موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

دریافت تاییدیه فدارسیون جهانی کاردرمانی توسط دانشگاه «ایران»

  ارزشیابی مدرک تحصیلی   23 مرداد 1398 - 17:11 دریافت تاییدیه فدارسیون جهانی کاردرمانی توسط دانشگاه «ایران»

گروه آموزشی کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای سومین مرتبه مورد تأیید فداراسیون جهانی کاردرمانگران (WFOT) قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، فدراسیون جهانی کاردرمانی، هر ۷ سال یکبار گروه‌های آموزشی کاردرمانی، دانشگاه‌های علوم پزشکی را براساس فعالیت های آموزشی و بالینی مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار می‌دهد.

 گروه آموزشی کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در آخرین ارزیابی که در سال ۲۰۱۹ صورت گرفته ، برای سومین دوره متوالی مورد تأیید این سازمان قرار گرفته و این تاییدیه تا سال ۲۰۲۶ برقرار است. این تاییدیه به این معنی است که مدارک دانشجویان کارشناسی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران تا پایان سال ۲۰۲۶ مورد قبول این فدراسیون و تمامی دانشگاه‌ها و مراکز کاردرمانی معتبر جهان است.

سفارش اکسپت سریع مقاله