موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات ISI ایمپکت دار زیست شناسی مولکولی

  مجلات آی اس آی ISI   11 فروردین 1398 - 14:08 لیست مجلات ISI ایمپکت دار زیست شناسی مولکولی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار زیست شناسی مولکولی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار زیست شناسی مولکولی برای استفاده علاقمندان و دانشجویان این رشته برای سابمیت و چاپ مقالات خود قرار داده شده است.

توضیحات مربوط به جدول:

تعداد مقالات منتشر شده در سال (2017 :Total Docs (2017

  تعداد مقالات منتشر شده در 3 سال اخیر : (Total ocs. (3years

 تعداد کل رفرنس های مقالات چاپ شده در سال 2017 : Total Refs

میانگین رفرنس های بکار رفته در مقالات چاپ شده در سال 2017 : Ref./oc

 

Title

Type

SJR

H index

Total Docs. (2017)

Total Docs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites / Doc. (2years)

Ref. / Doc.

country

1

Nature Reviews Genetics

journal

34.896 Q1

307

108

429

7108

7296

167

38.94

65.81

GB

2

Nature Reviews Molecular Cell Biology

journal

32.714 Q1

372

112

428

7278

8741

206

29.64

64.98

GB

3

Nature Methods

journal

19.939 Q1

241

284

1029

6258

13288

580

19.62

22.04

GB

4

Physiological Reviews

journal

16.184 Q1

306

39

109

18472

3245

101

24.41

473.64

US

5

Molecular Cell

journal

13.841 Q1

344

387

1202

19591

14412

1129

11.93

50.62

US

6

Annual Review of Plant Biology

book series

12.605 Q1

224

21

81

3124

1776

80

19.21

148.76

US

7

Cell Metabolism

journal

11.259 Q1

201

269

744

12979

9916

671

14.48

48.25

US

8

Nature Structural and Molecular Biology

journal

10.873 Q1

242

170

550

7163

5216

495

10.88

42.14

GB

9

Trends in Biochemical Sciences

journal

9.934 Q1

248

95

281

6133

3456

249

12.41

64.56

NL

10

Cell Host and Microbe

journal

9.146 Q1

135

205

598

7981

6898

582

11.97

38.93

US

11

Annual Review of Genomics and Human Genetics

book series

8.702 Q1

103

18

56

2307

543

56

8.97

128.17

US

12

Nature Chemical Biology

journal

8.604 Q1

173

228

622

9359

6254

502

11.67

41.05

GB

13

Microbiology and Molecular Biology Reviews

journal

7.524 Q1

222

20

85

4455

1208

81

13.64

222.75

US

14

EMBO Journal

journal

7.058 Q1

361

280

749

15288

5577

687

8.36

54.60

DE

15

Cell Research

journal

6.839 Q1

133

164

481

6043

4209

359

10.41

36.85

US

16

Molecular Psychiatry

journal

6.281 Q1

190

240

671

12319

5892

517

10.57

51.33

GB

17

Bioinformatics

journal

6.140 Q1

318

726

2360

17150

18335

2313

5.48

23.62

GB

18

PLoS Medicine

journal

5.914 Q1

184

272

600

11329

5091

541

9.33

41.65

US

19

Molecular Biology and Evolution

journal

5.475 Q1

190

240

916

10270

6967

810

9.81

42.79

GB

20

Current Opinion in Structural Biology

journal

5.382 Q1

185

139

367

8129

2365

331

7.25

58.48

NL

21

Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology

journal

4.977 Q1

93

38

97

6237

625

95

5.01

164.13

GB

22

Trends in Molecular Medicine

journal

4.876 Q1

153

100

287

8344

2599

258

9.01

83.44

NL

23

PLoS Genetics

journal

4.829 Q1

179

593

2408

38300

13313

2267

5.27

64.59

US

24

EMBO Reports

journal

4.724 Q1

158

225

602

9102

3152

495

6.28

40.45

US

25

Development (Cambridge)

journal

4.698 Q1

295

459

1410

28207

7787

1339

5.33

61.45

GB

26

Genome Medicine

journal

4.537 Q1

55

119

389

6044

2540

340

8.00

50.79

GB

27

Cell Death and Differentiation

journal

4.356 Q1

191

212

586

10095

4120

526

7.82

47.62

GB

28

Wiley Interdisciplinary Reviews: RNA

journal

4.220 Q1

51

60

155

6933

933

153

6.29

115.55

US

29

Autophagy

journal

4.197 Q1

111

227

735

9492

5156

623

8.95

41.81

US

30

PLoS Pathogens

journal

4.006 Q1

154

652

2195

38929

13204

2065

6.02

59.71

US

31

Molecular Metabolism

journal

3.997 Q1

34

157

318

7752

1895

274

6.31

49.38

DE

32

Science signaling

journal

3.812 Q1

128

361

1538

11255

3255

608

4.77

31.18

US

33

Mobile DNA

journal

3.783 Q1

23

21

76

1246

356

73

6.23

59.33

GB

34

Epigenetics and Chromatin

journal

3.767 Q1

37

63

162

3934

805

160

4.92

62.44

GB

35

Ageing Research Reviews

journal

3.671 Q1

92

104

213

14864

1845

208

8.68

142.92

NL

36

Wiley Interdisciplinary Reviews: Developmental Biology

journal

3.615 Q1

29

32

101

3607

536

99

5.69

112.72

GB

37

Molecular Plant

journal

3.562 Q1

76

166

534

7751

3074

395

7.75

46.69

US

38

Human Molecular Genetics

journal

3.555 Q1

248

442

1674

20109

8828

1651

4.83

45.50

GB

39

Structure

journal

3.554 Q1

166

203

704

9348

2914

693

4.31

46.05

US

40

Cell Discovery

journal

3.483 Q1

9

49

86

2481

353

78

4.53

50.63

GB

41

Molecular and Cellular Proteomics

journal

3.453 Q1

166

184

804

11977

4752

792

5.30

65.09

US

42

Molecular Neurodegeneration

journal

3.418 Q1

60

89

206

7239

1366

195

6.36

81.34

GB

43

Journal of Molecular Biology

journal

3.393 Q1

246

302

1009

21158

4305

939

4.82

70.06

US

44

Cellular and Molecular Life Sciences

journal

3.388 Q1

186

312

936

33967

6036

911

6.68

108.87

CH

45

Oncogene

journal

3.235 Q1

308

659

1805

32499

11078

1729

6.26

49.32

GB

46

mSystems

journal

3.233 Q1

11

80

64

4678

327

60

5.45

58.48

US

47

RNA

journal

3.219 Q1

152

174

642

9292

2336

625

3.15

53.40

US

48

DNA Repair

journal

3.181 Q1

105

130

448

9001

1973

419

4.50

69.24

NL

49

Matrix Biology

journal

3.178 Q1

101

103

269

6606

1733

261

7.35

64.14

NL

50

Cell Chemical Biology

journal

3.174 Q1

160

180

562

7487

2885

534

4.70

41.59

US

51

Molecular and Cellular Biology

journal

3.174 Q1

304

247

934

10595

3650

890

3.77

42.89

US

52

Molecular Therapy

journal

3.141 Q1

152

263

702

11825

3875

553

6.98

44.96

US

53

PLoS Computational Biology

journal

3.097 Q1

138

618

1834

32519

8100

1749

4.01

52.62

US

54

Journal of Molecular Cell Biology

journal

3.043 Q1

46

50

172

2040

789

127

5.57

40.80

US

55

Biochimica et Biophysica Acta - Gene Regulatory Mechanisms

journal

2.986 Q1

110

117

436

8894

2247

420

5.35

76.02

NL

56

Traffic

journal

2.953 Q1

115

67

264

4799

1091

252

4.46

71.63

GB

57

Molecular Biology of the Cell

journal

2.935 Q1

205

356

1149

20445

4219

1122

3.50

57.43

US

58

DNA Research

journal

2.866 Q1

84

56

153

2710

892

150

5.36

48.39

GB

59

Molecular Aspects of Medicine

journal

2.819 Q1

111

71

86

7309

536

79

6.91

102.94

GB

60

Journal of Biological Chemistry

journal

2.672 Q1

469

1873

8052

94738

32376

7720

4.03

50.58

US

61

RNA Biology

journal

2.613 Q1

59

199

444

12709

1605

424

3.57

63.86

US

62

Advances in Biological Regulation

book series

2.610 Q1

47

45

104

3858

729

97

8.55

85.73

GB

63

Antioxidants and Redox Signaling

journal

2.607 Q1

153

162

709

15494

4687

702

5.98

95.64

US

64

Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids

journal

2.583 Q1

142

160

552

12902

2696

531

5.06

80.64

NL

65

Journal of Molecular and Cellular Cardiology

journal

2.559 Q1

140

137

795

7892

3859

695

5.40

57.61

US

66

Genomics, Proteomics and Bioinformatics

journal

2.555 Q1

31

47

137

2902

685

110

7.41

61.74

NL

67

Biomolecules

journal

2.552 Q1

28

81

267

7424

1516

260

5.84

91.65

CH

68

Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research

journal

2.536 Q1

151

228

877

17355

4240

850

4.70

76.12

NL

69

Briefings in Bioinformatics

journal

2.505 Q1

83

103

218

5318

1018

210

4.90

51.63

GB

70

Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease

journal

2.496 Q1

122

336

762

21684

4188

743

5.08

64.54

NL

71

npj Genomic Medicine

journal

2.470 Q1

5

36

34

1412

115

31

3.71

39.22

GB

72

Cell Division

journal

2.445 Q1

38

7

26

243

98

22

5.24

34.71

GB

73

FASEB Journal

journal

2.438 Q1

251

482

1305

23427

5882

1244

4.63

48.60

US

74

Clinical Epigenetics

journal

2.435 Q1

31

128

298

6787

1607

285

5.85

53.02

DE

75

Molecular Cancer Research

journal

2.428 Q1

122

163

428

7704

1984

426

4.48

47.26

US

76

Neurobiology of Stress

journal

2.404 Q1

16

27

63

3088

341

57

5.98

114.37

NL

77

Molecular Microbiology

journal

2.384 Q1

222

278

999

17082

3692

962

3.76

61.45

GB

78

Molecular Autism

journal

2.377 Q1

37

66

183

4347

956

176

5.25

65.86

GB

79

Experimental and Molecular Medicine

journal

2.339 Q1

64

81

210

4787

1134

204

5.69

59.10

KR

80

Methods

journal

2.333 Q1

129

145

823

5874

3031

759

4.04

40.51

US

81

Skeletal Muscle

journal

2.320 Q1

27

28

113

1674

440

107

3.87

59.79

GB

82

Current Protocols in Molecular Biology

journal

2.304 Q1

28

21

76

596

157

76

1.98

28.38

US

83

Journal of Hematology and Oncology

journal

2.292 Q1

53

174

367

9653

2249

354

6.85

55.48

GB

84

Journal of Investigative Dermatology

journal

2.282 Q1

174

458

1476

13392

5429

1093

4.62

29.24

GB

85

Epigenetics

journal

2.278 Q1

73

101

362

6202

1811

353

5.09

61.41

US

86

Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology

journal

2.239 Q1

69

0

113

0

203

110

2.39

0.00

US

87

Biochemical Journal

journal

2.224 Q1

238

274

1080

18896

3894

1050

3.79

68.96

GB

88

Cell Communication and Signaling

journal

2.211 Q1

48

55

155

3960

667

152

5.11

72.00

GB

89

Briefings in Functional Genomics

journal

2.150 Q1

56

40

149

2948

469

132

3.53

73.70

GB

90

Current Topis in Membranes

book series

2.147 Q1

29

23

75

1942

219

66

3.02

84.43

US

91

Frontiers in Molecular Neuroscience

journal

2.128 Q1

39

431

355

34359

1535

337

4.02

79.72

CH

92

Molecular Phylogenetics and Evolution

journal

2.088 Q1

138

302

922

23025

3885

907

4.34

76.24

US

93

Developmental Biology

journal

2.087 Q1

204

318

996

18476

3047

954

3.20

58.10

US

94

FEBS Journal

journal

2.058 Q1

181

306

1063

18345

4090

1019

4.32

59.95

GB

95

Genes and Diseases

journal

2.047 Q1

17

34

106

1777

501

86

4.92

52.26

NL

96

mSphere

journal

2.030 Q1

12

214

157

10724

511

140

3.65

50.11

US

97

Biomolecular Detection and Quantification

journal

2.010 Q1

9

14

52

733

180

45

3.89

52.36

DE

98

Cell Calcium

journal

2.004 Q1

102

95

259

6675

1008

252

4.01

70.26

GB

99

FEBS Letters

journal

1.991 Q2

232

365

1620

18810

5526

1371

3.89

51.53

US

100

International Review of Cell and Molecular Biology

book series

1.973 Q2

104

49

156

9756

580

98

8.79

199.10

NL

101

Acta Biomaterial

journal

1.967 Q2

139

695

1582

39828

10971

1555

6.44

57.31

NL

102

Molecular Plant Pathology

journal

1.932 Q2

85

111

313

6563

1284

294

4.15

59.13

GB

103

Molecular Endocrinology

journal

1.919 Q2

174

0

426

0

1476

372

3.61

0.00

US

104

Insect Biochemistry and Molecular Biology

journal

1.912 Q2

97

111

379

5891

1441

368

3.54

53.07

GB

105

Oncogenesis

journal

1.901 Q2

26

64

132

3091

548

126

4.27

48.30

US

106

Journal of Bacteriology

journal

1.885 Q2

214

271

1173

14991

3438

1081

3.15

55.32

US

107

Laboratory Investigation

journal

1.883 Q2

137

137

364

6669

1615

356

4.29

48.68

GB

108

Current Opinion in Lipidology

journal

1.847 Q2

113

88

262

3873

815

190

3.91

44.01

US

109

Frontiers in Molecular Biosciences

journal

1.824 Q2

15

91

185

7040

610

182

3.43

77.36

CH

110

Investigative Genetics

journal

1.809 Q2

19

0

34

0

108

28

3.06

0.00

GB

111

Molecular Brain

journal

1.805 Q2

45

60

284

4000

1034

277

3.46

66.67

GB

112

Nucleic Acid Therapeutics

journal

1.794 Q2

57

38

124

1457

346

119

2.50

38.34

US

113

Human Gene Therapy

journal

1.771 Q2

140

120

324

6510

1077

274

4.24

54.25

US

114

G3: Genes, Genomes, Genetics

journal

1.764 Q2

41

359

916

20367

2406

891

2.64

56.73

US

115

Cell Cycle

journal

1.695 Q2

130

366

1607

12120

3674

1087

3.17

33.11

US

116

Progress in Molecular Biology and Translational Science

journal

1.688 Q2

85

101

325

12169

906

233

4.26

120.49

NL

117

International Journal of Biological Sciences

journal

1.686 Q2

64

141

380

8034

1649

375

4.07

56.98

CA

118

Journal of Nutritional Biochemistry

journal

1.678 Q2

114

199

548

11034

2576

539

4.45

55.45

NL

119

Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects

journal

1.671 Q2

135

404

987

27250

4174

960

3.79

67.45

NL

120

Mitochondrion

journal

1.666 Q2

72

100

267

5186

938

260

3.05

51.86

NL

121

Molecular and Cellular Neurosciences

journal

1.661 Q2

123

114

273

8635

872

267

3.41

75.75

US

122

Protein Science

journal

1.652 Q2

157

219

580

11077

1520

567

2.38

50.58

US

123

Expert Reviews in Molecular Medicine

journal

1.647 Q2

70

10

60

191

232

46

5.11

19.10

GB

124

Molecular Genetics and Metabolism

journal

1.642 Q2

96

163

460

6592

1538

410

3.67

40.44

US

125

Molecular and Cellular Endocrinology

journal

1.629 Q2

125

402

1043

24004

3884

1002

3.55

59.71

NL

126

Molecular Human Reproduction

journal

1.619 Q2

110

72

298

3532

1034

281

3.46

49.06

GB

127

Journal of Experimental Biology

journal

1.611 Q2

156

652

1811

29783

4655

1520

2.78

45.68

GB

128

Eukaryotic Cell

journal

1.603 Q2

102

0

261

0

745

252

2.77

0.00

US

129

Journal of Molecular Endocrinology

journal

1.596 Q2

87

57

247

4674

845

240

3.34

82.00

GB

130

Biological Chemistry

journal

1.562 Q2

108

119

371

8985

1039

354

3.03

75.50

DE

131

Molecular Medicine

journal

1.555 Q2

103

29

282

1604

944

273

3.13

55.31

US

132

American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology

journal

1.519 Q2

144

207

561

7800

2123

529

3.80

37.68

US

133

Human Genomics

journal

1.501 Q2

43

29

91

904

307

82

3.87

31.17

GB

134

Gene Expression

journal

1.495 Q2

41

18

24

1140

75

22

3.24

63.33

US

135

Molecules and Cells

journal

1.493 Q2

63

71

381

3143

1258

377

3.13

44.27

DE

136

Journal of Genetics and Genomics

journal

1.488 Q2

42

75

247

2762

705

167

3.91

36.83

NL

137

BMC Bioinformatics

journal

1.479 Q2

176

584

1756

21736

4300

1724

2.19

37.22

GB

138

Methods in Enzymology

journal

1.479 Q2

148

310

921

15158

1790

586

3.79

48.90

US

139

Experimental Gerontology

journal

1.450 Q2

120

268

637

11257

2096

600

3.32

42.00

NL

140

Progress in Biophysics and Molecular Biology

journal

1.446 Q2

95

139

259

10992

827

239

3.32

79.08

GB

141

Clinical Proteomics

journal

1.443 Q2

24

37

108

1896

398

107

3.44

51.24

US

142

Proteomics

journal

1.435 Q2

149

210

1003

10017

3401

930

3.63

47.70

GB

143

Cytokine

journal

1.433 Q2

99

321

734

12541

2493

712

3.52

39.07

US

144

Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology

journal

1.431 Q2

111

283

679

14983

2563

652

3.72

52.94

GB

145

Pathogens

journal

1.421 Q2

18

68

171

5453

600

165

3.48

80.19

CH

146

ChemBioChem

journal

1.407 Q2

113

332

1043

15867

2740

1004

2.69

47.79

GB

147

Brain Research

journal

1.404 Q2

183

379

1892

21346

5662

1857

3.10

56.32

NL

148

Experimental Hematology

journal

1.387 Q2

112

108

356

5181

869

343

2.50

47.97

NL

149

Proteins: Structure, Function and Genetics

journal

1.362 Q2

174

195

714

9618

1637

694

2.29

49.32

US

150

Journal of Dermatological Science

journal

1.359 Q2

80

221

487

5506

1206

305

3.74

24.91

NL

151

Cancer Gene Therapy

journal

1.359 Q2

79

65

220

2476

769

206

4.07

38.09

GB

152

Molecular Immunology

journal

1.352 Q2

108

270

776

13413

2438

746

3.26

49.68

GB

153

Archives of Biochemistry and Biophysics

journal

1.350 Q2

151

212

840

12800

2774

814

3.13

60.38

US

154

IUBMB Life

journal

1.344 Q2

96

98

320

5253

1047

310

3.29

53.60

US

155

Journal of Biological Engineering

journal

1.340 Q2

28

50

73

2941

295

67

5.26

58.82

GB

156

Algorithms for Molecular Biology

journal

1.333 Q2

29

26

83

802

156

79

1.84

30.85

GB

157

Mycologia

journal

1.317 Q2

94

45

303

2095

816

298

2.69

46.56

GB

158

Molecular Therapy - Methods and Clinical Development

journal

1.311 Q2

16

82

222

4048

620

214

2.98

49.37

US

159

Journal of Biomedical Science

journal

1.302 Q2

68

94

300

6787

999

293

3.42

72.20

CH

160

Bioscience Reports

journal

1.296 Q2

65

299

347

13918

927

344

2.81

46.55

NL

161

Infection, Genetics and Evolution

journal

1.278 Q2

69

351

1224

15588

3255

1182

2.59

44.41

NL

162

Molecular Carcinogenesis

journal

1.277 Q2

84

231

499

11342

1682

492

3.55

49.10

US

163

Gene Therapy

journal

1.277 Q2

150

111

360

4738

1034

337

3.21

42.68

GB

164

International Journal of Molecular Sciences

journal

1.260 Q2

95

2755

5268

207598

20209

5200

3.76

75.35

CH

165

Differentiation; Research in Biological Diversity

journal

1.259 Q2

88

41

123

2776

341

119

2.59

67.71

NL

166

Essays in Biochemistry

journal

1.259 Q2

50

61

87

5411

298

84

3.67

88.70

GB

167

American Journal of Stem Cells

journal

1.241 Q2

15

3

25

98

100

25

2.65

32.67

US

168

Zoologica Scripta

journal

1.238 Q2

53

61

157

4216

421

154

2.65

69.11

GB

169

Journal of Biochemistry

journal

1.226 Q2

104

109

291

4554

667

289

2.41

41.78

GB

170

Chemistry and Physics of Lipids

journal

1.220 Q2

86

92

269

4954

820

262

2.82

53.85

NL

171

Gene Regulation and Systems Biology

journal

1.218 Q2

14

11

28

711

72

28

2.71

64.64

US

172

BMC Molecular Biology

journal

1.216 Q2

65

24

73

974

163

70

2.70

40.58

GB

173

Journal of Cellular Biochemistry

journal

1.209 Q2

147

492

818

23128

2366

785

2.80

47.01

US

174

Virchows Archiv

journal

1.207 Q2

89

179

517

5987

1341

473

2.96

33.45

DE

175

Stem Cells International

journal

1.206 Q2

36

307

732

19781

2636

698

3.74

64.43

EG

176

Journal of Heredity

journal

1.199 Q2

83

92

263

5255

613

248

2.40

57.12

GB

177

Insect Molecular Biology

journal

1.189 Q2

84

66

203

3303

543

198

2.48

50.05

GB

178

JAK-STAT

journal

1.170 Q2

2

0

4

0

6

4

1.50

0.00

GB

179

Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics

journal

1.170 Q2

128

183

636

11511

1701

623

2.59

62.90

NL

180

Molecular Genetics and Genomics

journal

1.168 Q2

108

111

460

6002

1267

452

2.67

54.07

DE

181

Cancer genetics

journal

1.156 Q2

31

53

248

1537

530

227

2.46

29.00

NL

182

International Journal of Tryptophan Research

journal

1.149 Q2

15

9

17

1492

55

17

2.08

165.78

NZ

183

Bioinformatics and Biology Insights

journal

1.141 Q2

16

17

89

810

213

87

2.43

47.65

US

184

Microcirculation

journal

1.140 Q2

74

74

193

4446

541

187

2.84

60.08

US

185

Molecular Breeding

journal

1.139 Q2

90

156

662

7485

1686

654

2.29

47.98

NL

186

Cell Structure and Function

journal

1.138 Q2

57

15

34

693

72

32

2.59

46.20

JP

187

Expert Review of Molecular Diagnostics

journal

1.134 Q2

65

110

377

8814

1081

342

3.07

80.13

GB

188

Experimental Dermatology

journal

1.126 Q2

82

254

772

7935

1782

488

3.71

31.24

GB

189

Molecular and Biochemical Parasitology

journal

1.109 Q2

100

76

225

3146

467

218

1.70

41.39

NL

190

BMC Systems Biology

journal

1.109 Q2

67

143

450

7761

1040

446

2.13

54.27

GB

191

Purinergic Signalling

journal

1.104 Q2

48

52

147

2952

482

141

3.39

56.77

DE

192

Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research

journal

1.102 Q2

43

31

98

1977

258

93

3.03

63.77

GB

193

BMB reports

journal

1.097 Q2

64

110

343

4238

950

331

2.93

38.53

KR

194

Biochemical and Biophysical Research Communications

journal

1.087 Q2

237

2102

5464

62880

14198

5410

2.59

29.91

US

195

Molecular BioSystems

journal

1.084 Q2

76

242

984

14445

2692

974

2.78

59.69

GB

196

Journal of Anatomy

journal

1.078 Q2

99

151

412

8149

993

384

2.47

53.97

GB

197

Protein Engineering, Design and Selection

journal

1.063 Q3

98

81

191

2268

401

187

1.86

28.00

GB

198

Molecular Membrane Biology

journal

1.060 Q3

70

0

56

0

120

56

1.15

0.00

GB

199

Clinical and molecular hepatology

journal

1.059 Q3

27

25

165

0

430

154

3.02

0.00

KR

200

Phytochemistry

journal

1.048 Q3

153

216

702

9329

2243

691

3.28

43.19

NL

201

Histochemistry and Cell Biology

journal

1.044 Q3

90

115

345

6064

685

324

2.17

52.73

DE

202

Innate immunity

journal

1.031 Q3

61

68

225

2997

524

222

2.36

44.07

GB

203

Sub-Cellular Biochemistry

journal

1.026 Q3

55

54

307

7033

636

291

1.70

130.24

US

204

Metabolites

journal

1.026 Q3

20

65

104

3711

344

102

3.33

57.09

CH

205

Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis

journal

1.024 Q3

145

51

272

2510

710

266

2.50

49.22

NL

206

Experimental and Molecular Pathology

journal

1.023 Q3

57

117

463

5018

1209

450

2.62

42.89

US

207

Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation

journal

1.021 Q3

16

64

166

3859

409

151

2.47

60.30

DE

208

International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering

journal

1.021 Q3

48

108

169

5170

454

168

2.27

47.87

GB

209

Molecular and Cellular Biochemistry

journal

1.003 Q3

110

304

1031

10864

2784

1017

2.55

35.74

US

210

BioData Mining

journal

0.982 Q3

20

41

118

1622

208

109

1.80

39.56

GB

211

New Biotechnology

journal

0.967 Q3

71

101

259

4460

932

249

3.85

44.16

NL

212

Tree Genetics and Genomes

journal

0.959 Q3

47

128

422

8303

925

419

2.04

64.87

DE

213

Current Gene Therapy

journal

0.951 Q3

63

35

140

3507

281

130

2.16

100.20

AE

214

Mycorrhiza

journal

0.949 Q3

75

72

212

4735

670

210

2.90

65.76

DE

215

Expert Review of Proteomics

journal

0.949 Q3

51

93

226

8970

678

209

3.37

96.45

GB

216

OMICS A Journal of Integrative Biology

journal

0.941 Q3

50

73

230

3837

518

212

2.43

52.56

US

217

Clinical and Molecular Allergy

journal

0.933 Q3

29

22

48

1025

138

44

3.14

46.59

GB

218

Pharmacogenetics and Genomics

journal

0.933 Q3

131

64

226

2529

561

216

2.51

39.52

US

219

Current Molecular Medicine

journal

0.932 Q3

90

45

302

3113

642

277

2.35

69.18

AE

220

Comparative Biochemistry and Physiology - Part D: Genomics and Proteomics

journal

0.923 Q3

34

46

107

2951

285

107

2.74

64.15

NL

221

International Journal of Biological Macromolecules

journal

0.917 Q3

92

1444

2564

68709

10509

2545

4.07

47.58

NL

222

Journal of Molecular Evolution

journal

0.911 Q3

116

50

173

2676

327

142

2.35

53.52

DE

223

Plasmid

journal

0.906 Q3

52

45

120

2069

230

116

2.06

45.98

US

224

Steroids

journal

0.904 Q3

91

142

570

5197

1439

554

2.52

36.60

NL

225

Disease Markers

journal

0.900 Q3

56

159

550

6546

1318

536

2.51

41.17

NL

226

Current Chemical Genomics and Translational Medicine

journal

0.886 Q3

4

4

7

261

14

6

2.00

65.25

NL

227

Journal of Peptide Science

journal

0.883 Q3

58

102

317

4773

667

308

2.02

46.79

US

228

DNA and Cell Biology

journal

0.872 Q3

68

134

301

4647

689

290

2.61

34.68

US

229

Bioorganic and Medicinal Chemistry

journal

0.871 Q3

136

711

2143

27762

6190

2097

2.90

39.05

GB

230

International Journal of Genomics

journal

0.868 Q3

13

78

167

4324

416

160

1.69

55.44

EG

231

Current Protein and Peptide Science

journal

0.858 Q3

71

140

248

13410

611

211

2.62

95.79

AE

232

Biochemistry and Cell Biology

journal

0.856 Q3

84

83

207

4176

412

196

2.09

50.31

CA

233

Plant Molecular Biology Reporter

journal

0.856 Q3

53

55

368

3117

744

365

1.78

56.67

US

234

Bioorganic Chemistry

journal

0.850 Q3

47

186

285

7928

1044

280

3.90

42.62

US

235

Antioxidants

journal

0.847 Q3

16

99

106

8193

361

104

3.88

82.76

CH

236

Molecular and Cellular Pharmacology

journal

0.846 Q3

18

3

10

33

19

8

1.80

11.00

US

237

Acta Naturae

journal

0.841 Q3

14

50

169

2836

404

161

2.08

56.72

RU

238

Cardiovascular Toxicology

journal

0.836 Q3

45

68

127

2098

312

123

2.47

30.85

US

239

Journal of Cell Communication and Signaling

journal

0.836 Q3

32

57

137

1745

254

119

1.83

30.61

DE

240

Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology

journal

0.836 Q3

98

173

479

10066

1064

471

2.25

58.18

NL

241

Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology

journal

0.834 Q3

94

185

716

6846

1337

678

1.78

37.01

NL

242

Blood Cells, Molecules, and Diseases

journal

0.828 Q3

80

88

341

2933

538

286

1.77

33.33

US

243

Journal of Computational Biology

journal

0.824 Q3

88

110

243

3031

278

236

1.32

27.55

US

244

Biophysical Reviews

journal

0.822 Q3

21

86

116

7218

252

109

2.15

83.93

DE

245

Research in Microbiology

journal

0.820 Q3

89

100

292

4971

615

278

2.45

49.71

NL

246

Cancer Genomics and Proteomics

journal

0.818 Q3

32

38

116

2108

266

115

2.31

55.47

GR

247

Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters

journal

0.810 Q3

125

1010

3380

31761

8527

3340

2.47

31.45

GB

248

Toxicologic Pathology

journal

0.807 Q3

92

110

338

4219

658

326

1.96

38.35

US

249

Gene Expression Patterns

journal

0.797 Q3

57

31

110

1213

177

110

1.55

39.13

NL

250

Proteome Science

journal

0.792 Q3

39

20

108

1210

216

108

1.71

60.50

GB

251

FEMS Microbiology Letters

journal

0.790 Q3

131

246

905

8614

1622

705

1.85

35.02

GB

252

Current Issues in Molecular Biology

journal

0.787 Q3

47

16

36

1397

89

35

2.00

87.31

GB

253

Applied and Translational Genomics

journal

0.777 Q3

10

0

106

0

175

81

2.29

0.00

NL

254

Physical Biology

journal

0.756 Q3

56

60

257

3480

392

251

1.59

58.00

GB

255

Cytogenetic and Genome Research

journal

0.748 Q3

79

89

255

3690

384

249

1.72

41.46

CH

256

Connective Tissue Research

journal

0.738 Q3

61

64

197

3284

402

188

2.33

51.31

GB

257

Molecular Biology Reports

journal

0.721 Q3

56

52

1213

1903

2173

1164

2.07

36.60

NL

258

International Journal of Experimental Pathology

journal

0.712 Q3

62

33

139

1759

275

139

2.01

53.30

GB

259

Virus Genes

journal

0.711 Q3

51

120

395

4526

649

392

1.61

37.72

NL

260

BMC Biochemistry

journal

0.708 Q3

42

15

73

549

108

72

1.68

36.60

GB

261

Journal of Microbiological Methods

journal

0.696 Q3

115

222

784

6987

1516

752

1.82

31.47

NL

262

Comparative Biochemistry and Physiology - B Biochemistry and Molecular Biology

journal

0.694 Q3

86

108

292

4780

561

289

1.72

44.26

NL

263

Cell Journal

journal

0.692 Q3

18

64

236

2633

500

229

2.41

41.14

IR

264

Probiotics and Antimicrobial Proteins

journal

0.692 Q3

17

133

82

2731

202

81

2.55

20.53

US

265

Molecular Medicine Reports

journal

0.691 Q3

35

1871

4198

67570

8282

4171

1.97

36.11

GR

266

Reproduction, Fertility and Development

journal

0.681 Q3

66

231

416

12811

724

412

1.68

55.46

AU

267

Molecular Physics

journal

0.680 Q3

94

329

1079

14269

1664

1048

1.61

43.37

GB

268

Journal of Molecular Signaling

journal

0.677 Q3

27

0

20

0

32

20

0.64

0.00

GB

269

Mutation Research Letters

journal

0.662 Q3

2

0

4

0

7

2

3.00

0.00

NL

270

Pathobiology

journal

0.661 Q3

47

38

109

1180

174

102

1.78

31.05

CH

271

Genome

journal

0.655 Q3

89

86

230

4544

350

224

1.57

52.84

CA

272

Journal of Biomolecular Structure and Dynamics

journal

0.654 Q3

55

473

587

12766

1309

566

2.48

26.99

GB

273

Enzyme Research

journal

0.653 Q3

26

7

53

290

149

53

2.40

41.43

EG

274

Chimerism

journal

0.649 Q3

11

0

29

0

28

26

1.00

0.00

US

275

Archives of Microbiology

journal

0.644 Q3

93

153

333

6479

576

328

1.66

42.35

DE

276

Molecular Biotechnology

journal

0.643 Q3

69

51

304

2207

529

297

1.91

43.27

US

277

Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology

journal

0.641 Q3

72

32

121

1167

206

120

1.53

36.47

CH

278

Genetics and Molecular Biology

journal

0.638 Q3

43

95

233

5243

386

224

1.63

55.19

BR

279

Glycoconjugate Journal

journal

0.637 Q3

79

78

211

4294

448

203

2.38

55.05

NL

280

Analytical Biochemistry

journal

0.633 Q3

169

315

1021

11851

2189

1013

2.20

37.62

US

281

Critical Reviews in Eukaryotic Gene Expression

journal

0.627 Q3

55

33

89

2311

172

89

1.72

70.03

GB

282

Molecular Cytogenetics

journal

0.623 Q3

23

41

347

1221

426

341

1.24

29.78

GB

283

Journal of Molecular Recognition

journal

0.622 Q3

72

79

207

3739

422

205

1.84

47.33

US

284

Molecular and Cellular Probes

journal

0.617 Q3

62

82

201

2523

321

196

1.73

30.77

US

285

Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)

journal

0.616 Q3

117

4015

9704

112198

9263

6323

1.93

27.94

US

286

Clinical Research in Cardiology Supplements

journal

0.610 Q3

10

11

11

373

21

9

2.33

33.91

DE

287

Genetics Research International

journal

0.610 Q3

5

2

19

85

42

19

2.50

42.50

EG

288

Indian Journal of Experimental Biology

journal

0.600 Q3

63

111

355

3881

554

330

1.77

34.96

IN

289

Biomicrofluidics

journal

0.592 Q3

45

116

503

5645

1102

493

2.23

48.66

US

290

Experimental Lung Research

journal

0.587 Q3

46

45

149

2027

250

148

1.82

45.04

GB

291

Journal of Receptor and Signal Transduction Research

journal

0.585 Q3

41

65

229

3002

345

223

1.69

46.18

US

292

AIMS Biophysics

journal

0.583 Q3

5

29

84

2319

89

80

1.08

79.97

US

293

Canadian Journal of Microbiology

journal

0.579 Q3

80

102

326

4378

493

307

1.33

42.92

CA

294

Applied Biochemistry and Biotechnology

journal

0.571 Q4

91

414

1683

14275

3382

1669

1.83

34.48

US

295

Journal of Biochemical and Molecular Toxicology

journal

0.565 Q4

52

135

213

5301

408

210

1.74

39.27

US

296

Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological Genetics and Physiology

journal

0.561 Q4

43

7

201

0

262

196

1.23

0.00

US

297

Genes and Genetic Systems

journal

0.560 Q4

44

21

118

1075

101

110

0.83

51.19

JP

298

Biotechnology and Genetic Engineering Reviews

journal

0.557 Q4

37

14

16

1860

26

16

1.71

132.86

GB

299

Journal of RNAi and Gene Silencing

journal

0.553 Q4

5

9

8

279

19

8

2.00

31.00

GB

300

Genome Announcements

journal

0.553 Q4

22

1354

3775

14844

3799

3737

0.94

10.96

US

301

BMC Hematology

journal

0.545 Q4

17

22

62

739

90

62

1.38

33.59

GB

302

Biomedical Microdevices

journal

0.538 Q4

76

103

330

4034

678

327

1.79

39.17

NL

303

Chemistry and Biodiversity

journal

0.531 Q4

56

243

482

9357

796

475

1.64

38.51

US

304

Molecular Genetics and Metabolism Reports

journal

0.523 Q4

9

103

237

2141

266

207

1.33

20.79

NL

305

Enzymes

book series

0.522 Q4

11

18

57

2139

110

27

8.10

118.83

NL

306

Cellular and Molecular Biology Letters

journal

0.510 Q4

43

33

133

1522

198

131

1.24

46.12

GB

307

2014 IEEE PES Transmission and Distribution Conference and Exposition, PES T and D-LA 2014 - Conference Proceedings

conference and proceedings

0.510

1

0

2

0

2

2

0.00

0.00

US

308

Biochemical Genetics

journal

0.507 Q4

36

40

142

1378

230

138

1.92

34.45

US

309

Medical Molecular Morphology

journal

0.506 Q4

37

32

94

968

115

90

1.11

30.25

DE

310

Bioscience, Biotechnology and Biochemistry

journal

0.498 Q4

101

333

954

10887

1195

936

1.26

32.69

GB

311

Plant Cell Monographs

book series

0.495 Q4

19

0

39

0

35

38

0.00

0.00

DE

312

Journal of Biomolecular Techniques

journal

0.495 Q4

41

17

48

444

60

42

1.30

26.12

US

313

Molecular Diversity

journal

0.494 Q4

50

92

215

3448

457

213

2.19

37.48

NL

314

Journal of Gene Medicine

journal

0.493 Q4

86

51

77

2176

129

77

1.33

42.67

US

315

Biomedical Chromatography

journal

0.490 Q4

55

239

754

7403

1241

737

1.71

30.97

US

316

Canadian Entomologist

journal

0.482 Q4

37

79

208

2618

199

205

0.88

33.14

GB

317

Journal of Solution Chemistry

journal

0.481 Q4

56

144

430

5286

551

415

1.45

36.71

US

318

Magnesium Research

journal

0.477 Q4

40

12

61

440

77

58

1.06

36.67

GB

319

Physiology and Molecular Biology of Plants

journal

0.476 Q4

24

84

193

4469

291

189

1.35

53.20

IN

320

Journal of Amino Acids

journal

0.474 Q4

2

1

5

51

11

5

2.50

51.00

EG

321

New Negatives in Plant Science

journal

0.472 Q4

3

0

11

0

12

10

1.20

0.00

NL

322

Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology

journal

0.456 Q4

41

26

111

787

94

109

0.84

30.27

DE

323

Genetics and Molecular Research

journal

0.439 Q4

40

479

4544

14620

4224

4507

0.91

30.52

BR

324

Systems and Synthetic Biology

journal

0.430 Q4

21

0

63

0

49

60

0.79

0.00

DE

325

Human Genome Variation

journal

0.428 Q4

2

0

3

0

3

3

1.00

0.00

GB

326

Folia Biologica

journal

0.416 Q4

29

22

115

799

141

115

1.11

36.32

CZ

327

Biophysical Reviews and Letters

journal

0.411 Q4

11

13

48

343

30

48

0.54

26.38

SG

328

International Journal of Immunogenetics

journal

0.403 Q4

43

46

220

1582

206

211

1.06

34.39

GB

329

IET Systems Biology

journal

0.399 Q4

39

21

103

854

89

93

0.87

40.67

GB

330

International Journal of Proteomics

journal

0.394 Q4

4

0

8

0

13

8

1.50

0.00

EG

331

Journal of Bioinformatics and Computational Biology

journal

0.388 Q4

38

52

190

1749

165

180

0.99

33.63

US

332

Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings

journal

0.385 Q4

71

13

45

379

31

43

0.72

29.15

GB

333

2016 International Conference on Biometrics, ICB 2016

conference and proceedings

0.374

4

0

53

0

86

50

1.72

0.00

US

334

Stem Cell Investigation

journal

0.373 Q4

4

86

93

3146

60

59

0.98

36.58

CN

335

Biochemistry and Molecular Biology Education

journal

0.370 Q4

30

67

198

1556

182

184

0.92

23.22

US

336

Journal of Stem Cells and Regenerative Medicine

journal

0.369 Q4

10

13

35

349

44

28

1.40

26.85

IN

337

Journal of Nucleic Acids

journal

0.364 Q4

27

14

13

1150

19

12

1.71

82.14

EG

338

Biochemistry and Biophysics Reports

journal

0.364 Q4

7

148

338

6099

310

336

0.92

41.21

NL

339

Journal of Biological Physics

journal

0.353 Q4

38

40

97

1432

100

93

1.07

35.80

NL

340

Annals of Clinical and Laboratory Science

journal

0.344 Q4

49

118

306

2995

256

295

0.84

25.38

US

341

Synergy

journal

0.344 Q4

5

12

27

422

33

25

1.38

35.17

NL

342

Genes and Genomics

journal

0.312 Q4

15

135

328

5947

208

313

0.69

44.05

KR

343

International Journal of Biochemistry and Molecular Biology

journal

0.306 Q4

25

2

10

125

15

10

2.00

62.50

US

344

Biologia (Poland)

journal

0.299 Q4

29

156

578

7131

499

574

0.79

45.71

DE

345

2015 13th International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc, and Wireless Networks, WiOpt 2015

conference and proceedings

0.298

5

0

82

0

108

81

1.33

0.00

US

346

Journal of Proteomics and Bioinformatics

journal

0.291 Q4

15

0

38

0

28

34

0.00

0.00

IN

347

Turkish Journal of Biology

journal

0.288 Q4

29

95

326

4461

283

324

0.72

46.96

TR

348

Genomics Insights

journal

0.263 Q4

5

3

8

145

4

8

0.50

48.33

NZ

349

Current Bioinformatics

journal

0.251 Q4

22

51

225

2369

122

205

0.51

46.45

AE

350

International Journal of Molecular and Cellular Medicine

journal

0.242 Q4

3

27

30

841

24

27

0.89

31.15

IR

351

Mitochondrial DNA

journal

0.240 Q4

27

0

1847

0

847

1699

0.49

0.00

GB

352

Recent Advances in DNA and Gene Sequences

journal

0.234 Q4

16

0

26

0

18

24

0.78

0.00

NL

353

MCB Molecular and Cellular Biomechanics

journal

0.219 Q4

24

19

36

565

30

36

0.64

29.74

US

354

Biodiversitas

journal

0.203 Q4

5

228

201

8192

133

201

0.70

35.93

ID

355

Fisheries and Aquatic Sciences

journal

0.199 Q4

10

32

165

1263

79

163

0.49

39.47

KR

356

Current Proteomics

journal

0.195 Q4

19

34

106

1795

56

98