موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

اکسپت مقاله چیست؟

  عمومی   27 آذر 1396 - 23:54 اکسپت مقاله چیست؟

اکسپت مقاله چیست؟

در سالهای اخیر تعداد سفارشات چاپ مقاله در ژورنال های معتبر بین المللی افزایش یافته است، که هر ساله حدود هزاران مقاله به چاپ می رسد. براین اساس، برای اطمینان از انتشارات باکیفیت، استفاده از معیارهای دقیق، عینی و منصفانه برای اکسپت و محدودسازی تعداد صفحات ژورنال برای هر مقاله بسیار حائز اهمیت می باشد.

فرایند اکسپت مقاله

 • سردبیر نسخه خطی (manuscript) را باتوجه به معیارهای مختلف از جمله اسکوپ (حیطه) موضوع، سبک نوشتاری، اعتبار فنی محسوس، اهمیت موضوعی، ارتباط با نشریه قبلی، مختصر بودن، منابع خوب و مناسب و طول مقاله بررسی می کند. مقالاتی که بسیار متفاوت از سبک نوشتاری بایگانی شده هستند (مقالات نوشته شده بصورت سخنرانی ها، نسخه های خطی مبهم، گزارشات پیشرفت و یا انتشار اخبار، و یا مقالات مربوط به تبلیغات) برای چاپ مد نظر قرار نمی گیرند.
 • ویراستار نیز با توجه به معیارهای فوق مقاله را مورد بررسی قرار می دهد، و البته در اکثر موارد، مقاله به یک یا چند داور ارسال می شود تا مورد بازبینی محرمانه قرار گیرد. ویراستار مقاله را بصورت دقیق مورد بررسی قرار می دهد. با این حال، ویراستار می تواند بدون بررسی، مقاله را اکسپت کرده و یا با ارائه دلیل منطقی آن را ریجکت (رد) کند و از نویسنده درخواست کند که مقاله را با فرمت دیگری آماده کند.
 • داور در خصوص اعتبار فنی مقاله قضاوت کرده و نظرات دقیق خود را مطرح می کند. داور در خصوص مطابقت اسکوپ مقاله با ژورنال مدنظر پیشنهادات خود را ارائه می دهد: اکسپت مقاله، اصلاحات جزئی، اصلاحات اساسی و یا ریجکت مقاله. نظرات داوران به ویراستار انتقال می یابد که تصمیم گیرنده هسند. در نهایت، ویراستار نیز نظرات اعمال شده در مقاله را به سردبیر ارسال می کند.
 • تصمیم کادر ویراستاری در خصوص اکسپت یا ریجکت مقاله_ ویراستاران نویسنده را از تصمیم خود مطلع می کنند (اکسپت، اکسپت شرطی، و یا ریجکت ). در مورد ریجکت مقاله، نویسنده دلایل مشخصی را در ارتباط با معیارها بیان خواهد کرد. در خصوص اکسپت شرطی، اصلاحات مورد نیز به وضوح نشان داده می شود.

به منظور افزایش احتمال اکسپت مقاله، نویسندگان بایستی سه مورد اساسی را قبل از سابمیت مقاله مورد توجه قرار دهند: 1) نوع مقاله هدف؛ 2) اسکوپ مقاله؛ 3) ارزیابی ارتباط و کیفیت.

نوع مقاله هدف: انواع مقاله بصورت زیر می باشد:

 • مقاله مروری
 • مقاله پژوهشی
 • یادداشت فنی
 • سرمقاله
 • بحث و گفتگو

اسکوپ ژورنال: موضوعات علمی و فرهنگی تحت حیطه ژورنال را تعریف کرده و موضوعات رو محدود می کند. ژورنال صرفا مقاله هایی را اکسپ می کند که در اسکوپ آن باشند. بعنوان مثال، یک ژورنال پزشکی مقالات زمین شناسی را اکسپت نمی کند.

ارتباط و کیفیت: علیرغم طبقه بندی، تمامی مقالات اکسپت شده مربوط به اسکوپ ژورنال، بایستی از لحاظ کیفیت و انسجام مورد بررسی قرار گیرند. انجام این مهم به شیوه های مختلف امکان پذیر است:

 • برای موضوعات تخصصی و علمی: اصالت موضوع، شیوه های انجام یافته، کیفیت نتایج، پیشرفت های علمی در زمینه فوق .
 • برای موضوعات کاربردی محور: نوآوری، پتانسیل بالا برای پیشرفت فناوری، ارائه را حل برای موضوعات زیست محیطی و اجتماعی.
 • برای موضوعات استراتژیک: تجزیه و تحلیل قانونی و منطقی، تجزیه و تحلیل بی طرفانه، تصدیق دیدگاه های جایگزین، نگرش های جدید.
سفارش اکسپت سریع مقاله