انتشار سوالات آزمون دکتری 1400

انتشار 9 اسفند 1400
مطالعه 4 دقیقه

دفترچه سوالات کنکور دکتری 1401 سراسری و آزاد از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

انتشار سوالات آزمون دکتری 1400

 سوالات آزمون دکتری 1401 گروه های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی ومنابع طبیعی، هنر و زبان در جداول زیر دسته بندی شده است که میتوانید با کلیک روی گزینه دانلود سوالات را دریافت نمایید.

دفترچه سوالات تخصصی دکتری 1401

 

 

عنوان رشته امتحانی

دانلود

زبان و ادبیات فارسی

دانلود

جغرافیای سیاسی

دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانلود

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانلود

ژئومورفولوژی

دانلود

آب و هواشناسی

دانلود

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود

علوم اقتصادی

دانلود

علوم ورزشی – مدیریت ورزشی

دانلود

علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزشی

دانلود

علوم ورزشی – آسیب شناسی

دانلود

علوم ورزشی -رفتارحرکتی و روان شناسی ورزشی

دانلود

علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی

دانلود

تاریخ – تاریخ اسلام

دانلود

تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود

تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود

علوم قرآن و حدیث

دانلود

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود

 ادیان و عرفان

دانلود

 تارخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود

فلسفه و کلام اسلامی

دانلود

فقه شافعی

دانلود

مشاوره

دانلود

علم  اطلاعات و دانش شناسی

دانلود

مدیریت بازرگانی و راهبردی

دانلود

مدیریت دولتی

دانلود

مدیریت صنعتی

دانلود

مدیریت رسانه و اطلاعات

دانلود

مدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک

دانلود

مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود

مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود

کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

دانلود

گردشگری

دانلود

مالی

دانلود

حسابداری 

دانلود

علوم ارتباطات

دانلود

باستان شناسی

دانلود

محیط زیست 

دانلود

مدرسی معارف اسلامی

دانلود

علوم اجتماعی

دانلود

جمعیت شناسی

دانلود

مددکاری اجتماعی

دانلود

فلسفه

دانلود

فلسفه منطق

دانلود

فلسفه علم

دانلود

فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود

برنامه ریزی درسی

دانلود

مدیریت آموزشی

دانلود

       روان شناسی تربیتی      

دانلود

تکنولوژی اموزشی  

دانلود

اموزش عالی 

دانلود

 روانشناسی واموزش کودکان استثنایی   

دانلود

سنجش واندازه گیری    

دانلود

روان شناسی

دانلود

 حقوق عمومی  

دانلود

حقوق جزاوجرم شناسی  

دانلود

حقوق بین الملل عمومی     

دانلود

حقوق خصوصی      

دانلود

حقوق نفت و گاز    

دانلود

علوم سیاسی و روابط بین الملل

دانلود

مطالعات زنان

دانلود

مطالعات جهان

دانلود

زبان و ادبیات عربی

دانلود

علوم و مهندسی محیط زیست 

دانلود

مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانلود

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

دانلود

علوم ومهندسی باغبانی        

دانلود

علوم ومهندسی صنایع غذایی            

دانلود

اقتصاد کشاورزی

دانلود

مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی-بیولوژی و آناتومی

دانلود

مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی

دانلود

مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی- صنایع سلولزی

دانلود

 مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک   

دانلود

مدیریت منابع خاک

دانلود

علوم دامی

دانلود

علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

دانلود

علوم و مهندسی آب -سازه های آبی

دانلود

علوم و مهندسی آب – منابع آب

دانلود

علوم و مهندسی آب -هواشناسی کشاورزی

دانلود

ژنتیک  و به نژادی گیاهی

دانلود

آگروتکنولوژی

دانلود

آگروتکنولوژی – علوم و تکنولوژی بذر

دانلود

آگروتکنولوژی –  علوم علف های هرز

دانلود

بیوتکنولوژی کشاورزی

 دانلود

اگرواکولوژی

دانلود

ترویج  و آموزش کشاورزی پایدار

دانلود

توسعه کشاورزی

دانلود

 حشره شناسی کشاورزی

دانلود

بیمار شناسی گیاهی

دانلود

علوم ومهندسی جنگل-مدیریت جنگل

دانلود

علوم ومهندسی جنگل – عمران و بهره برداری جنگل

دانلود

علوم ومهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل

دانلود

علوم ومهندسی شیلات – تکثیروپرورش ابزیان     

دانلود

علوم ومهندسی شیلات – فرآوری محصولات شیلاتی     

دانلود

علوم ومهندسی شیلات – صید و بهره برداری آبزیان

دانلود

علوم و مهندسی مرتع

دانلود

مدیریت وکنترل بیابان    

دانلود

       علوم ومهندسی آبخیز           

دانلود

  مدیریت پروژه وساخت

دانلود

معماری      

دانلود

 شهرسازی          

دانلود

پژوهش هنر             

دانلود

مرمت -مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی

دانلود

مرمت – مرمت واحیای ابنیه و بناهای  تاریخی

دانلود

تئاتر

دانلود

طراحی صنعتی

دانلود

معماری منظر

دانلود

جراحی دامپزشکی        

دانلود

مامائی وبیماری های تولیدمثل دام           

دانلود

بیماری های داخلی دام های کوچک      

دانلود

بیماری های داخلی دام های بزرگ   

دانلود

رادیولوژی دامپزشکی

دانلود

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی    

 دانلود

پاتولوژی دامپزشکی     

دانلود

بهداشت وبیماری های پرندگان        

دانلود

بیوشیمی  

دانلود

بهداشت وبیماری های ابزیان 

دانلود

بهداشت موادغذایی 

دانلود

بهداشت خوراک دام   

دانلود

اپیدمیولوژی      

دانلود

انگل شناسی دامپزشکی  

دانلود

باکتری شناسی       

دانلود

ویروس شناسی 

دانلود

قارچ شناسی       

دانلود

ایمنی شناسی  

دانلود

یوتکنولوژی دامپزشکی

دانلود

فناوری تولیدمثل دردامپزشکی 

دانلود

 سم شناسی        

دانلود

فارماکولوژی دامپزشکی      

دانلود

فیزیولوژی       

دانلود

آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای  

دانلود

 بافت شناسی مقایسه ای

دانلود

اموزش زبان فرانسه  

دانلود

ادبیات فرانسه  

دانلود

اموزش زبان روسی

دانلود

اموزش زبان المانی 

دانلود

آموزش زبان انگلیسی

دانلود

زبان وادبیات انگلیسی

دانلود

ترجمه

دانلود

زبان‌شناسی

دانلود

زبان‌های باستانی ایران

دانلود

زمین‌شناسی فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

دانلود

زمین‌شناسی نفت

دانلود

زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی

دانلود

زمین‌شناسی آب‌های زیرزمینی

دانلود

زمین‌شناسی مهندسی

دانلود

 زمین‌شناسی زیست‌محیطی

دانلود

زمین‌شناسی پترولوژی

دانلود

زمین‌شناسی اقتصادی

دانلود

زمین‌شناسی تکتونیک

دانلود

شیمی – شیمی فیزیک

دانلود

شیمی – شیمی آلی

دانلود

شیمی – شیمی تجزیه

دانلود

شیمی – شیمی معدنی

دانلود

شیمی کاربردی

دانلود

شیمی – شیمی پلیمر

دانلود

شیمی – شیمی دارویی

دانلود

فیتوشیمی

دانلود

هواشناسی

دانلود

زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی

دانلود

زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسی

دانلود

زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

دانلود

زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی

دانلود

زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیک

دانلود

زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینی

دانلود

زیست‌‌شناسی سلولی و ملکولی

دانلود

 بیوشیمی

دانلود

ژنتیک مولکولی

دانلود

میکروبیولوژی

دانلود

بیوفیزیک

دانلود

 زیست فناوری میکروبی

دانلود

آمار

دانلود

ریاضی

دانلود

فیزیک دریا

دانلود

زیست‌شناسی دریا

دانلود

نانوفیزیک

دانلود

فیزیک

دانلود

فوتونیک

دانلود

 ژئوفیزیک – لرزه‌شناسی

دانلود

ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی

دانلود

ژئوفیزیک – ژئوالکتریک و الکترومغناطیس

دانلود

ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی

دانلود

نانوشیمی

دانلود

ریززیست فناوری

دانلود

بیوانفورماتیک

دانلود

علوم کامپیوتر

دانلود

علوم شناختی

دانلود

مهندسی برق – الکترونیک

دانلود

 مهندسی برق – مخابرات

دانلود

مهندسی برق – قدرت

دانلود

مهندسی برق – کنترل

دانلود

مهندسی عمران – سازه

دانلود

مهندسی عمران – زلزله

دانلود

مهندسی عمران – ژئوتکنیک

دانلود

مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

دانلود

مهندسی عمران – راه و ترابری

دانلود

 مهندسی عمران – مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

دانلود

 مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب

دانلود

 مهندسی عمران – حمل و نقل

دانلود

 مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

دانلود

مهندسی عمران – مهندسی محیط‌زیست

دانلود

مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی

دانلود

مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری

دانلود

مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور

دانلود

مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی

دانلود

مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

دانلود

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

دانلود

مهندسی مکانیک – دینامیک کنترل و ارتعاشات

دانلود

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

دانلود

مهندسی دریا

دانلود

مهندسی هوافضا – ایرودینامیک

دانلود

مهندسی هوافضا – جلوبرندگی

دانلود

مهندسی هوافضا – سازه‌های هوایی

دانلود

مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل

دانلود

مهندسی معدن – اکتشاف مواد معدنی

دانلود

مهندسی معدن – استخراج مواد معدنی

دانلود

مهندسی معدن – فراوری مواد معدنی

  دانلود

مهندسی معدن – مکانیک سنگ

  دانلود

مهندسی پلیمر

دانلود 

مهندسی محیط‌زیست – منابع آب

دانلود

مهندسی محیط‌زیست – آب و فاضلاب

  دانلود

مهندسی محیط‌زیست – مواد زائد جامد

  دانلود

مهندسی محیط‌زیست – آلودگی هوا

دانلود

مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

  دانلود

مهندسی پزشکی – بیومکانیک

  دانلود

مهندسی پزشکی – بیومتریال

  دانلود

مهندسی صنایع

دانلود 

 مهندسی نفت – اکتشاف نفت

دانلود 

مهندسی نفت

دانلود

مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار و الگوریتم

دانلود

مهندسی کامپیوتر- معماری

دانلود

مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی

 دانلود 

مهندسی کامپیوتر- شبکه و رایانش

  دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات

  دانلود

مهندسی متالورژی و مواد

  دانلود

مهندسی شیمی

دانلود 

مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

دانلود 

فناوری نانو- نانومواد

  دانلود

فناوری نانو- نانوالکترونیک

  دانلود

مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها

  دانلود

مهندسی هسته‌ای – راکتور

  دانلود

مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی

  دانلود

مهندسی هسته‌ای – گداخت

  دانلود

مهندسی نساجی – تکنولوژی

  دانلود

مهندسی نساجی – شیمی و علوم الیاف

  دانلود

مهندسی سیستم‌های انرژی

  دانلود

مهندسی مکاترونیک

دفترچه سوالات عمومی دکتری 1401

دانلود

استعدادوزبان انگلیسی -گروه علوم انسانی

دانلود

                          استعدادوزبان عربی کدرشته 2110                                                  

دانلود

استعدادوزبان انگلیسی -گروه کشاورزی                                   

دانلود

استعدادوزبان انگلیسی -گروه هنر                                       

دانلود

استعدادوزبان انگلیسی -گروه دامپزشکی                                  

دانلود

استعدادوزبان فرانسه کدرشته 2801و2802                                 

دانلود

استعدادوزبان روسی کدرشته 2803                                        

دانلود

استعدادوزبان المانی کدرشته 2804                                      

دانلود

استعدادوزبان انگلیسی کدرشته های 2805تا2808                           

دانلود

استعدادوزبان انگلیسی کدرشته 2809                                     

دانلود

استعدادوزبان انگلیسی -گروه علوم پایه                                 

دانلود

استعدادوزبان انگلیسی -گروه فنی ومهندسی                               

دانلود

زبان فرانسه والمانی وروسی گروه علوم انسانی                          

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
شکل هندسی برای طراحی سایت
پرسش و دیدگاه شما
پرسش ها و دیدگاه های کاربران
بازدیدکننده
هادی نظری
(
5 ماه پیش
)
سلام. ممنون از سایت خوبتون. خیلی مفید بود
بازدیدکننده
نیلوفر
(
6 ماه پیش
)
سلام عالی و جامع بود ممنونم

خدمات موسسه آرمان