موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات ISI ایمپکت دار ایمونولوژی

  مجلات آی اس آی ISI   11 فروردین 1398 - 14:36 لیست مجلات ISI ایمپکت دار ایمونولوژی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار ایمونولوژی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار ایمونولوژی برای استفاده علاقمندان و دانشجویان این رشته برای سابمیت و چاپ مقالات خود قرار داده شده است.

توضیحات مربوط به جدول:

تعداد مقالات منتشر شده در سال (2017 :Total Docs (2017

  تعداد مقالات منتشر شده در 3 سال اخیر : (Total ocs. (3years

 تعداد کل رفرنس های مقالات چاپ شده در سال 2017 : Total Refs

میانگین رفرنس های بکار رفته در مقالات چاپ شده در سال 2017 : Ref./oc

 


Title

Type

SJR

H index

Total Docs. (2017)

Total Docs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites / Doc. (2years)

Ref. / Doc.

country

1

Nature Reviews Immunology

journal

28.786 Q1

332

141

465

8241

7943

184

39.55

58.45

GB

2

Annual Review of Immunology

journal

21.681 Q1

274

19

71

3515

2111

71

23.35

185.00

US

3

Nature Immunology

journal

14.007 Q1

336

205

623

8307

8692

510

17.39

40.52

GB

4

Immunity

journal

13.393 Q1

342

244

764

11322

11992

729

14.30

46.40

US

5

Journal of Experimental Medicine

journal

8.615 Q1

399

261

647

13105

6038

551

10.56

50.21

US

6

Annals of the Rheumatic Diseases

journal

7.699 Q1

198

369

1291

10716

10592

931

10.76

29.04

GB

7

Trends in Immunology

journal

7.364 Q1

202

92

277

6392

2960

250

11.90

69.48

NL

8

Nature Microbiology

journal

7.139 Q1

24

209

266

7984

2072

213

9.73

38.20

GB

9

Blood

journal

6.434 Q1

410

1042

3729

35818

26812

2748

9.56

34.37

US

10

The Lancet HIV

journal

5.932 Q1

25

150

324

2508

1208

122

9.05

16.72

GB

11

Immunological Reviews

journal

5.715 Q1

196

99

335

15206

3123

322

8.95

153.60

GB

12

Journal of Allergy and Clinical Immunology

journal

5.049 Q1

252

689

1740

20944

11897

1072

10.23

30.40

US

13

Cancer immunology research

journal

4.956 Q1

46

111

406

4801

3606

391

8.85

43.25

US

14

Current Opinion in Immunology

journal

4.839 Q1

175

99

319

5940

2344

286

7.98

60.00

NL

15

Seminars in Immunology

journal

4.509 Q1

109

59

182

6898

1448

165

7.36

116.92

US

16

Advances in Immunology

book series

4.433 Q1

94

25

75

4518

479

34

29.78

180.72

US

17

Mucosal Immunology

journal

4.314 Q1

74

141

397

7876

2615

377

6.79

55.86

GB

18

PLoS Pathogens

journal

4.006 Q1

154

652

2195

38929

13204

2065

6.02

59.71

US

19

Arthritis and Rheumatology

journal

3.889 Q1

281

342

1348

9924

6945

1022

6.79

29.02

GB

20

Cytokine and Growth Factor Reviews

journal

3.006 Q1

145

59

204

6452

1295

194

6.22

109.36

GB

21

AIDS

journal

2.919 Q1

200

399

1244

13349

4609

935

4.55

33.46

US

22

Seminars in Immunopathology

journal

2.874 Q1

81

64

183

6374

982

165

6.24

99.59

DE

23

Journal of Virology

journal

2.853 Q1

268

930

3447

50226

14541

3327

4.34

54.01

US

24

Journal of Immunology

journal

2.837 Q1

339

908

3543

46727

15979

3398

4.41

51.46

US

25

Frontiers in Immunology

journal

2.803 Q1

69

1911

1984

142832

11059

1758

5.46

74.74

CH

26

Journal for ImmunoTherapy of Cancer

journal

2.798 Q1

26

99

219

4071

1270

193

6.43

41.12

GB

27

Brain, Behavior, and Immunity

journal

2.780 Q1

119

313

724

18574

4203

675

6.12

59.34

US

28

Therapeutic Advances in Vaccines

journal

2.769 Q1

8

0

11

0

92

11

6.60

0.00

US

29

Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology

journal

2.702 Q1

150

241

642

9784

3964

574

5.82

40.60

GB

30

Autoimmunity Reviews

journal

2.648 Q1

95

161

490

13471

4311

455

9.15

83.67

NL

31

Cell Death and Disease

journal

2.536 Q1

75

462

1486

17190

8057

1366

5.53

37.21

GB

32

Cellular Microbiology

journal

2.520 Q1

121

124

410

7548

1855

404

4.30

60.87

GB

33

Emerging Microbes and Infections

journal

2.433 Q1

27

86

186

2719

849

148

5.56

31.62

GB

34

Cellular and Molecular Immunology

journal

2.346 Q1

60

134

261

6312

1327

234

6.22

47.10

US

35

Journal of Neuroinflammation

journal

2.336 Q1

83

262

768

15358

4171

754

5.27

58.62

GB

36

Current Opinion in HIV and AIDS

journal

2.286 Q1

50

86

249

4569

1010

234

4.15

53.13

US

37

npj Vaccines

journal

2.269 Q1

4

36

16

1896

40

15

2.67

52.67

GB

38

mAbs

journal

2.236 Q1

57

120

406

5712

1979

396

5.27

47.60

US

39

European Journal of Immunology

journal

2.206 Q1

185

189

1004

9855

3572

906

3.82

52.14

GB

40

Current Protocols in Immunology

journal

2.172 Q1

31

20

48

628

182

48

2.81

31.40

US

41

RMD Open

journal

2.169 Q1

13

94

172

3305

593

165

3.59

35.16

GB

42

International Immunology

journal

2.167 Q1

121

59

204

3265

865

190

5.14

55.34

GB

43

Journal of Rheumatology

journal

2.157 Q1

161

340

1258

8369

3286

959

3.27

24.61

CA

44

Arthritis Research and Therapy

journal

2.154 Q1

127

268

1005

10235

4169

927

4.24

38.19

GB

45

Current Topics in Microbiology and Immunology

book series

2.138 Q1

105

136

297

16611

1111

216

7.13

122.14

DE

46

Exercise Immunology Review

journal

2.104 Q1

46

0

31

0

173

27

7.47

0.00

US

47

Immunology and Cell Biology

journal

2.085 Q1

92

130

365

5503

1239

305

3.50

42.33

DE

48

Open Biology

journal

2.082 Q1

34

113

283

8727

907

278

3.25

77.23

GB

49

Journal of Autoimmunity

journal

2.046 Q1

95

122

344

8369

2553

332

7.59

68.60

US

50

Journal of Leukocyte Biology

journal

2.040 Q1

171

283

712

18409

2515

633

4.09

65.05

US

51

Clinical and Experimental Allergy

journal

1.979 Q1

136

173

541

7599

2136

437

4.94

43.92

GB

52

Infection and Immunity

journal

1.954 Q2

197

301

1364

16143

4643

1299

3.31

53.63

US

53

Cancer Immunology, Immunotherapy

journal

1.899 Q2

100

154

415

6865

1870

403

4.23

44.58

DE

54

OncoImmunology

journal

1.770 Q2

49

340

973

15419

3834

945

4.10

45.35

US

55

Frontiers in cellular and infection microbiology

journal

1.703 Q2

43

530

500

35361

1973

463

3.51

66.72

CH

56

Biology Direct

journal

1.694 Q2

54

31

170

2106

450

163

2.64

67.94

GB

57

Vaccines

journal

1.691 Q2

18

51

141

3816

676

137

5.14

74.82

CH

58

Immunology

journal

1.690 Q2

115

153

467

8881

1719

464

3.37

58.05

GB

59

Transfusion

journal

1.645 Q2

120

455

1437

11849

3710

1217

3.06

26.04

GB

60

Virulence

journal

1.635 Q2

43

208

366

8226

1101

232

3.85

39.55

US

61

Lupus Science and Medicine

journal

1.625 Q2

15

21

77

589

219

72

3.05

28.05

GB

62

Journal of Clinical Immunology

journal

1.611 Q2

84

111

368

2978

1189

304

4.31

26.83

US

63

Journal of Inflammation Research

journal

1.605 Q2

18

20

61

973

250

61

4.00

48.65

NZ

64

Expert Review of Vaccines

journal

1.551 Q2

69

112

419

9099

1370

392

3.62

81.24

GB

65

Clinical Immunology

journal

1.478 Q2

109

189

501

10529

1597

439

3.34

55.71

US

66

Xenotransplantation

journal

1.469 Q2

54

60

179

1734

549

152

4.21

28.90

GB

67

Cytokine

journal

1.433 Q2

99

321

734

12541

2493

712

3.52

39.07

US

68

Clinical and Experimental Immunology

journal

1.431 Q2

121

177

662

8806

2210

652

3.48

49.75

GB

69

Journal of NeuroImmune Pharmacology

journal

1.379 Q2

57

66

189

4115

644

183

3.42

62.35

DE

70

Journal of immunotherapy (Hagerstown, Md. : 1997)

journal

1.373 Q2

87

45

140

1337

502

138

3.97

29.71

US

71

Pediatric Allergy and Immunology

journal

1.371 Q2

78

142

466

3991

1272

305

4.19

28.11

GB

72

Mediators of Inflammation

journal

1.370 Q2

71

331

1387

19789

4764

1321

3.35

59.79

EG

73

Cellular Immunology

journal

1.355 Q2

81

120

331

5379

952

314

3.05

44.83

US

74

Molecular Immunology

journal

1.352 Q2

108

270

776

13413

2438

746

3.26

49.68

GB

75

Journal of Immunology Research

journal

1.352 Q2

56

227

807

12945

2687

770

3.21

57.03

EG

76

Scandinavian Journal of Rheumatology

journal

1.340 Q2

69

124

306

2281

602

220

2.86

18.40

GB

77

Clinical and Vaccine Immunology

journal

1.320 Q2

95

103

499

5044

1295

481

2.79

48.97

US

78

Genes and Immunity

journal

1.299 Q2

92

34

207

917

523

202

2.41

26.97

GB

79

Journal of Immunological Methods

journal

1.289 Q2

119

152

484

4265

1083

469

2.22

28.06

NL

80

Medical Microbiology and Immunology

journal

1.287 Q2

52

46

168

2111

455

160

3.15

45.89

DE

81

Tuberculosis

journal

1.264 Q2

77

92

410

3860

1052

392

2.60

41.96

US

82

Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology

journal

1.244 Q2

73

71

255

3356

866

248

3.52

47.27

US

83

Allergy, Asthma and Immunology Research

journal

1.239 Q2

33

75

251

2767

804

227

3.78

36.89

KR

84

International Reviews of Immunology

journal

1.235 Q2

59

31

115

3581

312

102

2.74

115.52

GB

85

Immunity and Ageing

journal

1.218 Q2

34

23

83

948

262

78

4.12

41.22

GB

86

American Journal of Reproductive Immunology

journal

1.210 Q2

82

154

364

6867

1079

343

2.94

44.59

GB

87

Molecular Oral Microbiology

journal

1.210 Q2

67

41

110

2142

337

106

2.41

52.24

DE

88

Microbes and Infection

journal

1.205 Q2

126

95

357

3689

857

314

3.02

38.83

NL

89

Immunologic Research

journal

1.198 Q2

74

134

357

6521

971

336

2.29

48.66

US

90

Parasite Immunology

journal

1.173 Q2

67

81

228

4321

577

212

2.87

53.35

GB

91

Immunology Letters

journal

1.168 Q2

81

182

528

8969

1346

481

2.45

49.28

NL

92

Journal of Interferon and Cytokine Research

journal

1.167 Q2

83

65

288

3277

685

282

2.38

50.42

US

93

Clinical and Experimental Rheumatology

journal

1.164 Q2

85

339

1013

10505

2353

855

2.99

30.99

IT

94

Cytotherapy

journal

1.144 Q2

72

155

507

6168

1645

461

3.82

39.79

GB

95

Immunology and Allergy Clinics of North America

journal

1.132 Q2

56

65

183

3686

555

154

3.81

56.71

GB

96

Immunobiology

journal

1.100 Q2

78

158

381

5931

1025

375

2.76

37.54

NL

97

Expert Review of Clinical Immunology

journal

1.097 Q2

38

117

422

10158

1271

397

3.05

86.82

GB

98

Journal of Neuroimmunology

journal

1.083 Q2

127

202

643

8678

1726

619

2.76

42.96

NL

99

AIDS Research and Human Retroviruses

journal

1.066 Q2

86

194

569

5878

940

516

1.80

30.30

US

100

NeuroImmunoModulation

journal

1.064 Q2

57

40

100

1609

298

98

1.80

40.23

CH

101

Inflammation Research

journal

1.062 Q2

79

103

330

5701

903

326

2.74

55.35

CH

102

International Immunopharmacology

journal

1.051 Q2

94

363

1308

15073

4116

1282

3.15

41.52

NL

103

Innate immunity

journal

1.031 Q3

61

68

225

2997

524

222

2.36

44.07

GB

104

Photodermatology Photoimmunology and Photomedicine

journal

1.026 Q3

53

58

154

1240

278

106

2.11

21.38

GB

105

Inflammation

journal

1.023 Q3

49

209

722

8336

2091

709

2.84

39.89

US

106

Critical Reviews in Immunology

journal

1.022 Q3

68

5

81

507

176

81

1.39

101.40

US

107

Journal of Reproductive Immunology

journal

0.997 Q3

75

63

208

3131

515

199

2.37

49.70

NL

108

BMC Immunology

journal

0.993 Q3

46

54

182

2484

458

181

2.58

46.00

GB

109

International Archives of Allergy and Immunology

journal

0.989 Q3

91

95

313

3542

783

293

2.54

37.28

CH

110

Immunotherapy

journal

0.986 Q3

33

138

383

7433

923

350

2.83

53.86

GB

111

Human Vaccines and Immunotherapeutics

journal

0.984 Q3

36

438

1410

15289

2730

1121

2.38

34.91

US

112

Microbial Drug Resistance

journal

0.957 Q3

60

138

278

5253

645

275

2.22

38.07

US

113

Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis

journal

0.946 Q3

49

61

171

3980

464

164

3.04

65.25

PL

114

Autoimmunity Highlights

journal

0.945 Q3

12

12

37

610

135

37

3.77

50.83

IT

115

Clinical and Molecular Allergy

journal

0.933 Q3

29

22

48

1025

138

44

3.14

46.59

GB

116

Antibodies

journal

0.931 Q3

4

2

13

117

37

13

3.27

58.50

CH

117

Inflammopharmacology

journal

0.925 Q3

41

82

111

3470

335

105

3.39

42.32

CH

118

Immunogenetics

journal

0.916 Q3

82

79

203

3774

380

198

2.05

47.77

DE

119

Rheumatology International

journal

0.906 Q3

62

281

795

8739

1442

687

1.98

31.10

DE

120

Developmental and Comparative Immunology

journal

0.899 Q3

95

275

690

15184

2127

680

2.86

55.21

GB

121

Scandinavian Journal of Immunology

journal

0.891 Q3

79

99

320

3963

670

292

2.29

40.03

GB

122

Immune Network

journal

0.890 Q3

7

48

44

2178

100

44

2.27

45.38

KR

123

Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases

journal

0.877 Q3

46

65

160

2875

339

157

1.95

44.23

GB

124

Human Immunology

journal

0.856 Q3

86

142

563

4040

1039

546

1.80

28.45

NL

125

Autoimmune Diseases

journal

0.805 Q3

23

3

67

89

147

63

1.96

29.67

EG

126

Microbiology and Immunology

journal

0.764 Q3

63

65

278

2347

409

253

1.40

36.11

US

127

Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology

journal

0.748 Q3

53

88

320

2055

509

166

2.83

23.35

ES

128

Immunological Investigations

journal

0.740 Q3

40

74

193

3357

398

188

2.44

45.36

US

129

Virologica Sinica

journal

0.737 Q3

17

71

205

2578

281

136

2.18

36.31

CN

130

Allergy, Asthma and Clinical Immunology

journal

0.732 Q3

24

49

203

1557

422

195

2.22

31.78

GB

131

Results in Immunology

journal

0.726 Q3

11

0

22

0

45

22

1.83

0.00

NL

132

European Cytokine Network

journal

0.719 Q3

57

9

37

522

81

37

1.80

58.00

FR

133

Bulletin of Mathematical Biology

journal

0.717 Q3

74

140

320

4939

466

306

1.52

35.28

US

134

Journal of the International Association of Providers of AIDS Care

journal

0.714 Q3

13

95

234

3027

278

231

1.23

31.86

US

135

Immunopharmacology and Immunotoxicology

journal

0.711 Q3

41

48

182

1750

387

180

2.08

36.46

US

136

Veterinary Immunology and Immunopathology

journal

0.680 Q3

84

101

477

4212

799

470

1.65

41.70

NL

137

Viral Immunology

journal

0.677 Q3

56

92

247

4280

319

215

1.49

46.52

US

138

Aerobiologia

journal

0.673 Q3

40

50

142

2021

266

141

1.50

40.42

NL

139

Journal of Global Antimicrobial Resistance

journal

0.658 Q3

13

189

257

4210

385

193

2.04

22.28

GB

140

Inflammation and Allergy - Drug Targets

journal

0.649 Q3

41

0

68

0

147

61

2.25

0.00

AE

141

International Journal of Rheumatology

journal

0.645 Q3

25

17

59

899

105

56

1.77

52.88

EG

142

Virology: Research and Treatment

journal

0.639 Q3

5

7

7

479

17

7

2.75

68.43

US

143

Experimental Parasitology

journal

0.635 Q3

66

157

549

5837

1005

542

1.93

37.18

US

144

Transplant Immunology

journal

0.620 Q3

57

52

185

1644

290

180

1.53

31.62

NL

145

Journal of Immunotoxicology

journal

0.620 Q3

29

15

199

657

338

197

1.50

43.80

US

146

Brazilian Journal of Medical and Biological Research

journal

0.611 Q3

76

160

454

5094

763

454

1.54

31.84

BR

147

Canadian Journal of Microbiology

journal

0.579 Q3

80

102

326

4378

493

307

1.33

42.92

CA

148

Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology

journal

0.577 Q3

27

40

149

1070

167

131

1.06

26.75

TH

149

Transplantation Research

journal

0.558 Q3

14

0

28

0

54

25

2.43

0.00

GB

150

Autoimmunity

journal

0.556 Q3

63

59

201

2856

503

197

2.53

48.41

GB

151

Trials in Vaccinology

journal

0.544 Q3

6

0

54

0

59

54

1.07

0.00

NL

152

Food and Agricultural Immunology

journal

0.533 Q3

29

165

204

4220

461

200

2.58

25.58

GB

153

Bone Marrow Research

journal

0.531 Q3

2

0

4

0

5

4

1.25

0.00

EG

154

Central-European Journal of Immunology

journal

0.529 Q4

13

63

223

2309

339

221

1.85

36.65

PL

155

Chemical Immunology and Allergy

journal

0.477 Q4

40

0

98

0

145

91

1.79

0.00

CH

156

International Journal of Immunopathology and Pharmacology

journal

0.471 Q4

45

54

272

1494

498

238

2.23

27.67

IT

157

Vaccine Reports

journal

0.439 Q4

2

0

12

0

12

12

1.00

0.00

NL

158

HLA

journal

0.438 Q4

92

209

637

2331

474

574

0.82

11.15

GB

159

International Journal of Interferon, Cytokine and Mediator Research

journal

0.425 Q4

7

0

9

0

12

9

0.83

0.00

NZ

160

Monoclonal Antibodies in Immunodiagnosis and Immunotherapy

journal

0.421 Q4

34

56

218

1326

211

198

1.22

23.68

US

161

Folia Biologica

journal

0.416 Q4

29

22

115

799

141

115

1.11

36.32

CZ

162

Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents

journal

0.407 Q4

37

268

494

5389

921

467

1.95

20.11

IT

163

International Journal of Immunogenetics

journal

0.403 Q4

43

46

220

1582

206

211

1.06

34.39

GB

164

Human Antibodies

journal

0.382 Q4

23

20

24

1034

39

24

1.63

51.70

NL

165

Iranian Journal of Immunology

journal

0.376 Q4

15

24

93

372

84

91

0.70

15.50

IR

166

British Journal of Biomedical Science

journal

0.353 Q4

38

39

113

1302

160

104

1.83

33.38

GB

167

Journal of AIDS and Clinical Research

journal

0.352 Q4

12

0

70

0

62

66

0.00

0.00

IN

168

Annals of Clinical and Laboratory Science

journal

0.344 Q4

49

118

306

2995

256

295

0.84

25.38

US

169

Immunology and Immunogenetics Insights

journal

0.310 Q4

5

1

7

153

7

6

1.25

153.00

NZ

170

Journal of Immunoassay and Immunochemistry

journal

0.249 Q4

24

57

147

1633

92

145

0.68

28.65

US

171

Clinical and Experimental Neuroimmunology

journal

0.240 Q4

11

72

225

2294

99

180

0.59

31.86

GB

172

Nihon Rinsho Meneki Gakkai kaishi = Japanese journal of clinical immunology

journal

0.198 Q4

12

48

121

1418

54

121

0.51

29.54

JP

173

Virus Adaptation and Treatment

journal

0.197 Q4

7

4

10

410

9

10

0.83

102.50

NZ

174

Revista Cubana de Hematologia, Inmunologia y Hemoterapia

journal

0.196 Q4

7

26

167

712

66

131

0.48

27.38

CU

175

Anti-Inflammatory and Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry

journal

0.189 Q4

18

10

71

538

46

65

0.52

53.80

AE

176

VacciMonitor

journal

0.177 Q4

3

13

33

236

13

31

0.14

18.15

CU

177

Journal of Bacteriology and Virology

journal

0.175 Q4

10

22

138

740

34

129

0.20

33.64

KR

178

Advances in Neuroimmune Biology

journal

0.173 Q4

6

5

34

313

14

33

0.82

62.60

NL

179

Rheumatologia

journal

0.171 Q4

9

59

244

1376

91

226

0.62

23.32

PL

180

Xi bao yu fen zi mian yi xue za zhi = Chinese journal of cellular and molecular immunology

journal

0.168 Q4

11

0

716

0

185

716

0.28

0.00

CN

181

2016 International Workshop on Cyber-physical Systems for Smart Water Networks, CySWater 2016

conference and proceedings

0.152

2

0

10

0

11

8

1.38

0.00

US

182

American Journal of Immunology

journal

0.141 Q4

8

9

59

571

15

55

0.26

63.44

US

183

Revista Portuguesa de Imunoalergologia

journal

0.141 Q4

4

22

62

376

8

43

0.04

17.09

PT

184

European Journal of Inflammation

journal

0.131 Q4

16

37

96

890

53

95

0.85

24.05

IT

185

Zhurnal Mikrobiologii Epidemiologii i Immunobiologii

journal

0.130 Q4

11

0

265

0

53

265

0.21

0.00

RU

186

Journal of Vaccines and Vaccination

journal

0.129 Q4

8

0

31

0

5

29

0.00

0.00

IN

187

Vacunas

journal

0.126 Q4

7

14

68

364

4

56

0.10

26.00

ES

188

Current Immunology Reviews

journal

0.124 Q4

16

11

49

1315

9

41

0.17

119.55

AE

189

Open Autoimmunity Journal

journal

0.123 Q4

3

0

1

0

0

1

0.00

0.00

AE

190

Chinese Journal of Biologicals

journal

0.121 Q4

5

266

846

4172

75

846

0.09

15.68

CN

191

Vakcinologie

journal

0.120 Q4

3

16

108

464

4

87

0.04

29.00

CZ

192

Turkish Journal of Immunology

journal

0.119 Q4

2

15

61

416

4

29

0.09

27.73

TR

193

Chinese Journal of Microbiology and Immunology

journal

0.116 Q4

7

109

462

2529

37

462

0.09

23.20

CN

194

Rheumatology Reports

journal

0.113 Q4

4

0

20

0

2

20

0.00

0.00

IT

195

Open Immunology Journal

journal

0.111 Q4

6

0

2

0

0

2

0.00

0.00

AE

196

Medical Immunology (Russia)

journal

0.111 Q4

2

71

64

2511

19

64

0.30

35.37

RU

197

Current Trends in Immunology

journal

0.110 Q4

5

12

30

470

7

30

0.29

39.17

IN

198

Immunologiya

journal

0.107 Q4

4

0

129

0

15

129

0.17

0.00

RU

199

Open Allergy Journal

journal

0.105 Q4

4

0

7

0

1

7

0.00

0.00

AE

200

Research Journal of Immunology

journal

0.105 Q4

5

1

5

38

0

5

0.00

38.00

PK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

Applied Clinical Research, Clinical Trials and Regulatory Affairs

journal

0.104 Q4

0

0

6

0

0

6

0.00

0.00

NL

202

Asim, Allerji, Immunoloji

journal

0.104 Q4

0

0

6

0

0

6

0.00

0.00

TR

203

Alergie

journal

0.104 Q4

5

0

127

0

5

90

0.08

0.00

CZ

204

Inmunologia

journal

0.102 Q4

10

0

23

0

7

18

0.00

0.00

ES

205

Bulletin of the International Dairy Federation

conference and proceedings

0.101

1

0

16

0

0

15

0.00

0.00

BE

206

Pediatric Hematology/Oncology and Immunopathology

journal

0.100 Q4

2

0

116

0

5

108

0.04

0.00

RU

207

Immunity, inflammation and disease

journal

 

3

51

0

2094

0

0

0.00

41.06

GB

208

Nauchno-Prakticheskaya Revmatologiya

journal

 

2

97

0

3796

0

0

0.00

39.13

RU

209

Russian Journal of Infection and Immunity

journal

 

1

46

0

1207

0

0

0.00

26.24

RU

سفارش اکسپت سریع مقاله