موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

رفرنس دهی انجمن زبان مدرن آمریکا (MLA)

  نحوه ی رفرنس دهی   28 مرداد 1396 - 06:41
91 100 7.5
رفرنس دهی انجمن زبان مدرن آمریکا (MLA)

 

شیوه رفرنس دهی انجمن زبان مدرن آمریکا (MLA)

 

گاهی نقل مستقیم از گوینده به دلیل اعتباری که به کلام ما می بخشد اهمیت دارد، بنابراین در این حالت از روش MLA استفاه می کنیمشیوه‌ نامه «MLA» به ‌دست انجمن زبان آمریکا تدوین شده است. در این شیوه که مبتنی بر نظام « نام ـ صفحه‌شمار» است.

1. ارجاع به مقاله ای با یک نویسنده:

 برای استناد در متن نخست نام‌خانوادگی پدیدآورنده و پس از آن یک فاصله، آن‌گاه شماره صفحه مورد استناد، داخل پرانتز درج می‌شود. در این شیوه‌نامه، برای ذکر صفحه‌شمار از علامت اختصاری صفحه، استفاده نمی‌شود.

2.ارجاع به مقاله ای با 2 نویسنده یا بیشتر:

در مواقعی که اثر مورد استناد دو پدید آورنده دارد، نام خانوادگی هر دو درج و بین آنها در and قرار می گیرد. اگر اثر سه نویسنده داشته باشد در داخل پرانتز ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول بعد یک ویرگول و بعد فاصله پشت آن هم نام خانوادگی نویسنده دوم و بعد and و بعد نام نویسنده سوم آورده می شود.

در مواقعی که اثر مورد نظر بیش از سه نویسنده داشته باشد نام خانوادگی اولین نویستده درج و پس از آن کامه et al. قرار می گیرد.

3. ارجاع به بیش از یک مقاله:

در صورتی که در بخش مشخصی از متن، به دو یا چند اثر استناد شده باشد، پس از درج اطلاعات مربوط به هر اثر و قرار دادن ویرگول، مشخصات آثار بعدی درج می شود.

4. ارجاع به دو یا چند مقاله از یک نویسنده:

در این حالت می توان پس ار نام نوسنده بخشی از عنوان را ذکر کرده و سپس شماره صفحه را آورد.

5.ارجاع به دو اثر از دو نویسنده با نام خانوادگی مشابه:

دراین حالت می توان پیش از درج نام خانوادگی، حرف اول (آغازه) نام آنها را نوشت.

6.ارجاع به دو بخش از متن یک مقاله:

در صورتی که استناد به دو بخش از متن یک اثر، همزمان صورت گیرد، صفحه شمارها به ترتیب درج و بین آنها علامت ویرگول می گیرد.

7.ارجاع به مقاله مرتبط با سازمان یا گروه:

در این روش نام آن سازمان یا گروه به طور کامل درج می شود، در صورتی که نام سازمان یا گروه طولانی باشد، درج آن در متن ترجیح دارد.

8. ارجاع به مقاله بدون نویسنده:

در مواقعی که اثر مورد استناد فاقد پدیدآورنده است، کوتاه شده عنوان به جای آن، کنار صفحه شمار ظاهر می شود.بسته به اینکه چه نوع مدرکی مورد استناد قرار گرفته باشد، ممکن است علامت سجاوندی عنوان تفاوت کند.

سفارش اکسپت سریع مقاله