موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

نحوه محاسبه امتیازهای مصاحبه دکتری 99

  آزمون دکتری   12 اسفند 1397 - 14:32 نحوه محاسبه امتیازهای مصاحبه دکتری 99

نحوه محاسبه امتیازهای مصاحبه دکتری در بخش پژوهشی، آموزشی و جلسه مصاحبه

۱. پژوهشی

نحوه محاسبه امتیاز پژوهشی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری حداکثر۴۰ امتیاز ( با نرمال سازی در ردیف ها و جمع کل) برابر مصوبات هیات ممیزه دانشگاه و مطابق آیین نامه ارتقاء اعضا هیات علمی در نظر گرفته شود به شکلی که :

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

امتیازهای موردی پیشنهادی

نحوه ارزیابی

مقالات ISI

۲۵

هر مورد حداکثر تا ۷ امتیاز ( بر اساس IF می تواند افزایش یابد)

امتیاز داوطلب مطابق با آیین نامه ی ارتقاء

مقالات علمی – پژوهشی

۱۵

پژوهشی انگلیسی: حداکثر ۶ امتیاز

پژوهشی فارسی: حداکثر ۵ امتیاز

امتیاز داوطلب مطابق با آیین نامه ی ارتقاء

مقالات علمی – ترویجی

۵

ترویجی:  ۲  امتیازدانشجویی:  0.5 امتیاز

امتیاز داوطلب مطابق با آیین نامه ی ارتقاء

کنفرانسهای معتبر

۵

امتیاز بین المللی خارجی: ۲  امتیاز بین المللی داخلی: ۱/۵ امتیازهمایشها، پنجمین همایش به بالا:۰/۵ امتیاز

امتیاز داوطلب مطابق با آیین نامه ی ارتقاء

سوابق پژوهشی (طرحهای ملی، تحقیقاتی و…)

۱۰

هر طرح تا سقف ۴ امتیاز، همکار: ۱ امتیاز

در صورت استخراج مقاله از طرح، امتیاز تعلق خواهد گرفت.

با نظر اعضاء کمیته ی مصاحبه کننده

کسب رتبه در جشنواره ها و مقام

در مسابقات علمی معتبر

۱۵

با نظر اعضاء کمیته ی مصاحبه کننده

گواهی ثبت اختراع

۱۰

هر مورد تا سقف ۵ امتیاز

مرتبط با رشته (امتیاز داوطلب به تناسب تعداد افراد)

تألیف یا ترجمه کتاب

۱۵

تألیف کتاب : تا سقف ۱۵ امتیازترجمه : تا سقف ۵ امتیاز

کتب داوری شده (امتیاز داوطلب به تناسب تعداد افراد)

2. آموزشی

نحوه محاسبه امتیاز آموزشی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری (حداکثر ۳۰ امتیاز) بر مبنی جدول زیر خواهد بود. در صورت وجود امتیاز آموزشی بالاتر از ۳۰، نمرات کلیه داوطلبان بر مبنای ۳۰ نرمال خواهد شد.

ردیف

مورد

امتیاز

ارزیابی

۱

دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی

حداکثر ۳

با نظر اعضای کمیته مصاحبه کننده

۲

دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد

حداکثر ۳

با نظر اعضای کمیته مصاحبه کننده

۳

معدل مقطع کارشناسی

حداکثر ۳

معدل کمتر از ۱۳ پذیرفته نخواهد شد

۴

معدل مقطع کارشناسی ارشد

حداکثر ۳

معدل کمتر از ۱۵ پذیرفته نخواهد شد

۵

مدرک زبان

حداکثر ۲۶

مطابق با جداول مورد تأیید دانشگاه

۶

سوابق آموزشی(تدریس دروس کارشناسی یا کارشناسی ارشد)

حداکثر ۲

با ارائه مدرک معتبر

(دریس دروس مرتبط با رشته در دانشگاههای معتبر)

الف) نحوه ی محاسبه ی امتیاز معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد (بندهای ۳ و ۴ جدول امتیازدهی آموزشی)

  • طول مدت کارشناسی در امتیازدهی مؤثر خواهد بود. اگر داوطلب بین ۵/۳ تا ۴ سال با معدل ۲۰ مدرک خود را دریافت نماید، ۵ امتیاز تعلق خواهد گرفت. بین ۵/۴-۴ سال با معدل ۲۰ حداکثر ۴ امتیاز و بالای ۵/۵ سال امتیاز نخواهد گرفت. به ازای کاهش معدل از ۲۰ از حداکثر امتیاز نسبت به حداقل بصورت خطی کاهش خواهد یافت.
  • طول مدت کارشناسی ارشد در امتیازدهی مؤثر خواهد بود. اگر داوطلب تا ۲ سال با معدل ۲۰ مدرک خود را دریافت نماید، ۵ امتیاز تعلق خواهدگرفت. بین ۲ تا ۳ سال با معدل ۲۰ حداکثر ۴ امتیاز و بالای ۳ سال امتیاز نخواهد گرفت. به ازای کاهش معدل از ۲۰ از حداکثر امتیاز نسبت به حداقل بصورت خطی کاهش خواهد یافت.

  مدرک زبان ( بند ۵ جدول امتیازدهی آموزشی)

نوع مدرک

حداکثر نمره

حداقل نمره

توضیحات

Tolimo

۵۷۰

۴۷۰

 

امتیاز

۲۶

۱

بصورت خطی کاهش می یابد

MCHE

۶۷

۴۷

 

امتیاز

۲۶

۱

بصورت خطی کاهش می یابد

IELTS

۵/۷

۵

 

امتیاز

۲۶

۱

بصورت خطی کاهش می یابد

IBT

۱۲۰

۷۰

 

امتیاز

۲۶

۱

بصورت خطی کاهش می یابد

TOFEL

۵۷۰

۴۷۰

 

امتیاز

۲۶

۱

بصورت خطی کاهش می یابد

IBT

۱۲۰

۷۰

 

امتیاز

۲۶

۱

بصورت خطی کاهش می یابد

نحوه محاسبه امتیاز سوابق آموزشی (تدریس دروس کارشناسی یا کارشناسی ارشد ؛ بند ۶ جدول امتیازدهی آموزشی)

تدریس

دانشگاه طبق جدول کارشناسی

دانشگاه­های مرکزی و برتر

به غیر از دانشگاههای برتر و مرکزی

سایر

امتیاز

به ازای هر درس ۱

به ازای هر درس ۰/۵

طبق نظر کمیته مربوطه

 نحوه محاسبه امتیاز برگزیدگان المپیادهای معتبر (بند ۷ جدول امتیازدهی آموزشی)

المپیادها، جشنواره ها  و 

نام المپیاد

المپیادهای کشوری دانشجویی

جشنواره خوارزمی

روبوکاپ

امتیاز

۲

۲

۱

توجه: سایر موارد طبق نظر کمیته مربوطه خواهد بود.

3. مصاحبه

جدول ۳- نحوه محاسبه امتیاز مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

۱

تسلط علمی داوطلب

۵

۲

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

۵

۳

توانایی داوطلب در تجزیه و تحلیل مسائل و پاسخگویی به سؤالات

۵

۴

تعهد داوطلب در همکاری با دانشکده و حضور تمام وقت در تحقیقات

۵

۵

شخصیت، متانت، نحوه تعامل و قدرت ایجاد ارتباط وبرازندگی

۵

۶

نگرش و اطلاعات فناوری صنعتی

۵

جـمــع

۳۰

تبصره۱: میانگین نمره ارزیابی کنندگان بعنوان نمره آزمون این بخش لحاظ خواهد شد.

 

 

امتیاز نهایی حداکثر ۱۰۰ می­باشد که از ۳ بخش پژوهشی (۴۰ امتیاز)، آموزشی (۳۰ امتیاز) و مصاحبه (۳۰ امتیاز) تشکیل شده است.

موسسه آرمان با داشتن مجرب ترین کارشناسان برای اخذ بهترین روزمه در مصاحبه دکتری در خدمت شما فرهیخگان عزیز هستند.

 درخصوص 40 امتیاز بخش سوابق پژوهشی باید بگوییم که اصلا نگران نباشید زیرا تمامی این امتیازات را می توانید از طریق موسسه آرمان بدست بیاورید. موسسه آرمان با داشتن کارشناسان و متخصصان خبره همراه شما هستند تا با استخراج مقاله از پایان نامه، ترجمه تخصصی مقاله، پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجی، پذیرش و چاپ مقالات در کنفرانس های بین المللی، تبدیل پایان نامه به کتاب، چاپ کتاب، ترجمه کتاب و چاپ آن، امتیازات لازم بخش پژوهشی را بدست آورید.

ما با توجه به اینکه مجلات را تضمینی اعلام می نماییم می توانیم این قول را برای شما داشته باشیم که پذیرش مقاله شما را با بالاترین سرعت اخذ نماییم.

اگر به رتبه علمی چاپ مقاله در کوتاه ترین زمان و به سرعت نیاز دارید، پس با اطمینان موسسه تحقیقاتی آرمان را انتخاب کنید. علاقمندان به چاپ مقاله تضمینی در یکی از مجلات ISI, SCOPUS, PUBMED, ISC و علمی پژوهشی خارجی، می توانند با مراجعه به سایت موسسه آرمان از بخش ثبت سفارش، درخواست خود را برای کارشناسان ما ارسال فرمایند. موسسه آرمان با تجربه چندین ساله خود در معرفی مجلات معتبر و سابمیت مقالات علمی در این مجلات، جهت اخذ پذیرش از مجلات تضمینی می توانند با سردبیر این مجلات وارد رایزنی شده و در نهایت نامه پذیرش مقاله را دریافت نمایند.  
برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید از طریق ایمیل یا شماره های تماس با ما در ارتباط باشید.

« موسسه آرمان روزهای خوبی را برای شما داوطلبان عزیز آرزومند است »

"راههای ارتباطی با کارشناسان موسسه آرمان"

۰۹۹۰۰۲۵۴۹۳۵

journal.arman@gmail.com

سفارش اکسپت سریع مقاله