موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات ISI ایمپکت دار حسابداری

  مجلات آی اس آی ISI   18 اسفند 1397 - 15:44 لیست مجلات ISI ایمپکت دار حسابداری

لیست مجلات ISI ایمپکت دار حسابداری

لیست مجلات ISI ایمپکت دار رشته حسابداری و شاخه های مختلف آن برای استفاده علاقمندان و دانشجویان این رشته برای سابمیت و چاپ مقالات حسابداری خود قرار داده شده است.

توضیحات مربوط به جدول:

تعداد مقالات منتشر شده در سال (2017 :Total Docs (2017

  تعداد مقالات منتشر شده در 3 سال اخیر : (Total ocs. (3years

 تعداد کل رفرنس های مقالات چاپ شده در سال 2017 : Total Refs

میانگین رفرنس های بکار رفته در مقالات چاپ شده در سال 2017 : Ref./oc

 

Title

Type

https://www.scimagojr.com/img/sorted_down.pngSJR

 

Total Docs. (2017)

Total Docs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites / Doc. (2years)

Ref. / Doc.

country

1

Journal of Finance

journal

18.318 Q1

249

64

226

3145

1529

218

5.23

49.14

GB

2

Review of Financial Studies

journal

14.237 Q1

145

119

274

6079

1447

272

4.38

51.08

GB

3

Journal of Financial Economics

journal

12.489 Q1

206

135

346

5916

1991

343

5.44

43.82

NL

4

Journal of Accounting Research

journal

6.957 Q1

113

36

99

1711

423

95

4.66

47.53

GB

5

Journal of Accounting and Economics

journal

6.875 Q1

122

55

117

2152

510

117

3.05

39.13

NL

6

Accounting Review

journal

3.946 Q1

125

61

246

3780

792

233

2.50

61.97

US

7

Journal of Financial and Quantitative Analysis

journal

3.636 Q1

97

92

177

4517

435

177

2.20

49.10

GB

8

Journal of Money, Credit and Banking

journal

3.002 Q1

91

59

239

2244

494

235

1.53

38.03

US

9

Mathematical Finance

journal

2.830 Q1

65

43

90

1300

241

90

2.47

30.23

GB

10

Review of Accounting Studies

journal

2.757 Q1

58

53

130

2719

293

127

1.81

51.30

NL

11

Contemporary Accounting Research

journal

2.604 Q1

77

83

173

4373

437

167

2.24

52.69

US

12

Accounting, Auditing and Accountability Journal

journal

2.187 Q1

76

80

156

7001

671

152

3.05

87.51

GB

13

Critical Perspectives on Accounting

journal

1.773 Q1

52

54

187

4154

558

160

3.77

76.93

US

14

Accounting, Organizations and Society

journal

1.771 Q1

110

37

125

2820

360

121

2.15

76.22

GB

15

Auditing

journal

1.710 Q1

58

33

110

2169

279

99

2.66

65.73

US

16

Work, Employment and Society

journal

1.615 Q1

64

72

173

2394

399

166

2.12

33.25

US

17

Foundations and Trends in Accounting

journal

1.510 Q1

10

0

18

0

14

17

0.69

0.00

US

18

Journal of Risk and Uncertainty

journal

1.471 Q1

62

21

69

1000

128

67

1.70

47.62

NL

19

Management Accounting Research

journal

1.426 Q1

72

27

66

1647

294

58

4.41

61.00

US

20

Journal of Technology Transfer

journal

1.358 Q1

63

149

185

4982

519

162

2.96

33.44

US

21

Journal of Financial Services Research

journal

1.310 Q1

44

36

82

1181

99

72

1.31

32.81

NL

22

Journal of the American Taxation Association

journal

1.227 Q1

15

8

49

439

51

47

0.63

54.88

US

23

World Bank Economic Review

journal

1.223 Q1

77

58

87

1755

151

86

1.61

30.26

GB

24

Real Estate Economics

journal

1.215 Q1

52

48

107

1133

101

86

1.18

23.60

GB

25

Journal of Real Estate Finance and Economics

journal

1.132 Q1

53

83

143

1442

172

136

1.02

17.37

NL

26

International Review of Environmental and Resource Economics

journal

1.087 Q1

17

8

22

932

56

22

2.47

116.50

US

27

Financial Management

journal

1.081 Q1

56

38

93

1809

118

93

0.84

47.61

US

28

Journal of Industrial Economics

journal

1.021 Q1

67

32

85

1076

98

85

1.05

33.63

GB

29

British Accounting Review

journal

0.986 Q1

52

46

81

2358

266

80

2.60

51.26

US

30

Journal of Accounting Literature

journal

0.986 Q1

6

4

18

332

46

18

3.25

83.00

GB

31

Accounting and Business Research

journal

0.970 Q1

42

41

107

2335

172

84

1.53

56.95

GB

32

European Financial Management

journal

0.955 Q1

51

42

97

1692

159

96

1.20

40.29

GB

33

Accounting Forum

journal

0.932 Q1

32

29

71

2134

154

66

2.05

73.59

GB

34

Financial Analysts Journal

journal

0.924 Q1

66

40

92

725

95

66

1.09

18.13

US

35

Journal of Business Finance and Accounting

journal

0.910 Q2

60

51

131

3126

238

131

1.67

61.29

GB

36

Journal of Accounting and Public Policy

journal

0.910 Q2

58

26

87

1742

199

84

2.09

67.00

NL

37

European Accounting Review

journal

0.902 Q2

59

54

98

1596

169

86

2.03

29.56

GB

38

Journal of Futures Markets

journal

0.895 Q2

45

58

175

1939

221

168

1.33

33.43

US

39

Journal of Accounting Education

journal

0.882 Q2

28

23

67

935

93

65

1.33

40.65

GB

40

ASTIN Bulletin

journal

0.878 Q2

35

33

85

1062

86

85

0.66

32.18

GB

41

National Tax Journal

journal

0.818 Q2

49

32

100

1009

73

99

0.70

31.53

US

42

Journal of Risk and Insurance

journal

0.788 Q2

53

62

123

1873

179

101

1.39

30.21

GB

43

Meditari Accountancy Research

journal

0.766 Q2

12

31

56

2256

168

56

3.55

72.77

GB

44

Accounting Education

journal

0.755 Q2

21

36

98

1476

144

96

1.68

41.00

GB

45

Journal of Management Accounting Research

journal

0.743 Q2

13

19

68

906

106

58

1.85

47.68

US

46

Accounting Horizons

journal

0.720 Q2

60

32

125

1688

247

94

2.65

52.75

US

47

Issues in Accounting Education

journal

0.715 Q2

17

35

91

614

84

83

1.13

17.54

US

48

International Tax and Public Finance

journal

0.710 Q2

43

59

130

1810

134

126

1.05

30.68

NL

49

World Economy

journal

0.686 Q2

58

139

270

5060

333

267

1.17

36.40

GB

50

Journal of Financial Research

journal

0.613 Q2

41

20

58

897

41

57

0.77

44.85

GB

51

GENEVA Risk and Insurance Review

journal

0.570 Q2

17

8

30

263

19

27

0.31

32.88

DE

52

International Journal of Finance and Economics

journal

0.565 Q2

33

28

78

976

67

78

0.92

34.86

US

53

Fiscal Studies

journal

0.559 Q2

34

26

80

1037

71

76

0.83

39.88

US

54

Research in Accounting in Emerging Economies

book series

0.539 Q2

8

0

14

0

11

13

1.43

0.00

GB

55

Qualitative Research in Accounting and Management

journal

0.529 Q2

18

25

60

1273

79

59

1.26

50.92

GB

56

Accounting History

journal

0.527 Q2

23

29

80

2223

63

65

1.05

76.66

US

57

Journal of Information Systems

journal

0.502 Q2

21

22

74

1355

93

57

1.44

61.59

US

58

International Journal of Accounting

journal

0.498 Q2

45

26

77

1010

72

61

0.83

38.85

GB

59

Social and Environmental Accountability Journal

journal

0.486 Q2

6

31

73

650

62

65

0.81

20.97

US

60

Journal of Portfolio Management

journal

0.486 Q2

42

88

202

1644

148

184

0.83

18.68

US

61

Review of Quantitative Finance and Accounting

journal

0.477 Q2

33

115

184

4310

171

184

0.73

37.48

US

62

Journal of International Financial Management and Accounting

journal

0.466 Q2

30

14

28

626

52

28

0.89

44.71

GB

63

Behavioral Research in Accounting

journal

0.457 Q2

14

14

46

1022

54

43

0.83

73.00

US

64

Accounting History Review

journal

0.402 Q2

16

12

46

825

57

41

1.20

68.75

GB

65

International Journal of Accounting Information Systems

journal

0.399 Q2

42

15

61

1197

96

52

1.38

79.80

GB

66

Accounting in Europe

journal

0.396 Q2

12

33

44

846

36

42

0.86

25.64

GB

67

Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice

journal

0.392 Q2

25

40

101

1200

100

94

1.05

30.00

DE

68

Journal of International Accounting Research

journal

0.385 Q3

15

25

50

1291

34

41

0.89

51.64

US

69

Accounting and Finance

journal

0.384 Q3

38

120

169

3432

181

137

1.34

28.60

US

70

International Journal of Auditing

journal

0.382 Q3

10

22

66

1600

70

61

0.84

72.73

GB

71

Advances in Environmental Accounting and Management

book series

0.374 Q3

12

7

6

252

7

5

0.00

36.00

GB

72

Australian Accounting Review

journal

0.358 Q3

29

53

104

2281

89

89

0.69

43.04

GB

73

Revista de Contabilidad

journal

0.345 Q3

10

32

66

1406

74

64

1.05

43.94

GB

74

Managerial Auditing Journal

journal

0.340 Q3

43

43

111

3036

128

111

0.91

70.60

GB

75

China Journal of Accounting Research

journal

0.330 Q3

7

18

50

824

33

48

0.53

45.78

CN

76

Journal of Contemporary Accounting and Economics

journal

0.326 Q3

12

20

55

1140

57

55

1.03

57.00

NL

77

Abacus

journal

0.325 Q3

36

23

75

1219

62

68

0.62

53.00

US

78

Journal of Accounting, Auditing and Finance

journal

0.321 Q3

38

20

64

942

72

64

0.93

47.10

US

79

Journal of Financial Management of Property and Construction

journal

0.309 Q3

13

20

45

920

40

42

0.73

46.00

GB

80

Investment Analysts Journal

journal

0.308 Q3

11

11

45

448

43

45

1.13

40.73

GB

81

Journal of Accounting and Organizational Change

journal

0.301 Q3

17

25

72

1758

75

72

1.08

70.32

GB

82

Advances in Accounting

book series

0.277 Q3

20

30

108

1630

96

108

0.67

54.33

GB

83

International Journal of Accounting and Information Management

journal

0.275 Q3

14

23

66

1401

69

65

1.07

60.91

GB

84

Risk Management and Insurance Review

journal

0.274 Q3

12

17

42

494

22

39

0.67

29.06

US

85

Journal of European Real Estate Research

journal

0.268 Q3

10

22

49

961

27

46

0.53

43.68

GB

86

Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

journal

0.265 Q3

33

17

29

716

34

29

1.10

42.12

GB

87

Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad

journal

0.263 Q3

13

28

61

1214

31

60

0.36

43.36

GB

88

Finance a Uver

journal

0.259 Q3

15

24

73

982

51

72

0.77

40.92

CZ

89

Public Services Quarterly

journal

0.245 Q3

11

39

94

443

31

79

0.34

11.36

US

90

Journal of Environmental Accounting and Management

journal

0.244 Q3

7

22

80

850

37

80

0.49

38.64

US

91

Research in Accounting Regulation

journal

0.243 Q3

13

22

63

807

32

54

0.57

36.68

US

92

Accounting and the Public Interest

journal

0.234 Q3

7

7

17

439

9

11

0.14

62.71

US

93

Journal of Islamic Accounting and Business Research

journal

0.232 Q3

10

26

49

1228

35

48

0.72

47.23

GB

94

Journal of Applied Accounting Research

journal

0.227 Q3

13

25

56

1610

46

56

0.93

64.40

GB

95

Current Issues in Auditing

journal

0.223 Q3

7

0

47

0

18

32

0.35

0.00

US

96

Asian Review of Accounting

journal

0.222 Q3

15

25

54

1664

49

54

0.69

66.56

GB

97

Advances in Public Interest Accounting

book series

0.215 Q3

7

6

22

498

14

21

0.18

83.00

GB

98

Journal of Emerging Technologies in Accounting

journal

0.214 Q3

6

18

46

613

24

37

0.74

34.06

US

99

International Journal of Digital Accounting Research

journal

0.198 Q3

8

4

17

216

13

17

0.82

54.00

US

100

International Journal of Disclosure and Governance

journal

0.198 Q3

13

18

57

1280

32

57

0.38

71.11

GB

101

International Journal of Managerial and Financial Accounting

journal

0.195 Q4

7

20

55

1121

40

55

0.91

56.05

CH

102

Afro-Asian Journal of Finance and Accounting

journal

0.195 Q4

6

21

62

916

21

61

0.37

43.62

GB

103

Review of Accounting and Finance

journal

0.192 Q4

14

25

66

1135

34

66

0.43

45.40

GB

104

Financial Markets and Portfolio Management

journal

0.189 Q4

18

17

48

559

12

48

0.25

32.88

DE

105

Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft

journal

0.171 Q4

5

24

79

663

11

74

0.08

27.63

DE

106

Journal of Risk Finance

journal

0.168 Q4

24

31

87

1361

37

87

0.38

43.90

GB

107

Intangible Capital

journal

0.164 Q4

8

37

127

2198

60

126

0.44

59.41

ES

108

Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis

journal

0.160 Q4

6

12

22

343

7

21

0.27

28.58

DE

109

Jurnal Pengurusan

journal

0.158 Q4

7

48

127

2595

37

127

0.21

54.06

MY

110

Comptabilite Controle Audit

journal

0.157 Q4

4

15

45

895

12

43

0.21

59.67

FR

111

Asian Journal of Business and Accounting

journal

0.157 Q4

6

18

44

1082

18

38

0.40

60.11

MY

112

Advances in Accounting Behavioral Research

book series

0.155 Q4

8

6

22

507

6

19

0.25

84.50

GB

113

Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance

journal

0.155 Q4

10

14

50

523

15

50

0.36

37.36

MY

114

DLSU Business and Economics Review

journal

0.154 Q4

6

25

65

1104

14

61

0.31

44.16

PH

115

Journal of Taxation

journal

0.150 Q4

7

87

127

793

10

127

0.04

9.11

US

116

Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics

journal

0.149 Q4

8

70

76

1040

25

66

0.47

14.86

GB

117

Accounting Perspectives

journal

0.148 Q4

13

16

47

564

17

44

0.30

35.25

US

118

Revista Contabilidade e Financas

journal

0.145 Q4

1

20

64

760

11

55

0.20

38.00

BR

119

Accounting Historians Journal

journal

0.145 Q4

20

24

32

1452

13

32

0.46

60.50

US

120

Accounting Research Journal

journal

0.144 Q4

9

33

57

1132

24

53

0.45

34.30

GB

121

eJournal of Tax Research

journal

0.144 Q4

5

23

82

764

11

80

0.10

33.22

AU

122

International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation

journal

0.140 Q4

12

18

52

1042

8

51

0.18

57.89

GB

123

International Journal of Banking, Accounting and Finance

journal

0.137 Q4

7

9

27

423

8

26

0.17

47.00

CH

124

Studies in the Development of Accounting Thought

book series

0.123 Q4

0

0

1

0

0

1

0.00

0.00

GB

125

Innovar

journal

0.118 Q4

7

45

172

2424

35

158

0.16

53.87

CO

126

ATA Journal of Legal Tax Research

journal

0.116 Q4

1

0

25

0

2

25

0.06

0.00

US

127

Studies in Managerial and Financial Accounting

book series

0.113 Q4

7

6

35

634

6

32

0.28

105.67

GB

128

Journal of Accounting, Ethics and Public Policy

journal

0.111 Q4

2

0

2

0

0

2

0.00

0.00

US

129

Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting

book series

0.108 Q4

6

0

23

0

5

23

0.07

0.00

GB

130

Academy of Accounting and Financial Studies Journal

journal

0.106 Q4

5

39

133

1564

16

129

0.09

40.10

US

131

Advances in Financial Economics

book series

0.102 Q4

10

7

15

480

1

15

0.13

68.57

GB

132

Advances in Management Accounting

book series

0.102 Q4

8

15

45

1086

8

42

0.25

72.40

GB

133

Proceedings - 2013 6th International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering, BIFE 2013

conference and proceedings

0.101

3

0

144

0

12

142

0.00

0.00

US

134

Real Estate Taxation

journal

0.100 Q4

2

28

77

661

4

66

0.07

23.61

US

135

Accounting, Economics and Law

journal

 

1

33

0

745

0

0

0.00

22.58

DE

136

Pacific Accounting Review

journal

 

0

8

0

450

0

0

0.00

56.25

GB

137

Review of Behavioral Finance

journal

 

7

16

0

730

0

0

0.00

45.63

GB

 

 

سفارش اکسپت سریع مقاله