حوزه پزشکی

حوزه پزشکی
آخرین مطالب - صفحه 2
افزایش ۲۵ درصدی حق الزحمه دانشجویان علوم پزشکی تهران

افزایش ۲۵ درصدی حق الزحمه دانشجویان علوم پزشکی تهران

طراحی نظام نامه آموزشی جدید در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

طراحی نظام نامه آموزشی جدید در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

ارائه دو واحد درس طب ایرانی و مکمل برای دانشجویان علوم پزشکی

ارائه دو واحد درس طب ایرانی و مکمل برای دانشجویان علوم پزشکی

تغییر زمان آزمون زبان انگلیسی اسفند ۹۸ وزارت بهداشت

تغییر زمان آزمون زبان انگلیسی اسفند ۹۸ وزارت بهداشت

دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علوم پزشکی به جایزه ایثار معرفی شد

دانشجویان شاهد و ایثارگر برتر علوم پزشکی به جایزه ایثار معرفی شد

ظرفیت پذیرش فلوشیپ پزشکی سال ۹۹ اعلام شد

ظرفیت پذیرش فلوشیپ پزشکی سال ۹۹ اعلام شد

ثبت نام آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران آغاز شد

ثبت نام آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران آغاز شد

روش های موثر افزایش تمرکز

روش های موثر افزایش تمرکز

استفاده از فناوری نانو در تشخیص سریع بافت پس‌زده شده

استفاده از فناوری نانو در تشخیص سریع بافت پس‌زده شده

اول بهمن آخرین مهلت ثبت نام در آزمون پذیرش پزشکی از کارشناسی

اول بهمن آخرین مهلت ثبت نام در آزمون پذیرش پزشکی از کارشناسی

دستاوردهای مناطق آمایشی علوم پزشکی اعلام شد

دستاوردهای مناطق آمایشی علوم پزشکی اعلام شد

سرطان زایی ۹۰ درصد رسیدهای خرید

سرطان زایی ۹۰ درصد رسیدهای خرید

علت آرتروز زانو و کمر دردها

علت آرتروز زانو و کمر دردها

جریمه حبس برای عمل های زیبایی نامتعارف

جریمه حبس برای عمل های زیبایی نامتعارف

برگزاری الکترونیکی آزمون ملی دندانپزشکی

برگزاری الکترونیکی آزمون ملی دندانپزشکی

 داروی کمیاب ضدسرطان در کشور ساخته شد

 داروی کمیاب ضدسرطان در کشور ساخته شد