موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

رفرنس دهی براساس استاندارد IEEE

  نحوه ی رفرنس دهی   28 مرداد 1396 - 06:57 رفرنس دهی براساس استاندارد IEEE

 

شیوه رفرنس دهی براساس استاندارد IEEE

 

سبک منبع نویسی IEEE امروزه بطور گسترده ای در انتشارات الکترونیک، الکتریکی و کامپیوتر استفاده می شود. IEEE ساختاری را برای مولفان از هر نوع انتشاری مانند ژورنال ها ، روزنامه ها ، مجله ها و استانداردها ارائه می کند. IEEE یک سبک شماره ای می باشد که دارای دو جزء  بوده :

  • منابع درون متن که منابع به ترتیب پیدایش در مقاله شماره داده شده اند.
  • یک لیست منابع که در انتهای مقاله نمایش داده شده و جزئیات کامل تمامی منابع ذکر شده در متن را ارائه می دهد. منابع همانگونه که در منابع درون متن ظاهر شدند مرتب می شوند.(به ترتیبی که ذکر شده اند، نه الفبایی)

فرمت IEEE در متن 

منابع درون متن همانند سبک ونکوور به صورت شماره ای است و بر اساس اینکه در متن ظاهر می شوند مرتب می شوند. اگر در ادامه متن به همان منابع ارجاع شود بایست همان شماره به آن متن اختصاص یابد. دقت نمایید اگر ارجاع دهی آخر جمله باشد، باید در داخل جمله بوده و نقطه پایان جمله پس از ارجاع قرار گیرد.

تمامی ارجاعات به یک منبع در تمام متن باید فقط با یک شماره یکسان ارجاع داده شود.

در صورتی ضرورت به ارجاع دادن همزمان به چند منبع باشد، شماره آنها در داخل یک براکت قرار گرفته و با کاما جدا می شود.در حالیکه شماره آنها پشت سرهم باشد، از یک خط بین شماره اول و آخری قرارداده می شود[2-7] یا [2,5,7].

فرمت IEEE در منابع 

در قسمت رفرنس نویسی منابع باید دقت داشت که ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی معرفی شود.

منابع باید بر اساس نام خانوادگی اولین نویسنده مرتب نموده و در صورت یکسان بودن نام خانوادگی نویسنده اول، بر اساس نام خانوادگی نویسندگان بعدی و سال مرتب می شوند. پس از مرتب سازی اولین منبع آن را با شماره1 معرفی کرده و به همین ترتیب برای سایر منابع یک شماره ارجاع مشخص می شود.که در متن از این شماره برای ارجاع دهی استفاده می گردد.

در کل ترتیب نوشتن مشخصات منابع در این سبک از رفرنس نویسی به صورت ابتدا شماره ارجاع، نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان منبع به صورت Italic، شماره ویرایش آن، محل انتشار یا ناشر و در انتها سال انتشار می باشد.

در این جدول به چند نمونه معرفی منابع اشاره شده است:

Basic Format:

 [1]‎J.K.Author,“Titleofchapterinthebook,”in‎Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, Country if not USA: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx.

Examples:

 [1] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.

Book: Single Author

 [8] W.-K. Chen, Linear Networks and Systems. Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp. 123-135.

Book: Two or More Authors

 [9] U. J. Gelinas, Jr., S. G. Sutton, and J. Fedorowicz, Business Processes and Information Technology. Cincinnati: South-Western/Thomson Learning, 2004.

Book: Organisation as Author

 [10] World Bank, Information and Communication Technologies: A World Bank group strategy. Washington, DC: World Bank, 2002.

Chapter or Article in Edited Book

 [6] A. Rezi and M. Allam, "Techniques in array processing by means of transformations, " in Control and Dynamic Systems, Vol. 69, Multidemsional Systems, C. T. Leondes, Ed. San Diego: Academic Press, 1995, pp. 133-180.

نمونه فارسی

[7] نام خانوادگی، نام نویسندگان یا نام موسسه ای که نقش نویسنده را دارد، عنوان کامل کتاب، ترجمه نام خانوادگی، نام مترجمان، شماره جلد، شماره ویرایش، محل نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار.

[8] ستالینگ، ویلیام، اصول طراحی و ویژگیهای داخلی سیستمهای عامل، ترجمه صدیقی مشکنانی، محسن پدرام، حسین، ویرایش سوم، اصفهان، نشر شیخ بهایی، بهار 1380.

 

Book

کتاب

Journal Article in Print: Abbreviated titles

[28] G. Liu, K. Y. Lee, and H. F. Jordan, "TDM and TWDM de Bruijn networks and shufflenets for optical communications," IEEE Trans. Comp., vol. 46, pp. 695-701, June 1997.

Journal Article in Print: Full titles

 [29] J. R. Beveridge and E. M. Riseman, "How easy is matching 2D line models using local search?" IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 19, pp. 564-579, June 1997.

نمونه فارسی

[7] نام خانوادگی، نام نویسندگان، "عنوان مقاله"، نامه مجله یا کنفرانس، شماره دوره یا مجله، شماره صفحه ها، محل چاپ مجله یا برگزاری کنفرانس، تاریخ انتشار.

[10] بنی اسدی، نازنین، "مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش آموزان"، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، شماره 34، صفحات 65-96، 1386.

 

 

Journal Article

مقاله چاپ شده در مجلات(مقاله ژورنالی)

Basic Format:

[1]‎J.K.Author,“Titleofpaper,”in‎Unabbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), year, pp. xxx-xxx.

Conference Paper in Print

 [16] L. Liu and H. Miao, "A specification based approach to testing polymorphic attributes," in Formal Methods and Software Engineering: Proceedings of the 6th International Conference on Formal Engineering Methods, ICFEM 2004, Seattle, WA, USA, November 8-12, 2004, J. Davies, W. Schulte, M. Barnett, Eds. Berlin: Springer, 2004. pp. 306-19.

Unpublished Conference Paper

 [18] H. A. Nimr, "Defuzzification of the outputs of fuzzy controllers," presented at 5th International Conference on Fuzzy Systems, 1996, Cairo, Egypt. 1996.

Conference Articles

مقاله کنفرانسی

Basic Format:

 [1]‎J.K.Author,“Titleof‎thesis”, M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

[2]‎J.K.Author,“Titleof‎dissertation”, Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

Examples:

[1]‎J.O.Williams,“Narrow-bandanalyzer”, Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993. [2]N.Kawasaki,“Parametricstudyofthermalandchemicalnonequilibriumnozzle‎flow”, M.S. thesis, Dept. Electron.Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993.

 [38] M. W. Dixon, "Application of neural networks to solve the routing problem in communication networks", Ph.D. dissertation, Murdoch University, Murdoch, WA, Australia, 1999.

نمونه فارسی

[7] نام خانوادگی، نام نویسندگان، "عنوان پایان نامه"، درج این که پایان نامه برای دریافت آن نوشته شده است، نام دانشگاه، محل دانشگاه، تاریخ انتشار.

 

Thesis

پایان نامه

The general form for citing technical reports is to place the name and location of the company or institution after the author and title and to give the report number and date at the end of the reference.

 Basic Format: [1]‎J.K.Author,“Titleofreport,”Abbrev.NameofCo.,CityofCo.,Abbrev.State,Rep.xxx, year. Examples: [1]E.E.Reberabsorptionintheearth’satmosphere,”AerospaceCorp.,Los Angeles, CA, Tech. Rep. TR-0200 (4230-46)-3, Nov. 1988. [2] P. DiamentandW.L.Lupatkin,“V-line surface-waveradiationandscanning,”Dept.Elect.Eng., New York, Sci. Rep. 85, Aug. 1991.

نمونه فارسی

[8] نام خانوادگی، نام مجری، "عنوان طرح پزوهشی"، شماره ثبت، نام کامل سفارش دهنده، محل انجام طرح، تاریخ انجام طرح.

 

Technical Reports

گزارش فنی

[20] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 2nd ed. Reading, MA: Addison Wesley, 2003. [E-book] Available: Safari e-book.

نمونه فارسی

[7] بابایی، محمود، نشر الکترونیکی، ویراسته علی حسین قاسمی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1382.

E-book

کتاب الکترنیکی

 [24] P. H. C. Eilers and J. J. Goeman, "Enhancing scatterplots with smoothed densities," Bioinformatics, vol. 20, no. 5, pp. 623-628, March 2004. [Online]. Available: www.oxfordjournals.org. [Accessed Sept. 18, 2004].

Journal Article from the Interne

مقالات ژورنالی اینترنتی

[17] J. Lach, "SBFS: Steganography based file system," in Proceedings of the 2008 1st International Conference on Information Technology, IT 2008, 19-21 May 2008, Gdansk, Poland. Available: IEEE Xplore, http://www.ieee.org. [Accessed: 10 Sept. 2010].

Conference Paper from the Internet

مقالات کنفرانسی اینترنتی

 

[25] European Telecommunications Standards‎Institute,“DigitalVideoBroadcasting(DVB): ImplementationguidelinesforDVBterrestrialservices;transmissionaspects,”‎European Telecommunications Standards Institute, ETSI TR-101-190, 1997. [Online]. Available: http://www.etsi.org. [Accessed: Aug. 17, 1998].

Electronic Document

سایر مستندات اینترنتی

[27] J. Geralds, "Sega Ends Production of Dreamcast," vnunet.com, para. 2, Jan. 31, 2001. [Online]. Available: http://nl1.vnunet.com/news/1116995. [Accessed: Sept. 12, 2004].

Whole Internet Site

سایت اینترنتی

These are the two most common types of unpublished references.

Basic Format :

[1] J. K. Author, private communication, Abbrev. Month, year. [2]‎J.K.Author“Titleofpaper,”‎unpublished.

 Examples:

[1] A. Harrison, private communication, May 1995. [2]‎B.Smith,“Anapproachtographsoflinearforms,”unpublished. [3]A.Brahms“Representationerrorforrealnumbersinbinarycomputerarithmetic,”IEEEComputer‎Group Repository, Paper R-67-85.

Unpublished

مستندات منتشر نشده

 

سفارش اکسپت سریع مقاله
نظرات

با سلام بسیار عالی بود ممنونم

موسسه آرمان گفته: 10 دی 1396 - 00:58

باسلام خدمت شما و ممنون از نگاه گرمتان به سایت موسسه آرمان.

باسلام خدمت شما و ممنون از نگاه گرمتان به سایت موسسه آرمان.

amir گفته: 8 دی 1396 - 00:13

با سلام بسیار عالی بود ممنونم

با سلام بسیار عالی بود ممنونم