موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات ISI ایمپکت دار میکروبیولوژی پزشکی

  مجلات آی اس آی ISI   11 فروردین 1398 - 14:22 لیست مجلات ISI ایمپکت دار میکروبیولوژی پزشکی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار میکروبیولوژی پزشکی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار میکروبیولوژی پزشکی برای استفاده علاقمندان و دانشجویان این رشته برای سابمیت و چاپ مقالات خود قرار داده شده است.

توضیحات مربوط به جدول:

تعداد مقالات منتشر شده در سال (2017 :Total Docs (2017

  تعداد مقالات منتشر شده در 3 سال اخیر : (Total ocs. (3years

 تعداد کل رفرنس های مقالات چاپ شده در سال 2017 : Total Refs

میانگین رفرنس های بکار رفته در مقالات چاپ شده در سال 2017 : Ref./oc

 


Title

Type

SJR

H index

Total Docs. (2017)

Total Docs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites / Doc. (2years)

Ref. / Doc.

country

1

Clinical Microbiology Reviews

journal

11.301 Q1

232

32

110

9433

2470

106

21.82

294.78

US

2

Nature Microbiology

journal

7.139 Q1

24

209

266

7984

2072

213

9.73

38.20

GB

3

Microbiome

journal

5.171 Q1

36

103

175

3795

1645

165

8.32

36.84

GB

4

Clinical Infectious Diseases

journal

5.051 Q1

288

821

2539

20943

13686

1632

8.36

25.51

US

5

Trends in Microbiology

journal

4.639 Q1

164

147

349

7555

2766

309

8.61

51.39

NL

6

Current Opinion in Microbiology

journal

3.814 Q1

155

134

378

7694

2259

341

6.71

57.42

NL

7

Emerging Infectious Diseases

journal

3.278 Q1

198

536

1625

9434

7683

1049

7.18

17.60

US

8

Clinical Microbiology and Infection

journal

2.569 Q1

122

316

1139

7172

5162

966

4.80

22.70

GB

9

Infectious Disease Clinics of North America

journal

2.359 Q1

82

61

158

4323

771

136

5.84

70.87

GB

10

Gut Microbes

journal

2.279 Q1

41

72

218

2197

975

183

5.76

30.51

US

11

Journal of Clinical Microbiology

journal

2.256 Q1

226

459

2145

12234

7567

1895

3.95

26.65

US

12

Journal of Infection

journal

2.185 Q1

86

213

649

6265

2143

454

4.70

29.41

GB

13

Current Topics in Microbiology and Immunology

book series

2.138 Q1

105

136

297

16611

1111

216

7.13

122.14

DE

14

Infection Control and Hospital Epidemiology

journal

1.970 Q1

122

321

952

5861

2452

700

2.86

18.26

GB

15

Microbiology spectrum

journal

1.814 Q1

21

124

526

11596

1683

526

3.12

93.52

US

16

Current Opinion in Infectious Diseases

journal

1.813 Q1

90

78

256

4931

925

243

3.91

63.22

US

17

International Journal of Medical Microbiology

journal

1.717 Q1

79

100

295

3072

1053

284

3.21

30.72

NL

18

Frontiers in cellular and infection microbiology

journal

1.703 Q1

43

530

500

35361

1973

463

3.51

66.72

CH

19

Frontiers in Microbiology

journal

1.699 Q1

69

2642

4432

167561

18443

4225

4.08

63.42

CH

20

International Journal of Antimicrobial Agents

journal

1.699 Q1

107

273

759

8517

2673

581

4.42

31.20

NL

21

Journal of Hospital Infection

journal

1.660 Q1

103

306

648

4932

1618

440

3.46

16.12

GB

22

Virulence

journal

1.635 Q1

43

208

366

8226

1101

232

3.85

39.55

US

23

Antimicrobial Resistance and Infection Control

journal

1.573 Q1

20

126

148

4296

512

143

3.60

34.10

GB

24

Journal of Oral Microbiology

journal

1.541 Q1

24

10

69

512

303

63

4.90

51.20

GB

25

International Journal of Infectious Diseases

journal

1.514 Q1

70

317

937

9461

2607

839

3.24

29.85

NL

26

Pathogens

journal

1.421 Q1

18

68

171

5453

600

165

3.48

80.19

CH

27

Pediatric Infectious Disease Journal

journal

1.392 Q1

131

337

1265

6929

2532

1051

2.27

20.56

US

28

Clinical and Vaccine Immunology

journal

1.320 Q1

95

103

499

5044

1295

481

2.79

48.97

US

29

European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

journal

1.312 Q1

93

329

831

10021

2327

812

2.67

30.46

DE

30

Medical Microbiology and Immunology

journal

1.287 Q1

52

46

168

2111

455

160

3.15

45.89

DE

31

Infection, Genetics and Evolution

journal

1.278 Q1

69

351

1224

15588

3255

1182

2.59

44.41

NL

32

Future Microbiology

journal

1.270 Q2

64

147

435

6789

1268

407

2.86

46.18

GB

33

Expert Review of Anti-Infective Therapy

journal

1.264 Q2

62

105

387

9233

1138

365

2.89

87.93

GB

34

Tuberculosis

journal

1.264 Q2

77

92

410

3860

1052

392

2.60

41.96

US

35

Infectious Diseases and Therapy

journal

1.256 Q2

12

40

113

2009

325

106

3.19

50.23

US

36

Pathogens and Disease

journal

1.244 Q2

91

115

391

5656

975

373

2.38

49.18

GB

37

BMC Microbiology

journal

1.242 Q2

88

230

917

10581

2695

901

2.85

46.00

GB

38

Food Packaging and Shelf Life

journal

1.239 Q2

14

63

105

2500

402

104

3.61

39.68

NL

39

Molecular Oral Microbiology

journal

1.210 Q2

67

41

110

2142

337

106

2.41

52.24

DE

40

Memorias do Instituto Oswaldo Cruz

journal

1.172 Q2

76

124

438

3682

1082

425

2.81

29.69

BR

41

Infection

journal

1.171 Q2

64

139

416

3670

929

364

2.71

26.40

DE

42

Sexually Transmitted Diseases

journal

1.160 Q2

95

151

470

3562

791

397

1.81

23.59

US

43

Diagnostic Microbiology and Infectious Disease

journal

1.157 Q2

86

230

776

5856

1851

759

2.39

25.46

NL

44

Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials

journal

1.104 Q2

42

77

171

2486

500

169

3.17

32.29

GB

45

Antibiotics

journal

1.063 Q2

16

39

116

2276

330

112

2.73

58.36

CH

46

Beneficial microbes

journal

0.962 Q2

26

77

225

3633

588

217

2.22

47.18

NL

47

Microbial Drug Resistance

journal

0.957 Q2

60

138

278

5253

645

275

2.22

38.07

US

48

Journal of Medical Microbiology

journal

0.914 Q2

99

247

649

8736

1360

577

2.13

35.37

GB

49

APMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica

journal

0.868 Q2

80

140

457

5361

888

428

2.13

38.29

GB

50

Infectious Diseases

journal

0.863 Q2

66

155

475

3323

746

411

1.92

21.44

GB

51

Journal of Infection and Chemotherapy

journal

0.848 Q2

52

168

507

4022

901

500

1.70

23.94

GB

52

Brazilian Journal of Infectious Diseases

journal

0.817 Q2

37

124

401

2919

616

315

2.02

23.54

BR

53

Journal of Microbiology, Immunology and Infection

journal

0.789 Q2

45

247

380

3626

613

332

1.80

14.68

TW

54

Current Issues in Molecular Biology

journal

0.787 Q2

47

16

36

1397

89

35

2.00

87.31

GB

55

Methods in Microbiology

book series

0.744 Q2

27

4

37

509

46

14

0.00

127.25

US

56

Surgical Infections

journal

0.711 Q2

50

133

415

4072

620

382

1.69

30.62

US

57

Journal of Microbiological Methods

journal

0.696 Q2

115

222

784

6987

1516

752

1.82

31.47

NL

58

International Journal of Microbiology

journal

0.662 Q2

27

46

112

1738

252

109

2.30

37.78

EG

59

Journal of Global Antimicrobial Resistance

journal

0.658 Q2

13

189

257

4210

385

193

2.04

22.28

GB

60

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical

journal

0.658 Q2

45

171

483

3867

618

434

1.43

22.61

BR

61

New Microbiologica

journal

0.630 Q2

33

55

188

1796

285

181

1.41

32.65

IT

62

Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases

journal

0.627 Q2

20

8

60

422

116

59

1.12

52.75

EG

63

Japanese Journal of Infectious Diseases

journal

0.595 Q3

47

150

334

3325

396

285

1.14

22.17

JP

64

Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology

journal

0.548 Q3

29

37

220

1306

248

200

1.11

35.30

CA

65

Jundishapur Journal of Microbiology

journal

0.543 Q3

17

108

560

3409

853

543

1.48

31.56

NL

66

International Journal of Mycobacteriology

journal

0.535 Q3

9

82

359

1950

370

330

1.07

23.78

IR

67

Clinical Medicine Insights: Pathology

journal

0.518 Q3

7

12

18

513

38

18

2.91

42.75

NZ

68

Indian Journal of Medical Microbiology

journal

0.503 Q3

40

123

509

3077

388

333

1.21

25.02

IN

69

Journal of Water and Health

journal

0.493 Q3

50

94

287

3594

394

286

1.29

38.23

GB

70

Journal of Clinical Tuberculosis and Other Mycobacterial Diseases

journal

0.467 Q3

3

26

22

706

22

15

1.47

27.15

GB

71

Journal of Clinical Laboratory Analysis

journal

0.448 Q3

42

170

359

3669

429

357

1.17

21.58

US

72

International Microbiology

journal

0.431 Q3

57

26

79

669

93

78

1.08

25.73

ES

73

Iranian Journal of Microbiology

journal

0.388 Q3

17

51

186

1770

235

181

1.02

34.71

IR

74

Enfermedades Infecciosas y Microbiologia Clinica

journal

0.373 Q3

37

242

585

3291

373

391

0.92

13.60

ES

75

Microbial Risk Analysis

journal

0.370 Q3

4

16

23

953

27

20

1.35

59.56

NL

76

British Journal of Biomedical Science

journal

0.353 Q3

38

39

113

1302

160

104

1.83

33.38

GB

77

Revista Argentina de Microbiologia

journal

0.351 Q3

21

88

218

1679

170

175

0.98

19.08

ES

78

Polish Journal of Microbiology

journal

0.328 Q3

27

64

182

2081

190

181

0.81

32.52

PL

79

Le infezioni in medicina : rivista periodica di eziologia, epidemiologia, diagnostica, clinica e terapia delle patologie infettive

journal

0.324 Q3

16

66

183

1629

139

171

0.88

24.68

IT

80

Infectious Disorders - Drug Targets

journal

0.323 Q3

45

29

87

905

71

75

1.02

31.21

AE

81

Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej

journal

0.301 Q3

23

86

465

463

367

465

0.75

5.38

PL

82

Mikrobiyoloji Bulteni

journal

0.296 Q3

17

44

206

1004

118

199

0.55

22.82

TR

83

Indian Journal of Pathology and Microbiology

journal

0.276 Q3

27

172

543

2411

279

390

0.59

14.02

IN

84

Revista Espanola de Quimioterapia

journal

0.254 Q3

22

103

220

2244

118

197

0.53

21.79

ES

85

Clinical Microbiology Newsletter

journal

0.248 Q3

17

35

110

935

61

103

0.54

26.71

NL

86

Asian Pacific Journal of Tropical Disease

journal

0.230 Q3

23

164

795

5284

642

776

0.75

32.22

NL

87

Human Microbiome Journal

journal

0.220 Q3

2

15

11

572

5

10

0.50

38.13

GB

88

GERMS

journal

0.219 Q3

7

24

54

539

34

36

1.04

22.46

RO

89

Enfermedades Infecciosas y Microbiologia Clinica Monografias

journal

0.215 Q3

4

0

42

0

10

19

0.64

0.00

ES

90

Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie

journal

0.208 Q3

11

33

126

1093

66

123

0.53

33.12

CZ

91

African Journal of Clinical and Experimental Microbiology

journal

0.192 Q3

2

3

14

88

4

14

0.17

29.33

NG

92

Medycyna Doswiadczalna i Mikrobiologia

journal

0.190 Q3

9

0

57

0

23

57

0.44

0.00

PL

93

Chinese Journal of Endemiology

journal

0.188 Q4

7

39

337

490

21

325

0.08

12.56

CN

94

Internet Journal of Microbiology

journal

0.183 Q4

7

1

5

53

1

5

0.20

53.00

US

95

Japanese Journal of Antibiotics

journal

0.182 Q4

17

0

72

0

22

72

0.26

0.00

JP

96

Infectious Diseases in Clinical Practice

journal

0.177 Q4

19

102

369

1988

81

321

0.28

19.49

US

97

Clinical Epidemiology and Global Health

journal

0.162 Q4

4

65

121

913

30

100

0.28

14.05

NL

98

Archives of Clinical Microbiology

journal

0.158 Q4

5

0

22

0

10

21

0.62

0.00

GB

99

International Arabic Journal of Antimicrobial Agents

journal

0.155 Q4

5

0

14

0

5

14

1.00

0.00

GB

100

Turk hijiyen ve deneysel biyoloji dergisi. Turkish bulletin of hygiene and experimental biology

journal

0.152 Q4

2

65

112

1515

17

112

0.14

23.31

TR

101

Australian Journal of Medical Science

journal

0.138 Q4

5

0

25

0

3

23

0.27

0.00

AU

102

Zentralsterilisation - Central Service

journal

0.136 Q4

8

1

102

6

15

54

0.16

6.00

DE

103

Postepy Mikrobiologii

journal

0.134 Q4

9

43

108

2818

31

107

0.34

65.53

PL

104

Roumanian Archives of Microbiology and Immunology

journal

0.134 Q4

13

0

31

0

7

31

0.00

0.00

RO

105

Infectio

journal

0.133 Q4

5

35

107

911

27

91

0.26

26.03

CO

106

Malaysian Journal of Microbiology

journal

0.131 Q4

11

30

151

952

32

150

0.18

31.73

MY

107

Zhurnal Mikrobiologii Epidemiologii i Immunobiologii

journal

0.130 Q4

11

0

265

0

53

265

0.21

0.00

RU

108

Klinicka Mikrobiologie a Infekcni Lekarstvi

journal

0.129 Q4

9

16

66

263

20

52

0.29

16.44

CZ

109

Reviews in Medical Microbiology

journal

0.127 Q4

24

29

85

1256

26

80

0.37

43.31

US

110

Antibiotiki i Khimioterapiya

journal

0.124 Q4

9

26

138

581

29

138

0.24

22.35

RU

111

Kasmera

journal

0.123 Q4

5

14

42

334

2

37

0.04

23.86

VE

112

Klimik Dergisi

journal

0.116 Q4

6

41

99

1005

18

83

0.24

24.51

TR

113

Problems of Infectious and Parasitic Diseases

journal

0.114 Q4

5

0

54

0

3

53

0.00

0.00

BG

114

Enfermedades Infecciosas y Microbiologia

journal

0.112 Q4

6

18

26

357

3

22

0.00

19.83

MX

115

Acta Microscopica

journal

0.111 Q4

5

0

67

0

11

67

0.20

0.00

VE

116

Chinese Journal of Infection and Chemotherapy

journal

0.109 Q4

7

134

333

1574

19

315

0.07

11.75

CN

117

Internet Journal of Infectious Diseases

journal

0.108 Q4

5

0

3

0

0

3

0.00

0.00

US

118

IEEE International Conference on Nano/Molecular Medicine and Engineering, NANOMED

conference and proceedings

0.106

3

21

22

339

3

20

0.15

16.14

US

119

Acta Microbiologica Hellenica

journal

0.106 Q4

2

19

51

627

1

51

0.00

33.00

GR

120

Mikologia Lekarska

journal

0.104 Q4

12

0

6

0

0

6

0.00

0.00

PL

121

Giornale Italiano di Medicina Tropicale

journal

0.102 Q4

6

0

12

0

0

12

0.00

0.00

IT

122

Krankenhaushygiene und Infektionsverhutung

journal

0.100 Q4

4

17

72

62

0

49

0.00

3.65

NL

123

Infektoloski Glasnik

journal

0.100 Q4

6

0

61

0

1

52

0.00

0.00

HR

سفارش اکسپت سریع مقاله