کاور لتر چیست ؟

انتشار 2 اردیبهشت 1397
مطالعه 3 دقیقه

کاور لتر نامه ای است که به مقاله، رزومه، پروپوزال و یا هر سند دیگر ارسالی شما با هدف توضیح محتویات سند و ایجاد انگیزه در خواننده پیوست می شود.

کاور لتر چیست ؟

کاورلتر چیست ؟

باتوجه به طولانی بودن مقالات، تهیه یک نامه مختصر (Cover letter) در فرآیند سابمیت مقاله در بسیاری از ژورنال ها ضروری بوده و عدم تهیه آن ممکن است موجب بی توجهی سردبیر ژورنال به سند ارسالی شما شود.
بنا به اذعان سردبیر ژورنال ها نیز از میان صدها مقاله سابمیت شده، اولین عامل ایجاد ترغیب و اثرمثبت و شروع یک دیالوگ با نویسنده از کاورلتر مناسب آغاز می شود. بدیهی است نگارش این نامه با عجله و ذکر اطلاعات اولیه عنوان مقاله، نام ژورنال و اطلاعات تماس نویسنده مسئول، نامناسب است.

در کاور لتر حتما عنوان Title مقاله را بنویسید. در کاور لتر برای سردبیر دلایل ارسال مقاله شما به این ژورنال را تشریح نمایید. در کاور لتر نکات کلیدی مقاله ارزشمندتان را توضیح دهید. در کاور لتر دلایل جذابیت و جالب بودن مقاله شما برای خوانندگان این مقاله را توضیح دهید. متن کاور لتر می بایست کوتاه و جامع باشد (حداکثر یک صفحه).
به سردبیر مقاله در کاورلتر اشاره کنید که این مقاله فقط و فقط برای این ژورنال فرستاده شده و در جای دیگری تحت داوری نمی باشد. اگر تعداد نویسندگان مقاله شما بیش از یک نفر باشد، در کاور لتر حتما بنویسید که تمامی نویسندگان مقاله در ارسال این مقاله به این مجله هم نظر هستند (برخی ژورنال ها دارای یک فرم جداگانه و Sample برای این مورد هستند)
متن کاور لتر باید بصورت کاملا اداری و رسمی نگاشته شود. در ابتدای کاورلتر مقاله نام سردبیر مجله را بنویسید. در انتهای کاور لتر، اسم ، سمت، مدرک تحصیلی، شیوه های تماس با خود نظیر ایمیل و شماره تلفنتان را ذکر کنید. کاور لتر شما نباید حاوی اشتباهات املایی و انشائی باشد.

قبل از نوشتن کاور لتر (Cover Letter) به چک لیست زیر توجه کنید و کاور لتر را براساس آن بنویسید. مواردی که که ذکر می گردد مهم و ضروری هستند و باعث می شود کاور لتر به صورت حرفه ای تنظیم شود.

چک لیست نوشتن کاور لتر (Cover Letter)

  • ذکر نام صحیح مجله
  • به اهداف و چشم انداز (Aims and Scope) مجله توجه کنید. آیا تحقیق انجام شده با آنها تطابق دارد؟
  • نام ادیتور؛ بعضی از مجلات در حوزه های مختلفی فعالیت دارند و چند ادیتور دارند و مدیریت هر حوزه برعهده ی یک ادیتور است. در هنگام نوشتن کاور لتر باید ادیتورمناسب را انتخاب کنید. اگر ادیتور مشخصی وجود ندارد، کاور لتر به Editor-in-Chief نوشته می شود.
  • عنوان صحیح دست نوشته (مقاله)
  • دستنوشته به چه صورت منتشر شود؟ منظورtype of paper است.
  • اطلاعات پیش‌ زمینه در خصوص کار خود ارائه دهید. چه چیز باعث اهمیت موضوع شده است؟
  • ضرورت انجام این تحقیق چه بوده است؟ چرا این تحقیق را انجام دادید؟
  • در این تحقیق از چه روش هایی استفاده شده است؟ روش های اصلی را بیان کنید.
  • کلیه اطلاعات مربوط به کمک هزینه های تحقیق را ارائه دهید.
  • اطلاعات تماس نویسنده مسئول مکاتبات را ذکر کنید.

ضروری است اذعان به رعایت تعهدات اخلاقی ارسال و چاپ مقاله داشته باشید. این مقاله نتیجه کار شما است و قبلا تمام و یا بخشی از آن در جایی دیگر منتشر نشده و تحت داوری هم نمی باشد. و اینکه تمام نویسندگان برای ارسال مقاله به این ژورنال موافق اند.

متن نمونه یک کاور لتر (cover letter) جهت ارسال مقاله

[Your Name]
[Your Affiliation]
[Your Address]

[Date]

[Dear [Editor name

I/We wish to submit an original research article entitled “[title of article]” for consideration by [journal name].

I/We confirm that this work is original and has not been published elsewhere, nor is it currently under consideration for publication elsewhere.

In this paper, I/we report on / show that _______. This is significant because __________. 

We believe that this manuscript is appropriate for publication by [journal name] because it… [specific reference to the journal’s Aims & Scope]. __________. 

[Please explain in your own words the significance and novelty of the work, the problem that is being addressed, and why the manuscript belongs in this journal. Do not simply insert your abstract into your cover letter! Briefly describe the research you are reporting in your paper, why it is important, and why you think the readership of the journal would be interested in it.]

We have no conflicts of interest to disclose.

If you feel that the manuscript is appropriate for your journal, we suggest the following reviewers:

[List reviewers and contact info, if requested by the journal]

Please address all correspondence concerning this manuscript to me at [email address].

Thank you for your consideration of this manuscript.

Sincerely,

[Your name]

راههای ارتباطی با موسسه پژوهشی تحقیقاتی آرمان :

شماره تماس : 09900254935

ایمیل: journal.arman@gmail.com

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
شکل هندسی برای طراحی سایت
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان