موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات ISI ایمپکت دار فیزیولوژی پزشکی

  مجلات آی اس آی ISI   11 فروردین 1398 - 12:46 لیست مجلات ISI ایمپکت دار فیزیولوژی پزشکی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار فیزیولوژی پزشکی

لیست مجلات ISI ایمپکت دار فیزیولوژی پزشکی برای استفاده علاقمندان و دانشجویان این رشته برای سابمیت و چاپ مقالات خود قرار داده شده است.

توضیحات مربوط به جدول:

تعداد مقالات منتشر شده در سال (2017 :Total Docs (2017

  تعداد مقالات منتشر شده در 3 سال اخیر : (Total ocs. (3years

 تعداد کل رفرنس های مقالات چاپ شده در سال 2017 : Total Refs

میانگین رفرنس های بکار رفته در مقالات چاپ شده در سال 2017 : Ref./oc

 


Title

Type

SJR

H index

Total Docs. (2017)

Total Docs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites / Doc. (2years)

Ref. / Doc.

country

1

Physiological Reviews

journal

16.184 Q1

306

39

109

18472

3245

101

24.41

473.64

US

2

Circulation

journal

8.950 Q1

557

781

2719

20848

23703

1560

14.28

26.69

US

3

Sleep Medicine Reviews

journal

3.376 Q1

116

73

189

5160

1499

157

9.83

70.68

GB

4

Heart Rhythm

journal

3.231 Q1

108

379

1243

11064

4629

929

4.95

29.19

NL

5

Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology

journal

3.225 Q1

81

184

660

4191

2540

496

4.67

22.78

US

6

Comprehensive Physiology

journal

3.067 Q1

48

39

182

13510

1304

180

6.09

346.41

US

7

Cardiovascular Research

journal

3.002 Q1

195

203

652

9147

3350

552

5.95

45.06

NL

8

Europace

journal

2.748 Q1

86

369

1054

8666

3702

782

5.03

23.49

GB

9

Basic Research in Cardiology

journal

2.468 Q1

84

70

194

3633

947

181

5.23

51.90

DE

10

Sleep

journal

2.370 Q1

175

252

739

9951

3411

616

4.99

39.49

US

11

Neuropathology and Applied Neurobiology

journal

2.236 Q1

82

64

216

2590

845

185

5.14

40.47

GB

12

Journal of Cardiovascular Electrophysiology

journal

2.187 Q1

127

228

760

4465

1929

584

3.07

19.58

GB

13

Free Radical Biology and Medicine

journal

2.178 Q1

229

444

1234

35700

6978

1189

5.72

80.41

NL

14

American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism

journal

2.140 Q1

177

121

664

6039

2631

637

3.93

49.91

US

15

American Journal of Physiology - Lung Cellular and Molecular Physiology

journal

1.844 Q1

147

186

714

11405

2991

686

4.12

61.32

US

16

American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology

journal

1.822 Q1

149

127

670

6733

2160

637

3.31

53.02

US

17

Documenta Ophthalmologica

journal

1.744 Q1

48

45

140

1551

298

137

2.53

34.47

US

18

JACC: Clinical Electrophysiology

journal

1.727 Q1

11

265

231

4966

378

147

2.57

18.74

US

19

Journal of Biological Rhythms

journal

1.620 Q1

89

53

142

2549

475

136

3.58

48.09

US

20

Psychophysiology

journal

1.616 Q1

139

174

514

9448

1600

499

2.98

54.30

GB

21

American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology

journal

1.610 Q1

176

240

1146

13941

3815

1054

3.47

58.09

US

22

Frontiers in Physiology

journal

1.590 Q1

62

1153

1577

69014

5717

1463

3.40

59.86

CH

23

Clinical Neurophysiology

journal

1.561 Q1

157

337

1185

14818

3506

908

3.77

43.97

NL

24

American Journal of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative Physiology

journal

1.550 Q1

157

190

808

10674

2488

780

3.06

56.18

US

25

Pflugers Archiv European Journal of Physiology

journal

1.479 Q1

116

148

577

9331

1640

554

2.77

63.05

DE

26

Journal of Applied Physiology

journal

1.471 Q1

204

313

1226

14448

3208

984

3.01

46.16

US

27

Current Heart Failure Reports

journal

1.468 Q2

28

0

124

0

339

124

2.76

0.00

US

28

Reviews of Physiology Biochemistry and Pharmacology

book series

1.463 Q2

61

3

26

524

101

17

6.56

174.67

DE

29

Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle

journal

1.432 Q2

41

13

153

626

1251

112

11.90

48.15

US

30

Chemical Senses

journal

1.420 Q2

87

74

224

3120

593

214

2.82

42.16

GB

31

CNS Neuroscience and Therapeutics

journal

1.380 Q2

53

102

405

4532

1266

318

3.67

44.43

US

32

Journal of Physiology Paris

journal

1.379 Q2

66

0

114

0

226

104

1.83

0.00

NL

33

Quarterly Journal of Experimental Psychology

journal

1.374 Q2

59

203

465

9435

1002

449

2.03

46.48

GB

34

European Journal of Applied Physiology

journal

1.186 Q2

113

246

749

10285

1829

713

2.42

41.81

DE

35

Biochimica et Biophysica Acta - Clinical

journal

1.181 Q2

11

31

128

1814

412

125

3.44

58.52

NL

36

International Journal of Psychophysiology

journal

1.157 Q2

106

165

465

8782

1297

447

2.66

53.22

NL

37

Seminars in Reproductive Medicine

journal

1.143 Q2

69

73

192

4992

419

160

2.50

68.38

US

38

Microcirculation

journal

1.140 Q2

74

74

193

4446

541

187

2.84

60.08

US

39

Applied Physiology, Nutrition and Metabolism

journal

1.112 Q2

73

172

607

7044

1486

580

2.46

40.95

CA

40

Chronobiology International

journal

1.086 Q2

84

147

439

7089

1218

421

2.62

48.22

US

41

Muscle and Nerve

journal

1.072 Q2

129

401

1079

10445

2186

867

2.51

26.05

US

42

Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology

journal

1.017 Q2

48

116

337

3163

581

323

1.64

27.27

NL

43

Risk Analysis

journal

1.010 Q2

105

202

506

8459

1215

428

2.66

41.88

GB

44

Nephron

journal

1.009 Q2

66

149

264

4451

547

232

2.36

29.87

CH

45

Obesity Facts

journal

1.008 Q2

34

55

121

2439

303

113

2.90

44.35

CH

46

Neurophysiologie Clinique

journal

0.950 Q2

54

49

123

1924

280

109

2.49

39.27

NL

47

Physiological Reports

journal

0.948 Q2

19

421

1056

18843

2093

1021

1.99

44.76

US

48

International Journal of Hyperthermia

journal

0.941 Q2

69

212

283

4475

866

270

3.13

21.11

GB

49

BMC Physiology

journal

0.936 Q2

36

7

28

334

52

27

1.31

47.71

GB

50

Clinical Physiology and Functional Imaging

journal

0.876 Q2

56

161

206

3699

435

200

2.12

22.98

GB

51

Journal of Biomechanical Engineering

journal

0.849 Q2

110

149

501

6734

993

481

1.94

45.19

US

52

Arrhythmia and Electrophysiology Review

journal

0.760 Q2

2

41

12

1483

15

9

1.67

36.17

GB

53

Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology

journal

0.759 Q3

93

168

446

7204

899

425

2.09

42.88

GB

54

Physiological Measurement

journal

0.731 Q3

79

178

552

7004

1280

535

2.11

39.35

GB

55

Canadian Journal of Physiology and Pharmacology

journal

0.724 Q3

74

168

448

8451

870

423

2.11

50.30

CA

56

Clinical and Experimental Nephrology

journal

0.711 Q3

42

239

427

4577

667

409

1.55

19.15

DE

57

International Journal of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology

journal

0.704 Q3

21

20

64

804

131

61

2.26

40.20

US

58

Annals of Noninvasive Electrocardiology

journal

0.703 Q3

43

109

269

2289

401

234

1.57

21.00

GB

59

Pathophysiology

journal

0.670 Q3

43

35

98

2361

198

94

2.00

67.46

NL

60

Journal of Clinical Neuroscience

journal

0.667 Q3

66

604

1532

12785

2528

1461

1.74

21.17

US

61

Biology of Sport

journal

0.641 Q3

18

52

155

1864

272

154

1.83

35.85

PL

62

Journal of Clinical Neurophysiology

journal

0.629 Q3

91

88

288

2659

470

257

2.18

30.22

US

63

Archives of Physiology and Biochemistry

journal

0.626 Q3

44

91

98

2103

158

96

1.64

23.11

NL

64

Biorheology

journal

0.532 Q3

60

4

74

140

80

70

1.13

35.00

NL

65

Nephron - Physiology

journal

0.528 Q3

36

0

15

0

25

15

0.00

0.00

CH

66

Journal of Human Kinetics

journal

0.516 Q3

21

129

377

4138

478

368

1.13

32.08

PL

67

Journal of Physiological Anthropology

journal

0.514 Q3

38

35

114

0

196

113

1.25

0.00

JP

68

Clinical Hemorheology and Microcirculation

journal

0.512 Q3

48

93

442

3032

548

426

1.31

32.60

NL

69

Undersea and Hyperbaric Medicine

journal

0.461 Q3

38

42

216

790

169

186

0.66

18.81

US

70

Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents

journal

0.407 Q3

37

268

494

5389

921

467

1.95

20.11

IT

71

IJC Metabolic and Endocrine

journal

0.400 Q3

6

28

107

624

79

90

0.90

22.29

IE

72

Cardiac Electrophysiology Clinics

journal

0.380 Q3

8

70

245

3141

169

216

1.00

44.87

NL

73

Chinese Journal of Physiology

journal

0.359 Q3

27

39

134

1395

115

121

0.84

35.77

TW

74

Motor Control

journal

0.357 Q3

40

29

91

1164

67

81

0.83

40.14

US

75

Artery Research

journal

0.318 Q3

17

40

61

1305

63

61

1.10

32.63

NL

76

Extreme Physiology and Medicine

journal

0.293 Q3

15

3

215

119

168

204

0.51

39.67

GB

77

Sleep and Biological Rhythms

journal

0.287 Q3

24

47

160

1534

89

142

0.58

32.64

DE

78

Indian Pacing and Electrophysiology Journal

journal

0.273 Q4

21

54

178

662

57

139

0.29

12.26

IN

79

Physiology International

journal

0.256 Q4

24

31

181

1454

110

174

0.53

46.90

HU

80

Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano

journal

0.247 Q4

17

72

227

2027

123

225

0.47

28.15

BR

81

Somnologie

journal

0.246 Q4

22

44

114

1125

56

97

0.65

25.57

DE

82

Biological Rhythm Research

journal

0.242 Q4

28

129

255

3534

169

252

0.69

27.40

GB

83

Comparative Exercise Physiology

journal

0.212 Q4

10

32

40

1331

18

39

0.41

41.59

NL

84

Indian Journal of Physiology and Pharmacology

journal

0.205 Q4

44

64

188

1709

85

168

0.40

26.70

IN

85

Herzschrittmachertherapie und Elektrophysiologie

journal

0.198 Q4

14

59

176

1187

39

146

0.27

20.12

DE

86

Revista Andaluza de Medicina del Deporte

journal

0.190 Q4

9

38

99

1014

36

82

0.34

26.68

ES

87

Revista Brasileira de Medicina do Trabalho

journal

0.189 Q4

4

50

82

1195

25

78

0.35

23.90

BR

88

Movement and Sports Sciences - Science et Motricite

journal

0.169 Q4

5

34

146

1656

44

127

0.31

48.71

FR

89

Journal of Exercise Physiology Online

journal

0.168 Q4

20

62

179

1919

65

178

0.36

30.95

US

90

Human Physiology

journal

0.165 Q4

10

122

355

3613

93

354

0.29

29.61

RU

91

Clinical Neurophysiology Practice

journal

0.152 Q4

2

28

20

970

10

18

0.56

34.64

NL

92

Nigerian Journal of Physiological Sciences

journal

0.128 Q4

14

18

69

622

13

69

0.20

34.56

NG

93

Klinische Neurophysiologie

journal

0.115 Q4

7

39

110

729

12

97

0.14

18.69

DE

94

Bulletin of the Physical Fitness Research Institute

journal

0.112 Q4

3

7

16

105

1

16

0.08

15.00

JP

95

Experimental and Clinical Cardiology

journal

0.111 Q4

27

0

632

0

43

630

0.00

0.00

CA

96

Applied Cardiopulmonary Pathophysiology

journal

0.108 Q4

12

1

3

21

0

3

0.00

21.00

DE

97

International Journal of Physiology and Pathophysiology

journal

0.106 Q4

0

0

4

0

0

4

0.00

0.00

US

98

Acta Vulnologica

journal

0.102 Q4

2

0

51

0

2

49

0.06

0.00

IT

99

Physiologist

journal

0.101 Q4

7

26

152

56

4

83

0.03

2.15

US

100

Chinese Journal of Medical Imaging Technology

journal

0.101 Q4

6

294

1686

2855

19

1686

0.01

9.71

CN

101

Neurophysiologie-Labor

journal

0.100 Q4

3

16

55

462

1

50

0.03

28.88

NL

102

Chinese Journal of Andrology

journal

0.100 Q4

3

0

177

0

2

177

0.00

0.00

CN

سفارش اکسپت سریع مقاله