موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

پایان مهلت جذب هیئت علمی در رشته های بدون متقاضی

  دانشگاه پیام نور   20 مهر 1398 - 13:17 پایان مهلت جذب هیئت علمی در رشته های بدون متقاضی

مهلت ثبت نام جذب اعضای هیئت علمی در ۲۰۰ فرصت شغلی بدون متقاضی ساعت ۱۶ امروز شنبه ۲۰ مهر به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم، مهلت فراخوان اعضای هیئت علمی را در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی شهریور ۹۸ برای ۲۰۰ موقعیت شغلی بدون متقاضی تا امروز شنبه بیستم مهر ماه ساعت ۱۶ تمدید کرده بود. بنابراین متقاضیان جذب در این ۲۰۰ موقعیت شغلی تا ساعت ۱۶ امروز فرصت دارند که برای ثبت نام به ویژه دررشته‌های کامپیوتر، صنایع، مرمت بنا، مدیریت، هنر، معماری، برق، حقوق و حسابداری مراجعه کنند.

سفارش اکسپت سریع مقاله