موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات ISI ایمپکت دار هماتولوژی

  مجلات آی اس آی ISI   11 فروردین 1398 - 16:14 لیست مجلات ISI ایمپکت دار هماتولوژی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار هماتولوژی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار هماتولوژی برای استفاده علاقمندان و دانشجویان این رشته برای سابمیت و چاپ مقالات خود قرار داده شده است.

توضیحات مربوط به جدول:

تعداد مقالات منتشر شده در سال (2017 :Total Docs (2017

  تعداد مقالات منتشر شده در 3 سال اخیر : (Total ocs. (3years

 تعداد کل رفرنس های مقالات چاپ شده در سال 2017 : Total Refs

میانگین رفرنس های بکار رفته در مقالات چاپ شده در سال 2017 : Ref./oc

 


Title

Type

SJR

H index

Total Docs. (2017)

Total Docs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites / Doc. (2years)

Ref. / Doc.

country

1

CA - A Cancer Journal for Clinicians

journal

61.786 Q1

137

43

130

3160

16834

109

198.90

73.49

US

2

Blood

journal

6.434 Q1

410

1042

3729

35818

26812

2748

9.56

34.37

US

3

The Lancet Haematology

journal

5.980 Q1

22

144

275

1992

1121

107

10.51

13.83

GB

4

Annals of Oncology

journal

5.599 Q1

201

546

1319

14431

11745

1033

11.24

26.43

GB

5

Leukemia

journal

5.131 Q1

168

403

1100

12644

7037

657

9.49

31.37

GB

6

Haematologica

journal

3.063 Q1

120

376

1032

12057

4394

596

7.43

32.07

IT

7

Blood Cancer Journal

journal

2.727 Q1

30

107

318

2700

1222

190

6.54

25.23

US

8

Blood Reviews

journal

2.694 Q1

80

63

126

6242

881

125

6.55

99.08

US

9

Biology of Blood and Marrow Transplantation

journal

2.529 Q1

103

365

1008

11909

3787

883

4.25

32.63

NL

10

Journal of Thrombosis and Haemostasis

journal

2.353 Q1

150

316

1017

10033

3845

800

4.58

31.75

GB

11

Radiotherapy and Oncology

journal

2.313 Q1

136

338

999

9371

4522

930

4.73

27.72

NL

12

Journal of Hematology and Oncology

journal

2.292 Q1

53

174

367

9653

2249

354

6.85

55.48

GB

13

Current Opinion in HIV and AIDS

journal

2.286 Q1

50

86

249

4569

1010

234

4.15

53.13

US

14

Seminars in Oncology

journal

2.099 Q1

121

50

318

2530

1333

275

4.79

50.60

GB

15

American Journal of Hematology

journal

2.092 Q1

88

354

923

8281

3196

689

4.66

23.39

US

16

Thrombosis and Haemostasis

journal

2.074 Q1

176

257

846

10351

3392

707

4.82

40.28

DE

17

British Journal of Haematology

journal

2.036 Q1

169

623

1513

16568

5152

1142

4.44

26.59

GB

18

Seminars in Hematology

journal

1.965 Q1

87

36

143

2032

525

127

4.43

56.44

GB

19

Bone Marrow Transplantation

journal

1.935 Q1

116

345

978

8812

2517

608

4.31

25.54

GB

20

Critical Reviews in Oncology/Hematology

journal

1.710 Q1

108

180

497

16447

2340

493

4.62

91.37

NL

21

Transfusion

journal

1.645 Q1

120

455

1437

11849

3710

1217

3.06

26.04

GB

22

Current Opinion in Hematology

journal

1.588 Q1

87

80

241

4377

713

228

2.97

54.71

US

23

Transfusion Medicine Reviews

journal

1.490 Q1

62

33

83

2499

324

75

4.13

75.73

GB

24

Cytokine

journal

1.433 Q1

99

321

734

12541

2493

712

3.52

39.07

US

25

Stem Cells and Development

journal

1.426 Q1

94

154

697

8166

2349

676

3.27

53.03

US

26

Acta Oncologica

journal

1.400 Q1

84

314

740

7768

2022

584

3.47

24.74

GB

27

Experimental Hematology

journal

1.387 Q1

112

108

356

5181

869

343

2.50

47.97

NL

28

Pediatric Blood and Cancer

journal

1.338 Q1

91

526

1421

13610

3141

1204

2.67

25.87

US

29

Hematology/Oncology Clinics of North America

journal

1.282 Q1

72

85

245

4829

675

213

3.27

56.81

GB

30

Haemophilia

journal

1.277 Q1

81

237

737

5302

1300

498

2.53

22.37

GB

31

Cancer Control

journal

1.206 Q1

63

51

177

2317

427

156

1.93

45.43

US

32

Hematology / the Education Program of the American Society of Hematology

journal

1.191 Q1

79

96

78

4939

191

78

2.45

51.45

US

33

Seminars in Thrombosis and Hemostasis

journal

1.159 Q2

89

130

348

6357

1105

316

3.50

48.90

US

34

Immunobiology

journal

1.100 Q2

78

158

381

5931

1025

375

2.76

37.54

NL

35

Thrombosis Research

journal

1.096 Q2

99

335

1373

9544

3262

1154

2.78

28.49

GB

36

Vascular Health and Risk Management

journal

1.096 Q2

55

54

193

2325

624

186

3.84

43.06

NZ

37

Current Hematologic Malignancy Reports

journal

1.072 Q2

25

70

167

4382

375

167

2.41

62.60

DE

38

Leukemia Research

journal

1.063 Q2

78

186

651

6493

1401

592

2.27

34.91

GB

39

European Journal of Haematology

journal

1.060 Q2

75

163

541

5558

1171

483

2.51

34.10

GB

40

Annals of Hematology

journal

1.043 Q2

70

313

1023

7905

1842

648

2.74

25.26

DE

41

Thrombosis Journal

journal

1.009 Q2

29

31

117

1027

338

114

2.72

33.13

GB

42

Vox Sanguinis

journal

1.003 Q2

75

107

332

3005

653

321

2.00

28.08

GB

43

Journal of Thrombosis and Thrombolysis

journal

0.991 Q2

57

156

471

4266

1075

435

2.82

27.35

NL

44

International Journal of Clinical Oncology

journal

0.990 Q2

51

155

500

4533

1126

477

2.54

29.25

DE

45

Leukemia and Lymphoma

journal

0.976 Q2

79

611

1651

12825

2424

1000

2.34

20.99

GB

46

Journal of Blood Medicine

journal

0.927 Q2

11

24

66

922

183

64

2.62

38.42

NZ

47

Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia

journal

0.895 Q2

43

157

476

5858

881

457

2.06

37.31

US

48

Expert Review of Hematology

journal

0.852 Q2

27

110

285

8855

510

262

1.83

80.50

GB

49

Experimental Hematology and Oncology

journal

0.842 Q2

15

32

96

1249

235

91

2.92

39.03

GB

50

Blood Cells, Molecules, and Diseases

journal

0.828 Q2

80

88

341

2933

538

286

1.77

33.33

US

51

Journal of Clinical Apheresis

journal

0.825 Q2

40

96

154

1758

300

141

2.29

18.31

US

52

International Journal of Laboratory Hematology

journal

0.795 Q2

48

144

435

3191

663

301

1.99

22.16

GB

53

Blood Purification

journal

0.789 Q2

52

121

337

2965

619

278

2.16

24.50

CH

54

Transfusion Medicine and Hemotherapy

journal

0.780 Q2

30

57

168

2096

326

148

2.15

36.77

CH

55

International Journal of Hematology

journal

0.760 Q2

66

239

629

6608

995

543

2.02

27.65

JP

56

Medical Oncology

journal

0.757 Q2

58

201

1062

8494

2080

1011

1.82

42.26

US

57

Platelets

journal

0.721 Q2

57

177

401

5522

694

340

2.08

31.20

GB

58

Blood Transfusion

journal

0.717 Q2

34

95

416

3381

687

307

2.38

35.59

IT

59

Leukemia Research Reports

journal

0.702 Q2

8

19

67

363

85

65

1.57

19.11

GB

60

Anemia

journal

0.669 Q2

16

4

40

114

83

40

1.88

28.50

EG

61

Advances in Hematology

journal

0.661 Q2

25

7

67

301

121

63

2.21

43.00

EG

62

Hematological Oncology

journal

0.605 Q2

41

157

138

4233

194

113

1.78

26.96

US

63

Clinical Advances in Hematology and Oncology

journal

0.595 Q2

33

124

624

3056

324

295

1.30

24.65

US

64

Acta Haematologica

journal

0.575 Q2

53

76

284

1924

313

233

1.42

25.32

CH

65

Therapeutic Apheresis and Dialysis

journal

0.562 Q3

47

94

334

2125

364

262

1.39

22.61

GB

66

Hamostaseologie

journal

0.561 Q3

29

25

126

1084

180

115

1.46

43.36

DE

67

International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research

journal

0.560 Q3

10

48

102

1597

151

100

1.35

33.27

IR

68

Hemodialysis International

journal

0.554 Q3

39

115

356

3707

421

325

1.20

32.23

US

69

BMC Hematology

journal

0.545 Q3

17

22

62

739

90

62

1.38

33.59

GB

70

Transfusion Medicine

journal

0.543 Q3

53

88

235

1813

296

181

1.66

20.60

GB

71

Hematology/Oncology and Stem Cell Therapy

journal

0.532 Q3

14

69

113

1751

134

83

1.51

25.38

SA

72

Bone Marrow Research

journal

0.531 Q3

2

0

4

0

5

4

1.25

0.00

EG

73

Oncology Research and Treatment

journal

0.515 Q3

42

139

359

3659

421

309

1.15

26.32

CH

74

Cardiovascular and Hematological Disorders - Drug Targets

journal

0.513 Q3

36

28

74

1457

86

64

1.21

52.04

AE

75

Clinical Hemorheology and Microcirculation

journal

0.512 Q3

48

93

442

3032

548

426

1.31

32.60

NL

76

Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases

journal

0.506 Q3

19

66

197

2310

281

184

1.34

35.00

IT

77

Transfusion and Apheresis Science

journal

0.504 Q3

49

208

485

5411

582

412

1.65

26.01

GB

78

Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis

journal

0.490 Q3

46

194

352

4929

517

333

1.40

25.41

US

79

Hematology

journal

0.475 Q3

37

130

266

2897

296

247

1.19

22.28

GB

80

Pediatric Hematology and Oncology

journal

0.462 Q3

37

53

235

1611

246

201

1.15

30.40

GB

81

Journal of Pediatric Hematology/Oncology

journal

0.459 Q3

69

285

760

5909

791

685

1.11

20.73

US

82

Journal of Clinical Laboratory Analysis

journal

0.448 Q3

42

170

359

3669

429

357

1.17

21.58

US

83

Blood Coagulation and Fibrinolysis

journal

0.438 Q3

66

121

561

3069

600

513

1.08

25.36

US

84

Lymphology

journal

0.427 Q3

40

16

76

377

70

66

0.93

23.56

US

85

Blood Research

journal

0.425 Q3

14

82

198

1505

168

110

1.29

18.35

KR

86

Cholesterol

journal

0.424 Q3

16

4

19

121

27

19

1.25

30.25

EG

87

Journal of B.U.ON.

journal

0.420 Q3

20

92

691

2540

667

602

1.20

27.61

GR

88

Leukemia Research and Treatment

journal

0.390 Q3

2

0

3

0

5

3

1.67

0.00

EG

89

Hematology Reports

journal

0.385 Q3

7

34

67

682

79

67

1.28

20.06

IT

90

Hemoglobin

journal

0.381 Q3

33

74

301

1508

214

296

0.54

20.38

US

91

Journal of Community and Supportive Oncology

journal

0.358 Q3

7

56

284

954

120

230

0.49

17.04

US

92

Asian Journal of Transfusion Science

journal

0.350 Q3

15

50

146

764

130

113

0.99

15.28

IN

93

American Journal of Blood Research

journal

0.347 Q3

3

0

8

0

9

8

2.00

0.00

US

94

Annals of Clinical and Laboratory Science

journal

0.344 Q3

49

118

306

2995

256

295

0.84

25.38

US

95

Cardiovascular and Hematological Agents in Medicinal Chemistry

journal

0.336 Q3

34

8

78

502

62

68

0.80

62.75

AE

96

Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia

journal

0.335 Q3

15

97

269

1634

194

190

0.97

16.85

BR

97

Transfusion Clinique et Biologique

journal

0.315 Q4

35

48

132

622

83

121

0.81

12.96

FR

98

Clinical Medicine Insights: Blood Disorders

journal

0.314 Q4

5

14

12

528

21

12

1.60

37.71

NZ

99

Immunohematology

journal

0.266 Q4

21

6

85

0

49

80

0.25

0.00

US

100

Journal of Hematopathology

journal

0.260 Q4

15

21

89

653

38

71

0.50

31.10

DE

101

Turkish Journal of Haematology

journal

0.224 Q4

13

98

273

1449

110

171

0.65

14.79

TR

102

Bulletin du Cancer

journal

0.219 Q4

35

179

544

4778

313

449

0.81

26.69

NL

103

Memo - Magazine of European Medical Oncology

journal

0.210 Q4

7

61

174

1326

52

144

0.42

21.74

DE

104

Revista Cubana de Hematologia, Inmunologia y Hemoterapia

journal

0.196 Q4

7

26

167

712

66

131

0.48

27.38

CU

105

Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion

journal

0.192 Q4

10

152

486

2337

206

426

0.49

15.38

IN

106

Gematologiya i Transfuziologiya

journal

0.143 Q4

3

22

94

441

8

94

0.04

20.05

RU

107

Journal of Lymphoedema

journal

0.138 Q4

5

14

49

179

9

34

0.15

12.79

GB

108

Australian Journal of Medical Science

journal

0.138 Q4

5

0

25

0

3

23

0.27

0.00

AU

109

European Oncology and Haematology

journal

0.137 Q4

4

21

70

1209

12

50

0.22

57.57

GB

110

Laboratory Hematology

journal

0.136 Q4

21

0

4

0

2

2

0.00

0.00

US

111

Revue d'Oncologie Hematologie Pediatrique

journal

0.133 Q4

3

25

107

394

7

82

0.07

15.76

IT

112

Iranian Journal of Blood and Cancer

journal

0.131 Q4

4

23

109

504

21

91

0.23

21.91

IR

113

Acta Haematologica Polonica

journal

0.128 Q4

9

44

140

1576

30

137

0.26

35.82

DE

114

UHOD - Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi

journal

0.126 Q4

8

37

127

917

18

97

0.21

24.78

TR

115

European Journal of Haematology, Supplement

journal

0.123 Q4

21

0

2

0

0

1

0.00

0.00

GB

116

Internet Journal of Hematology

journal

0.123 Q4

7

0

1

0

0

1

0.00

0.00

US

117

Onkologe

journal

0.119 Q4

12

159

447

3148

45

363

0.16

19.80

DE

118

Journal of Leukemia and Lymphoma

journal

0.113 Q4

3

181

527

2837

50

506

0.10

15.67

CN

119

Hematologic Malignancies

book series

0.112 Q4

1

0

41

0

3

23

0.13

0.00

US

120

Hematologie

journal

0.111 Q4

8

63

162

1088

8

133

0.04

17.27

FR

121

Journal Phlebology and Lymphology

journal

0.108 Q4

2

0

3

0

0

3

0.00

0.00

BR

122

Hematologia

journal

0.105 Q4

4

42

99

1223

9

93

0.08

29.12

PL

123

Transfuze a Hematologie Dnes

journal

0.104 Q4

5

33

60

990

6

55

0.11

30.00

CZ

124

Hematology (Bulgaria)

journal

0.101 Q4

0

11

24

464

0

24

0.00

42.18

BG

125

Oncology Report

journal

0.100 Q4

1

0

462

0

1

265

0.01

0.00

NL

126

Pediatric Hematology/Oncology and Immunopathology

journal

0.100 Q4

2

0

116

0

5

108

0.04

0.00

RU

127

Sang Thrombose Vaisseaux

journal

0.100 Q4

8

41

161

565

2

109

0.03

13.78

FR

128

Archive of Oncology

journal

 

12

6

0

136

0

0

0.00

22.67

RS

129

Flebologiya

journal

 

0

18

0

367

0

0

0.00

20.39

RU

130

Oncogematologiya

journal

 

1

31

0

1007

0

0

0.00

32.48

RU

سفارش اکسپت سریع مقاله