journal

0.105 Q4

12

0

127

0

4

127

0.06

0.00

HK

268

Kettenwirk-Praxis

trade journal

0.105 Q4

5

5

21

13

3

21

0.00

2.60

DE

269

BTRA Scan

journal

0.105 Q4

3

8

29

29

1

25

0.06

3.63

IN

270

Middle East Quarterly

journal

0.104 Q4

13

17

71

558

14

69

0.19

32.82

US

271

Economists' Voice

journal

0.104 Q4

13

6

13

76

2

12

0.13

12.67

DE

272

American Fuel and Petrochemical Manufacturers, AFPM - Plant Automation and Decision Support Conference 2016, Held at Q and A and Technology Forum

conference and proceedings

0.103

0

0

8

0

0

7

0.00

0.00

US

273

Journal of International Business and Economics

journal

0.103 Q4

1

0

83

0

2

81

0.02

0.00

RU

274

Textile World

trade journal

0.103 Q4

5

48

152

42

7

8

0.00

0.88

US

275

Asian Case Research Journal

journal

0.102 Q4

2

16

48

293

3

48

0.09

18.31

SG

276

Veterinary Economics

journal

0.102 Q4

3

0

18

0

0

10

0.00

0.00

US

277

Colourage

trade journal

0.102 Q4

21

22

153

164

3

153

0.00

7.45

IN

278

Airline Business

journal

0.102 Q4

5

147

385

0

2

206

0.01

0.00

US

279

Canadian Textile Journal

trade journal

0.102 Q4

4

0

13

0

0

13

0.00

0.00

CA

280

Textile View2 Magazine

journal

0.102 Q4

0

0

25

0

0

14

0.00

0.00

NL

281

Advances in Management Accounting

book series

0.102 Q4

8

15

45

1086

8

42

0.25

72.40

GB

282

Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

journal

0.101 Q4

8

31

15

1708

1

15

0.07

55.10

DE

283

Fortune

journal

0.101 Q4

13

82

472

0

14

227

0.06

0.00

US

284

Proceedings of the International Conference on Electronic Business (ICEB)

conference and proceedings

0.101

5

0

202

0

4

196

0.01

0.00

NL

285

Africa and Middle East Textiles

journal

0.101 Q4

2

0

26

0

0

22

0.00

0.00

GB

286

Asian Journal of Management Cases

journal

0.101 Q4

5

16

39

190

2

27

0.00

11.88

GB

287

Prakseologia

journal

0.101 Q4

2

0

29

0

0

27

0.00

0.00

PL

288

Specialty Fabrics Review

journal

0.101 Q4

4

22

403

0

0

30

0.00

0.00

US

289

Textiles Trends

trade journal

0.101 Q4

4

9

31

58

0

31

0.00

6.44

IN

290

Management Education

journal

0.101 Q4

1

0

32

0

0

32

0.00

0.00

US

291

Crafts

trade journal

0.100 Q4

1

0

39

0

1

39

0.00

0.00

GB

292

Melliand International

trade journal

0.100 Q4

13

9

51

52

4

51

0.06

5.78

US

293

Optics InfoBase Conference Papers

conference and proceedings

0.100

1

0

536

0

3

533

0.01

0.00

US

294

Knitting International

trade journal

0.100 Q4

5

57

52

0

0

52

0.00

0.00

GB

295

Textile View Magazine

trade journal

0.100 Q4

0

4

57

0

0

57

0.00

0.00

NL

296

Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

journal

0.100 Q4

5

0

76

0

0

73

0.00

0.00

DE

297

Technical Textiles International

trade journal

0.100 Q4

10

29

78

83

1

78

0.02

2.86

GB

298

Textile Outlook International

journal

0.100 Q4

6

18

94

48

14

79

0.24

2.67

GB

299

Hali: The International Magazine of Antique Carpet and Textile Art

trade journal

0.100 Q4

2

19

81

2

0

81

0.00

0.11

GB

300

Textile Network

journal

0.100 Q4

2

0

94

0

0

81

0.00

0.00

DE

301

Nonwovens Industry

trade journal

0.100 Q4

4

76

205

0

0

98

0.00

0.00

US

302

Journal of the Japan Research Association for Textile End-Uses

journal

0.100 Q4

6

121

326

248

1

108

0.01

2.05

JP

303

Apparel

trade journal

0.100 Q4

5

29

124

2

0

123

0.00

0.07

NL

304

M et T2

journal

0.100 Q4

0

8

168

0

0

125

0.00

0.00

FR

305

Textil-Revue

trade journal

0.100 Q4

0

37

157

0

0

156

0.00

0.00

CH

306

ENR (Engineering News-Record)

journal

0.100 Q4

6

443

1775

2020

7

1769

0.00

4.56

US

307

Drapers

journal

0.100 Q4

1

357

883

0

0

237

0.00

0.00

GB

308

Journal du Textile

trade journal

0.100 Q4

1

177

367

0

0

367

0.00

0.00

FR

309

Economist

journal

0.100 Q4

8

3899

11993

0

0

9786

0.00

0.00

GB

310

British Plastics and Rubber

trade journal

 

3

3

0

0

0

0

0.00

0.00

GB

311

DuPont Magazine

trade journal

 

1

1

0

0

0

0

0.00

0.00

US

312

International Journal of Agricultural Management

journal

 

1

9

0

263

0

0

0.00

29.22

GB

313

STRATUS 2016 - Proceedings of 2016 IEEE Systems and Technologies for Remote Sensing Applications Through Unmanned Aerial Systems

conference and proceedings

 

0

6

0

39

0

0

0.00

6.50

US

سفارش اکسپت سریع مقاله