موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات ISI ایمپکت دار روانشناسی

  مجلات آی اس آی ISI   14 اسفند 1397 - 15:29 لیست مجلات ISI ایمپکت دار روانشناسی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار روانشناسی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار رشته روانشناسی و شاخه های مختلف آن برای استفاده علاقمندان و دانشجویان این رشته برای سابمیت و چاپ مقالات روانشناسی خود قرار داده شده است.
توضیحات مربوط به جدول:

تعداد مقالات منتشر شده در سال (2017 :Total Docs (2017

  تعداد مقالات منتشر شده در 3 سال اخیر : (Total ocs. (3years

 تعداد کل رفرنس های مقالات چاپ شده در سال 2017 : Total Refs

میانگین رفرنس های بکار رفته در مقالات چاپ شده در سال 2017 : Ref./oc

 

Title

https://www.scimagojr.com/img/sorted_down.pngSJR

H index

Total Docs. (2017)

Total Docs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites / Doc. (2years)

Ref. / Doc.

country

1

Annual Review of Psychology

12.027 Q1

204

26

89

3636

2159

89

23.68

139.85

US

2

Psychological Bulletin

8.793 Q1

260

49

158

12074

2548

144

12.98

246.41

US

3

Psychological Science in the Public Interest, Supplement

6.993 Q1

44

9

19

899

307

16

15.64

99.89

US

4

Perspectives on Psychological Science

5.260 Q1

96

97

218

8068

1869

202

8.98

83.18

US

5

Psychological Inquiry

4.643 Q1

66

43

148

2253

421

28

31.90

52.40

US

6

Psychological Review

4.640 Q1

184

41

108

4089

715

92

7.30

99.73

US

7

Psychological Science

4.128 Q1

218

185

670

5920

4110

612

6.05

32.00

US

8

Psychological Methods

4.020 Q1

122

70

105

3144

578

99

5.48

44.91

US

9

Current Directions in Psychological Science

3.805 Q1

134

83

225

3384

1508

218

5.22

40.77

US

10

Journal of Experimental Psychology: General

3.254 Q1

134

125

412

7318

1957

391

4.25

58.54

US

11

Annual Review of Applied Linguistics

3.223 Q1

31

17

38

823

170

37

5.81

48.41

GB

12

Journal of Organizational Behavior

3.154 Q1

142

76

223

6104

1111

210

4.49

80.32

US

13

British Journal of Mathematical and Statistical Psychology

3.074 Q1

42

32

68

1076

311

68

1.21

33.63

US

14

Scientific Studies of Reading

2.396 Q1

46

36

91

1848

305

87

2.44

51.33

US

15

Psychometrika

2.374 Q1

63

66

148

2240

232

136

1.69

33.94

CA

16

         Emotion          

2.151 Q1

111

145

331

6427

1160

300

3.42

44.32

US

17

Social Networks

2.147 Q1

79

49

159

2112

488

155

2.59

43.10

NL

18

Behavior Research Methods

2.099 Q1

109

257

338

7580

1257

324

2.80

29.49

DE

19

Journal of Research in Personality

1.787 Q1

91

74

213

4405

651

210

2.93

59.53

US

20

Journal of Business and Psychology

1.735 Q1

58

76

148

3479

486

140

2.18

45.78

US

21

Law and Human Behavior

1.734 Q1

84

52

169

2766

538

168

2.89

53.19

US

22

British Journal of Psychology

1.615 Q1

76

59

118

2719

402

106

2.51

46.08

US

23

American Psychologist

1.594 Q1

198

114

380

6177

1447

327

3.72

54.18

US

24

Educational and Psychological Measurement

1.588 Q1

77

92

142

2057

247

142

1.43

22.36

US

25

Computers in Human Behavior

1.555 Q1

123

714

2187

43028

9855

2142

4.20

60.26

GB

26

Current Opinion in Psychology

1.530 Q1

15

189

304

9396

963

291

3.31

49.71

GB

27

Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science

1.509 Q1

32

43

115

2913

346

114

3.23

67.74

US

28

Archives of Sexual Behavior

1.493 Q1

88

298

596

11839

1670

533

2.92

39.73

US

29

Thinking and Reasoning

1.476 Q1

32

30

70

1180

191

66

2.63

39.33

GB

30

Appetite

1.441 Q1

110

406

1204

21347

4131

1182

3.20

52.58

NL

31

Criminal Justice and Behavior

1.426 Q1

78

73

240

4746

555

237

2.12

65.01

US

32

Annals of Behavioral Medicine

1.423 Q1

112

90

287

4716

817

266

2.95

52.40

US

33

Journal of Sex Research

1.400 Q1

86

143

269

6362

795

264

2.62

44.49

GB

34

Body Image

1.378 Q1

62

78

243

3776

815

241

3.63

48.41

NL

35

Quarterly Journal of Experimental Psychology

1.374 Q1

59

203

465

9435

1002

449

2.03

46.48

GB

36

Journal of Family Psychology

1.325 Q1

102

104

307

4582

790

286

2.26

44.06

US

37

Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment

1.314 Q1

64

34

100

2026

230

90

2.48

59.59

US

38

Aggressive Behavior

1.291 Q1

75

55

152

2788

417

149

2.24

50.69

US

39

Journal of Classification

1.291 Q1

31

25

65

880

181

58

1.31

35.20

DE

40

Review of General Psychology

1.250 Q1

84

32

97

3007

255

93

2.61

93.97

US

41

Journal of Educational Measurement

1.229 Q1

41

27

74

925

75

71

1.00

34.26

GB

42

Journal of Positive Psychology

1.226 Q1

50

115

160

2942

491

157

2.85

25.58

GB

43

Psychology of Women Quarterly

1.217 Q1

75

33

125

2381

365

118

2.82

72.15

US

44

Homicide Studies

1.211 Q1

36

15

53

869

82

51

1.06

57.93

US

45

Personality and Individual Differences

1.181 Q1

129

730

1817

28693

4081

1775

2.11

39.31

GB

46

Journal of Behavioral Medicine

1.171 Q1

83

106

294

5141

789

283

2.49

48.50

US

47

Applied Psychological Measurement

1.170 Q1

54

59

140

1285

135

136

0.97

21.78

US

48

Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity

1.156 Q1

14

34

168

1957

448

157

2.63

57.56

US

49

Cognition and Instruction

1.143 Q1

67

17

43

1059

88

38

2.04

62.29

US

50

Social Psychology

1.126 Q1

26

34

136

1639

271

126

1.20

48.21

CH

51

Career Development Quarterly

1.056 Q1

43

27

82

1115

166

78

1.91

41.30

US

52

Frontiers in Psychology

1.043 Q1

66

2246

4673

131357

10248

4172

2.10

58.48

CH

53

Journal of Child Language

1.035 Q1

62

76

213

3600

361

199

1.65

47.37

GB

54

Journal of Mathematical Psychology

1.019 Q1

56

72

145

3568

280

139

2.06

49.56

US

55

Journal of Research in Reading

1.017 Q1

42

58

84

1997

143

81

1.45

34.43

GB

56

Behavioral Sleep Medicine

1.016 Q1

38

82

155

1650

305

123

2.28

20.12

US

57

European Psychologist

1.005 Q1

42

22

82

1826

240

78

1.84

83.00

US

58

Journal of Gambling Studies

0.969 Q1

67

79

252

3813

602

251

2.10

48.27

US

59

Applied Psycholinguistics

0.945 Q1

69

48

157

3030

288

143

1.81

63.13

GB

60

International Journal of Selection and Assessment

0.927 Q2

53

38

103

2066

126

103

1.00

54.37

GB

61

Journal of Comparative Psychology

0.925 Q2

74

38

138

2001

276

131

1.86

52.66

US

62

Memory

0.925 Q2

76

171

308

7114

528

298

1.65

41.60

GB

63

Journal of Career Assessment

0.914 Q2

46

47

141

2410

237

141

1.55

51.28

US

64

American Journal of Orthopsychiatry

0.909 Q2

79

89

224

3863

444

204

1.50

43.40

US

65

Experimental Psychology

0.904 Q2

49

40

121

1811

190

118

1.12

45.28

US

66

Self and Identity

0.889 Q2

32

45

130

2263

246

126

1.74

50.29

GB

67

Professional Psychology: Research and Practice

0.885 Q2

73

65

170

2810

343

154

1.78

43.23

US

68

Research on Social Work Practice

0.883 Q2

51

115

226

3609

332

213

1.48

31.38

US

69

International Journal of Stress Management

0.879 Q2

52

52

63

1562

133

58

1.67

30.04

US

70

BMC Psychology

0.817 Q2

9

41

109

2190

212

105

1.98

53.41

GB

71

Neuropsychological Rehabilitation

0.794 Q2

61

121

160

2947

334

118

2.47

24.36

GB

72

Psychology, Crime and Law

0.792 Q2

50

73

180

3086

301

176

1.69

42.27

US

73

Human Performance

0.789 Q2

61

16

70

1166

107

68

1.35

72.88

US

74

Psychology Research and Behavior Management

0.778 Q2

16

38

93

2190

229

90

2.10

57.63

GB

75

Journal of Individual Differences

0.776 Q2

26

28

91

1377

147

88

1.38

49.18

US

76

Cyberpsychology

0.774 Q2

12

30

84

1720

145

73

1.45

57.33

CZ

77

International Journal of Psychology

0.772 Q2

50

112

226

2170

369

184

1.52

19.38

US

78

The International Journal for the Psychology of Religion

0.738 Q2

22

15

65

709

89

65

1.31

47.27

US

79

Mathematical Social Sciences

0.727 Q2

31

65

196

1349

152

195

0.69

20.75

NL

80

Methodology

0.724 Q2

23

19

46

553

44

41

0.59

29.11

US

81

Asian American Journal of Psychology

0.718 Q2

19

32

104

1981

137

101

1.42

61.91

US

82

Psychology of Music

0.711 Q2

45

58

210

2915

306

207

1.29

50.26

GB

83

Qualitative Psychology

0.686 Q2

7

33

50

1410

79

39

1.54

42.73

US

84

Journal of Homosexuality

0.683 Q2

58

159

254

5776

435

250

1.33

36.33

US

85

Canadian Journal of Human Sexuality

0.681 Q2

29

25

70

1163

103

67

1.04

46.52

CA

86

Journal of Psychoactive Drugs

0.657 Q2

51

71

162

2294

324

156

1.71

32.31

GB

87

Journal of Career Development

0.655 Q2

33

36

102

1884

171

102

1.46

52.33

US

88

Criminal Behaviour and Mental Health

0.649 Q2

45

52

106

1367

142

98

0.94

26.29

US

89

Scandinavian Journal of Psychology

0.635 Q2

61

69

246

3382

384

243

1.38

49.01

GB

90

Creativity Research Journal

0.603 Q2

65

51

162

2542

242

155

1.18

49.84

US

91

Canadian Psychology

0.602 Q2

41

43

110

2588

139

107

1.25

60.19

CA

92

Psicothema

0.596 Q2

48

86

205

3082

345

205

1.49

35.84

ES

93

New Ideas in Psychology

0.593 Q2

35

39

86

1763

146

81

1.44

45.21

GB

94

Asian Journal of Psychiatry

0.585 Q2

20

313

470

7397

490

315

1.48

23.63

NL

95

Training and Education in Psychology

0.584 Q2

23

46

118

1211

144

109

1.09

26.33

US

96

Laterality

0.583 Q2

40

48

124

2272

167

122

1.26

47.33

GB

97

Qualitative Research in Psychology

0.564 Q2

28

24

76

1303

161

74

1.71

54.29

GB

98

Journal of Reproductive and Infant Psychology

0.557 Q2

38

43

129

1695

171

114

1.47

39.42

US

99

Australian Journal of Psychology

0.552 Q2

34

41

88

1407

117

86

0.84

34.32

US

100

Journal of Psychoeducational Assessment

0.543 Q2

38

55

181

2449

207

179

1.16

44.53

US

101

Feminism and Psychology

0.532 Q2

43

26

112

1109

127

109

0.75

42.65

US

102

Australian Psychologist

0.517 Q2

37

75

172

2526

202

145

1.34

33.68

US

103

Journal of Parapsychology

0.511 Q2

16

12

50

416

18

31

0.61

34.67

US

104

Experimental Aging Research

0.504 Q2

43

32

92

1433

108

92

1.05

44.78

GB

105

Military Psychology

0.501 Q2

34

54

109

2318

142

105

1.17

42.93

US

106

PsyCh Journal

0.490 Q2

7

43

80

1512

88

77

1.16

35.16

GB

107

Annee Psychologique

0.486 Q2

18

21

63

1711

42

61

0.18

81.48

FR

108

Teaching of Psychology

0.476 Q2

40

48

168

1467

181

168

1.13

30.56

US

109

TPM - Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology

0.440 Q2

11

34

99

1786

89

95

0.60

52.53

IT

110

Theory and Psychology

0.434 Q2

44

49

147

2826

140

141

0.82

57.67

US

111

Psychological Record

0.430 Q2

40

55

196

2173

206

193

1.11

39.51

US

112

Dreaming

0.430 Q2

31

25

73

1233

66

71

0.74

49.32

US

113

Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied

0.430 Q2

48

52

144

2849

170

143

0.96

54.79

US

114

Psychologica Belgica

0.426 Q2

27

19

61

901

69

60

1.14

47.42

BE

115

Health Psychology and Behavioral Medicine

0.425 Q2

5

0

22

0

26

21

0.00

0.00

GB

116

Zeitschrift fur Psychologie/Journal of Psychology

0.420 Q2

30

37

105

1699

138

82

1.11

45.92

DE

117

Europe's Journal of Psychology

0.418 Q2

11

53

150

2516

176

134

1.36

47.47

RO

118

BioPsychoSocial Medicine

0.416 Q2

23

33

81

989

101

74

1.14

29.97

GB

119

Humor

0.415 Q3

35

27

86

849

109

83

1.04

31.44

DE

120

Journal of Intellectual and Developmental Disability

0.405 Q3

47

86

118

1650

98

116

0.91

19.19

GB

121

Anales de Psicologia

0.402 Q3

19

84

335

4006

343

334

0.72

47.69

ES

122

Current Psychology

0.400 Q3

33

313

210

4915

191

185

0.97

15.70

US

123

Revista Iberoamericana de Psicologia y Salud

0.396 Q3

4

10

21

458

26

21

1.24

45.80

ES

124

Journal of Psycholinguistic Research

0.395 Q3

49

105

174

4286

114

172

0.53

40.82

US

125

Psychiatry, Psychology and Law

0.384 Q3

25

82

212

2854

169

192

0.89

34.80

GB

126

Psicoperspectivas

0.374 Q3

7

40

113

1786

73

110

0.56

44.65

CL

127

Canadian Journal of Behavioural Science

0.362 Q3

44

27

124

1604

113

123

0.87

59.41

CA

128

Journal of Theoretical and Philosophical Psychology

0.351 Q3

19

16

57

1008

54

50

0.86

63.00

US

129

Psychological Reports

0.347 Q3

57

65

398

2848

326

389

0.71

43.82

US

130

Australian and New Zealand Journal of Family Therapy

0.345 Q3

14

38

138

995

52

114

0.39

26.18

GB

131

Conflict Resolution Quarterly

0.320 Q3

18

24

85

826

48

72

0.60

34.42

US

132

Psychologische Rundschau

0.317 Q3

19

35

104

544

40

62

0.55

15.54

DE

133

Consulting Psychology Journal

0.314 Q3

36

24

65

1519

57

52

1.08

63.29

US

134

Journal of Consciousness Studies

0.312 Q3

57

68

227

2893

139

208

0.77

42.54

GB

135

Spanish Journal of Psychology

0.311 Q3

33

95

355

2188

243

355

0.64

23.03

GB

136

International Journal of Dream Research

0.304 Q3

9

26

74

874

38

59

0.43

33.62

DE

137

Journal of Educational and Psychological Consultation

0.303 Q3

27

30

63

1063

37

51

0.68

35.43

US

138

Revista Latinoamericana de Psicologia

0.299 Q3

19

24

69

1161

76

69

0.98

48.38

CO

139

South African Journal of Psychology

0.292 Q3

28

50

138

2007

102

133

0.66

40.14

ZA

140

Open Psychology Journal

0.287 Q3

6

20

55

804

51

52

1.07

40.20

NL

141

Journal of Employment Counseling

0.286 Q3

22

17

44

525

44

43

0.69

30.88

US

142

Ethics and Behavior

0.285 Q3

34

61

108

2137

81

105

0.69

35.03

US

143

Travail Humain

0.281 Q3

17

18

36

923

25

34

0.77

51.28

FR

144

Counseling Outcome Research and Evaluation

0.279 Q3

2

0

19

0

17

19

0.93

0.00

US

145

New Zealand Journal of Psychology

0.278 Q3

26

16

40

892

32

40

0.66

55.75

NZ

146

Psicologica

0.277 Q3

15

16

72

770

40

70

0.68

48.13

ES

147

Japanese Psychological Research

0.273 Q3

24

27

105

976

63

101

0.67

36.15

GB

148

Swiss Journal of Psychology

0.269 Q3

25

16

68

680

44

67

0.59

42.50

CH

149

Journal of Child and Adolescent Substance Abuse

0.268 Q3

30

50

154

2430

92

152

0.49

48.60

US

150

Cogent Psychology

0.267 Q3

5

86

122

4450

85

112

0.73

51.74

GB

101

Feminism and Psychology

0.532 Q2

43

26

112

1109

127

109

0.75

42.65

US

102

Australian Psychologist

0.517 Q2

37

75

172

2526

202

145

1.34

33.68

US

103

Journal of Parapsychology

0.511 Q2

16

12

50

416

18

31

0.61

34.67

US

104

Experimental Aging Research

0.504 Q2

43

32

92

1433

108

92

1.05

44.78

GB

105

Military Psychology

0.501 Q2

34

54

109

2318

142

105

1.17

42.93

US

106

PsyCh Journal

0.490 Q2

7

43

80

1512

88

77

1.16

35.16

GB

107

Annee Psychologique

0.486 Q2

18

21

63

1711

42

61

0.18

81.48

FR

108

Teaching of Psychology

0.476 Q2

40

48

168

1467

181

168

1.13

30.56

US

109

TPM - Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology

0.440 Q2

11

34

99

1786

89

95

0.60

52.53

IT

110

Theory and Psychology

0.434 Q2

44

49

147

2826

140

141

0.82

57.67

US

111

Psychological Record

0.430 Q2

40

55

196

2173

206

193

1.11

39.51

US

112

Dreaming

0.430 Q2

31

25

73

1233

66

71

0.74

49.32

US

113

Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied

0.430 Q2

48

52

144

2849

170

143

0.96

54.79

US

114

Psychologica Belgica

0.426 Q2

27

19

61

901

69

60

1.14

47.42

BE

115

Health Psychology and Behavioral Medicine

0.425 Q2

5

0

22

0

26

21

0.00

0.00

GB

116

Zeitschrift fur Psychologie/Journal of Psychology

0.420 Q2

30

37

105

1699

138

82

1.11

45.92

DE

117

Europe's Journal of Psychology

0.418 Q2

11

53

150

2516

176

134

1.36

47.47

RO

118

BioPsychoSocial Medicine

0.416 Q2

23

33

81

989

101

74

1.14

29.97

GB

119

Humor

0.415 Q3

35

27

86

849

109

83

1.04

31.44

DE

120

Journal of Intellectual and Developmental Disability

0.405 Q3

47

86

118

1650

98

116

0.91

19.19

GB

121

Anales de Psicologia

0.402 Q3

19

84

335

4006

343

334

0.72

47.69

ES

122

Current Psychology

0.400 Q3

33

313

210

4915

191

185

0.97

15.70

US

123

Revista Iberoamericana de Psicologia y Salud

0.396 Q3

4

10

21

458

26

21

1.24

45.80

ES

124

Journal of Psycholinguistic Research

0.395 Q3

49

105

174

4286

114

172

0.53

40.82

US

125

Psychiatry, Psychology and Law

0.384 Q3

25

82

212

2854

169

192

0.89

34.80

GB

126

Psicoperspectivas

0.374 Q3

7

40

113

1786

73

110

0.56

44.65

CL

127

Canadian Journal of Behavioural Science

0.362 Q3

44

27

124

1604

113

123

0.87

59.41

CA

128

Journal of Theoretical and Philosophical Psychology

0.351 Q3

19

16

57

1008

54

50

0.86

63.00

US

129

Psychological Reports

0.347 Q3

57

65

398

2848

326

389

0.71

43.82

US

130

Australian and New Zealand Journal of Family Therapy

0.345 Q3

14

38

138

995

52

114

0.39

26.18

GB

131

Conflict Resolution Quarterly

0.320 Q3

18

24

85

826

48

72

0.60

34.42

US

132

Psychologische Rundschau

0.317 Q3

19

35

104

544

40

62

0.55

15.54

DE

133

Consulting Psychology Journal

0.314 Q3

36

24

65

1519

57

52

1.08

63.29

US

134

Journal of Consciousness Studies

0.312 Q3

57

68

227

2893

139

208

0.77

42.54

GB

135

Spanish Journal of Psychology

0.311 Q3

33

95

355

2188

243

355

0.64

23.03

GB

136

International Journal of Dream Research

0.304 Q3

9

26

74

874

38

59

0.43

33.62

DE

137

Journal of Educational and Psychological Consultation

0.303 Q3

27

30

63

1063

37

51

0.68

35.43

US

138

Revista Latinoamericana de Psicologia

0.299 Q3

19

24

69

1161

76

69

0.98

48.38

CO

139

South African Journal of Psychology

0.292 Q3

28

50

138

2007

102

133

0.66

40.14

ZA

140

Open Psychology Journal

0.287 Q3

6

20

55

804

51

52

1.07

40.20

NL

141

Journal of Employment Counseling

0.286 Q3

22

17

44

525

44

43

0.69

30.88

US

142

Ethics and Behavior

0.285 Q3

34

61

108

2137

81

105

0.69

35.03

US

143

Travail Humain

0.281 Q3

17

18

36

923

25

34

0.77

51.28

FR

144

Counseling Outcome Research and Evaluation

0.279 Q3

2

0

19

0

17

19

0.93

0.00

US

145

New Zealand Journal of Psychology

0.278 Q3

26

16

40

892

32

40

0.66

55.75

NZ

146

Psicologica

0.277 Q3

15

16

72

770

40

70

0.68

48.13

ES

147

Japanese Psychological Research

0.273 Q3

24

27

105

976

63

101

0.67

36.15

GB

148

Swiss Journal of Psychology

0.269 Q3

25

16

68

680

44

67

0.59

42.50

CH

149

Journal of Child and Adolescent Substance Abuse

0.268 Q3

30

50

154

2430

92

152

0.49

48.60

US

150

Cogent Psychology

0.267 Q3

5

86

122

4450

85

112

0.73

51.74

GB

151

International Journal for the Advancement of Counselling

0.267 Q3

21

33

91

1352

57

90

0.47

40.97

NL

152

Journal for the Theory of Social Behaviour

0.262 Q3

41

29

79

1821

91

67

1.52

62.79

GB

53

Nordic Psychology

0.258 Q3

12

31

73

853

37

58

0.46

27.52

GB

154

Psicologia: Reflexao e Critica

0.258 Q3

16

24

235

1087

155

230

0.68

45.29

BR

155

Sociological Focus

0.252 Q3

20

31

39

1461

18

39

0.46

47.13

US

156

Suma Psicologica

0.249 Q3

5

16

48

852

42

48

1.03

53.25

CO

157

Papeles del Psicologo

0.249 Q3

17

25

84

1333

46

76

0.69

53.32

ES

158

Archive for the Psychology of Religion

0.246 Q3

14

14

51

897

28

51

0.44

64.07

NL

159

Measurement and Evaluation in Counseling and Development

0.241 Q3

40

1

62

0

56

62

0.46

0.00

US

160

Psihologija

0.235 Q3

10

30

85

1424

46

84

0.44

47.47

RS

161

Estudos de Psicologia (Campinas)

0.233 Q3

3

52

142

1771

43

134

0.32

34.06

BR

162

History of Psychology

0.233 Q3

19

23

95

1491

60

82

0.81

64.83

US

163

Psicologia em Estudo

0.229 Q3

13

57

199

1536

31

183

0.11

26.95

BR

164

Hellenic Journal of Psychology

0.228 Q3

5

15

40

670

14

40

0.33

44.67

GR

165

Cross-Cultural Research

0.224 Q3

33

20

66

1463

89

65

1.08

73.15

US

166

Revista Iberoamericana de Diagnostico y Evaluacion Psicologica

0.223 Q3

8

44

72

1948

38

69

0.45

44.27

AR

167

Estudios de Psicologia

0.222 Q3

9

36

92

1206

40

88

0.37

33.50

GB

168

Studia Psychologica

0.220 Q3

15

21

56

936

23

56

0.40

44.57

SK

169

Journal of Psychology and Theology

0.220 Q3

28

22

34

1037

13

32

0.47

47.14

US

170

American Indian and Alaska Native Mental Health Research

0.214 Q3

19

15

49

744

28

49

0.58

49.60

US

171

Psychology in Russia: State of the Art

0.213 Q3

6

68

162

2286

60

150

0.50

33.62

RU

172

Paideia

0.212 Q3

6

27

127

890

66

120

0.50

32.96

BR

173

Journal of Phenomenological Psychology

0.212 Q3

16

8

30

401

18

28

0.75

50.13

NL

174

Interdisciplinaria

0.212 Q3

7

12

57

627

17

57

0.18

52.25

AR

175

International Journal of Applied Psychoanalytic Studies

0.211 Q3

13

35

99

699

16

70

0.28

19.97

US

176

Psykhe

0.211 Q3

11

16

62

841

27

60

0.35

52.56

CL

177

Voprosy Psikhologii

0.205 Q3

6

80

258

2108

70

257

0.32

26.35

RU

178

Sexologies

0.203 Q4

13

47

139

1385

39

132

0.40

29.47

FR

179

Psikhologicheskii Zhurnal

0.202 Q4

7

72

187

1953

44

187

0.20

27.13

RU

180

Scandinavian Psychologist

0.200 Q4

4

19

46

846

25

46

0.51

44.53

NO

181

Zeitschrift für Sexualforschung

0.200 Q4

7

18

80

853

39

72

0.45

47.39

DE

182

Individual Differences Research

0.198 Q4

19

0

8

0

4

8

0.00

0.00

US

183

Psychologie Francaise

0.198 Q4

13

26

92

1228

17

74

0.22

47.23

FR

184

L1-Educational Studies in Language and Literature

0.197 Q4

12

10

38

473

12

38

0.32

47.30

NL

185

Arquivos Brasileiros de Psicologia

0.196 Q4

6

46

101

1543

15

92

0.15

33.54

BR

186

International Journal of Psychological Research

0.195 Q4

7

13

58

526

27

52

0.54

40.46

CO

187

Journal of Social Distress and the Homeless

0.190 Q4

17

19

16

618

9

15

0.60

32.53

GB

188

Universitas Psychologica

0.189 Q4

17

121

335

5335

129

326

0.33

44.09

CO

189

Psychologia

0.187 Q4

21

0

50

0

10

47

0.03

0.00

JP

190

Journal of the History of the Behavioral Sciences

0.182 Q4

23

17

56

1296

24

51

0.40

76.24

US

191

Psychology Learning and Teaching

0.179 Q4

6

31

64

1140

20

55

0.40

36.77

GB

192

Polish Psychological Bulletin

0.179 Q4

9

59

186

2773

53

181

0.26

47.00

DE

193

Psicologia USP

0.173 Q4

7

51

154

1389

25

144

0.13

27.24

BR

194

Temas em Psicologia

0.173 Q4

3

89

253

3592

66

249

0.21

40.36

BR

195

North American Journal of Psychology

0.172 Q4

22

47

79

1994

27

78

0.28

42.43

US

196

Anuario de Psicologia

0.170 Q4

12

22

59

917

20

59

0.33

41.68

ES

197

Giornale Italiano di Psicologia

0.167 Q4

7

69

221

2121

52

209

0.22

30.74

IT

198

Avaliacao Psicologica

0.164 Q4

2

30

104

948

12

99

0.12

31.60

BR

199

Analise Psicologica

0.160 Q4

5

40

89

1686

16

89

0.14

42.15

PT

200

Psychology, Journal of the Higher School of Economics

0.158 Q4

2

22

44

786

7

41

0.17

35.73

RU

201

Women and Therapy

0.157 Q4

25

33

77

1059

30

73

0.24

32.09

US

202

Psychological Studies

0.152 Q4

4

43

155

1908

42

152

0.32

44.37

IN

203

Revista Colombiana de Psicologia

0.151 Q4

5

21

66

942

18

62

0.28

44.86

CO

204

Psiholoska Obzorja

0.151 Q4

2

18

21

411

5

21

0.24

22.83

SI

205

Revista de Psicologia (Peru)

0.150 Q4

1

25

19

1335

4

17

0.24

53.40

PE

206

Electronic Journal of Human Sexuality

0.148 Q4

7

0

14

0

5

14

0.00

0.00

US

207

Psychologist

0.146 Q4

30

273

835

384

94

260

0.36

1.41

GB

208

Ceskoslovenska Psychologie

0.144 Q4

13

30

97

1505

15

93

0.12

50.17

CZ

209

Shinrigaku Kenkyu

0.144 Q4

14

66

180

1439

28

180

0.13

21.80

JP

210

Acta Colombiana de Psicologia

0.143 Q4

9

28

89

1077

21

82

0.21

38.46

CO

211

Roczniki Psychologiczne

0.140 Q4

3

13

99

572

8

99

0.03

44.00

PL

212

Linguistics in the Netherlands

0.138 Q4

9

11

38

196

7

37

0.08

17.82

NL

213

Pratiques Psychologiques

0.138 Q4

10

26

76

879

25

70

0.35

33.81

FR

214

Siglo Cero

0.134

2

18

42

581

3

34

0.09

32.28

ES

215

Revista Mexicana de Psicologia

0.133 Q4

15

0

38

0

14

38

0.44

0.00

MX

216

Agora

0.132 Q4

2

39

97

854

7

92

0.06

21.90

BR

217

Magyar Pszichologiai Szemle

0.131 Q4

6

29

108

1622

6

102

0.07

55.93

HU

218

Psicologia: Teoria e Pesquisa

0.128 Q4

16

10

181

398

42

179

0.19

39.80

BR

219

European Journal of Mental Health

0.128 Q4

6

14

38

545

14

37

0.35

38.93

HU

220

Annual Review of CyberTherapy and Telemedicine

0.128 Q4

11

39

113

565

17

106

0.22

14.49

US

221

Journal of Psychology in Africa

0.126 Q4

11

0

56

0

17

56

0.30

0.00

GB

222

Irish Journal of Psychology

0.122 Q4

16

0

28

0

6

27

0.25

0.00

IE

223

Revista Critica de Ciencias Sociais

0.120 Q4

2

23

57

1127

8

54

0.15

49.00

PT

224

Pakistan Journal of Psychological Research

0.119 Q4

1

32

32

1618

4

32

0.13

50.56

PK

225

Turk Psikoloji Dergisi

0.118 Q4

11

6

48

223

8

48

0.09

37.17

TR

226

Estudos de Psicologia (Natal)

0.117 Q4

10

0

103

0

17

99

0.13

0.00

BR

227

Psychoanalytic Perspectives

0.116 Q4

8

39

163

602

11

98

0.19

15.44

US

228

Psychology and Education

0.113 Q4

9

21

53

758

8

52

0.18

36.10

US

229

Dynamical Psychology

0.111 Q4

5

0

2

0

0

2

0.00

0.00

US

230

Psychological Perspectives

0.110 Q4

4

55

162

507

6

131

0.04

9.22

GB

231

Mens Sana Monographs

0.110 Q4

13

0

46

0

6

42

0.18

0.00

IN

232

Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting

0.108 Q4

6

0

23

0

5

23

0.07

0.00

GB

233

Revista Interamericana de psicologia/Interamerican Journal of Psychology

0.105 Q4

14

21

108

710

8

104

0.09

33.81

PR

234

PSICOLOGIA

0.102 Q4

1

17

15

940

1

14

0.07

55.29

PT

235

Histoire Epistemologie Langage

0.101 Q4

2

8

33

310

1

32

0.03

38.75

FR

236

Medical Science Technology

0.101 Q4

2

20

38

727

3

38

0.08

36.35

US

237

Suvremena Psihologija

0.101 Q4

5

6

36

170

2

35

0.00

28.33

HR

238

Deutsche Sprache

 

6

9

0

317

0

0

0.00

35.22

DE

239

Israel Studies

 

1

25

0

1780

0

0

0.00

71.20

US

240

Ricerche di Psicologia

 

0

21

0

976

0

0

0.00

46.48

IT

241

Studies in American Humor

 

0

6

0

224

0

0

0.00

37.33

US

سفارش اکسپت سریع مقاله