موسسه آرمان

A   R   M   A   N

صفحه اصلی

موسسه تحقیقاتی آرمان با سالها تجربه تمامی خدمات تحقیقاتی را جز نگارش و مشاوره مقاله و پایان نامه گرد هم آورده است و از نظر ما چنین کاری سرقت اندیشه است.

تبلیغ ما عمل ماست و بر آن مفتخریم که رضایت کاربران را با خود همراه داریم.

کمترین زمان, بهترین مجله و مناسب ترین هزینه هدف ما در انتخاب مجله برای چاپ مقالات شماست.

چاپ کتاب از پایان نامه حسابداری

  چاپ کتاب   19 اسفند 1397 - 13:16 چاپ کتاب از پایان نامه حسابداری

امروزه تالیف و چاپ کتاب برای دانشجویان و اساتید دانشگاه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راه های چاپ کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب، می باشد. چرا که چاپ کتاب از پایان نامه امتیاز قابل توجهی برای مصاحبه دکتری، برای ارتقای اساتید از مربی به استادیاری، استادیاری به دانشیاری و دانشیاری به استاد تمامی دارد. همچنین برای افرادی که تمایل به دریافت نمره از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری خود داشته باشند و یا مایل به دریافت امتیازات چاپ کتاب از پروژه های کسر خدمت سربازی هستند، تبدیل پایان نامه به کتاب با دریافت مجوز از وزارت ارشاد و کتابخانه ملی یکی از راه های موثر است. در واقع، تبدیل پایان نامه به کتاب برای صاحب اثر پایان نامه و استاد راهنما دارای مزیت های زیادی است.
چاپ کتاب از پایان نامه حسابداری دارای دو مرحله می باشد که مرحله اول مربوط به کارهای نگارشی و اعمل یکسری تغییرات در محتوای پایان نامه می باشد. مرحله دوم مراحل اداری کار چلپ کتاب از پایان نامه می باشد. در ادامه به توضیح هر دو مرحله می پردازیم تا با مراحل کار آشنا شوید.

مراحل تبدیل پایان نامه به کتاب از نظر محتوایی (وظایف مؤلف)

الف) تبدیل قالب پایان نامه به قالب کتاب
1. متن کتاب : 
این بخش را فصلها و بخشهای کتاب تشکیل میدهد که نکات زیر باید در آن رعایت شود:

 • بخشها، فصلها و زیر فصلها باید براساس شیوه نامه نگارش و ویرایش کتاب (ابلاغی از معاونوت پژوهشی سازمان مرکزی) تنظیم و تبدیل به شیوه کتاب گردد.
 • هر بخش دست کم باید دو فصل را شامل شود، نه یک فصل؛
 • شروع بخش از صفحه فرد و مستقل است؛
 • سرصفحه و شماره صفحه در صفحه عنوان بخش درج نمیشود، اما در شمارش صفحه های کتواب حتماً منظور میشود؛
 • بخش مشتمل است بر شمارنده بخش و عنوان بخش که اجباری است؛
 • شمارنده بخش به حرو درج میشود؛
 • قلم عنوان بخش بزرگتر از عنوان فصل است و استایل مجزا باید داشته باشد.
 • شماره فصلهای هر بخش به صورت مسقسل است و اگر کتاب بخش نداشت، از ابتدای کتاب به صورت مسقسل میآید.
 • فصل از یک سوم صفحه شروع میشود. و شماره فصل با عدد میآید(یعنی بالای عنوان فصل، شماره فصل فقط با عدد مشخص میشود).
 • حجم فصلها باید با هم متناسب باشد.
 • بعضی از کلمات یا اسامی که معانی لاتین آن الزم است در متن درج شود، در پاورقی آورده شود.
 • عنوان و توضیح جدول در بالای آن قرار میگیرد.
 • عنوان و توضیح شکل و نمودار در پایین آن قرار میگیرد.
 • توضیح جدول، شکل و نمودار در وسط صفحه، بدون بولد و با استایل مجزا آورده میشود.
 • چنانچه جدول در یک صفحه قرار نگیرد، سرعنوان جدول در صفحه های بعد تکرار میشود.
 • طول و عرض جدول، شکل، نمودار و جز آن از طول، سطر و عرض صفحه نباید فراتر رود.
 • پاورقیها (رفرنسها) و پی نوشت های پایان نامه براساس شیوه نامه نگارش و ویراش کتاب (ابالغی از معاونت پژوهش) تنظیم و تبدیل به شیوه کتاب شود.

2.  واحدهای پس از متن :  نمایه، واژه نامه، اصطلاح نامه و کتاب نامه پایان نامه براساس شیوه نامه نگارش و ویرایش کتواب (ابالغی از معاونت پژوهش) تنظیم و تبدیل به شیوه کتاب شود.

ب) تبدیل نگارش متن پایان نامه به تألیف کتاب
رعایت مؤلفه های زیر در متن کتاب:

 1. روانسازی متن.
 2. رعایت قواعد نگارش رایانه ای (با توجه به شیوه نامه نگارش و ویرایش).
 3. املای صحیح کلمات.
 4. رعایت علائم سجاوندی(از علائم سجاوندی در انتهای تیترها استفاده نمیشود).
 5. نام کتابها در متن، فقط ایتالیک و بدون گیومه درج میشود.
 6. نام اشخاص و مکانهای خاص، فقط اولین بار درون گیومه و بدون ایتالیک شدن درج میشود. نام مشاهیر و مکانهای معروف از این قاعده مستثناست و بدون گیومه قید میشود؛ مثل مالصدرا، امام خمینی و مرتضی مطهری یا تهران، مکه، کوفه.
 7. نقل قوئهایی که منبع آنها در ارجاعات قید شده (نقل قول مستقیم از منبع)، با تورفتگی 1.5 سانتیمتر و یک پوینت کوچکتر از قلم متن اصلی و بدون گیومه درج می شود. نقل قوئهای دیگر یک یا دو سطری از این قاعده مستثناست و در گیومه درج میشود.
 8. در موارد تلاقی گیومه و نقطه پایان جمله، اگر عبارت داخل گیومه، در میان سطر به پایان رسیده باشد، نقطه درون گیومه درج میشود و اگر در پایان پاراگراف قرار دارد، نقطه بعد از گیومه درج میشود.
 9. در ثبت تاریخ هجری قمری یا شمسی این نکات رعایت شود:
  الف) برای درج تاریخ، نیازی به استفاده از عالم  هجری به همراه شمسی یا قمری نیست و اشاره به شمسی یا قمری بودن کافی نیست
  ب) این نشانه های التصاری هنگامی به کار میرود که حالت توضیحی داشته باشد و در پرانتز درج شود. استثنائا در متونی که تاریخهای فراوانی در آن ذکر شود (مانند متون تاریخی)، به همان شکل التصاری بسنده میشود.
 10. .در تنظیم اشعار هنگام حروف چینی، ابیات باید در قالوب جدول درج شود و برای تراز مصرع ها از درج لط تیره کشیده پرهیز شود.
 11. جز در موارد نادری که امکان نادرست خواندن کلمه یا عبارتی وجود دارد، علائمی مانند تشدید، تدوین، فتحه، کسره و ضمه درج نمیشود.

کلیه موارد بالا به اضافه مواردی که در شیوه نامه نگارش و ویرایش ( ابلاغی از معاونوت پژوهشی سازمان مرکزی) آمده است، باید در تبدیل متن پایان نامه به کتاب لحاظ گردد.

مراحل تبدیل پایان نامه به کتاب (مراحل اداری)

 1. ارائه لیست پایان نامه ها در شورای عقمی مرکز آموزشی و پژوهشی توسط معاونت پژوهشی هموان مجموعه.
 2. انتخاب پایان نامه های برتر توسط شورای عقمی مرکز آموزشی و پژوهشی بر اسواس اولویوت های ذکر شده در این شیوه نامه.
 3. تبدیل محتوای پایان نامه به کتاب مطابق ضوابط ذکر شده در این شیوه نامه توسط معاونت پژوهشی مرکز آموزشی و پژوهشی
 4. ویراستاری و آماده سازی کتاب برای چاپ بر اساس آیین نامه نگارش و ویرایش (ابالغی از معاونت پژوهشی سازمان مرکزی)، توسط معاونت پژوهشی مرکز آموزشی و پژوهشی
 5. ارسال متن و فایل Word و pdf اثر (نهایی و آماده چاپ) به همراه فرم های مربوطه مطابق آیین نامه کمیسیون سیاست گزاری و ممیزه نشر، به معاونت پژوهشی سازمان مرکزی.
 6. ارسال به انتشارات جهت چاپ، توسط معاونت پژوهشی سازمان مرکزی.

* تذکر: در صورتی که معاونت آموزشی ستاد مرکزی، چاپ پایان نامه ای را ضرورت می داند ، بایدمطابق مراحل فوق الذکر و از طریق مراکز آموزشی و پژوهشی مربوط اقدام نماید.

خدمات موسسه آرمان در خصوص چاپ کتاب از پایان نامه حسابداری

چاپ کتاب از پایان نامه و جزوه درسی تقریبا در تمامی کشورهای دنیا امری متداول و مرسوم است. نگارش یک کتاب نیازمند تهیه یک پیش نویس اولیه توسط نویسنده است. بنابراین ما میتوانیم پایان نامه کارشناسی ارشد و یا پایان نامه دکتری را به عنوان یک پیش نویس برای تهیه کتاب در نظر بگیریم. در این گام شما می توانید مطالبی از پایان نامه را که زاید است و برای کتاب لازم نیست را پاک نموده و سعی نمایید در کتابی که قرار است از پایان نامه استخراج شود را بصورت خلاصه وار در متن کتاب قرار دهید.
موسسه آرمان برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد، دکترا و اساتید دانشگاه ها و اعضای محترم هیات علمی در رشته حسابداری که تمایل به دریافت خدمات استخراج و چاپ کتاب از پایان نامه را دارند و یا قصد دارند با چاپ کتاب رزومه خود را تقویت نمایند و یا جزوه درسی خود را به کتاب تبدیل نمایند ، دارای خدمات ویژه ای می باشد. کافیست با کارشناسان ما در موسسه آرمان تماس حاصل فرمایید تا شما را در ارائه این خدمات یاری رسانند. 

سفارش اکسپت سریع مقاله