موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات ISC رشته زیست شناسی

  مجلات آی اس سی ISC   11 فروردین 1398 - 07:51 لیست مجلات ISC رشته زیست شناسی

یکی از پایگاه های اطلاعاتی که مجلات و نشریات علمی معتبر را نمایه می کند، پایگاه ISC می باشد که تنها مجلات کشورهای اسلامی را منتشر کرده و مقالات نمایه شده در این پایگاه به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی می باشد. مقالات فارسی در مجلات ISC داخلی چاپ می شوند. مقالات انگلیسی و عربی در مجلات iSC خارجی منتشر می شوند. مجلات ISC دارای مزیت های بسیار زیادی برای دانشجویان می باشند که از جمله آنها:

  • پذیرش راحت مقاله در مقایسه با مجلات ISI و SCOPUS
  • کاهش هزینه های اضافی و هزینه کمتر نسبت به چاپ مقاله در ISI .
  • افزایش امتیازات پژوهشی
  • افزایش حقوق و مزایای شغلی

اعتبار علمی مقالات چاپ شده در ISC به دلیل پایه گذاری معیارهای علم سنجی بر اساس قوانین علمی با مقالات ISI برابری می کند. از تاسیس مجلات ISC دانشگاه های آزاد، سراسری، پیام نور و سایر ارگان ها، چاپ مقالات ISC در مجلات این پایگاه را ارزشمند دانسته و برای دفاع پایان نامه ارشد و دکتری، مصاحبه های پذیرش در دوره دکتری، امتیازاتی را در صورت چاپ مقاله در فهرست نشریات اصلی ISC اختصاص دادند.
در میان اهداف ISC، علاوه بر اطلاع رسانی، تحلیل معیارهای علمی مجلات علمی در کشورهای اسلامی است. این سایت برخی از مجلات معتبر (داخلی و خارجی) را در پایگاه داده خود می پذیرد و metasme نظارت بر کیفیت و رتبه بندی مجلات را دارد. از جمله وظایف پایگاه اطلاعاتی ISC:

  • تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی
  • پوشش زبانشناختی همه کشورهای اسلامی
  • ارائه لیست انتشار معتبر
  • فهرست بندی مقالات
  • توجه جدی به علوم انسانی
  • معرفی دانشمندان برتر

لیست مجلات ISC خارجی رشته زیست شناسی

ردیف

عنوان مجله

ISSN

1

Algorithms For Molecular Biology

17487188

2

Asia Oceania Journal Of Nuclear Medicine And Biology

23225718

3

Asia-Pacific Journal Of Molecular Biology And Biotechnology

01287451

4

Avicenna Journal Of Clinical Microbiology And Infection

23830298

5

Biology Direct

17456150

6

Biotropia, The Southeast Asian Journal Of Tropical Biology

02156334

7

Bmc Biology

17417007

8

Bmc Cell Biology

14712121

9

Bmc Evolutionary Biology

14712148

10

Bmc Microbiology

14712180

11

Bmc Molecular Biology

14712199

12

Bmc Systems Biology

17520509

13

Brazilian Journal Of Microbiology

15178382

14

Bulletin Of Microbiology

03749096

15

Current Chemical Biology

22127968

16

Egyptian Journal Of Aquatic Biology And Fisheries

11106131

17

Egyptian Journal Of Biology

11106859

18

Infection, Epidemiology And Microbiology

23222298

19

International Journal Of Agriculture And Biology

15608530

20

International Journal Of Aquatic Biology

23830956

21

International Journal Of Cell Biology

16878876

22

International Journal Of Microbiology

1687918X

23

International Journal Of Molecular And Clinical Microbiology

20089171

24

Iranian Journal Of Microbiology

20083289

25

Iufs Journal Of Biology

13007041

26

Journal Of Cell And Molecular Biology

13033646

27

Journal Of Medical Microbiology And Infectious Diseases

23455349

28

Journal Of Tropical Biology And Conservation

18233902

29

Jundishapur Journal Of Microbiology

20083645

30

Malaysian Applied Biology

01268643

31

Malaysian Journal Of Microbiology

18238262

32

Molecular Biology Research Communications

2322181X

33

Molecular Systems Biology

17444292

34

Plos Biology

15449173

35

Reports Of Biochemistry And Molecular Biology

23223480

36

Reproductive Biology And Endocrinology

14777827

37

The Egyptian Journal Of Biochemistry And Molecular Biology

16871502

38

Theoretical Biology And Medical Modelling

17424682

39

Turkish Bulletin Of Hygiene And Experimental Biology

03779777

40

Turkish Journal Of Biology

13000152

لیست مجلات ISC داخلی رشته زیست شناسی

 

ردیف

عنوان مجله

ISSN

1

ايمني زيستي

ندارد

2

پژوهش هاي آسيب شناسي زيستي

25383000

3

پژوهشهاي محيط زيست

20089597

4

حفاظت زيست بوم گياهان

34622476

5

زيست شناسي ايران

20089406

6

زيست شناسي تكويني

2008629X

7

زيست شناسي جانوري تجربي

23222387

8

زيست شناسي خاك

23452536

9

زيست شناسي دريا

23221410

10

زيست شناسي كاربردي

16079884

11

زيست شناسي گياهي ايران

20088264

12

زيست شناسي ميكروارگانيسم ها

23225173

13

زيست فناوري دانشگاه تربيت مدرس

23222115

14

زيست فناوري گياهان زراعي

22520783

15

علوم زيستي ورزشي

20089325

16

فصلنامه اخلاق زيستي

23452803

17

فصلنامه آموزش محيط زيست و توسعه پايدار

23223057

18

فصلنامه انسان و محيط زيست

15625532

19

فصلنامه علمي- پژوهشي زيست شناسي جانوري

17359724

20

فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست

15634809

21

فن آوري زيستي در كشاورزي

17357446

22

مجله انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي

24233870

23

مجله پژوهش هاي عمران و محيط زيست

2476406X

24

مجله پژوهشهاي جانوري (مجله زيست شناسي ايران)

23832614

25

مجله پژوهشهاي سلولي و ملكولي (مجله زيست شناسي ايران)

23832738

26

مجله پژوهشهاي گياهي (مجله زيست شناسي ايران)

23832592

27

مجله زيست پزشكي جرجاني

23456108

28

مجله سلامت و محيط زيست

20082029

29

مجله مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز

20087918

30

محيط زيست جانوري

42182008

31

محيط زيست و توسعه

2008921X

32

مطالعات علوم محيط زيست

25886851

33

مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش

23830182

34

مهار زيستي در گياه پزشكي

23224223

35

مهندسي پزشكي زيستي

20085869

36

مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي

25885073

37

نشريه محيط زيست طبيعي

20087764

38

ورزش و علوم زيست حركتي

2228723X

39

يافته هاي نوين در علوم زيستي

24236330

سفارش اکسپت سریع مقاله