سوالات و کلید آزمون دکتری اقتصادنفت و گاز

انتشار 25 شهریور 1397
مطالعه 1 دقیقه

دانلود سوالات کنکوردکتری سال های 93تا 97 به همراه پاسخنامه سوالات رشته اقتصادنفت و گاز

سوالات و کلید آزمون دکتری  اقتصادنفت و گاز

ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان کنکور دکتری، سوالات و کلید های آزمون دکتری اقتصادنفت و گازدرجدول زیر قرار داده شده است. دانشجویان و داوطلبان عزیز می توانند سوالات و پاسخنامه مربوطه را دانلود و مطالعه نمایند.

 

دانلود سوالات و کلید های کنکوردکتری اقتصادنفت و گاز سال های 93 تا 97 

سال رشته تحصیلی سوالات آزمون کلیدهای آزمون
93 دکتری/اقتصادنفت و گاز

دفترچه سوالات شماره یک

دفترچه سوالات شماره دو

کلید

کلیددوم

94 دکتری/اقتصادنفت و گاز

دفترچه سوالات شماره یک

دفترچه سوالات شماره دو

کلید

کلیددوم

95 دکتری/اقتصادنفت و گاز

دفترچه سوالات شماره یک

دفترچه سوالات شماره دو

کلید

کلیددوم

96 دکتری/اقتصادنفت و گاز

دفترچه سوالات شماره یک

دفترچه سوالات شماره دو

کلید

کلیددوم

97 دکتری/اقتصادنفت و گاز

دفترچه سوالات شماره یک

دفترچه سوالات شماره دو

کلید

کلیددوم

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
شکل هندسی برای طراحی سایت
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان