موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

فارغ التحصیلان کدام رشته‌های دکتری بیکار نمی‌مانند؟

  عمومی   20 دی 1400 - 15:14 فارغ التحصیلان کدام رشته‌های دکتری بیکار نمی‌مانند؟

 بر اساس آمار حاصل از طرح رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه‌ها (طرح پایش) در سال ۱۴۰۰، ۶۸ دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز آموزش عالی در این طرح مشارکت کردند.

در طرح رصد اشتغال دانش آموختگان معمولاً وضعیت اشتغال دانش آموختگان ۴ سال قبل به عنوان نمونه آماری مدنظر قرار می‌گیرد، بنابراین در سال جاری، وضعیت اشتغال دانش آموختگان ۴ سال قبل یعنی دانش آموختگان مهر سال ۱۳۹۵ الی شهریور سال ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار گرفته است. در این پایش از دانشگاه‌ها خواسته شده حداقل ۹۰ درصد دانش آموختگان هر رشته برای این منظور مورد بررسی قرار گیرند.

بر اساس آماری که دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم در اختیار خبرنگار مهر قرار داده، بیشترین درصد اشتغال در مقطع کاردانی مربوط به رشته‌های مهندسی کشاورزی، مهندسی مواد و متالوژی و مکانیک بوده است. در حالی که در مقطع دکتری بیشترین درصد اشتغال مربوط به رشته‌های مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع و حسابداری بوده است.

در جداول زیر درصد اشتغال رشته‌های مختلف در مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس طرح پایش در سال ۱۴۰۰ را مشاهده می‌کنید؛

عنوان رشته تحصیلی در مقطع کاردانی

درصد اشتغال

مهندسی کشاورزی

۷۵ درصد

مهندسی مواد و متالوژی

۷۰ درصد

مهندسی مکانیک

۶۶ درصد

مهندسی عمران

۶۱ درصد

مهندسی برق

۴۷ درصد

مهندسی صنایع

۴۳ درصد

تاریخ

۴۰ درصد

مهندسی شیمی

۳۰ درصد

مهندسی معماری

۴ درصد

بر اساس جدول بالا، بیشترین درصد اشتغال در مقطع کاردانی مربوط به رشته‌های مهندسی کشاورزی، مهندسی مواد و متالوژی، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران و مهندسی برق است. اکثر رشته‌های با درصد بالای اشتغال در حوزه فنی و مهندسی و علوم کشاورزی هستند.

بیشترین میزان بیکاری در این مقطع نیز مربوط به رشته‌هایی نظیر علوم قرآنی، تاریخ و مانند آن است که بازار کار مناسبی را در کشور ندارند.

عنوان رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی

درصد اشتغال

دامپزشکی و دامپروری

۸۰ درصد

تربیت بدنی

۶۸ درصد

حسابداری

۶۵ درصد

مهندسی شیمی

۶۵ درصد

هنر

۶۳ درصد

مهندسی مکانیک

۶۲ درصد

مدیریت

۵۹ درصد

مهندی مواد و متالوژی

۵۹ درصد

علوم اجتماعی

۵۷ درصد

مهندسی صنایع

۵۷ درصد

روانشناسی و علوم تربیتی

۵۵ درصد

مهندسی کامپیوتر

۵۲ درصد

فیزیک

۵۰ درصد

مهندسی کشاورزی

۵۰ درصد

بر اساس جدول بالا، بیشترین درصد اشتغال در مقطع کارشناسی مربوط به رشته‌های دامپزشکی و علوم دامی، تربیت بدنی، حسابداری، مهندسی شیمی، هنر، مهندسی مکانیک، مدیریت و … است. اکثر رشته‌های با درصد بالای اشتغال در حوزه فنی و مهندسی و دامپروری و دامپزشکی و علوم انسانی هستند.

همچنین کمترین میزان اشتغال در این مقطع مربوط به رشته‌های تاریخ، الهیات و حقوق، زیست شناسی و مهندسی منابع طبیعی است.

عنوان رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد

درصد اشتغال

مهندسی کامپیوتر

۸۱ درصد

مهندسی صنایع

۷۸ درصد

حسابداری

۷۶ درصد

هنر

۷۵ درصد

مهندسی برق

۷۳ درصد

دامپزشکی و دامپروری

۷۳ درصد

ریاضی

۷۲ درصد

تربیت بدنی

۶۹ درصد

علوم اجتماعی

۶۹ درصد

روانشناسی و علوم تربیتی

۶۸ درصد

مهندسی مکانیک

۶۷ درصد

مهندسی مواد و متالوژی

۶۷ درصد

مهندسی عمران

۶۷ درصد

مدیریت

۶۷ درصد

مهندسی هوافضا

۶۶ درصد

مهندسی معماری

۶۵ درصد

بیشترین درصد اشتغال در مقطع کارشناسی ارشد مربوط به رشته‌های مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، حسابداری است در حالی که در سال ۱۳۹۹، مهندسی مکانیک، حسابداری و مهندسی برق بیشترین اشتغال را داشتند.

اکثر رشته‌های با درصد بالای اشتغال در حوزه فنی و مهندسی و علوم انسانی است. برخی رشته‌ها مانند حسابداری در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با درصد بالای از میزان اشتغال برخوردار بوده‌اند. بیشترین میزان بیکاری نیز مربوط به شاغلین با رشته‌های تاریخ، معارف اسلامی و مهندسی منابع طبیعی است.

عنوان رشته تحصیلی در مقطع دکتری

درصد اشتغال

مهندسی کامپیوتر

۱۰۰ درصد

مهندسی صنایع

۱۰۰ درصد

حسابداری

۱۰۰ درصد

علوم اجتماعی

۱۰۰ درصد

مدیریت

۱۰۰ درصد

مهندسی هوافضا

۱۰۰ درصد

مهندسی نفت

۱۰۰ درصد

حقوق و معارف اسلامی

۹۹ درصد

دامپزشکی و دامپروری

۹۵ درصد

روانشناسی و علوم تربیتی

۹۵ درصد

مهندسی مواد و متالوژی

۹۴ درصد

مهندسی عمران

۹۴ درصد

مهندسی مکانیک

۹۲ درصد

مهندسی شیمی

۸۹ درصد

مهندسی برق

۸۸ درصد

آمار

۸۸ درصد

هنر

۸۶ درصد

بیشترین درصد اشتغال در مقطع دکتری مربوط به رشته‌های مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، حسابداری است در حالی که بر اساس آمار سال گذشته رشته مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر و مهندسی مواد در مقطع دکتری بیشترین اشتغال را برای دانش آموختگان خود به همراه آورده است. اکثر رشته‌های با درصد بالای اشتغال در حوزه فنی و مهندسی و علوم انسانی است.

برخی رشته‌ها مانند حسابداری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و رشته مهندسی کامپیوتر در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از درصد بالای اشتغال برخوردار بوده‌اند. همچنین کمترین میزان اشتغال نیز مربوط به رشته‌هایی همانند زیست شناسی، مهندسی منابع طبیعی و تاریخ است.

سفارش اکسپت سریع مقاله