موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات ISI ایمپکت دار شیمی (سری اول)

  مجلات آی اس آی ISI   27 اسفند 1397 - 09:00 لیست مجلات ISI ایمپکت دار شیمی (سری اول)

لیست مجلات ISI ایمپکت دار شیمی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار رشته شیمی برای استفاده علاقمندان و دانشجویان این رشته برای سابمیت و چاپ مقالات خود قرار داده شده است.

توضیحات مربوط به جدول:

تعداد مقالات منتشر شده در سال (2017 :Total Docs (2017

  تعداد مقالات منتشر شده در 3 سال اخیر : (Total ocs. (3years

 تعداد کل رفرنس های مقالات چاپ شده در سال 2017 : Total Refs

میانگین رفرنس های بکار رفته در مقالات چاپ شده در سال 2017 : Ref./oc

 


Title

Type

https://www.scimagojr.com/img/sorted_down.pngSJR

H index

Total Docs. (2017)

Total Docs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites / Doc. (2years)

Ref. / Doc.

country

1

Chemical Reviews

journal

23.414 Q1

581

278

869

105878

44266

829

51.44

380.86

US

2

Nature Materials

journal

18.263 Q1

380

215

820

6642

20596

634

28.47

30.89

GB

3

Chemical Society Reviews

journal

17.633 Q1

389

307

1071

56152

42112

1016

39.70

182.91

GB

4

Nature Chemistry

journal

13.235 Q1

170

216

683

7516

10398

526

18.32

34.80

GB

5

Accounts of Chemical Research

journal

11.139 Q1

336

329

974

16512

20195

950

20.71

50.19

US

6

Journal of the American Chemical Society

journal

8.127 Q1

514

2680

7570

145933

106102

7405

14.28

54.45

US

7

Annual Review of Physical Chemistry

book series

7.926 Q1

145

26

88

3066

1263

88

13.72

117.92

US

8

Nano Letters

journal

7.447 Q1

403

1129

3586

49947

46694

3521

12.06

44.24

US

9

Progress in Polymer Science

journal

7.261 Q1

234

50

172

11540

4268

168

21.40

230.80

NL

10

Nature Communications

journal

6.582 Q1

198

4467

9831

228693

121303

9435

12.13

51.20

GB

11

Angewandte Chemie - International Edition

journal

6.155 Q1

459

2873

8143

153877

91823

7903

11.28

53.56

GB

12

ACS Energy Letters

journal

5.991 Q1

25

411

203

17797

2071

185

11.19

43.30

US

13

Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances

journal

5.990 Q1

71

48

192

1224

2454

181

19.64

25.50

US

14

Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science

journal

5.698 Q1

53

39

102

5480

1376

98

8.97

140.51

US

15

Advanced Functional Materials

journal

5.617 Q1

247

895

2483

49410

30978

2370

12.98

55.21

GB

16

Chem

journal

5.295 Q1

18

183

93

7339

668

75

8.91

40.10

US

17

ACS Central Science

journal

5.022 Q1

25

203

253

7856

1652

208

7.94

38.70

US

18

Chemistry of Materials

journal

4.675 Q1

320

1165

2961

63070

28750

2862

9.72

54.14

US

19

Chemical Science

journal

4.508 Q1

116

919

2478

54211

21109

2431

8.71

58.99

GB

20

Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews

journal

4.416 Q1

74

25

62

4105

846

57

16.06

164.20

NL

21

Coordination Chemistry Reviews

journal

4.342 Q1

244

241

534

34702

6722

514

13.25

143.99

NL

22

Current Opinion in Chemical Biology

journal

3.976 Q1

165

108

342

5952

2387

311

7.57

55.11

NL

23

Natural Product Reports

journal

3.918 Q1

151

63

253

11363

2481

239

10.31

180.37

GB

24

Journal of Materials Chemistry A

journal

3.488 Q1

120

2686

7445

153610

71370

7368

9.82

57.19

GB

25

Molecular and Cellular Proteomics

journal

3.453 Q1

166

184

804

11977

4752

792

5.30

65.09

US

26

International Reviews in Physical Chemistry

journal

3.271 Q1

72

10

48

2179

383

47

9.61

217.90

GB

27

IUCrJ

journal

3.212 Q1

25

93

209

4431

1122

170

6.61

47.65

GB

28

Organic Letters

journal

2.853 Q1

212

1710

4951

82750

30501

4833

6.50

48.39

US

29

2D Materials

journal

2.813 Q1

24

302

333

15305

1999

327

5.45

50.68

GB

30

Annual Review of Analytical Chemistry

book series

2.796 Q1

55

20

69

2593

562

69

9.07

129.65

US

31

Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

journal

2.696 Q1

89

17

55

3306

361

51

5.75

194.47

NL

32

Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering

journal

2.640 Q1

40

26

72

3358

513

71

7.57

129.15

US

33

Proceedings of the Combustion Institute

journal

2.588 Q1

117

503

430

15818

2409

429

5.62

31.45

GB

34

Chemical Communications

journal

2.555 Q1

280

2871

10712

120001

64412

10575

6.18

41.80

GB

35

Environmental Science & Technology

journal

2.535 Q1

319

1524

5154

83031

33810

4851

6.61

54.48

US

36

Journal of Chemical Theory and Computation

journal

2.497 Q1

132

566

1696

41230

8851

1658

5.39

72.84

US

37

ACS Macro Letters

journal

2.486 Q1

60

272

842

10336

5073

834

5.99

38.00

US

38

Combustion and Flame

journal

2.427 Q1

144

382

1018

17237

5353

1010

4.89

45.12

NL

39

Macromolecules

journal

2.419 Q1

279

979

2939

56641

17207

2909

5.85

57.86

US

40

Journal of Membrane Science

journal

2.400 Q1

200

888

2364

43113

16318

2347

6.67

48.55

NL

41

Journal of Catalysis

journal

2.397 Q1

207

349

985

20009

6878

966

6.78

57.33

US

42

Biosensors and Bioelectronics

journal

2.373 Q1

159

957

2826

44942

21965

2790

8.01

46.96

GB

43

Analytical Chemistry

journal

2.362 Q1

295

1725

4865

75466

30741

4774

6.17

43.75

US

44

Mass Spectrometry Reviews

journal

2.293 Q1

113

40

91

5587

672

84

7.86

139.68

US

45

Chemistry - A European Journal

journal

2.265 Q1

211

2390

6808

151035

33278

6615

4.99

63.19

GB

46

TrAC - Trends in Analytical Chemistry

journal

2.237 Q1

137

201

633

18743

4864

613

7.31

93.25

NL

47

Carbon

journal

2.226 Q1

229

1083

2981

53534

20104

2945

7.02

49.43

GB

48

Redox Biology

journal

2.203 Q1

46

240

439

17444

3001

429

6.57

72.68

NL

49

Journal of Power Sources

journal

2.202 Q1

249

1328

5850

60773

40725

5809

7.03

45.76

NL

50

Lab on a Chip - Miniaturisation for Chemistry and Biology

journal

2.158 Q1

170

409

1498

23461

9023

1469

5.89

57.36

GB

51

Organic Chemistry Frontiers

journal

2.155 Q1

30

369

655

22364

3175

639

5.16

60.61

GB

52

Progress in Solid State Chemistry

journal

2.144 Q1

42

14

33

304

255

32

9.31

21.71

GB

53

Zeitschfrift für Kristallographie

journal

2.139 Q1

56

0

78

0

491

73

1.68

0.00

DE

54

Journal of Physical Chemistry C

journal

2.135 Q1

222

3171

10024

162016

45704

9912

4.46

51.09

US

55

Advanced Synthesis and Catalysis

journal

2.079 Q1

137

520

1380

38308

6871

1327

4.99

73.67

GB

56

Current Opinion in Colloid and Interface Science

journal

2.070 Q1

125

72

197

5730

1248

178

5.51

79.58

GB

57

Advances in Catalysis

book series

1.992 Q1

47

7

10

991

48

3

0.00

141.57

US

58

Food Hydrocolloids

journal

1.991 Q1

118

548

1276

22148

6626

1260

5.01

40.42

NL

59

Organic Reactions

book series

1.987 Q1

12

5

23

1853

33

1

0.00

370.60

US

60

Advances in Colloid and Interface Science

journal

1.977 Q1

149

174

369

23263

2964

364

7.26

133.70

NL

61

MRS Bulletin

journal

1.974 Q1

128

164

471

4329

1490

361

3.34

26.40

GB

62

Desalination

journal

1.955 Q1

139

435

1168

18318

7445

1145

6.80

42.11

NL

63

Journal of Materials Chemistry C

journal

1.917 Q1

68

1474

4035

75463

22821

3970

5.91

51.20

GB

64

Inorganic Chemistry

journal

1.892 Q1

203

1650

4426

96836

20701

4376

4.70

58.69

US

65

Fuel

journal

1.891 Q1

165

1350

3763

56172

20228

3706

5.31

41.61

NL

66

Advances in Organometallic Chemistry

book series

1.875 Q1

48

11

26

2040

110

5

0.00

185.45

US

67

Chemical Engineering Journal

journal

1.863 Q1

154

1930

4341

95277

30338

4322

7.01

49.37

NL

68

Journal of Organic Chemistry

journal

1.846 Q1

203

1362

4144

74368

18819

4094

4.73

54.60

US

69

Corrosion Science

journal

1.846 Q1

157

309

1410

14631

7221

1392

4.71

47.35

GB

70

Aldrichimica Acta

journal

1.844 Q1

57

6

44

468

74

16

6.56

78.00

US

71

Marine Chemistry

journal

1.830 Q1

111

97

354

5413

1235

340

3.40

55.80

NL

72

Journal of Proteome Research

journal

1.818 Q1

140

366

1458

19098

5997

1434

3.94

52.18

US

73

Chemical Record

journal

1.814 Q1

65

80

314

8112

1226

297

4.53

101.40

US

74

Bioconjugate Chemistry

journal

1.801 Q1

154

328

871

16008

3822

844

4.46

48.80

US

75

Food Chemistry

journal

1.793 Q1

204

1800

5154

63434

26602

5080

5.15

35.24

NL

76

Advances and Applications in Bioinformatics and Chemistry

journal

1.790 Q1

11

7

11

332

48

11

6.17

47.43

NZ

77

Polymer Reviews

journal

1.787 Q1

76

26

60

3332

419

58

6.74

128.15

US

78

Inorganic Chemistry Frontiers

journal

1.782 Q1

25

240

366

13080

1817

360

4.93

54.50

GB

79

Polymer Chemistry

journal

1.778 Q1

86

773

2409

41801

11989

2373

4.87

54.08

GB

80

Catalysis Reviews - Science and Engineering

journal

1.769 Q1

77

6

31

870

203

31

6.20

145.00

US

81

Computational Materials Science

journal

1.766 Q1

91

561

1979

25189

5060

1945

2.55

44.90

NL

82

Topics in Current Chemistry

book series

1.731 Q1

80

89

348

11977

1305

292

5.21

134.57

DE

83

ChemCatChem

journal

1.695 Q1

76

611

1468

32788

6543

1421

4.51

53.66

DE

84

Physical Chemistry Chemical Physics

journal

1.686 Q1

187

3337

9763

183758

39290

9635

3.87

55.07

GB

85

ACS Sustainable Chemistry & Engineering

journal

1.657 Q1

50

1300

1590

64241

10230

1570

6.16

49.42

US

86

Particle and Particle Systems Characterization

journal

1.656 Q1

42

130

359

5913

1569

347

4.23

45.48

GB

87

Organometallics

journal

1.652 Q1

156

595

2037

38384

7606

2001

4.03

64.51

US

88

Structural Dynamics

journal

1.625 Q1

14

81

123

5439

430

116

3.84

67.15

US

89

Electrochemistry Communications

journal

1.606 Q1

166

251

840

6815

3770

834

4.61

27.15

NL

90

Topics in Organometallic Chemistry

book series

1.598 Q1

47

9

110

803

315

80

4.16

89.22

DE

91

Intermetallics

journal

1.568 Q1

94

211

579

7671

2040

574

3.46

36.36

NL

92

Advances in Clinical Chemistry

book series

1.562 Q1

37

41

116

5145

398

48

21.31

125.49

US

93

Journal of Materials Chemistry B

journal

1.561 Q1

59

933

2613

53623

12895

2581

4.80

57.47

GB

94

Match

journal

1.520 Q1

49

87

277

2493

657

277

2.53

28.66

RS

95

Analytica Chimica Acta

journal

1.512 Q1

172

628

1957

29766

9840

1948

5.18

47.40

NL

96

Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences

journal

1.510 Q1

46

16

49

3043

282

49

5.38

190.19

GB

97

Soft Matter

journal

1.493 Q1

131

933

2956

47733

11222

2894

3.70

51.16

GB

98

Langmuir

journal

1.479 Q1

294

1598

5016

78060

19979

4968

3.80

48.85

US

99

ChemElectroChem

journal

1.474 Q1

28

456

839

21537

3235

805

4.14

47.23

GB

100

Faraday Discussions

journal

1.458 Q1

92

289

818

14535

2448

737

3.20

50.29

GB

101

Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry

journal

1.453 Q1

36

6

18

814

43

6

0.00

135.67

US

102

Macromolecular Rapid Communications

journal

1.452 Q1

134

259

807

13499

3291

773

4.38

52.12

GB

103

NMR in Biomedicine

journal

1.451 Q1

101

178

538

9882

1668

523

2.87

55.52

US

104

Electrochimica Acta

journal

1.439 Q1

202

2175

7058

102446

35209

6984

5.11

47.10

GB

105

Chemosphere

journal

1.435 Q1

197

1922

3842

99184

17663

3775

4.59

51.60

GB

106

Carbohydrate Polymers

journal

1.428 Q1

156

1333

3499

59634

19417

3468

5.42

44.74

GB

107

Chemistry - An Asian Journal

journal

1.414 Q1

88

428

1267

25746

4424

1231

3.60

60.15

DE

108

ChemBioChem

journal

1.407 Q1

113

332

1043

15867

2740

1004

2.69

47.79

GB

109

Organic Process Research & Development

journal

1.405 Q1

91

233

721

9185

2122

663

3.45

39.42

US

110

ACS Medicinal Chemistry Letters

journal

1.388 Q1

45

240

684

5964

2369

664

3.73

24.85

US

111

Journal of Chromatography A

journal

1.378 Q1

204

935

3190

34666

12095

3124

3.73

37.08

NL

112

Journal of Biomolecular NMR

journal

1.371 Q1

96

76

281

3346

686

273

2.58

44.03

NL

113

Journal of Natural Products

journal

1.368 Q1

120

430

1210

15248

4610

1178

3.96

35.46

US

114

Proceedings - 2016 IEEE Symposium on Security and Privacy, SP 2016

conference and proceedings

1.361

12

0

58

0

409

55

7.44

0.00

US

115

Frontiers in Chemistry

journal

1.352 Q1

22

112

231

6735

1002

211

3.83

60.13

CH

116

Journal of Chemical Information and Modeling

journal

1.349 Q1

137

284

793

16335

3068

777

3.81

57.52

US

117

Catalysis Today

journal

1.347 Q1

181

718

1627

26034

7325

1544

4.65

36.26

NL

118

Multiscale Modeling and Simulation

journal

1.334 Q1

53

57

177

2326

373

177

2.35

40.81

US

119

Separation and Purification Reviews

journal

1.333 Q1

40

18

43

2638

274

43

5.03

146.56

US

120

Journal of Physical Chemistry B

journal

1.331 Q1

350

1134

4305

62895

13505

4233

3.19

55.46

US

121

Israel Journal of Chemistry

journal

1.326 Q1

42

132

335

8980

780

305

2.50

68.03

US

122

Dalton Transactions

journal

1.306 Q1

155

1859

6397

107398

25064

6318

4.07

57.77

GB

123

Organic and Biomolecular Chemistry

journal

1.281 Q1

126

1232

3744

67667

12412

3690

3.39

54.92

GB

124

ChemPhysChem

journal

1.280 Q1

118

458

1489

23730

4157

1419

2.85

51.81

GB

125

Journal of Agricultural and Food Chemistry

journal

1.269 Q1

247

1262

3921

54915

14220

3851

3.46

43.51

US

126

Journal of the Electrochemical Society

journal

1.267 Q1

235

1622

3438

66821

11865

3371

3.69

41.20

US

127

European Journal of Medicinal Chemistry

journal

1.266 Q1

127

911

2418

47362

11165

2406

4.73

51.99

NL

128

International Journal of Molecular Sciences

journal

1.260 Q1

95

2755

5268

207598

20209

5200

3.76

75.35

CH

129

Journal of Chemical Physics

journal

1.252 Q1

300

2045

7511

114115

18658

7275

2.58

55.80

US

130

The Analyst

journal

1.249 Q1

129

520

2520

25975

9531

2476

3.84

49.95

GB

131

Minerals Engineering

journal

1.248 Q1

80

211

793

7065

2366

778

2.98

33.48

NL

132

Mikrochimica Acta

journal

1.240 Q1

70

546

905

20764

4846

896

5.66

38.03

DE

133

Trends in Environmental Analytical Chemistry

journal

1.233 Q1

12

11

43

1140

184

42

4.77

103.64

NL

134

International journal of nanomedicine

journal

1.225 Q1

87

636

1590

31626

7523

1553

4.39

49.73

NZ

135

Chemistry and Physics of Lipids

journal

1.220 Q1

86

92

269

4954

820

262

2.82

53.85

NL

136

Pure and Applied Chemistry

journal

1.212 Q1

130

153

333

6849

1133

304

5.27

44.76

US

137

Journal of Cheminformatics

journal

1.203 Q1

34

67

200

3272

791

198

3.66

48.84

GB

138

Innovative Food Science and Emerging Technologies

journal

1.201 Q1

84

201

611

7925

1966

601

3.16

39.43

NL

139

Journal of Computational Chemistry

journal

1.201 Q1

164

270

731

15298

2221

714

2.99

56.66

US

140

Talanta

journal

1.186 Q1

141

899

2676

35597

11326

2666

4.29

39.60

NL

141

Combustion Theory and Modelling

journal

1.175 Q1

51

57

119

2308

262

110

1.91

40.49

GB

142

Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics

journal

1.170 Q1

128

183

636

11511

1701

623

2.59

62.90

NL

143

Journal of Physical Chemistry A

journal

1.170 Q1

205

1034

3628

56572

10020

3557

2.87

54.71

US

144

Cancer Nanotechnology

journal

1.168 Q1

15

10

23

861

97

20

3.67

86.10

US

145

Advances in Inorganic Chemistry

book series

1.163 Q1

49

23

32

1954

69

19

3.00

84.96

US

146

Crystal Growth & Design

journal

1.154 Q1

134

704

2350

35427

9217

2329

3.95

50.32

US

147

Crystallography Reviews

journal

1.143 Q1

23

11

39

1032

55

25

2.73

93.82

GB

148

ChemMedChem

journal

1.137 Q1

88

238

764

10687

2203

724

2.98

44.90

DE

149

Amino Acids

journal

1.135 Q1

98

189

738

9710

2162

721

2.89

51.38

DE

150

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

journal

1.129 Q1

105

317

822

13799

3207

817

3.50

43.53

NL

151

Liquid Crystals Reviews

journal

1.121 Q1

10

3

17

379

63

17

4.40

126.33

US

152

Polymer

journal

1.097 Q1

224

959

2608

45751

9350

2580

3.46

47.71

NL

153

Metal ions in life sciences

journal

1.096 Q1

24

0

38

0

96

19

7.75

0.00

DE

154

Separation and Purification Technology

journal

1.093 Q1

132

770

1705

33147

7223

1693

4.09

43.05

GB

155

Organic Electronics: physics, materials, applications

journal

1.085 Q1

87

539

1462

22373

5017

1454

3.67

41.51

NL

156

Microporous and Mesoporous Materials

journal

1.080 Q1

134

562

1687

24816

6047

1656

3.65

44.16

NL

157

Nanotechnology

journal

1.079 Q1

171

1137

2892

51273

8666

2845

2.98

45.09

GB

158

Pharmaceutical Research

journal

1.077 Q1

182

246

855

11699

2815

833

3.46

47.56

US

159

Journal of Biomolecular Screening

journal

1.074 Q1

66

13

389

436

875

376

2.35

33.54

US

160

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

journal

1.071 Q1

118

732

2200

34391

9303

2189

4.10

46.98

NL

161

Molecular Catalysis

journal

1.069 Q1

138

437

1170

23156

5082

1167

4.34

52.99

NL

162

Solid State Nuclear Magnetic Resonance

journal

1.068 Q1

52

67

124

2861

310

118

2.75

42.70

US

163

Journal of Chemical Thermodynamics

journal

1.067 Q1

73

375

1154

15197

2961

1120

2.65

40.53

US

164

Journal of Analytical Atomic Spectrometry

journal

1.066 Q1

101

220

724

11581

2453

699

3.59

52.64

GB

165

Journal of Analytical Toxicology

journal

1.065 Q1

66

109

343

2530

808

313

2.53

23.21

US

166

Journal of the American Society for Mass Spectrometry

journal

1.058 Q1

113

297

727

12442

1889

694

2.74

41.89

US

167

ChemPlusChem

journal

1.051 Q1

49

184

610

9984

1698

569

3.07

54.26

DE

168

ACS Combinatorial Science

journal

1.049 Q1

74

85

273

3883

865

270

3.49

45.68

US

169

Journal of Physical and Chemical Reference Data

journal

1.046 Q1

83

22

73

5860

246

62

3.65

266.36

US

170

Chemical Engineering Science

journal

1.043 Q1

155

724

1740

30022

5964

1708

3.48

41.47

GB

171

Advances in Polymer Science

journal

1.040 Q1

101

46

105

4548

277

83

3.03

98.87

DE

172

European Journal of Organic Chemistry

journal

1.037 Q1

134

873

2503

54892

6616

2468

2.79

62.88

GB

173

ChemistryOpen

journal

1.029 Q1

17

104

213

4365

548

198

2.67

41.97

US

174

Journal of Biophotonics

journal

1.028 Q1

50

192

342

7003

1120

301

3.71

36.47

DE

175

Journal of Supercritical Fluids

journal

1.015 Q1

93

354

822

12088

2669

815

3.26

34.15

NL

176

International Journal of Quantum Chemistry

journal

1.003 Q2

87

163

555

8177

1392

527

2.51

50.17

US

177

Bulletin of the Chemical Society of Japan

journal

0.999 Q1

87

161

549

9092

1541

545

3.43

56.47

JP

178

CrystEngComm

journal

0.998 Q1

106

806

3418

40197

11081

3384

3.28

49.87

GB

179

European Polymer Journal

journal

0.996 Q1

112

553

1303

27298

4790

1285

3.77

49.36

GB

180

Electrocatalysis

journal

0.994 Q2

24

69

170

2978

484

155

3.08

43.16

US

181

Industrial & Engineering Chemistry Research

journal

0.978 Q1

188

1453

4668

65655

15867

4594

3.34

45.19

US

182

Analytical and Bioanalytical Chemistry

journal

0.978 Q1

142

739

2497

26070

7652

2375

3.14

35.28

DE

183

Synthesis

journal

0.974 Q1

120

530

1272

32351

2936

1239

2.56

61.04

DE

184

Catalysis Surveys from Asia

journal

0.973 Q1

46

16

55

897

165

52

3.24

56.06

NL

185

Annual Reports on NMR Spectroscopy

book series

0.968 Q1

36

17

54

2184

108

25

5.80

128.47

US

186

Topics in Catalysis

journal

0.965 Q1

98

194

433

7134

1108

413

2.47

36.77

NL

187

Spectrochimica Acta - Part B: Atomic Spectroscopy

journal

0.960 Q1

98

152

519

5723

1543

504

2.95

37.65

NL

188

Corrosion

trade journal

0.955 Q1

75

69

361

2835

704

348

2.00

41.09

US

189

Metallomics

journal

0.954 Q1

53

151

495

10112

1982

475

4.03

66.97

GB

190

Fluid Phase Equilibria

journal

0.950 Q2

96

324

1488

14214

3292

1460

2.26

43.87

NL

191

Journal of Computer-Aided Molecular Design

journal

0.941 Q2

87

88

280

4213

750

274

2.29

47.88

NL

192

Flow, Turbulence and Combustion

journal

0.934 Q2

49

103

255

4052

634

245

2.41

39.34

NL

193

Journal of Trace Elements in Medicine and Biology

journal

0.932 Q1

56

167

301

7830

1068

288

3.62

46.89

NL

194

Journal of Energy Chemistry

journal

0.932 Q2

40

229

361

8256

1295

356

3.76

36.05

NL

195

Journal of Biological Inorganic Chemistry

journal

0.931 Q1

92

102

325

7076

923

306

2.89

69.37

DE

196

Beilstein Journal of Organic Chemistry

journal

0.929 Q1

51

301

920

15558

2178

890

2.29

51.69

DE

197

Catalysis Communications

journal

0.929 Q1

101

405

1197

11958

4125

1192

3.50

29.53

NL

198

Journal of Adhesion

journal

0.928 Q1

41

99

177

2382

343

169

1.57

24.06

GB

199

Surface and Coatings Technology

journal

0.928 Q1

144

1170

2682

42890

8204

2639

2.96

36.66

NL

200

Journal of Chemical & Engineering Data

journal

0.925 Q1

109

504

1443

19275

3355

1402

2.27

38.24

US

201

Asian Journal of Organic Chemistry

journal

0.925 Q1

29

271

538

16734

1265

525

2.44

61.75

DE

202

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis

journal

0.919 Q1

108

604

1688

18809

5143

1673

2.93

31.14

NL

203

Methods and Applications in Fluorescence

journal

0.908 Q1

13

48

111

2047

220

102

2.27

42.65

GB

204

Steroids

journal

0.904 Q2

91

142

570

5197

1439

554

2.52

36.60

NL

205

Plant Foods for Human Nutrition

journal

0.898 Q1

60

64

190

1917

485

189

2.59

29.95

NL

206

Journal of Raman Spectroscopy

journal

0.888 Q1

93

243

537

10184

1381

529

2.84

41.91

US

207

Drug Testing and Analysis

journal

0.884 Q1

38

228

448

6896

1221

410

2.71

30.25

GB

208

Journal of Peptide Science

journal

0.883 Q2

58

102

317

4773

667

308

2.02

46.79

US

209

Chemical Engineering and Processing - Process Intensification

journal

0.872 Q1

81

215

542

8961

1662

539

2.95

41.68

NL

210

Bioorganic and Medicinal Chemistry

journal

0.871 Q2

136

711

2143

27762

6190

2097

2.90

39.05

GB

211

New Journal of Chemistry

journal

0.864 Q1

106

1730

3268

88252

10567

3232

3.16

51.01

GB

212

RSC Advances

journal

0.863 Q1

96

6674

34426

306387

103273

34137

2.94

45.91

GB

213

Biopolymers

journal

0.861 Q2

111

93

503

3759

958

470

1.99

40.42

US

214

Solid State Ionics

journal

0.856 Q1

170

313

1057

11729

2772

1044

2.69

37.47

NL

215

Catalysts

journal

0.855 Q2

24

393

368

23651

1183

348

3.41

60.18

CH

216

Molecules

journal

0.855 Q1

102

2194

4430

114957

14413

4379

3.13

52.40

CH

217

Polymers

journal

0.852 Q1

46

763

750

39936

2460

741

2.98

52.34

CH

218

Bioorganic Chemistry

journal

0.850 Q2

47

186

285

7928

1044

280

3.90

42.62

US

219

Solvent Extraction and Ion Exchange

journal

0.850 Q1

54

44

137

1517

305

135

1.98

34.48

US

220

Science China Chemistry

journal

0.850 Q1

38

234

707

10185

2321

661

4.10

43.53

CN

221

Bioelectrochemistry

journal

0.850 Q2

82

73

279

3089

1101

274

4.08

42.32

NL

222

Journal of Molecular Liquids

journal

0.849 Q2

67

1658

2509

75418

10640

2488

4.57

45.49

NL

223

Chemical Engineering Research and Design

journal

0.847 Q1

80

457

1112

16464

3410

1089

2.99

36.03

GB

224

Progress in Organic Coatings

journal

0.844 Q2

90

322

900

12708

2735

888

2.95

39.47

NL

225

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

journal

0.842 Q1

48

542

1300

23609

4780

1293

3.56

43.56

TW

226

Phytochemical Analysis

journal

0.841 Q1

61

69

164

2117

428

163

2.52

30.68

US

227

Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics

journal

0.837 Q2

127

181

595

8715

1496

585

2.27

48.15

US

228

Acta crystallographica. Section C, Structural chemistry

journal

0.834 Q1

12

178

596

5780

1507

587

3.82

32.47

US

229

Reactive and Functional Polymers

journal

0.834 Q1

83

166

476

7167

1513

470

3.09

43.17

NL

230

Chinese Journal of Catalysis

journal

0.833 Q1

39

232

772

11308

2557

759

3.46

48.74

CN

231

Calphad: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry

journal

0.832 Q1

53

83

257

4464

485

255

1.93

53.78

GB

232

Propellants, Explosives, Pyrotechnics

journal

0.830 Q1

54

172

382

4398

742

369

1.82

25.57

GB

233

Synlett

journal

0.830 Q2

123

510

1627

24254

3043

1571

2.22

47.56

DE

234

European Journal of Inorganic Chemistry

journal

0.828 Q1

120

723

2045

40775

4624

1974

2.41

56.40

GB

235

Express Polymer Letters

journal

0.823 Q2

53

96

293

3504

853

258

3.08

36.50

HU

236

Critical Reviews in Analytical Chemistry

journal

0.819 Q1

51

40

87

4278

263

83

3.23

106.95

GB

237

Photochemical and Photobiological Sciences

journal

0.818 Q2

83

192

566

9671

1564

550

2.96

50.37

GB

238

Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre

journal

0.816 Q2

16

31

84

902

267

80

3.69

29.10

GB

239

Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters

journal

0.810 Q2

125

1010

3380

31761

8527

3340

2.47

31.45

GB

240

Applied Spectroscopy Reviews

journal

0.805 Q2

52

30

115

5469

377

113

2.65

182.30

US

241

Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences

journal

0.805 Q1

135

596

1694

20488

4346

1661

2.52

34.38

NL

242

Tetrahedron

journal

0.800 Q2

206

868

3252

42614

7560

3204

2.34

49.09

GB

243

Journal of Separation Science

journal

0.795 Q2

86

507

1582

18438

3822

1560

2.44

36.37

GB

244

Bioanalysis

journal

0.793 Q2

46

199

836

5841

1550

715

2.13

29.35

GB

245

Russian Chemical Reviews

journal

0.792 Q1

59

42

168

8917

623

161

3.80

212.31

GB

246

Advances in Chemical Physics

book series

0.790 Q1

72

0

33

0

72

17

0.00

0.00

US

247

Fire Safety Journal

journal

0.789 Q1

61

207

266

6187

569

260

2.16

29.89

GB

248

Environmental Chemistry

journal

0.786 Q1

47

55

238

2828

547

222

2.61

51.42

AU

249

Steel Research International

journal

0.783 Q2

37

209

502

6678

744

486

1.45

31.95

US

250

Packaging Technology and Science

journal

0.783 Q2

40

72

198

1883

367

191

1.93

26.15

US

251

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer

journal

0.779 Q2

89

383

958

15938

2248

928

2.50

41.61

GB

252

European Journal of Lipid Science and Technology

journal

0.776 Q2

78

244

579

9390

1275

556

2.17

38.48

DE

253

Biomedical Materials (Bristol)

journal

0.768 Q2

55

116

348

5239

956

345

2.70

45.16

GB

254

Journal of Chemical Technology and Biotechnology

journal

0.766 Q2

99

315

849

13653

2277

816

2.59

43.34

US

255

Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review

journal

0.766 Q2

26

47

100

1746

223

99

2.35

37.15

GB

256

Journal of Electroanalytical Chemistry

journal

0.765 Q2

140

712

1515

28770

4678

1505

3.21

40.41

NL

257

Macromolecular Chemistry and Physics

journal

0.760 Q2

100

271

764

12435

1825

745

2.46

45.89

GB

258

Annual Reports in Computational Chemistry

book series

0.758 Q2

21

7

20

913

30

11

4.20

130.43

NL

259

Macromolecular Materials and Engineering

journal

0.755 Q2

79

170

420

8029

1117

399

2.62

47.23

GB

260

Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths

book series

0.755 Q2

32

6

42

969

107

10

42.00

161.50

NL

261

Minerals and Metallurgical Processing

journal

0.754 Q2

22

25

86

706

95

79

0.80

28.24

US

262

Fenxi Huaxue

journal

0.752 Q2

16

0

5

0

16

5

3.50

0.00

CN

263

Advances in Heterocyclic Chemistry

journal

0.749 Q2

40

20

63

3227

198

39

4.79

161.35

US

264

ACS Omega

journal

0.749 Q2

7

684

122

32709

249

119

2.09

47.82

US

265

Drying Technology

journal

0.747 Q2

70

236

607

7168

1374

561

2.25

30.37

US

266

Electrophoresis

journal

0.745 Q2

149

328

1152

14368

2754

1096

2.64

43.80

GB

267

Biophysical Chemistry

journal

0.743 Q2

87

119

217

5815

450

212

1.89

48.87

NL

268

Journal of Inorganic Biochemistry

journal

0.743 Q2

114

248

702

14132

2223

690

2.99

56.98

NL

269

Food Additives and Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment

journal

0.740 Q2

55

217

616

7579

1406

608

2.18

34.93

US

270

Food Biophysics

journal

0.740 Q2

37

49

145

2141

301

144

1.83

43.69

DE

271

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena

journal

0.738 Q2

77

90

400

3418

635

387

1.62

37.98

NL

272

European Food Research and Technology

journal

0.737 Q2

83

235

640

8534

1211

631

1.87

36.31

DE

273

Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry

journal

0.735 Q2

136

405

1098

20826

2682

1089

2.51

51.42

US

274

Journal of Pharmaceutical Analysis

journal

0.734 Q2

17

62

150

2007

471

150

3.17

32.37

CN

275

Catalysis Letters

journal

0.730 Q2

106

347

725

13189

1761

721

2.47

38.01

NL

276

Comments on Inorganic Chemistry

journal

0.729 Q2

38

13

41

1099

69

26

3.81

84.54

GB

277

Starch/Staerke

journal

0.725 Q2

67

144

385

5391

766

378

2.04

37.44

DE

278

Biological Trace Element Research

journal

0.719 Q2

65

415

874

12157

2029

846

2.16

29.29

US

279

Plasma Chemistry and Plasma Processing

journal

0.719 Q2

53

99

254

4222

726

249

2.87

42.65

US

280

Microchemical Journal

journal

0.716 Q2

72

327

710

12346

1966

704

2.76

37.76

NL

281

Electrochemical Society Interface

journal

0.709 Q2

37

18

113

351

112

75

1.48

19.50

US

282

Adsorption

journal

0.703 Q2

62

94

265

3306

619

258

1.86

35.17

NL

283

Journal of Rare Earths

journal

0.701 Q2

37

170

553

6122

1430

553

2.66

36.01

CN

284

Journal of Luminescence

journal

0.694 Q2

101

798

2194

30892

5945

2174

2.74

38.71

NL

285

Electroanalysis

journal

0.692 Q2

117

370

1027

15840

2661

1009

2.63

42.81

DE

286

International Journal for Ion Mobility Spectrometry

journal

0.692 Q2

18

18

68

450

87

65

1.39

25.00

DE

287

Flavour and Fragrance Journal

journal

0.690 Q2

58

55

145

1993

295

142

2.05

36.24

US

288

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry

journal

0.689 Q2

141

506

791

22794

2177

787

2.83

45.05

NL

289

ECS Electrochemistry Letters

journal

0.688 Q2

21

0

216

0

403

213

2.08

0.00

US

290

Diamond and Related Materials

journal

0.686 Q2

98

240

535

8687

1293

529

2.33

36.20

NL

291

Tetrahedron Letters

journal

0.683 Q2

155

1146

4653

43943

9382

4581

2.09

38.34

GB

292

Combustion Science and Technology

journal

0.683 Q2

65

111

372

4293

592

362

1.36

38.68

GB

293

Molecular Physics

journal

0.680 Q2

94

329

1079

14269

1664

1048

1.61

43.37

GB

294

Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems

journal

0.672 Q2

104

195

632

6801

1769

622

2.92

34.88

NL

295

Natural Product Research

journal

0.671 Q2

40

846

1338

10198

2375

1291

1.86

12.05

GB

296

Lipids

journal

0.670 Q2

111

99

361

4214

715

351

2.03

42.57

US

297

Polymer Testing

journal

0.669 Q2

80

405

690

13421

1652

659

2.34

33.14

NL

298

Chemistry Letters

journal

0.663 Q2

101

490

1626

15151

2549

1618

1.60

30.92

JP

299

Food Analytical Methods

journal

0.662 Q2

30

432

932

15843

2039

929

2.13

36.67

US

300

Journal of Solid State Electrochemistry

journal

0.661 Q3

69

397

1113

17071

2615

1086

2.41

43.00

DE

ادامه  لیست مجلات ISI ایمپکت دار شیمی

سفارش اکسپت سریع مقاله