صفحه عنوان (Title Page) مقاله چیست؟

انتشار 8 مرداد 1398
مطالعه 3 دقیقه

صفحه عنوان Title Page صفحه ای است که در زمان ارسال (سابمیت) مقاله به یک مجله همراه با سایر فایل های مقاله در سایت مجله بارگذاری شود.

صفحه عنوان (Title Page) مقاله چیست؟

 تا بحال عبارت Title Page به گوشتان خورده است؟ هیچ می‌دانید معنی این عبارت چیست و یا کاربرد آن چیست؟

کسانی که اقدام به اکسپت مقاله در مجلات مختلف خارجی و داخلی کرده‌اند به احتمال زیاد با این عبارت آشنایی دارند و می‌دانند صفحه عنوان چیزی متفاوت‌تر از صفحه اول مقاله (عنوان مقاله) می‌باشد. و یکی از مراحل است که قبل از ارسال مقاله به مجله الزاما باید طی شود در این مطلب نحوه نوشتن صفحه عنوان (Title Page letter) برای مقاله، نگارش صفحه عنوان Title Page برای سابمیت (Submit) و ارسال مقاله به مجله‌ها به همراه نمونه Title Page برایتان شرح داده می‌شود.

صفحه عنوان Title Page مقاله چیست؟

صفحه عنوان Title page صفحه‌ای است که در زمان ارسال (سابمیت) مقاله به یک مجله همراه با سایر فایل‌های مقاله در سایت مجله بارگذاری شود. این صفحه در بردارنده اطلاعات عمومی شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، افیلیشن نویسندگان Affiliation، بیانیه‌های سلب مسئولیت، منابع مالی برای انجام پروژه، تعداد کلمات مورد استفاده شده در مقاله، تعداد اشکال و جداول مورد استفاده در مقاله، تضاد منافع است.

چطور صفحه عنوان Title Page برای مقاله بنویسیم؟

  1. عنوان مقاله (Title): اولین گام، نوشتن عنوان مقاله می‌باشد. برخی از ژورنال‌ها ممکن است درخواست عنوان کوتاه (Running Title or Short title) نیز داشته باشند که معمولاً نباید فراتر از 40 حرف باشد از این عنوان جهت پیگیری کارهای مربوط به مقاله در مجله استفاده می‌شود.
  2. اطلاعات نویسندگان (Authors Information): در این قسمت بایستی اسامی نویسندگان بصورت کامل، وابستگی سازمانی آنها (Affiliation)، آدرس نویسندگان، بالاترین مدرک علمی نویسندگان ذکر شود. همچنین در این بخش باید نویسنده مسئول (corresponding author) مقاله مشخص گردد. در نوشتن افیلیشن دقت کنید بالای اسم هر کدام از نویسندگان شماره‌ی افیلیشن درج شود تا در پاراگراف بعدی افیلیشن طبق ساختار آن بطور کامل نوشته شود. برای نوشتن affiliation اسم دپارتمان، اسم دانشکده، اسم دانشگاه و نهایتاً اسم شهر و کشور ذکر می‌شود. برای نوشتن اطلاعات نویسنده مسئول (مسئول کلیه مکاتبات با مجله) نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، آدرس محل کار و همچنین اطلاعات تماس که شامل تلفن، فکس، آدرس ایمیل آکادمیک و کدپستی می‌شود، باید قید شود.
  3. بیانه‌های سب مسئولیت (Disclaimers): اظهارات و بیانه‌های نویسندگان در مورد پروژه و طرح در این قسمت آورده می‌شود به عنوان مثال نویسنده اظهار می‌دارد این مقاله از طرف او سابمیت شده است و به مسئولیت وی در نهاد یا ارگانی ارتباط ندارد.
  4.  منابع مالی انجام پروژه (Sources of Support): منابع مالی تامین کننده و حمایت کننده طرح در این بخش قید می‌شود که شامل گرنت (Grnat)های تخصیص یافته به پروژه از طرف نهاد و ارگان‌های مختلف، تجهیزات، مواد، داروها، و سایر موادی که در پیشبرد پروژه از آنها استفاده شده است.
  5. تعداد لغات و کلمات مورد استفاده در مقاله (Word Count): در راستای کسب اطمینان از مطابقت مقاله با فرمت و قالب مجله، میبایست تعداد کلمات و لغات بکار رفته در مقاله و در برخی مواقع خلاصه‌ی مقاله ذکر گردد.
  6. تعداد اشکال و جداول (number of figures and tables): در این قسمت نیز برای سنجش میزان مطابقت الگوی مقاله و مجله، ذکر تعداد جداول و اشکال استفاده شده الزامی می‌باشد.
  7. تضاد منافع (Conflict of Interest): در زمان ارسال مقاله، نویسندگان باید به مجله اعلام کنند در ارتباط با مقاله و ترتیب اسامی مقاله هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند ذکر این اطلاعات باید برای هر کدام از نویسندگان جداگانه باشد.

صفحه عنوان مقاله‌ای را به عنوان نمونه در زیر مشاهده می‌کنید.

تصویر

بسته به نوع مجله صفحه‌ی عنوان (Title Page) ممکن است شامل همه موارد اشاره شده باشد و یا اینکه بر حسب نیاز مواردی را حذف کنند و یا در قسمت‌های مختلف ارسال مقاله از شما برای هر کدام از این موارد سوالاتی مطرح شود که تا پاسخ ندهید و تایید نکنید، نمی‌توانید به مرحله‌ی بعدی ارسال مقاله بروید. موسسه پژوهشی آرمان آماده ارائه خدمات در راستای پذیرش و چاپ مقالات شما در مجلات معتبر علمی می‌باشد.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
شکل هندسی برای طراحی سایت
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان