موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

موضوع پایان نامه رشته حقوق خصوصی

  عمومی   18 دی 1397 - 17:06 موضوع پایان نامه رشته حقوق خصوصی

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق خصوصی :

 • روشهای تعیین ثمن در عقد بیع
 • مال مقبوض به عقد فاسد
 • طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضرر و زیان وارده در دادگاه های عمومی
 • قواعد اخلاقی در تعهدات مدنی
 • فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان
 • معدن در حقوق ایران
 • تاثیر قوه قاهره بر تعهدات
 • ارزش اثباتی و تعارض ادله اثبات دعوا
 • جایگاه نرم افزارهای اپن سورس در نظام مالکیت فکری PHD
 • عسرو حرج ونقش آن در روابط موجر ومستاجر
 • دادگاه های تجاری
 • مسوولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری PHD
 • تعهدات وکیل
 • نظریه اصیل بودن طرف قرار داد درحقو ق تجارت PHD
 • وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک
 • تنفیذ معامله <ماهیت ،شرایط ،آثار >
 • حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی
 • بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین المللی جاده ای
 • بررسی و تحلیل دعوی” شرکت آموکو اینترنشنال فاینس کورپوریشین” در دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده
 • مقایسه حق عینی و حق دینی
 • تحدید مسئولیت تخلف از انجام تعهد
 • اسناد کتبی به عنوان یکی از وسایل دعوا
 • جبران ضررو زیان در الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران و تطبیقی
 • نقش حقوق نرم در تعیین مفاد قراردادهای تجاری بین المللی
 • اثر تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی
 • آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با موسسات مالی PHD
 • دارا شدن غیر عادلانه
 • دستور موقت
 • خیار تعذر تسلیم
 • شرکتهای تعاونی
 • ماهیت حقوق تسلیم مبیع در بیع کلی
 • تصرف در مال توقیف شده
 • صلح دعوی
 • حق حبس در بیع
 • مسئولیت ناشی از عمل دیگران در حقوق فرانسه و ایران
 • قوه قاهره در حقوق ایران
 • حقوق تبلیغات تجاری
 • بازداشت سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری
 • ایفای عین تعهد در حقوق ایران ومقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی
 • بررسی تطبیقی موارد مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در ایران و آمریکا
 • اجرای آرای داوری خارجی ابطال شده در کشور محل صدور
 • قرار داد انتقال مالکیت زمانی ( Time share)
 • نقش تعیین مدت در قرار دادها
 • حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در فضای تبادل اطلاعات PHD
 • ماهیت حقوقی قبول
 • بررسی تطبیقی آثار حقوقی عدم پرداخت ثمن
 • معناشناسی گزاره های حقوقی
 • مبانی موجهه مالکیت معنوی
 • ضمانت نامه های بانکی در آراء دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده
 • رژیم مالی ازدواج در حقوق انگلیس
 • اصول دادرسی منصفانه مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کامن لا) PHD
 • بررسی تطبیقی تئوری عدم پیش بینی در قراردادها
 • احکام حقوقی تصرف در مال مرهونه
 • اصل حاکمیت اراده در قرارداها
 • تهاتر قهری
 • مسئولیت مدنی صغار
 • سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه وقوانین موضوعه
 • اضطرار در معاملات
 • حسن نیت در قراردادها درحقوق ایران و فرانسه
 • ضرورتها و پیامدهای الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حق مولف “برن”
 • تطبیق مقررات مربوط به موانع ارث در قانون مدنی با فقه اهل سنت
 • اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی PHD
 • مسئولیت پیمانکار در قراردادهای پیمان کاری
 • تابعیت و اشتغال بیگانگان
 • خرید و فروش عضو بدن انسان
 • بورس اوراق بهدار در حقوق ایران با بررسی تطبیقی مختصر موضوع در کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا
 • موسسات بازرسی کننده کالا وخدمات وتعادل قرار دادی (۲ج) PHD
 • حقوق وتکالیف راهن ومرتهن نسبت به عین مرهونه
 • نظریه علت تعهد(cosideration)در نظام حقوقی کامن لادر مقایسه با حقوق ایران
 • اوراق تجاری در تامین خواسته
 • بررسی تحلیلی نظریه اداره قرارداد در تئوری حقوق قراردادها طرح یک تئوری استدلال در حقوق قراردادهای ایران
 • حقوق رقابت و کارتل های بین المللی نفت
 • مجامع عمومی شرکت های تعاونی
 • اصول حقوقی حاکم بر قوانین ومقررات شهر سازی در ایران ،انگلیس وامریکا
 • دخالت اشخاص ثالث در دادرسی در حقوق ایران وتطبیقی
 • وضعیت قراردادها و حقوق و تعهدات شرکت های دولتی پس از خصوصی شدن
 • اداره فضولی اموال غیر
 • تعهد دادن اطلاعات از فروشنده به خریدار در حقوق ایران وتطبیقی
 • موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
 • فسخ عقد
 • جایگاه مقر در داوری تجاری بین المللی PHD
 • حقوق بورس اوراق بهادار در ایران
 • آثار تجدید نظر در امور مدنی در حقوق ایران و تطبیقی
 • مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریا PHD
 • تاثیر متقابل عقد و شرط
 • امارات قانونی
 • نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین ۱۹۸۰) و بررسی …
 • وضعیت حقوقی شرط پس از انحلال عقد
 • شرط فعل حقوقی
 • قیمومت
 • تطبیق مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی با موازین فقهی
 • روشهای پرداخت در تجارت بین الملل
 • بررسی تطبیقی ضمان درک مبیع
 • واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی( انتقال تکنولوژی)
 • شرط فعل
 • تعدد اسباب در ورود ضرر
 • تفسیر قرار دادهای تجاری بین المللی PHD
 • آثار اجرای غیر منطبق با تعهدات قراردادی
 • حق اختراع و حقوق رقابت: نظریات، سیاست ها و رویه های مخل رقابت در قرارداد مجوز بهره برداری از اختراع PHD
 • راههای جبران تخلف بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالاو مقایسه آن با حقوق.
 • بررسی تطبیقی اکراه واعمال نفوذ ناروادر معاملات در حقوق ایران وانگلستانPHD
 • بیع مال آینده در حقوق ایران
 • موضوع ایفاء تعهد غیرپولی
 • مقررات ناظر به روابط موجر ومستاجر مصوب سال ۱۳۷۶
 • مسئولیت جبران خسارت بوسیله شهرداری
 • حریم در حقوق ایران و فرانسه
 • طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و آثار اجرای آن بر حق مالکیت
 • بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا
 • قاعده لزوم معاشرت به معروف در روابط زوجین
 • اصل استقلال و بی طرفی داور در حقوق ایران
 • نقش نمایندگی در اسناد تجاری
 • احکام شروط مندرج در عقد
 • حقوق دارنده اسناد تجاری بر اساس تجارت ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلیس
 • بیع عین موقوفه
 • حق پژوهش از احکام دادگاه ها در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا
 • افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی
 • فرجام خواهی در امور مدنی از دیوان تمیز تا امروز
 • گروه منفعت اقتصادی
 • پایان زندگی شرکتهای تجاری کامپنیز(compenies) در حقوق ایران و انگلستان
 • حقوق کاداستر در ایران با مطالعه تطبیقی
 • اعمال حقوقی اذنی و قواعد حاکم بر آن
 • محدودیتهای مدیران شرکتهای سهامی در انجام معاملات در حقوق ایران و انگلستان
 • اصل تناظر
 • شرایط تحقق غصب
 • موافقتنامه داوری تجاری بین المللی
 • تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان
 • فسخ اجاره محل کسب و محل سکنی
 • اخذ تامین در قانون آئین دادرسی مدنی PHD
 • ارزش و توان اثباتی گواهی در امور حقوقی(مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا)
 • ارث حق
 • تعهد ایمنی در قراردادها
 • مفهوم و ماهیت مالکیت فکری PHD
 • تعهدات بیمه گذار و بیمه گر در بیمه های زیان
 • تعهدات مستاجر در اجاره اماکن تجاری
 • ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه
 • وقف و سازمان اداری آن از ایران باستان تا حال
 • ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری حضانت در نظام حقوقی ایران
 • تفسیر معاهدات و قراردادهای بین المللی
 • حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی ۸۲/۱۰/۱۷ با توجه به حقوق روز اتحادیه اروپا PHD
 • حمایت از گونه های جدید گیاهی در حقوق مالکیت فکری با تاکید بر کنوانسیون (U.P.O.V)
 • رجوع از ایجاب با مطالعه تطبیقی PHD
 • اثر قبض در تملیک
 • قلمرو حاکمیت اراده در امر مرور زمان
 • بررسی تطبیقی ماده ۱۲ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان در قوانین موضوعه ایران
 • اماره قضایی
 • کارگزاران بورس اوراق بهادار
 • تمکین در نظام حقوق خانواده ایران و بازخوانی متون تاریخی (ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری)
 • مطابقت کالا با قرارداد در بیع بین المللی
 • گزارش اصلاحی و ماهیت آن
 • امور موضوعی و امور حکمی در دعوی PHD
 • خسارات قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی
 • داوری در حقوق ایران
 • علل اطاله دادرسی دردعاوی مدنی و راه های پیشگیری از آن
 • دیوان ممتاز در نظام حقوقی ایران
 • تفسیر قوانین مدنی
 • اعراض از ملک در حقوق ایران
 • اهلیت در عقود( قراردادها)
 • اعتراض ثالث اجرایی PHD
 • مقایسه ورشکستگی با اعسار در حقوق ایران
 • امکان بازداشت مهر در اجرای احکام مدنی
 • تاثیر فعل زیان دیده در ورود خسارت درحقوق ایران و انگلیس
 • مختصری از اصول عملی و علمی تجارت خارجی ایران
 • مطالعه فقهی-حقوقی شبیه سازی انسان
 • قراردادهای اعتباری
 • نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا
 • اقاله در حقوق انگلستان و مقایسه با حقوق ایران
 • اختیارات و تعهدات ناشی از اداره مال غیر
 • مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیکPHD
 • آثار بیع مال آینده
 • راهکارهای تقنینی و قضایی تعدیل اراده یکطرفه مرد در طلاق
 • تعهدات ارزی در برابر دولت در حقوق ایران
 • اندیشه عدالت خواهی و اثر آن بر تفسیر قواعد حقوقی PHD
 • حقوق مدنی حمل در حقوق ایران و تطبیقی
 • مفهوم مالکیت: مقایسه در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت
 • بررسی عهد نامه ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی
 • ابعاد حقوقی تامین مالی پروژه در تجارت بین الملل PHD
 • بررسی وضعیت حقوقی شرط ثبات در قراردادهای دولت با اتباع بیگانه
 • شرایط موقوف علیه
 • موجبات حق فسخ نکاح
 • اجبار به انجام عین تعهد
 • وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین
 • قراردادهای الحاقی در حقوق خصوصی
 • مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنند گان دارو
 • خسارت تاخیرتادیه وجه نقد
 • قواعد حقوقی حاکم بر تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد PHD
 • ظهرنویسی اسناد تجاری
 • تعارض اسناد عادی و رسمی از حیث توان اثباتی
 • حدود اختیارات مالک در مالکیت متزلزل
 • تشکیل قراردادهای الکترونیکی
 • حقوق راز های تجارتی
 • شیوه های قراردادی انتقال فناوری در تجارت بین الملل PHD
 • بازرسان شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس
 • غیرقابل اجرا شدن مورد تعهد
 • عقد بیع با ثمن شناور(open price) در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین
 • وضعیت ارث اشخاص بلا وراث در حقوق ایران و تطبیقی
 • ارش عیب مبیع
 • حجر در قانون مدنی ایران
 • قرارداد پیش فروش ساختمان
 • انحلال عقد و احد به عقود متعدد
 • منشا تحلیلی مسئولیت مدنی در حقوق ایران وانگلستان PHD
 • شناسایی و اجرای احکام و آراء داوری خارجی در حقوق ایران و انگلیس
 • مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
 • نظریه عمومی وضعیت مراعی در اعمال حقوقی
 • حدود اعتبار اماره تصرف و مطالعه تطبیقی آن
 • بطلان آراء داوری بین المللی ( بین دولتها)
 • تنفیذ قراردادهای غیر نافذ با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر(اهدایی دانشگاه آزاد اسلامی)
 • مسئولیت در پروژه های ساخت
 • محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
 • تابعیت غالب و موثر
 • موانع نکاح در حقوق ایران و انگلیس
 • خسارات قابل مطالبه توسط اصحاب دعوی موضوع ماده ۵۱۵قانون آئین دادرسی
 • شرکتهای تضامنی در حقوق ایران و انگلیس
 • حق مولف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه
 • حق عینی و دینی در حقوق ایران و فرانسه PHD
 • انتقال طلب و آثار آن
 • تاثیر عرف در تفسیر قراردادها
 • تعهد بر ترک فعل
 • بررسی شروط ضمن عقد نکاح
 • چگونگی اعلام اراده درعقود
 • تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای حقوق تجارت بین الملل
 • نقش حسن نیت در مسئولیت مدنی
 • تعهدات مستاجر در اجاره املاک
 • وجوه افتراق تامین خواسته و دستور موقت
 • احکام مشترک خیارات
 • حقوق ممتازه در قانون ایران
 • ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی
 • قیاس: تحلیل تطبیقی فقه، حقوق ایران و کامن لا PHD
 • مسئولیت سرپرستان ناشی از افعال زیانبار صغار ومجانین در حقوق ایران
 • مستثنیات دین در حقوق ایران و تطبیقی
 • کارشناسی به عنوان یکی ازادله اثبات دعوی
 • صلاحیت دادگاه درامور مدنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان PHD
 • اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری
 • اماره قضایی
 • تطبیق مقررات مسئولیت مدنی با اتلاف و تسبیب
 • اصل بی طرفی دادرس در دعاوی مدنی
 • سوء استفاده مدیران از اختیار اداره شرکتهای سهامی (در یک مطالعه تطبیقی)اهدائی دکتری-تربیت مدرس
 • قصد انشاء در معاملات
 • تاسیس شرکتهای سهامی درحقوق ایران و انگلیس
 • بارنامه دارایی و آثار حقوقی آن
 • مقایسه وقف در حقوق ایران و تراست در حقوق آمریکا
 • شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته
 • بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها
 • تعیین و تقویم خواسته دعوی و آثار حقوقی آن
 • رهن در حقوق تجارت
 • مسئولیت پس از انحلال
 • ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی
 • مسئولیت مدنی تفویت فرصت در حقوق مدنی ایران PHD
 • توثیق مال آینده در حقوق ایران با مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایالات متحده ی آمریکا
 • ضمانت اجرای شرط فعل
 • موضوع عقد اجاره
 • قاعده استاپل، کاربرد آن در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده
 • اصل صحت و اصل لزوم در عقد
 • حقوق و تکالیف اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی در حقوق ایران و تطبیقی
 • خرید دین در فقه و حقوق بانکی ایران
 • مسئولیت مدنی مجانین
 • ابعاد حقوقی قرار دادهای لیسانس (باتاکید بر پروانه اختراع)
 • مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای پیمانکاری کلید در دستPHD
 • تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی
 • نقش ثبت سند در معاملات غیرمنقول با تاکید بر رویه قضایی و مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه PHD
 • قرارداد بیمه دریایی
 • انتقال سهم و سهم الشرکه درحقوق شرکتهای ایران و انگلیس
 • اصل ثبات قراردادها: طراحی مدل سیاست تقنینی
 • حقوق مصرف و قواعد عمومی قراردادها
 • مسئولیت مدنی نهادهای نجات شهری
 • بررسی تطبیقی سپرده گذاری بانکی (امانت خلاف قاعده)
 • مالکیت فکری وحمایت حقوقی از اطلاعات افشاء نشده
 • رابطه شرط و عقد
 • توصیف شرط ضمن عقد و بررسی شرایط صحت آن PHD
 • کشف دلیل در دادرسی های مدنی (الزام به ابراز دلیل در دادرسی های مدنی)
 • مسئولیت مدنی شاهد
 • مسئولیت پیش قراردادی PHD
 • تضامن در اسناد تجاری PHD
 • مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلیس PHD
 • ربح مرکب در حقوق ایران وفرانسه
 • بیمه مسئولیت فضای مجازی
 • تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها PHD
 • تضمین تعهدات بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بی المللی کالاها
 • طلاق در قانون کنونی ایران
 • مالکیت معنوی
 • شرط خلاف مقتضای عقد
 • مقایسه حقوق شرکاء شرکت مدنی و تجاری
 • عمل برمبنای اماره ی مالکیت
 • حقوق دارندگان اوراق مشارکت و اجاره
 • وظایف و مسئولیتهای مستاجر در قراردادهای اجاره کشتی
 • اعاده دادرسی درامور حقوقی
 • قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران
 • موسسات اعتباری بانکی وغیر بانکی خصوصی در حقوق ایران
 • نمایندگی ظاهری
 • قواعد عمومی خسارات مشترک دریایی
 • معاملات با حق استرداد در حقوق ایران
 • توافق قراردادی فروشنده و خریدار در مورد زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران و انگلستان PHD
 • ولایت درنکاح
 • فعالیت بانکهای تخصصی در ایران
 • احکام اراضی بایر و دایر شهری
 • تاثیر شخصیت در قراردادها
 • حمایت خانواده در حقوق ایران وفرانسه و بررسی لایحه حمایت خانواده در ایران
 • طواری توقیفی وزوالی دادرسی
 • اعتراض شخص ثالث در حقوق ایران و تطبیقی
 • زمان انتقال مالکیت کالا در حقوق ایران و انگلیس
 • شرط تبانی PHD
 • ربا و کاهش ارزش پول: بررسی فقهی-حقوقی قرض در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
 •  
 • جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بین المللی PHD
 • موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعه
 • شروط غیرمنصفانه در قرارداد
 • حقوق سهامداران شرکت های سهامی
 • جایگاه نظریه عینی در سببیت عقود و بررسی آثار آن
 •  
 • خصوصی ایران و حقوق تطبیقی
 • حق و حکم PHD
 • خیار تاخیر ثمن
 • مسئولیت حقوقی ناشی از نرم افزارهای معیوب
 • خیار عیب و احکام آن
 • نظام حقوقی اوراق مشارکت
 • آثار قبض در بیع
 • مسئولیت تضامنی
 • شرکت سهامی حرفه ای
 • ایفای تعهد پولی
 • دموراژیا غرامات از معطلی وتاخیر کشتی

 

سفارش اکسپت سریع مقاله