موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

 لیست مجلات ISI ایمپکت دار تربیت بدنی

  مجلات آی اس آی ISI   23 اسفند 1397 - 10:35  لیست مجلات ISI ایمپکت دار تربیت بدنی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار تربیت بدنی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار رشته تربیت بدنی برای استفاده علاقمندان و دانشجویان این رشته برای سابمیت و چاپ مقالات خود قرار داده شده است.

توضیحات مربوط به جدول:

تعداد مقالات منتشر شده در سال (2017 :Total Docs (2017

  تعداد مقالات منتشر شده در 3 سال اخیر : (Total ocs. (3years

 تعداد کل رفرنس های مقالات چاپ شده در سال 2017 : Total Refs

میانگین رفرنس های بکار رفته در مقالات چاپ شده در سال 2017 : Ref./oc

 


Title

Type

https://www.scimagojr.com/img/sorted_down.pngSJR

H index

Total Docs. (2017)

Total Docs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites / Doc. (2years)

Ref. / Doc.

country

1

American Journal of Sports Medicine

journal

3.949 Q1

186

417

1233

14398

7370

1074

6.16

34.53

US

2

Sports Medicine

journal

3.367 Q1

151

208

451

15367

3103

374

7.17

73.88

GB

3

British Journal of Sports Medicine

journal

3.232 Q1

131

390

1098

11032

5142

741

6.99

28.29

GB

4

Journal of Bone and Joint Surgery - Series A

journal

2.722 Q1

227

408

1260

11190

5020

1013

3.94

27.43

US

5

Journal of Shoulder and Elbow Surgery

journal

2.327 Q1

116

383

986

10432

3089

939

3.02

27.24

US

6

Exercise Immunology Review

journal

2.104 Q1

46

0

31

0

173

27

7.47

0.00

US

7

Medicine and Science in Sports and Exercise

journal

2.073 Q1

197

320

952

11544

3871

884

4.11

36.08

US

8

Journal of Physiology

journal

2.051 Q1

211

670

1515

30163

5170

1312

3.85

45.02

GB

9

Bone and Joint Journal

journal

2.043 Q1

158

282

967

9549

3308

885

3.48

33.86

GB

10

Exercise and Sport Sciences Reviews

journal

1.943 Q1

82

42

91

1439

351

69

5.26

34.26

US

11

Clinical Orthopaedics and Related Research

journal

1.908 Q1

181

538

1777

10690

5020

1508

2.79

19.87

US

12

Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy

journal

1.845 Q1

102

713

1492

17619

4473

1390

2.86

24.71

DE

13

International Journal of Sports Physiology and Performance

journal

1.749 Q1

44

235

498

6362

1472

470

3.03

27.07

US

14

Spine

journal

1.736 Q1

224

526

1679

14684

4627

1495

2.77

27.92

US

15

Journal of Science and Medicine in Sport

journal

1.714 Q1

78

279

463

6601

1671

436

3.67

23.66

NL

16

Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports

journal

1.541 Q1

93

225

612

9071

2077

589

3.33

40.32

GB

17

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation

journal

1.501 Q1

162

336

1032

12745

3247

955

2.97

37.93

GB

18

Journal of Applied Physiology

journal

1.471 Q1

204

313

1226

14448

3208

984

3.01

46.16

US

19

Arthroscopy - Journal of Arthroscopic and Related Surgery

journal

1.459 Q1

136

396

1112

9395

2302

900

2.09

23.72

GB

20

Journal of Orthopaedic Trauma

journal

1.451 Q1

104

261

791

6558

1755

697

2.41

25.13

US

21

Journal of Athletic Training

journal

1.442 Q1

90

123

395

4699

1018

376

2.19

38.20

US

22

Journal of Strength and Conditioning Research

journal

1.366 Q1

101

397

1338

11718

3246

1328

2.23

29.52

US

23

Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy

journal

1.357 Q1

98

168

448

5481

1008

316

2.86

32.63

US

24

Psychology of Sport and Exercise

journal

1.282 Q1

66

116

330

5726

1085

320

3.21

49.36

NL

25

Knee

journal

1.244 Q1

64

207

616

6615

1369

575

2.06

31.96

NL

26

International Journal of Sports Medicine

journal

1.217 Q1

88

147

574

5384

1269

540

2.43

36.63

DE

27

Physical Education and Sport Pedagogy

journal

1.209 Q1

22

45

119

2105

292

119

1.89

46.78

GB

28

Gait and Posture

journal

1.188 Q1

123

496

989

12297

2748

955

2.47

24.79

NL

29

European Journal of Applied Physiology

journal

1.186 Q1

113

246

749

10285

1829

713

2.42

41.81

DE

30

Sport Management Review

journal

1.159 Q1

39

69

140

2943

434

132

3.29

42.65

NL

31

Journal of Biomechanics

journal

1.147 Q1

170

495

1678

15236

4608

1632

2.50

30.78

NL

32

Sport, Education and Society

journal

1.128 Q1

50

114

225

3346

488

196

2.21

29.35

GB

33

Journal of Sports Sciences

journal

1.127 Q2

109

352

799

11941

2005

769

2.34

33.92

GB

34

European Journal of Sport Science

journal

1.122 Q2

34

153

424

5183

1081

414

2.31

33.88

GB

35

Journal of Sport and Exercise Psychology

journal

1.117 Q2

81

37

155

1847

393

152

2.30

49.92

US

36

Applied Physiology, Nutrition and Metabolism

journal

1.112 Q2

73

172

607

7044

1486

580

2.46

40.95

CA

37

Journal of Sports Science and Medicine

journal

1.091 Q2

45

80

344

2802

796

325

1.97

35.03

TR

38

Clinical Journal of Sport Medicine

journal

0.999 Q2

91

138

301

2549

584

252

2.03

18.47

US

39

Journal of Rehabilitation Medicine

journal

0.997 Q2

84

104

413

3729

805

393

1.85

35.86

GB

40

Clinical Biomechanics

journal

0.982 Q2

110

180

552

6301

1231

541

2.03

35.01

GB

41

International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism

journal

0.963 Q2

62

68

203

2239

454

198

2.34

32.93

US

42

Journal of Sport Management

journal

0.943 Q2

51

41

141

2548

295

136

2.06

62.15

US

43

International Review of Sport and Exercise Psychology

journal

0.930 Q2

24

15

36

828

126

34

2.52

55.20

US

44

Pediatric Exercise Science

journal

0.892 Q2

56

68

210

2314

331

153

1.87

34.03

US

45

Journal of Applied Sport Psychology

journal

0.890 Q2

64

41

98

1498

205

97

2.03

36.54

GB

46

Adapted Physical Activity Quarterly

journal

0.889 Q2

44

29

67

1180

155

61

1.88

40.69

US

47

Physical Therapy in Sport

journal

0.888 Q2

36

83

170

3032

332

160

1.76

36.53

US

48

Journal of Aging and Physical Activity

journal

0.874 Q2

49

78

223

3756

484

219

1.97

48.15

US

49

High Altitude Medicine and Biology

journal

0.861 Q2

44

49

172

1674

256

137

1.69

34.16

US

50

Research in Sports Medicine

journal

0.839 Q2

26

47

107

1550

204

105

1.94

32.98

GB

51

Clinics in Sports Medicine

journal

0.838 Q2

70

55

180

2740

293

146

1.93

49.82

GB

52

Sociology of Sport Journal

journal

0.832 Q2

45

28

77

1514

120

76

1.25

54.07

US

53

Sports Medicine and Arthroscopy Review

journal

0.824 Q2

40

39

126

1650

185

113

1.75

42.31

US

54

European Sport Management Quarterly

journal

0.797 Q2

20

40

92

2208

201

87

2.27

55.20

GB

55

Qualitative Research in Sport, Exercise and Health

journal

0.792 Q2

23

57

117

2548

186

112

1.52

44.70

GB

56

Journal of Electromyography and Kinesiology

journal

0.778 Q2

85

96

395

3212

757

388

1.77

33.46

NL

57

Journal of the International Society of Sports Nutrition

journal

0.775 Q2

34

46

206

2558

425

199

2.99

55.61

GB

58

Research Quarterly for Exercise and Sport

journal

0.770 Q2

78

59

184

2161

304

166

1.78

36.63

GB

59

Journal of Sport Rehabilitation

journal

0.769 Q2

40

87

171

2785

254

165

1.26

32.01

US

60

Journal of Teaching in Physical Education

journal

0.757 Q2

45

49

112

2346

177

103

1.38

47.88

US

61

Human Movement Science

journal

0.756 Q2

76

168

427

6408

866

421

1.88

38.14

NL

62

European Physical Education Review

journal

0.754 Q2

33

34

97

1727

177

97

1.62

50.79

GB

63

Sport Psychologist

journal

0.753 Q2

58

34

96

1661

172

96

1.44

48.85

US

64

PM and R

journal

0.746 Q2

47

212

587

6972

953

492

1.76

32.89

US

65

Sports Biomechanics

journal

0.696 Q3

31

92

112

1412

154

110

1.04

15.35

GB

66

Journal of Applied Biomechanics

journal

0.675 Q3

47

72

249

2193

353

248

1.27

30.46

US

67

Biology of Sport

journal

0.641 Q3

18

52

155

1864

272

154

1.83

35.85

PL

68

American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation

journal

0.636 Q3

87

245

584

6026

820

435

1.76

24.60

US

69

International Review for the Sociology of Sport

journal

0.632 Q3

46

54

181

3339

297

178

1.64

61.83

US

70

Medicine and Sport Science

journal

0.621 Q3

29

19

24

677

44

22

1.25

35.63

CH

71

Journal of Motor Behavior

journal

0.617 Q3

61

124

175

3127

254

164

1.41

25.22

US

72

Measurement in Physical Education and Exercise Science

journal

0.615 Q3

33

29

65

1017

96

62

1.67

35.07

US

73

Physician and Sportsmedicine

journal

0.613 Q3

36

69

187

2511

289

178

1.50

36.39

GB

74

Journal of Sports Economics

journal

0.608 Q3

36

43

110

1074

91

107

0.78

24.98

US

75

Quest

journal

0.605 Q3

41

40

106

2153

136

102

1.07

53.83

GB

76

International Journal of Sport Finance

journal

0.574 Q3

15

22

66

625

62

60

0.95

28.41

US

77

International Journal of Performance Analysis in Sport

journal

0.556 Q3

15

85

176

3008

244

171

1.19

35.39

GB

78

International Journal of Sport and Exercise Psychology

journal

0.527 Q3

21

73

122

1776

152

86

1.71

24.33

GB

79

Journal of Human Kinetics

journal

0.516 Q3

21

129

377

4138

478

368

1.13

32.08

PL

80

Asian Journal of Sports Medicine

journal

0.506 Q3

17

47

152

1430

201

146

1.35

30.43

IR

81

Sports Engineering

journal

0.493 Q3

17

44

81

898

96

75

1.24

20.41

DE

82

Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

journal

0.477 Q3

55

225

525

7489

546

506

0.97

33.28

IT

83

Revista de Psicologia del Deporte

journal

0.469 Q3

19

148

178

4243

205

171

0.90

28.67

ES

84

Journal of Sports Engineering and Technology

conference

0.450

13

39

90

1031

97

86

1.00

26.44

US

85

Current Sports Medicine Reports

journal

0.448 Q3

40

102

301

3084

300

234

1.16

30.24

US

86

Kinesiology

journal

0.437 Q3

13

32

99

1210

121

99

0.83

37.81

HR

87

International Journal of Sports Science and Coaching

journal

0.435 Q3

17

101

304

3009

237

246

0.83

29.79

GB

88

Sport in Society

journal

0.427 Q3

28

197

281

5992

209

258

0.65

30.42

GB

89

Journal of sport history

journal

0.391 Q3

8

30

69

1416

23

63

0.50

47.20

US

90

Journal of Exercise Science and Fitness

journal

0.378 Q3

16

16

45

550

44

45

0.77

34.38

SG

91

International Journal of Sport Management and Marketing

journal

0.377 Q3

16

20

38

1316

35

37

1.18

65.80

GB

92

Archives of Budo

journal

0.374 Q3

16

37

91

1687

145

91

1.68

45.59

US

93

Wilderness and Environmental Medicine

journal

0.369 Q3

35

110

353

2324

311

244

1.05

21.13

US

94

Motor Control

journal

0.357 Q3

40

29

91

1164

67

81

0.83

40.14

US

95

Strength and Conditioning Journal

journal

0.331 Q3

32

77

242

2889

124

231

0.46

37.52

US

96

Revista Iberoamericana de Psicologia del Ejercicio y el Deporte

journal

0.324 Q3

8

30

84

1301

56

84

0.58

43.37

ES

97

Sport Sciences for Health

journal

0.311 Q4

10

83

149

3144

113

143

0.83

37.88

DE

98

Journal of the Philosophy of Sport

journal

0.310 Q4

22

27

91

614

71

83

0.59

22.74

GB

99

Sport, Ethics and Philosophy

journal

0.299 Q4

12

54

96

1098

49

85

0.64

20.33

GB

100

Journal of Physical Education and Sport

journal

0.284 Q4

18

267

452

7589

591

452

1.43

28.42

RO

101

The International journal of the history of sport

journal

0.275 Q4

15

98

441

4007

164

412

0.36

40.89

GB

102

Science and Sports

journal

0.274 Q4

19

90

205

2297

118

192

0.60

25.52

FR

103

International Journal of Sports Marketing and Sponsorship

journal

0.269 Q4

15

27

70

1699

42

53

0.57

62.93

GB

104

Motriz. Revista de Educacao Fisica

journal

0.254 Q4

9

43

180

1656

126

179

0.47

38.51

BR

105

RICYDE. Revista internacional de ciencias del deporte

journal

0.241 Q4

10

30

93

1146

49

86

0.72

38.20

ES

106

Isokinetics and Exercise Science

journal

0.222 Q4

22

42

122

1251

50

122

0.46

29.79

NL

107

Operative Techniques in Sports Medicine

journal

0.215 Q4

27

43

141

1762

51

128

0.40

40.98

GB

108

Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte

journal

0.211 Q4

11

48

143

1813

48

143

0.33

37.77

ES

109

Physikalische Medizin Rehabilitationsmedizin Kurortmedizin

journal

0.210 Q4

15

33

104

933

27

94

0.33

28.27

DE

110

ACSM's Health and Fitness Journal

journal

0.207 Q4

13

60

195

563

52

149

0.25

9.38

US

111

Sportverletzung Sportschaden

journal

0.203 Q4

19

27

127

582

30

77

0.39

21.56

DE

112

International SportMed Journal

journal

0.194 Q4

11

0

50

0

15

50

0.00

0.00

US

113

Revista Andaluza de Medicina del Deporte

journal

0.190 Q4

9

38

99

1014

36

82

0.34

26.68

ES

114

Revista Brasileira de Medicina do Esporte

journal

0.185 Q4

23

91

258

2637

85

253

0.27

28.98

BR

115

Apunts Medicina de l'Esport

journal

0.181 Q4

8

31

65

845

26

57

0.36

27.26

ES

116

South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation

journal

0.164 Q4

10

60

132

2405

44

132

0.28

40.08

ZA

117

Journal of Human Sport and Exercise

journal

0.163 Q4

14

83

184

2562

59

183

0.39

30.87

ES

118

Cultura, Ciencia y Deporte

journal

0.155 Q4

6

24

356

1170

36

345

0.60

48.75

ES

119

Medicina dello Sport

journal

0.153 Q4

10

53

158

1582

45

156

0.21

29.85

IT

120

Journal de Traumatologie du Sport

journal

0.152 Q4

7

31

120

744

18

107

0.12

24.00

FR

121

Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity

journal

0.144 Q4

7

4

16

313

6

16

0.22

78.25

DE

122

International Journal of Athletic Therapy and Training

journal

0.136 Q4

13

53

161

1309

35

131

0.21

24.70

US

123

Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin

journal

0.134 Q4

17

9

89

229

19

58

0.65

25.44

DE

124

Japanese Journal of Physical Fitness and Sports Medicine

journal

0.121 Q4

9

35

115

993

13

107

0.10

28.37

JP

125

Archivos de Medicina del Deporte

journal

0.117 Q4

9

44

122

1460

16

102

0.20

33.18

ES

126

Sport en Geneeskunde

journal

0.102 Q4

3

0

17

0

0

11

0.00

0.00

NL

127

Sport History Review

journal

0.101 Q4

5

12

40

685

0

34

0.00

57.08

US

سفارش اکسپت سریع مقاله