موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات ISI ایمپکت دار ژنتیک پزشکی

  مجلات آی اس آی ISI   11 فروردین 1398 - 16:28 لیست مجلات ISI ایمپکت دار ژنتیک پزشکی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار ژنتیک پزشکی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار ژنتیک پزشکی برای استفاده علاقمندان و دانشجویان این رشته برای سابمیت و چاپ مقالات خود قرار داده شده است.

توضیحات مربوط به جدول:

تعداد مقالات منتشر شده در سال (2017 :Total Docs (2017

  تعداد مقالات منتشر شده در 3 سال اخیر : (Total ocs. (3years

 تعداد کل رفرنس های مقالات چاپ شده در سال 2017 : Total Refs

میانگین رفرنس های بکار رفته در مقالات چاپ شده در سال 2017 : Ref./oc

 


Title

Type

SJR

H index

Total Docs. (2017)

Total Docs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites / Doc. (2years)

Ref. / Doc.

country

1

Nature Reviews Genetics

journal

34.896 Q1

307

108

429

7108

7296

167

38.94

65.81

GB

2

Genome Research

journal

12.367 Q1

258

182

530

10508

6094

515

10.11

57.74

US

3

Annual Review of Genomics and Human Genetics

book series

8.702 Q1

103

18

56

2307

543

56

8.97

128.17

US

4

American Journal of Human Genetics

journal

7.450 Q1

274

183

635

8186

5273

546

8.90

44.73

US

5

PLoS Genetics

journal

4.829 Q1

179

593

2408

38300

13313

2267

5.27

64.59

US

6

Genetics in Medicine

journal

4.555 Q1

101

183

532

5391

3362

410

9.25

29.46

US

7

Genome Medicine

journal

4.537 Q1

55

119

389

6044

2540

340

8.00

50.79

GB

8

Human Molecular Genetics

journal

3.555 Q1

248

442

1674

20109

8828

1651

4.83

45.50

GB

9

Journal of Medical Genetics

journal

3.304 Q1

154

111

354

4170

1913

332

5.74

37.57

GB

10

Human Mutation

journal

3.246 Q1

141

195

542

7678

2426

489

5.16

39.37

US

11

Human Genetics

journal

2.740 Q1

124

115

365

7555

1584

338

4.06

65.70

DE

12

Chromosoma

journal

2.678 Q1

79

63

151

4560

554

145

3.89

72.38

DE

13

Circulation. Cardiovascular genetics

journal

2.661 Q1

65

151

313

4804

1224

265

5.29

31.81

US

14

npj Genomic Medicine

journal

2.470 Q1

5

36

34

1412

115

31

3.71

39.22

GB

15

Clinical Epigenetics

journal

2.435 Q1

31

128

298

6787

1607

285

5.85

53.02

DE

16

Frontiers in Genetics

journal

2.274 Q1

50

225

1050

14085

3950

922

4.22

62.60

CH

17

Journal of Molecular Medicine

journal

2.177 Q1

124

129

379

7032

1705

338

4.96

54.51

DE

18

Application of Clinical Genetics

journal

2.142 Q1

20

12

67

682

345

66

4.51

56.83

NZ

19

Heredity

journal

2.112 Q1

104

129

394

6792

1471

375

3.81

52.65

GB

20

Genes and Diseases

journal

2.047 Q1

17

34

106

1777

501

86

4.92

52.26

NL

21

European Journal of Human Genetics

journal

1.842 Q1

111

225

932

5521

2824

833

3.34

24.54

GB

22

Genes

journal

1.820 Q1

27

400

267

31935

930

258

3.29

79.84

CH

23

Genetic Epidemiology

journal

1.819 Q1

87

70

213

2506

474

211

2.56

35.80

US

24

G3: Genes, Genomes, Genetics

journal

1.764 Q1

41

359

916

20367

2406

891

2.64

56.73

US

25

Current Protocols in Human Genetics

journal

1.730 Q1

21

20

69

847

126

69

1.38

42.35

US

26

BMC Medical Genomics

journal

1.688 Q2

48

80

293

3827

984

288

3.33

47.84

GB

27

American Journal of Medical Genetics - Seminars in Medical Genetics

journal

1.683 Q2

90

47

130

2703

550

116

3.61

57.51

US

28

Journal of Inherited Metabolic Disease

journal

1.668 Q2

86

105

338

4338

1109

297

3.43

41.31

NL

29

Neurogenetics

journal

1.593 Q2

53

32

113

879

310

98

3.13

27.47

DE

30

Molecular Medicine

journal

1.555 Q2

103

29

282

1604

944

273

3.13

55.31

US

31

Clinical Genetics

journal

1.522 Q2

89

229

634

7161

1656

525

3.23

31.27

GB

32

Autism Research

journal

1.477 Q2

49

168

250

9677

868

240

3.38

57.60

US

33

American Journal of Medical Genetics, Part B, Neuropsychiatric Genetics

journal

1.431 Q2

116

78

270

5186

755

259

2.89

66.49

US

34

Orphanet Journal of Rare Diseases

journal

1.413 Q2

84

187

604

7799

2010

591

3.45

41.71

GB

35

Journal of Human Genetics

journal

1.391 Q2

72

167

415

6239

1022

367

2.85

37.36

DE

36

Neuromuscular Disorders

journal

1.337 Q2

85

196

444

4544

1070

407

2.36

23.18

NL

37

Genes and Immunity

journal

1.299 Q2

92

34

207

917

523

202

2.41

26.97

GB

38

Haemophilia

journal

1.277 Q2

81

237

737

5302

1300

498

2.53

22.37

GB

39

HUGO Journal

journal

1.275 Q2

12

0

6

0

22

6

4.00

0.00

DE

40

Journal of Heredity

journal

1.199 Q2

83

92

263

5255

613

248

2.40

57.12

GB

41

Behavior Genetics

journal

1.186 Q2

85

55

179

2748

375

167

2.00

49.96

NL

42

Journal of Assisted Reproduction and Genetics

journal

1.179 Q2

66

246

686

7898

1728

611

2.95

32.11

US

43

BMC Genetics

journal

1.160 Q2

62

120

495

5571

1316

486

2.57

46.43

GB

44

Cytotherapy

journal

1.144 Q2

72

155

507

6168

1645

461

3.82

39.79

GB

45

Journal of Cardiovascular Translational Research

journal

1.141 Q2

41

53

206

2218

440

197

2.13

41.85

US

46

Prenatal Diagnosis

journal

1.139 Q2

88

204

646

6273

1440

586

2.76

30.75

US

47

Environmental and Molecular Mutagenesis

journal

1.119 Q2

77

64

207

3671

674

201

3.18

57.36

US

48

BMC Medical Genetics

journal

1.109 Q2

60

151

355

4860

813

352

1.98

32.19

GB

49

American Journal of Medical Genetics, Part A

journal

1.098 Q2

74

480

1565

12300

2888

1348

2.16

25.63

US

50

European Journal of Medical Genetics

journal

1.066 Q3

47

125

351

3344

774

335

2.10

26.75

NL

51

Journal of Pediatric Genetics

journal

1.017 Q3

4

0

6

0

9

6

1.50

0.00

DE

52

Familial Cancer

journal

0.963 Q3

47

127

244

2175

490

237

2.03

17.13

NL

53

Current Gene Therapy

journal

0.951 Q3

63

35

140

3507

281

130

2.16

100.20

AE

54

Pharmacogenetics and Genomics

journal

0.933 Q3

131

64

226

2529

561

216

2.51

39.52

US

55

Current Genomics

journal

0.922 Q3

51

46

153

5193

324

132

2.29

112.89

AE

56

Human gene therapy. Clinical development

journal

0.919 Q3

14

29

94

582

173

82

2.47

20.07

US

57

Mutagenesis

journal

0.916 Q3

81

56

222

2010

573

218

2.67

35.89

GB

58

Human gene therapy methods

journal

0.894 Q3

17

33

88

1386

198

86

2.29

42.00

US

59

Public health genomics

journal

0.888 Q3

44

33

117

1543

242

107

2.28

46.76

CH

60

Molecular Syndromology

journal

0.867 Q3

23

58

136

1948

222

118

1.66

33.59

CH

61

Hereditary Cancer in Clinical Practice

journal

0.848 Q3

18

20

57

878

126

54

2.32

43.90

GB

62

Psychiatric Genetics

journal

0.828 Q3

56

32

140

1218

207

111

1.59

38.06

US

63

Annals of Human Genetics

journal

0.822 Q3

71

38

133

1225

227

130

1.56

32.24

GB

64

Journal of Genetic Counseling

journal

0.761 Q3

44

167

352

5277

583

336

1.55

31.60

US

65

Cytogenetic and Genome Research

journal

0.748 Q3

79

89

255

3690

384

249

1.72

41.46

CH

66

International Journal of Molecular Epidemiology and Genetics

journal

0.728 Q3

18

8

44

181

73

43

2.18

22.63

US

67

Twin Research and Human Genetics

journal

0.720 Q3

73

57

254

1848

349

243

1.51

32.42

GB

68

Journal of Community Genetics

journal

0.687 Q3

20

52

125

1392

165

116

1.09

26.77

DE

69

Ophthalmic Genetics

journal

0.662 Q3

35

123

201

3020

240

173

1.35

24.55

GB

70

Clinical Respiratory Journal

journal

0.634 Q3

24

163

263

4230

385

247

1.47

25.95

GB

71

Molecular Cytogenetics

journal

0.623 Q3

23

41

347

1221

426

341

1.24

29.78

GB

72

CONTINUUM Lifelong Learning in Neurology

journal

0.618 Q3

23

75

321

3418

413

293

1.44

45.57

US

73

Genetics Research International

journal

0.610 Q3

5

2

19

85

42

19

2.50

42.50

EG

74

Human Heredity

journal

0.604 Q4

58

22

104

1087

118

91

0.85

49.41

CH

75

Meta Gene

journal

0.598 Q4

12

117

230

4398

359

227

1.45

37.59

NL

76

Genetic Testing and Molecular Biomarkers

journal

0.507 Q4

41

123

408

3461

480

392

1.19

28.14

US

77

Journal of Gene Medicine

journal

0.493 Q4

86

51

77

2176

129

77

1.33

42.67

US

78

International Journal of Immunogenetics

journal

0.403 Q4

43

46

220

1582

206

211

1.06

34.39

GB

79

Hemoglobin

journal

0.381 Q4

33

74

301

1508

214

296

0.54

20.38

US

80

Human Biology

journal

0.356 Q4

48

11

73

716

45

68

0.49

65.09

US

81

Indian Journal of Human Genetics

journal

0.270 Q4

16

0

40

0

31

36

0.00

0.00

IN

82

Clinical Dysmorphology

journal

0.268 Q4

26

57

127

778

53

120

0.45

13.65

GB

83

Recent Advances in DNA and Gene Sequences

journal

0.234 Q4

16

0

26

0

18

24

0.78

0.00

NL

84

Systems Biomedicine

journal

0.228 Q4

4

0

10

0

6

10

0.67

0.00

GB

85

Egyptian Journal of Medical Human Genetics

journal

0.212 Q4

10

73

176

2028

92

163

0.56

27.78

EG

86

Balkan Journal of Medical Genetics

journal

0.199 Q4

8

12

69

373

35

69

0.31

31.08

BG

87

Cytology and Genetics

journal

0.161 Q4

8

64

169

2349

48

168

0.24

36.70

US

88

Chinese Journal of Medical Genetics

journal

0.160 Q4

15

194

547

3362

131

535

0.23

17.33

CN

89

International Journal of Human Genetics

journal

0.134 Q4

9

0

73

0

11

71

0.15

0.00

IN

90

Genetic Counseling

journal

0.131 Q4

27

0

203

0

29

133

0.18

0.00

CH

91

Medizinische Genetik

journal

0.131 Q4

5

28

86

939

15

75

0.16

33.54

DE

92

New Bioethics

journal

0.129 Q4

3

26

59

586

18

48

0.38

22.54

GB

93

Epigenetic Diagnosis and Therapy

journal

0.125 Q4

1

0

2

0

1

2

0.50

0.00

NL

94

Current Pharmacogenomics and Personalized Medicine

journal

0.123 Q4

17

9

56

799

6

52

0.06

88.78

AE

95

BAG - Journal of Basic and Applied Genetics

journal

0.115 Q4

6

4

22

102

4

22

0.17

25.50

AR

96

Cardiogenetics

journal

0.102 Q4

1

0

9

0

0

9

0.00

0.00

IT

97

Monographs in human genetics

book series

0.102 Q4

8

11

13

1203

0

11

0.00

109.36

CH

98

Ecological Genetics

journal

 

0

29

0

1004

0

0

0.00

34.62

RU

99

Molecular genetics & genomic medicine

journal

 

2

85

0

2941

0

0

0.00

34.60

US

100

World Journal of Stem Cells

journal

 

1

23

0

1965

0

0

0.00

85.43

US

سفارش اکسپت سریع مقاله