سوالات و کلید آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

انتشار 25 شهریور 1397
مطالعه 1 دقیقه

دانلود سوالات کنکوردکتری سال های 93تا 97 به همراه پاسخنامه سوالات رشته دکتری فلسفه تعلیم وتربیت

سوالات و کلید آزمون دکتری  فلسفه تعلیم و تربیت

ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان کنکور دکتری، سوالات و کلید های آزمون دکتری فلسفه  تعلیم وتربیت درجدول زیر قرار داده شده است. دانشجویان و داوطلبان عزیز می توانند سوالات و پاسخنامه مربوطه را دانلود و مطالعه نمایند.

 

دانلود سوالات و کلید های کنکوردکتری فلسفه تعلیم و تربیت سال های 93 تا 97 

سال رشته تحصیلی سوالات آزمون کلیدهای آزمون

93

دکتری/فلسفه تعلیم و تربیت

دفترچه سوالات شماره یک

دفترچه سوالات شماره دو

کلید

کلیددوم

94

دکتری/فلسفه تعلیم وتربیت

دفترچه سوالات شماره یک

دفترچه سوالات شماره دو

کلید

کلیددوم

95

دکتری/فلسفه تعلیم وتربیت

دفترچه سوالات شماره یک

دفترچه سوالات شماره دو

کلید

کلیددوم

96

دکتری/فلسفه تعلیم وتربیت

دفترچه سوالات شماره یک

دفترچه سوالات شماره دو

کلید

کلیددوم

97

دکتری/فلسفه تعلیم وتربیت

دفترچه سوالات شماره یک

دفترچه سوالات شماره دو

کلید

کلیددوم

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
شکل هندسی برای طراحی سایت
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان