موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات ISI ایمپکت دار رشته حقوق

  مجلات آی اس آی ISI   11 اسفند 1397 - 12:34 لیست مجلات ISI ایمپکت دار رشته حقوق

لیست مجلات ISI ایمپکت دار رشته حقوق و شاخه های مختلف آن برای استفاده علاقمندان و دانشجویان این رشته برای سابمیت و چاپ مقالات حقوقی خود قرار داده شده است.

توضیحات مربوط به جدول:

تعداد مقالات منتشر شده در سال 2017 :Total Docs (2017)

  تعداد مقالات منتشر شده در 3 سال اخیر : Total ocs. (3years)

 تعداد کل رفرنس های مقالات چاپ شده در سال 2017 : Total Refs

میانگین رفرنس های بکار رفته در مقالات چاپ شده در سال 2017 : Ref./oc.

 

Title

Type

SJR

H index

Total Docs (2017)

Total ocs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites/ Doc. (2years)

Ref./oc.

country

1

International Organization

journal

8.527 Q1

124

38

97

2524

468

95

4.50

66.42

GB

2

Criminology

journal

4.963 Q1

113

33

78

3087

414

76

4.26

93.55

US

3

International Security

journal

4.005 Q1

91

30

93

1977

233

60

4.16

65.90

US

4

Stanford Law Review

journal

3.948 Q1

58

44

82

4338

196

67

2.69

98.59

US

5

Columbia Law Review

journal

3.939 Q1

54

57

126

5410

234

102

2.08

94.91

US

6

Yale Law Journal

journal

3.575 Q1

64

33

172

4921

308

122

3.01

149.12

US

7

Journal of Quantitative Criminology

journal

3.562 Q1

67

78

95

2626

384

89

4.03

33.67

NL

8

University of Pennsylvania Law Review

journal

2.811 Q1

49

42

126

3933

192

106

1.70

93.64

US

9

Journal of Experimental Criminology

journal

2.639 Q1

36

39

86

1460

308

81

3.74

37.44

DE

10

Virginia Law Review

journal

2.560 Q1

45

30

115

4531

153

111

1.30

151.03

US

11

Justice Quarterly

journal

2.450 Q1

66

87

139

3468

397

136

2.27

39.86

GB

12

International Theory: A Journal of International Politics, Law and Philosophy

journal

2.293 Q1

13

20

70

1439

166

69

1.50

71.95

GB

13

University of Chicago Law Review

journal

2.272 Q1

47

57

134

5475

168

108

1.73

96.05

US

14

Georgetown Law Journal

journal

1.965 Q1

39

34

114

5527

154

111

1.21

162.56

US

15

Punishment and Society

journal

1.885 Q1

43

29

80

1634

185

77

1.84

56.34

US

16

Journal of Criminal Justice

journal

1.884 Q1

58

82

177

4592

529

170

3.10

56.00

GB

17

Regulation and Governance

journal

1.866 Q1

28

46

75

1715

285

74

2.67

37.28

GB

18

Texas Law Review

journal

1.865 Q1

40

35

115

3564

152

90

1.28

101.83

US

19

Theoretical Criminology

journal

1.847 Q1

58

31

90

1986

244

84

1.93

64.06

US

20

British Journal of Criminology

journal

1.828 Q1

78

62

169

3553

447

168

2.35

57.31

GB

21

Higher Education

journal

1.782 Q1

74

176

323

6093

717

315

1.91

34.62

NL

22

Journal of Law and Economics

journal

1.762 Q1

71

19

107

818

138

104

1.06

43.05

US

23

Law and Human Behavior

journal

1.734 Q1

84

52

169

2766

538

168

2.89

53.19

US

24

California Law Review

journal

1.725 Q1

45

39

90

5513

122

89

1.10

141.36

US

25

Journal of Legal Analysis

journal

1.704 Q1

7

3

32

275

43

31

1.26

91.67

US

26

Police Quarterly

journal

1.654 Q1

34

19

54

1160

111

54

1.73

61.05

US

27

Michigan Law Review

journal

1.592 Q1

43

25

117

2268

104

86

1.10

90.72

US

28

Journal of Law, Economics, and Organization

journal

1.585 Q1

60

19

91

850

128

89

0.80

44.74

GB

29

New York University Law Review

journal

1.571 Q1

43

54

145

3420

133

127

1.05

63.33

US

30

Policing and Society

journal

1.556 Q1

18

106

151

3396

241

121

1.42

32.04

GB

31

Crime and Delinquency

journal

1.553 Q1

59

123

166

4205

337

165

1.90

34.19

US

32

Transport Policy

journal

1.510 Q1

70

125

422

5203

1181

400

2.78

41.62

GB

33

Cornell Law Review

journal

1.508 Q1

38

30

90

3556

125

90

1.09

118.53

US

34

Harvard International Law Journal

journal

1.487 Q1

33

5

26

620

50

25

2.05

124.00

US

35

Accident Analysis and Prevention

journal

1.462 Q1

114

367

998

14635

2873

970

2.71

39.88

GB

36

Psychology, Public Policy, and Law

journal

1.431 Q1

54

44

109

2802

292

107

1.84

63.68

US

37

Criminal Justice and Behavior

journal

1.426 Q1

78

73

240

4746

555

237

2.12

65.01

US

38

European Journal of Criminology

journal

1.412 Q1

35

38

133

2382

257

128

1.82

62.68

US

39

Journal of Contemporary Criminal Justice

journal

1.407 Q1

36

24

73

1370

143

67

1.98

57.08

US

40

Northwestern University Law Review

journal

1.381 Q1

36

56

92

4129

63

79

0.86

73.73

US

41

Government Information Quarterly

journal

1.321 Q1

76

66

204

4426

1172

192

5.79

67.06

GB

42

Telematics and Informatics

journal

1.299 Q1

42

226

241

10371

1018

233

3.79

45.89

NL

43

Journal of Business Ethics

journal

1.276 Q1

132

633

1253

26093

2990

937

2.74

41.22

NL

44

Harvard Law Review

journal

1.263 Q1

67

86

395

4673

261

273

1.01

54.34

US

45

Social Science Computer Review

journal

1.229 Q1

56

76

142

2378

416

141

3.04

31.29

US

46

Journal of Legal Studies

journal

1.227 Q1

51

15

88

593

106

86

0.88

39.53

US

47

Homicide Studies

journal

1.211 Q1

36

15

53

869

82

51

1.06

57.93

US

48

Policing (Oxford)

journal

1.178 Q1

8

27

108

1372

128

95

1.24

50.81

GB

49

European Law Journal

journal

1.157 Q1

37

34

140

1542

223

124

1.86

45.35

GB

50

Law and Society Review

journal

1.151 Q1

63

36

89

2399

116

79

1.49

66.64

 

51

Youth Violence and Juvenile Justice

journal

1.148 Q1

29

26

69

1672

153

69

1.80

64.31

US

52

UCLA Law Review

journal

1.136 Q1

36

31

93

4059

108

93

1.05

130.94

US

53

Duke Law Journal

journal

1.116 Q1

36

34

107

1938

93

98

1.01

57.00

US

54

Marine Policy

journal

1.109 Q1

73

373

955

18209

2349

928

2.34

48.82

GB

55

Washington Quarterly

journal

1.102Q1

40

41

127

1578

160

111

1.05

38.49

GB

56

Notre Dame Law Review

journal

1.086 Q1

27

68

143

8406

104

143

0.79

123.62

US

57

American Law and Economics Review

journal

1.053 Q1

26

16

48

530

57

48

1.16

33.13

GB

58

Resources Policy

journal

1.024 Q1

50

147

273

6828

884

272

2.93

46.45

GB

59

Boston University Law Review

journal

1.020 Q1

25

45

165

5490

124

159

0.96

122.00

US

60

European Constitutional Law Review

journal

1.009 Q1

18

27

84

1197

83

75

0.90

44.33

GB

61

Supreme Court Review

journal

1.002 Q1

12

9

16

2029

12

16

0.75

225.44

US

62

American Journal of International Law

journal

0.989 Q1

62

44

119

2387

116

112

0.97

54.25

US

63

Journal of Air Transport Management

journal

0.981 Q1

57

116

357

4873

839

343

2.29

42.01

GB

64

Southern California Law Review

journal

0.980 Q1

28

29

105

3640

72

105

0.67

125.52

US

65

Vanderbilt Law Review

journal

0.964 Q1

38

46

125

4337

104

123

0.77

94.28

US

66

Criminology and Criminal Justice

journal

0.962 Q1

34

34

105

1898

247

100

1.68

55.82

GB

67

Minnesota Law Review

journal

0.962 Q1

32

54

139

8081

122

136

0.98

149.65

US

68

Artificial Intelligence and Law

journal

0.937 Q1

30

23

42

1036

78

39

2.00

45.04

NL

69

International Journal of Cyber Criminology

journal

0.936 Q1

8

16

30

778

60

30

1.30

48.63

IN

70

Common Market Law Review

journal

0.935 Q1

39

59

174

1348

241

157

1.58

22.85

NL

71

Utilities Policy

journal

0.920 Q1

39

71

206

3477

410

196

2.21

48.97

GB

72

Violence Against Women

journal

0.918 Q1

78

104

260

4812

422

244

1.50

46.27

US

73

George Washington Law Review

journal

0.916 Q1

23

34

109

3111

63

107

0.51

91.50

US

74

Parliamentary Affairs

journal

0.896 Q1

35

39

153

1652

197

148

1.23

42.36

GB

75

The Journal of Legislative Studies

journal

0.890 Q1

14

29

92

1509

93

87

0.91

52.03

GB

76

Child Abuse Review

journal

0.860 Q1

31

40

127

1154

222

103

2.32

28.85

GB

77

Iowa Law Review

journal

0.855 Q1

28

47

182

4857

129

182

0.72

103.34

US

78

International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics

journal

0.847 Q1

29

57

98

2777

198

92

2.14

48.72

NL

79

Criminal Justice Policy Review

journal

0.837 Q1

24

42

111

2646

99

110

0.90

63.00

US

80

Deviant Behavior

journal

0.815 Q1

44

145

213

5935

298

211

1.31

40.93

GB

81

Fordham Law Review

journal

0.799 Q1

28

96

272

9122

170

264

0.56

95.02

US

82

Forensic Science Review

journal

0.799 Q1

7

12

35

19

81

25

2.71

1.58

TW

83

Harvard Journal of Law and Public Policy

journal

0.799 Q1

20

26

94

2023

54

94

0.68

77.81

US

84

Journal of International Economic Law

journal

0.795 Q1

41

34

119

1989

134

112

1.29

58.50

GB

85

Psychology, Crime and Law

journal

0.792 Q1

50

73

180

3086

301

176

1.69

42.27

US

86

Law, Probability and Risk

journal

0.777 Q1

9

18

54

332

65

53

1.42

18.44

GB

87

American Journal of Criminal Justice

journal

0.772 Q1

18

81

145

2426

156

142

0.95

29.95

US

88

Human Rights Law Review

journal

0.756 Q1

27

24

84

501

101

81

0.96

20.88

GB

89

European Journal of Psychology Applied to Legal Context

journal

0.755 Q1

13

11

32

717

75

32

2.57

65.18

ES

90

Policing

journal

0.738 Q1

36

52

147

2658

141

146

0.76

51.12

GB

91

Washington Law Review

journal

0.731 Q1

17

36

103

5344

98

103

0.48

148.44

US

92

The International Journal of Transitional Justice

journal

0.724 Q1

18

29

85

1310

190

77

2.11

45.17

GB

93

Annual Review of Law and Social Science

book series

0.717 Q1

31

27

64

3108

100

64

1.09

115.11

US

94

Journal of Intervention and Statebuilding

journal

0.700 Q1

7

28

61

1791

92

58

1.61

63.96

GB

95

European Journal of International Law

journal

0.694 Q1

46

65

172

2374

135

154

0.67

36.52

GB

96

Police Practice and Research

journal

0.688 Q1

14

65

144

2099

108

112

0.71

32.29

GB

97

Computers and Security

journal

0.684 Q1

72

159

289

7690

1086

281

3.72

48.36

GB

98

Journal of Family Violence

journal

0.679 Q1

65

76

284

3815

329

273

0.95

50.20

US

99

Victims and Offenders

journal

0.664 Q1

20

53

71

2797

95

65

1.36

52.77

GB

100

Criminal Justice Review

journal

0.652 Q1

25

22

82

1334

88

79

1.04

60.64

US

101

Law and Contemporary Problems

journal

0.650 Q1

29

37

130

1029

116

123

0.89

27.81

US

102

Journal of Disability Policy Studies

journal

0.650 Q1

28

24

73

799

106

71

1.12

33.29

US

103

Journal of Empirical Legal Studies

journal

0.648 Q1

15

29

75

1113

74

71

0.96

38.38

GB

104

Journal of Crime and Justice

journal

0.648 Q1

8

49

89

2436

94

84

1.00

49.71

GB

105

Revista Chilena de Derecho

journal

0.645 Q1

6

39

134

2088

34

126

0.26

53.54

CL

106

European Journal on Criminal Policy and Research

journal

0.645 Q1

26

45

97

1828

100

91

1.02

40.62

NL

107

Hastings Law Journal

journal

0.637 Q1

23

32

140

3332

54

139

0.31

104.13

US

108

Digital Investigation

journal

0.635 Q1

39

58

187

1768

471

168

2.66

30.48

NL

109

Social Justice Research

journal

0.633 Q1

47

17

68

1263

78

68

0.93

74.29

US

110

Electricity Journal

journal

0.632 Q1

38

89

318

1550

329

274

1.15

17.42

NL

111

Indiana Law Journal

journal

0.626 Q1

23

27

147

5162

79

146

0.37

191.19

US

112

Review of European, Comparative and International Environmental Law

journal

0.622 Q1

10

28

98

964

125

90

1.38

34.43

GB

113

Journal of Forensic and Legal Medicine

journal

0.622 Q1

37

126

506

3628

583

451

1.27

28.79

NL

114

Law and Social Inquiry

journal

0.621 Q1

40

73

141

3185

121

132

0.76

43.63

US

115

Violence and Victims

journal

0.618 Q1

72

55

209

2906

227

209

0.75

52.84

DE

116

Australian and New Zealand Journal of Criminology

journal

0.612 Q1

31

33

87

1798

127

84

1.66

54.48

AU

117

Contemporary Drug Problems

journal

0.609 Q1

7

21

42

1495

93

39

2.22

71.19

US

118

Criminal Justice Studies

journal

0.604 Q1

12

27

80

1371

78

73

1.04

50.78

GB

119

International Journal of Constitutional Law

journal

0.601 Q1

24

63

170

1550

132

158

0.68

24.60

GB

120

Journal of Environmental Law

journal

0.594 Q1

24

22

85

641

81

84

1.04

29.14

GB

121

Revista Espanola de Derecho Constitucional

journal

0.592 Q1

4

43

69

1095

16

47

0.34

25.47

ES

122

World Trade Review

journal

0.591 Q1

25

40

103

1067

79

99

0.78

26.68

GB

123

Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review

journal

0.590 Q1

23

16

34

1811

28

34

0.40

113.19

US

124

Behavioral Sciences and the Law

journal

0.575 Q1

64

40

165

1435

224

161

1.22

35.88

US

125

International Review of Law and Economics

journal

0.572 Q1

37

34

155

966

123

152

0.73

28.41

NL

126

Global Crime

journal

0.564 Q1

19

21

53

1346

76

50

1.45

64.10

GB

127

First Monday

journal

0.563 Q1

60

96

290

4679

366

287

1.17

48.74

US

128

Journal of International Criminal Justice

journal

0.563 Q1

31

49

184

1555

116

169

0.71

31.73

GB

129

Denver Law Review

journal

0.553 Q1

16

27

72

2314

29

68

0.43

85.70

US

130

Journal of Offender Rehabilitation

journal

0.553 Q1

26

33

95

1575

91

93

0.77

47.73

US

131

International Journal of Law and Psychiatry

journal

0.546 Q1

53

66

256

4146

375

251

1.24

62.82

GB

132

Criminal Law and Philosophy

journal

0.543 Q1

14

77

127

1447

70

122

0.33

18.79

DE

133

Asian Journal of Criminology

journal

0.543 Q1

10

21

53

1186

33

53

0.71

56.48

DE

134

European Law Review

journal

0.541 Q1

14

54

162

3789

113

144

0.69

70.17

GB

135

Business and Human Rights Journal

journal

0.536 Q1

4

25

27

831

37

26

1.42

33.24

GB

136

Journal of Empirical Research on Human Research Ethics

journal

0.535 Q1

21

42

148

1197

170

142

1.06

28.50

US

137

International Criminal Justice Review

journal

0.529 Q1

15

13

60

870

66

58

1.38

66.92

US

138

Cambridge Yearbook of European Legal Studies

journal

0.526 Q1

9

13

44

77

32

41

1.12

5.92

GB

139

Journal of Legal Education

journal

0.525 Q1

13

53

121

2007

39

106

0.36

37.87

US

140

Critical Military Studies

journal

0.524 Q1

5

43

53

804

45

38

1.18

18.70

GB

141

Crime, Media, Culture

journal

0.522 Q1

25

22

56

1287

62

53

1.03

58.50

GB

142

Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Law

conference and proceedings

0.515

28

0

34

0

43

32

1.34

0.00

US

143

Global Policy

journal

0.510 Q2

22

144

259

5404

237

221

1.07

37.53

GB

144

Temple Law Review

journal

0.500 Q2

13

21

75

1608

24

60

0.41

76.57

US

145

Buffalo Law Review

journal

0.499 Q2

16

17

69

1858

19

65

0.27

109.29

US

146

Transnational Environmental Law

journal

0.498 Q2

12

29

55

1353

55

52

1.00

46.66

GB

147

Wisconsin Law Review

journal

0.497 Q2

21

28

88

2221

48

86

0.59

79.32

US

148

Law and Policy

journal

0.491 Q2

36

19

47

1488

56

46

0.90

78.32

GB

149

Legal Theory

journal

0.484 Q2

22

12

33

337

22

33

0.55

28.08

GB

150

Leiden Journal of International Law

journal

0.482 Q2

26

48

146

2547

66

139

0.48

53.06

GB

151

International Criminal Law Review

journal

0.481 Q2

18

35

138

1817

53

136

0.49

51.91

NL

152

American Bankruptcy Law Journal

journal

0.481 Q2

12

20

39

2236

15

38

0.29

111.80

US

153

Louisiana Law Review

journal

0.477 Q2

11

24

116

2391

31

80

0.13

99.63

US

154

Prison Journal

journal

0.472 Q2

40

36

88

1704

84

87

0.75

47.33

US

155

Law and Philosophy

journal

0.471 Q2

25

30

74

988

44

71

0.60

32.93

NL

156

Forensic Chemistry

journal

0.459 Q2

3

43

25

1074

30

24

1.25

24.98

NL

157

Youth Justice

journal

0.452 Q2

19

16

53

668

35

47

0.61

41.75

US

158

Journal of Human Rights

journal

0.451 Q2

12

34

86

1855

119

81

1.13

54.56

GB

159

Social and Legal Studies

journal

0.450 Q2

35

33

90

2570

107

87

1.22

77.88

US

160

Women's Studies International Forum

journal

0.448 Q2

48

77

267

3871

320

247

1.39

50.27

GB

161

Psychological Injury and Law

journal

0.447 Q2

17

32

95

2188

151

89

1.31

68.38

DE

162

Journal of Social Welfare and Family Law

journal

0.445 Q2

20

43

123

1253

72

111

0.55

29.14

GB

163

Modern Law Review

journal

0.444 Q2

16

44

124

2739

119

123

0.90

62.25

GB

164

PoLAR: Political and Legal Anthropology Review

journal

0.443 Q2

19

25

80

962

49

74

0.46

38.48

DE

165

Politica Criminal

journal

0.442 Q2

5

29

68

2000

22

68

0.34

68.97

CL

166

Antitrust Law Journal

journal

0.441 Q2

30

0

45

0

34

44

0.94

0.00

US

167

Utrecht Law Review

journal

0.439 Q2

9

16

83

711

56

79

0.61

44.44

NL

168

Stability

journal

0.438 Q2

10

15

117

719

75

109

0.84

47.93

GB

169

Residential Treatment for Children and Youth

journal

0.437 Q2

18

21

67

856

48

60

0.77

40.76

US

170

IET Intelligent Transport Systems

journal

0.436 Q2

28

80

262

2408

476

254

1.84

30.10

GB

171

Adoption Quarterly

journal

0.436 Q2

24

18

47

791

57

47

1.13

43.94

US

172

Journal of World Trade

journal

0.419 Q2

29

43

129

2386

66

120

0.48

55.49

NL

173

Race and Justice

journal

0.417 Q2

7

19

50

1071

29

47

0.58

56.37

US

174

Chinese Journal of Comparative Law

journal

0.412 Q2

3

18

37

1518

12

36

0.20

84.33

GB

175

International Journal of Technology Management

journal

0.411 Q2

48

33

137

2319

178

130

1.01

70.27

GB

176

European Business Organization Law Review

journal

0.409 Q2

15

30

67

1402

44

65

0.70

46.73

NL

177

Feminist Criminology

journal

0.408 Q2

20

18

53

1085

52

50

1.00

60.28

US

178

Journal of Conflict and Security Law

journal

0.402 Q2

20

21

69

1123

29

63

0.41

53.48

GB

179

Journal of Divorce and Remarriage

journal

0.398 Q2

25

47

108

1606

87

108

0.63

34.17

US

180

Federal Probation

journal

0.397 Q2

27

16

70

395

38

68

0.40

24.69

US

181

Harvard Journal on Legislation

journal

0.394 Q2

14

12

49

1500

26

40

0.77

125.00

US

182

Journal of Fluorescence

journal

0.391 Q2

61

242

654

9809

1053

651

1.56

40.53

US

183

International Journal of Refugee Law

journal

0.389 Q2

26

16

83

848

48

71

0.56

53.00

GB

184

Danube

journal

0.386 Q2

5

12

49

406

28

49

0.63

33.83

DE

185

Psychiatry, Psychology and Law

journal

0.384 Q2

25

82

212

2854

169

192

0.89

34.80

GB

186

Harvard Environmental Law Review

journal

0.383 Q2

27

11

44

2619

47

44

0.42

238.09

US

187

Medical Law Review

journal

0.382 Q2

24

33

95

1058

91

75

1.23

32.06

GB

188

American Business Law Journal

journal

0.379 Q2

20

18

55

2560

25

43

0.62

142.22

GB

189

Computer Standards and Interfaces

journal

0.378 Q2

55

96

209

3662

424

205

2.00

38.15

NL

190

European Journal of Law and Economics

journal

0.375 Q2

24

52

157

2002

96

145

0.69

38.50

NL

191

International and Comparative Law Quarterly

journal

0.369 Q2

38

33

102

2610

99

102

1.02

79.09

GB

192

Law and Development Review

journal

0.368 Q2

4

22

51

1357

25

50

0.45

61.68

DE

193

Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism

journal

0.365 Q2

8

12

12

586

7

12

0.58

48.83

GB

194

Revista de Derecho

journal

0.364 Q2

6

35

88

1177

14

81

0.11

33.63

CL

195

International Journal of Law, Crime and Justice

journal

0.362 Q2

21

27

101

1753

68

98

0.63

64.93

NL

196

IEEE Security and Privacy

journal

0.360 Q2

62

97

283

854

412

244

1.51

8.80

US

197

Journal of International Wildlife Law and Policy

journal

0.360 Q2

15

14

53

1015

43

50

0.61

72.50

GB

198

Justice System Journal

journal

0.358 Q2

18

28

88

1312

35

69

0.48

46.86

GB

199

International Journal for Crime, Justice and Social Democracy

journal

0.357 Q2

8

36

104

2169

94

94

0.78

60.25

AU

200

Public Organization Review

journal

0.357 Q2

19

58

108

1951

80

102

0.52

33.64

NL

201

Crime, Law and Social Change

journal

0.357 Q2

35

97

132

3363

136

126

0.80

34.67

NL

202

University of Illinois Law Review

journal

0.351 Q2

25

39

132

4030

39

132

0.23

103.33

US

203

Journal of Police and Criminal Psychology

journal

0.350 Q2

17

25

67

1136

47

66

0.69

45.44

DE

204

Oxford Journal of Legal Studies

journal

0.347 Q2

20

38

97

1526

84

96

0.82

40.16

GB

205

Theoretical Inquiries in Law

journal

0.345 Q2

20

23

57

608

28

51

0.45

26.43

IL

206

Journal of Borderlands Studies

journal

0.342 Q2

6

86

118

1523

62

95

0.45

17.71

GB

207

Critical Criminology

journal

0.340 Q2

20

37

98

2421

85

94

0.57

65.43

NL

208

Journal of Corporate Law Studies

journal

0.340 Q2

6

15

37

1723

22

37

0.43

114.87

GB

209

Legal Studies

journal

0.338 Q2

19

34

87

2500

53

87

0.61

73.53

US

210

European Journal of Migration and Law

journal

0.337 Q2

23

17

58

779

43

57

0.68

45.82

NL

211

Crime Science

journal

0.336 Q2

4

12

15

751

19

13

1.46

62.58

GB

212

Journal of Criminal Law and Criminology

journal

0.336 Q2

39

23

66

1122

40

60

0.42

48.78

US

213

Res Publica

journal

0.334 Q2

15

58

81

963

34

76

0.51

16.60

NL

214

Computer Law and Security Review

journal

0.334 Q2

24

90

240

903

184

210

0.86

10.03

GB

215

Journal of Competition Law and Economics

journal

0.330 Q2

19

25

115

791

52

114

0.51

31.64

GB

216

Journal of forensic nursing

journal

0.330 Q2

16

39

107

754

59

90

0.52

19.33

US

217

Business Lawyer

journal

0.330 Q2

18

51

207

3215

45

200

0.25

63.04

US

218

Chinese Journal of International Law

journal

0.329 Q2

14

27

97

1766

46

74

0.67

65.41

GB

219

Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention

journal

0.329 Q2

17

18

46

632

14

40

0.20

35.11

GB

220

Journal of Medical Ethics and History of Medicine

journal

0.327 Q2

7

16

54

596

42

53

0.65

37.25

IR

221

Iberoamerican Journal of Development Studies

journal

0.327 Q2

3

14

36

815

20

36

0.25

58.21

ES

222

International Review of Victimology

journal

0.326 Q2

18

18

56

955

50

56

0.78

53.06

US

223

Probation Journal

journal

0.324 Q2

26

38

141

793

82

115

0.73

20.87

GB

224

Cultures et Conflits

journal

0.323 Q2

2

29

16

950

5

16

0.31

32.76

FR

225

Conflict Resolution Quarterly

journal

0.320 Q2

18

24

85

826

48

72

0.60

34.42

US

226

International Journal of Marine and Coastal Law

journal

0.319 Q2

23

31

89

1754

45

89

0.54

56.58

NL

227

Journal of Criminal Justice Education

journal

0.319 Q2

22

47

91

1366

48

89

0.50

29.06

GB

228

Estudios Constitucionales

journal

0.319 Q2

7

15

87

562

9

71

0.04

37.47

CL

229

Medicine, Science and the Law

journal

0.316 Q2

30

36

175

796

87

148

0.54

22.11

GB

230

The Journal of Adult Protection

journal

0.314 Q2

11

40

99

1383

81

95

0.86

34.58

GB

231

2015 IEEE 7th International Workshop on Managing Technical Debt, MTD 2015 - Proceedings

conference and proceedings

0.313

4

0

13

0

29

11

2.64

0.00

US

232

Adoption & Fostering

journal

0.313 Q2

21

30

114

936

47

96

0.51

31.20

GB

233

Security Journal

journal

0.313 Q2

14

68

92

2525

77

90

0.65

37.13

US

234

Ocean Development and International Law

journal

0.312 Q2

26

21

69

652

46

61

0.54

31.05

GB

235

University of Toronto Law Journal

journal

0.311 Q2

11

25

58

1019

31

56

0.64

40.76

CA

236

European Journal of Risk Regulation

journal

0.309 Q2

12

75

250

1563

95

221

0.45

20.84

DE

237

Law, Innovation and Technology

journal

0.309 Q2

8

9

30

236

30

23

0.88

26.22

GB

238

Women and Criminal Justice

journal

0.309 Q2

22

29

63

1143

43

58

0.68

39.41

US

239

International Journal of Migration, Health and Social Care

journal

0.307 Q2

9

33

62

1572

39

62

0.59

47.64

GB

240

Journal of Human Rights Practice

journal

0.305 Q2

14

40

75

1196

51

71

0.61

29.90

GB

241

Health and Justice

journal

0.304 Q2

2

13

14

542

15

14

1.07

41.69

GB

242

Columbia Journal of Transnational Law

journal

0.302 Q2

27

14

50

1427

29

49

0.63

101.93

US

243

American Journal of Comparative Law

journal

0.298 Q2

35

22

66

2175

41

65

0.44

98.86

US

244

International Journal of Human Rights

journal

0.296 Q2

13

98

196

4899

138

183

0.76

49.99

GB

245

Islamic Law and Society

journal

0.294 Q2

10

14

35

713

16

35

0.35

50.93

NL

246

Journal of Law and Society

journal

0.291 Q2

40

34

83

1671

55

83

0.66

49.15

GB

247

University of Cincinnati Law Review

journal

0.290 Q2

18

0

12

0

4

12

0.33

0.00

US

248

Tilburg Law Review

journal

0.289 Q2

4

13

58

153

19

54

0.08

11.77

NL

249

Dilemas

journal

0.288 Q2

4

33

99

1136

14

96

0.14

34.42

BR

250

Teoria y Realidad Constitucional

journal

0.287 Q2

4

44

137

993

26

137

0.24

22.57

ES

251

New York University Journal of Law and Liberty

journal

0.285 Q2

2

17

23

552

5

23

0.22

32.47

US

252

International Journal of Speech, Language and the Law

journal

0.285 Q2

22

10

46

424

27

43

0.45

42.40

GB

253

African Security Review

journal

0.285 Q2

6

28

110

1085

47

88

0.54

38.75

GB

254

Anuario de Psicologia Juridica

journal

0.283 Q2

4

15

39

794

35

36

1.19

52.93

ES

255

Ius et Praxis

journal

0.283 Q2

6

19

105

1006

8

101

0.08

52.95

CL

256

University of Pennsylvania Journal of International Law

journal

0.282 Q2

4

15

63

1443

35

59

0.38

96.20

US

257

The American journal of jurisprudence

journal

0.281 Q2

3

17

23

451

20

23

0.87

26.53

US

258

Deviance et Societe

journal

0.281 Q2

9

22

66

987

21

63

0.33

44.86

CH

259

Journal of World Energy Law and Business

journal

0.281 Q2

5

29

112

987

37

103

0.35

34.03

US

260

IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law

journal

0.280 Q2

13

43

136

1240

54

110

0.53

28.84

DE

261

Law and Practice of International Courts and Tribunals

journal

0.280 Q2

8

15

59

913

17

58

0.30

60.87

NL

262

Journal of Ethnicity in Criminal Justice

journal

0.279 Q2

11

22

54

1375

25

48

0.38

62.50

US

263

Egyptian Journal of Forensic Sciences

journal

0.277 Q2

10

31

142

881

92

139

0.56

28.42

EG

264

Recht und Psychiatrie

journal

0.275 Q2

10

19

48

327

15

38

0.25

17.21

DE

265

International Journal of Law in Context

journal

0.275 Q2

14

46

83

1641

56

80

0.44

35.67

GB

266

Netherlands National Law Review

journal

0.274 Q2

14

22

60

778

30

59

0.56

35.36

CH

267

International Insolvency Review

journal

0.271 Q2

6

16

39

497

17

36

0.58

31.06

GB

268

Journal for European Environmental and Planning Law

journal

0.271 Q2

5

19

69

523

26

66

0.39

27.53

NL

269

Hague Journal on the Rule of Law

journal

0.271 Q2

13

20

62

859

33

61

0.68

42.95

GB

270

Revista de Derecho Politico

journal

0.269 Q2

3

63

90

2666

23

90

0.32

42.32

ES

271

Crime Prevention and Community Safety

journal

0.268 Q2

16

22

49

750

35

48

0.73

34.09

GB

272

Journal of Criminal Psychology

journal

0.268 Q2

5

25

54

866

30

52

0.65

34.64

GB

273

Cornell journal of law and public policy

journal

0.265 Q2

8

10

32

228

9

32

0.18

22.80

US

274

Lex Localis

journal

0.264 Q2

9

43

147

1750

110

147

0.78

40.70

SI

275

Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice

journal

0.262 Q2

32

21

65

1046

37

61

0.57

49.81

CA

276

American Criminal Law Review

journal

0.261 Q2

20

0

57

0

20

55

0.33

0.00

US

277

Computer Fraud and Security

journal

0.261 Q2

17

61

181

317

85

149

0.55

5.20

GB

278

Trends in Organized Crime

journal

0.260 Q2

18

16

63

836

41

59

0.69

52.25

US

279

New Criminal Law Review

journal

0.260 Q2

13

18

54

1593

19

53

0.38

88.50

US

280

Canadian Journal of Law and Society

journal

0.259 Q2

15

22

75

1208

39

67

0.50

54.91

GB

281

European Company and Financial Law Review

journal

0.258 Q2

1

25

1

808

1

1

1.00

32.32

DE

282

Journal of Legal History

journal

0.258 Q2

6

9

33

507

7

33

0.30

56.33

GB

283

Journal of Criminological Research, Policy and Practice

journal

0.254 Q2

2

27

45

1258

25

43

0.58

46.59

GB

سفارش اکسپت سریع مقاله