موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

لیست مجلات ISC رشته تربیت بدنی

  مجلات آی اس سی ISC   23 اسفند 1397 - 07:47 لیست مجلات ISC رشته تربیت بدنی

یکی از پایگاه های اطلاعاتی که مجلات و نشریات علمی معتبر را نمایه می کند، پایگاه ISC می باشد که تنها مجلات کشورهای اسلامی را منتشر کرده و مقالات نمایه شده در این پایگاه به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی می باشد. مقالات فارسی در مجلات ISC داخلی چاپ می شوند. مقالات انگلیسی و عربی در مجلات iSC خارجی منتشر می شوند. مجلات ISC دارای مزیت های بسیار زیادی برای دانشجویان می باشند که از جمله آنها:

  • پذیرش راحت مقاله در مقایسه با مجلات ISI و SCOPUS
  • کاهش هزینه های اضافی و هزینه کمتر نسبت به چاپ مقاله در ISI .
  • افزایش امتیازات پژوهشی
  • افزایش حقوق و مزایای شغلی

اعتبار علمی مقالات چاپ شده در ISC به دلیل پایه گذاری معیارهای علم سنجی بر اساس قوانین علمی با مقالات ISI برابری می کند.  از تاسیس مجلات ISC دانشگاه های آزاد، سراسری، پیام نور و سایر ارگان ها، چاپ مقالات ISC در مجلات این پایگاه را ارزشمند دانسته و برای دفاع پایان نامه ارشد و دکتری، مصاحبه های پذیرش در دوره دکتری، امتیازاتی را در صورت چاپ مقاله در فهرست نشریات اصلی ISC اختصاص دادند.
در میان اهداف ISC، علاوه بر اطلاع رسانی، تحلیل معیارهای علمی مجلات علمی در کشورهای اسلامی است. این سایت برخی از مجلات معتبر (داخلی و خارجی) را در پایگاه داده خود می پذیرد و metasme نظارت بر کیفیت و رتبه بندی مجلات را دارد. از جمله وظایف پایگاه اطلاعاتی ISC:

  • تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی
  • پوشش زبانشناختی همه کشورهای اسلامی
  • ارائه لیست انتشار معتبر
  • فهرست بندی مقالات
  • توجه جدی به علوم انسانی
  • معرفی دانشمندان برتر

لیست مجلات ISC داخلی رشته تربیت بدنی

ردیف

عنوان مجله

ISSN

1

پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي

22520716

2

پژوهش نامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي

20085397

3

پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي

23455551

4

پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي

23454628

5

رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي

24233293

6

مديريت ورزشي

20089341

7

مطالعات مديريت ورزشي

17357314

8

فيزيولوژي ورزشي

2322164X

9

رفتار حركتي

2538273X

10

پژوهش در توانبخشي ورزشي

23831464

11

پژوهش در طب ورزشي و فناوري

22520708

12

پژوهش در ورزش تربيتي

25382721

13

پژوهش نامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي

20085389

14

پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش

17355354

15

دو فصلنامه روان شناسي ورزش

26454092

16

رشد و يادگيري حركتي ورزشي

20089333

17

سوخت و ساز و فعاليت ورزشي

23222867

18

طب ورزشي دانشگاه تهران

20089317

19

علوم زيستي ورزشي

20089325

20

فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني

13241735

21

مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي

23455578

22

مديريت منابع انساني در ورزش

‪23831499

23

مديريت و توسعه ورزش

23224800

24

مطالعات راهبردي ورزش و جوانان

1735224X

25

مطالعات روان شناسي ورزشي

29782345

26

مطالعات طب ورزشي

23221658

27

مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش

23830182

28

مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش

23831758

29

ورزش و علوم زيست حركتي

2228723X

لیست مجلات ISC خارجی رشته تربیت بدنی

ردیف

عنوان مجله

ISSN

1

Ankara University Faculty Of Sport Sciences Spormetre

1304284X

2

Annals Of Applied Sport Science

24764981

3

Asian Journal Of Sports Medicine

2008000X

4

International Journal Of Transportation Engineering

2322259X

5

Journal Of Advanced Sport Technology

25385259

6

Journal Of Sports Science And Medicine

13032968

7

Journal Of The International Society Of Sports Nutrition

15502783

8

Montenegrin Journal Of Sports Science And Medicine

18008755

9

Ondokuz Mayıs University Journal Of Sports And Performance Researches

13098543

10

Pamukkale Journal Of Sport Sciences

13090356

11

The European Journal For Sport Sciences Technology

17461391

12

Transport Phenomena In Nano And Micro Scales

23223634

13

Turkish Journal Of Sport And Exercise

21475652

سفارش اکسپت سریع مقاله