چگونه پذیرش مقاله برای قبولی در مصاحبه دکتری را اخذ نماییم؟

انتشار 15 فروردین 1401
مطالعه 7 دقیقه

تمام داوطلبان آزمون دکتری 1401 که به دنبال تقویت رزومه علمی و قبولی در آزمون مصاحبه هستند، نیاز به چاپ مقاله در مجله مورد تایید وزارت علوم دارند. در این مطلب میخواهیم به امتیازبندی آزمون مصاحبه دکتری بپردازیم و راه حل تضمینی اکسپت مقاله را توضیح دهیم.

چگونه پذیرش مقاله برای قبولی در مصاحبه دکتری را اخذ نماییم؟

مصاحبه دکتری

بعد از آزمون کتبی و اعلام نتایج، داوطلبانی که موفق به کسب امتیاز حداقل آزمون کتبی شده باشند از طرف دانشگاه‌ها دعوت به مصاحبه می‌شوند. در سال 1401 آزمون کتبی و مصاحبه دکتری هر کدام تاثیر 50 امتیازی در قبولی دکتری دارد؛ به عبارت دیگر از این مطلب درمیابیم که آزمون مصاحبه نیز به اندازه آزمون کتبی مهم می‌باشد. 

هر داوطلبی که جمع امتیاز آزمون کتبی و آزمون مصاحبه بالاتری داشته باشد موفق به ورود به دوران تحصیل دکتری خواهد شد. پس کسب امتیاز بالا در آزمون مصاحبه کمک شایانی به قبولی داوطب در دوره دکتری می‌کند.

نحوه امتیازدهی مصاحبه دکتری 1401

در مصاحبه دکتری 1401 تمام سابقه پژوهشی و آموزشی داوطلب مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد. اگر امتیاز آزمون مصاجبه دکتری را از 100 در نظر بگیریم، طبق امتیازبندی اعلام شده توسط وزارت علوم، حداکثر 40 امتیاز متعلق به امتیاز پژوهشی، حداکثر 30 امتیاز متعق به امتیاز آموزشی و حداکثر 30 امتیاز متعلق به مصاحبه علمی عمومی می‌باشد.

محاسبه امتیاز پژوهشی

همانطور که توضیح داده شد امتیازی که داوطلب از بخش پژوهشی می‌تواند کسب نماید حداکثر 40 امتیاز می‌باشد که شامل چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی، چاپ مقاله در مجله علمی ترویجی داخلی، چاپ مقاله در کنفرانس‌های معتبر داخلی و خارجی، چاپ کتاب و کیفیت پایان‌نامه کارشناسی ارشد می‌باشد.

ردیف

 نوع فعالیت

 امتیاز

 نحوه ارزیابی

 امتیاز مکتسبه

1

1-1   مقالات علمی – پژوهشی ( داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی

 

- هر مقاله تا 7 امتیاز مطابق با آیین نامه ارتقاء

 

 

1-2   گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 

- گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5

 

 

1-3   برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر

22 امتیاز

- برگزیدگی جشنواره های خوارزمی، فارابی، رازی و جشنواره های معتبر خارجی هر مورد تا 7 امتیاز و سایر جشنواره های معتبر داخلی تا 3 امتیاز

 

2

مقالات علمی ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

6 امتیاز

هر مقاله تا 3 امتیاز مطابق با آیین نامه ارتقاء

 

 

 

 

 

 

3

مقالات چاپ شده درکنفرانس های معتبر(داخلی یا خارجی)

4 امتیاز

بین المللی و ملي: هر مورد تا 2 امتیاز

 

 

 

 

منطقه ای: هر مورد تا 1 امتیاز

 

 

 

 

استانی و دانشجویی: هر مورد تا 5/0 امتیاز

 

 

 

 

( طبق نظر اعضای کمیته مصاحبه کننده)

 

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

4 امتیاز

(طبق نظر اعضای کمیته مصاحبه کننده)

 

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

4 امتیاز

عالی تا 4 و بسیار خوب تا 2 امتیاز(طبق نظر اعضای کمیته مصاحبه کننده)

 

جمع

 

40

 

 

 

● به مستنداتی که قابلیت ارائه در چند بند را دارند فقط یک بار امتیاز تعلق می گیرد.

 

 

 

 

● امتیاز کلیه فعالیت ها با لحاظ درصد مشارکت مطابق جدول آیین نامه ارتقاء محاسبه می گردد.

 

 

 

 

● در صورتی که مقاله مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب باشد، امتیاز نفر اول صرف نظر از ترتیب اسامی، به داوطلب تعلق خواهد گرفت.

 

 


 

همان‌طور که در جدول اشاره شده است امتیاز هر مقاله چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی داخلی و خارجی تا 7 امتیاز می‌باشد. یعنی شما میتوانید با ارائه مقاله پذیرش شده یا چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی بین 1 تا 7 امتیاز کسب نمایید. 

امتیاز گواهی ثبت اختراع بین المللی که مورد تایید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می‌باشد، تا 7 امتیاز و گواهی ثبت اختراع داخلی تا 5 امتیاز قابل کسب است.

برگزیدگی در جشنواره علمی خوارزمی، فارابی، رازی و جشنواره‌های معتبر خارجی تا 7 امتیاز و سایر جشنواره‌های داخلی تا 3 امتیاز می‌باشد.

هر مقاله پذیرش یا چاپش شده در مجلات علمی ترویجی داخلی تا 3 امتیاز را شامل می‌شود.

هر مقاله پذیرش یا چاپ شده در کنفرانس معتبر داخلی و خارجی بین المللی تا 2 امتیاز و کنفرانس داخلی ملی 1 امتیاز را دربرمیگرد.

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 4 امتیاز دارد.

کیفیت پایان نامه ارشد نیز در کسب امتیازهای پژوهشی سهم دارد. چنانچه رتبه عالی را در پایان‌نامه ارشد خود کسب نموده‌اید تا 4 امتیاز را می‌توانید کسب نمایید، همینطور کیفیت‌های بسیار خوب تا 2 امتیاز می‌توانند کسب نمایند.

تصویر
 

محاسبه امتیاز آموزشی

بعد از امتیازهای پژوهشی به امتیازهای آموزشی می‌رسیم. همانظور که از نامش مشخص است این امتیازها به موارد آموزشی داوطلب تعلق میگیرد. از جمله معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل داوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، برگزیدگی در المپیادهای علمی و مدرک زبان معتبر.

در جدول زیر به امتیازهای این فعالیت ها می‌پردازیم.

ردیف

نوع فعالیت

حداکثرامتیاز

نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده )

 

امتیاز مکتسبه

6

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

تا 6 امتیاز

امتیاز معدل کارشناسی (حداکثر 3 امتیاز)

کیفیت دانشگاه محل تحصیل تا 3 امتیازطبق نظر اعضای کمیته مصاحبه کننده و مطابق با دستورالعمل زیر:

 

 

 

 

17 تا 20 از 2 تا 3 امتیاز

- دانشگاههای دولتی از 5/1 تا 3 امتیاز

 

 

 

 

15 تا 99/16 از 1 تا 2 امتیاز

- سایر دانشگاهها(پیام نور، آزاد، غیرانتفاعی و...) از 0 تا 2 امتیاز

 

 

 

 

14 تا 99/14 از 0 تا 1 امتیاز

 

 

7

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

تا 5 امتیاز

امتیاز معدل کارشناسی ارشد(حداکثر 2 امتیاز)

 

 

 

 

 

17 تا 20 از 1 تا 2 امتیاز

 

 

 

 

 

15 تا 99/16 از 0 تا 1 امتیاز

 

 

8

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

3 امتیاز

- کارشناسی پیوسته 8 نیمسال و کمتر 3 امتیاز- بیش از 8 نیمسال امتیازی ندارد

 

 

 

 

 

- کارشناسی ناپیوسته 4 نیمسال و کمتر 3 امتیاز و بیش از 6 نیمسال امتیازی تعلق نمی گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

9

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

3 امتیاز

4 نیمسال و کمتر 3 امتیاز، 5 نیمسال 5/2 امتیاز و بیش از 5 نیمسال امتیازی تعلق نمی گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

برگزیدگان المپیادهای علمی - دانشجویی

5 امتیاز

رتبه 1 تا 3، 5 امتیاز – رتبه 4 تا 6، 4 امتیاز – رتبه 7 تا 9، 3 امتیاز- رتبه 10 تا 12، 2 امتیاز و رتبه 13 تا 15، 1 امتیاز

 

 

11

مدرک زبان معتبر

8 امتیاز

طبق جدول شماره 4

 

 

جمع

 

30

 

 

 

همانطور که توضیح داده شد و در جدول نیز اشاره شد داشتن مدرک زبان تا 8 امتیاز را در برمیگیرد. جدول امتیاز دهی به مدرک زبان‌های معتبر طبق جدول زیر می‌باشد.

MSRT

IELTS

TOEFL

TOEFL

TOEFL PAPER +

 

(MCHE)

Equivalent

IBT

Computer

TOLIMO

حداکثر امتیاز

100- 95

9 – 5. 7

120- 113

300- 263

680- 625

9

94-90

7

100

250

600

8

89-85

6.5

91- 90

232

575

7

84-80

6

80- 79

213

550

6

79-75

5.5

70- 69

196

525

5

74-70

5

60- 56

173

500

4

69-65

4.5

50- 49

152

475

3

64-55

4

40- 39

133

450

2

54-45

3.5

30 - 29

113

425

1

محاسبه امتیاز علمی عمومی 

بخش اخر امتیازهایی که هر داوطلب می‌تواند در جلسه مصاحبه دکتری کسب نماید متعلق به امتیازهای علمی عمومی می‌باشد. هر داوطلبی که در جلسه مصاحبه دکتری شرکت می‌نماید صرف نظر از فعالیت‌های پژوهشی و داشتن دوران آموزشی عالی باید از نظر اخلاقی، کارآفرینی و تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل نیز به تایید اساتید داور برسد، چراکه دانشجوی قبولی دوره دکتری به عنوان پژوهشگر یک دانشگاه و دستار استاد راهنمای خود 5 سال خدمت‌رسانی می‌نماید پس بدیهی است که امتیاز بالایی برای این مورد در نظر گرفته شود. 

در مصاحبه دکتری 30 امتیاز از امتیاز کل قبولی متعلق به امتیازات علمی عمومی می‌باشد که اساتید داور به تسلط داوطلب در تجزیه و تحلیل مسائل علمی تا 15 امتیاز، وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی وی تا 3 امتیاز، به شخصیت، متانت، نحوه تعامل، قدرت ایجاد ارتباط و فن بیان تا 6 امتیاز، نگرش و اطلاعات فناورانه تا 3 امتیاز و به معرفی نامه علمی تا 3 امتیاز در نظر می‌گیرند.

جدول زیر نحوه محاسبه امتیاز علمی - عمومی را نشان می‌دهد.

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

 

 

 

 

12

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سوالات

15 امتیاز

 

13

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

3 امتیاز

 

14

شخصیت، متانت، نحوه تعامل، قدرت ایجاد ارتباط و فن بیان

6 امتیاز

 

15

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

3 امتیاز

 

16

معرفی نامه علمی ( حداقل دو مورد) *

3 امتیاز

 

جمع کل

 

30

 


با توجه به شرایط بیان شده است می‌توان متوجه شد که داوطلبی که دعوت به مصاحبه شده است دیگر فرصتی برای جبران امتیازهای آموزشی خود ندارد و تنها راه افزایش امتیاز و قبولی در مصاحبه دکتری تقویت بخش پژوهشی و کسب امتیاز بالا از این بخش می‌باشد.

همان‌طور که اشاره شد امتیازهای پژوهشی متعلق به چاپ مقاله در مجلات و کنفرانس‌های معتبر، چاپ کتاب تالیفی یا ترجمه‌ای می‌باشد.

اگر شما هم داوطلب آزمون دکتری هستید و هنوز نمی‌دانید چگونه می‌توانید مقاله بنویسید و برای پذیرش و چاپ آن اقدام کنید، ادامه مطلب را بخوانید.

تصویر

روش مطمئن برای پذیرش مقاله

تمام داوطلبان دکتری به دنبال چاپ مقاله و افزایش امتیازهای پژوهشی خود برای قبولی در آزمون مصاحبه دکتری هستند ولی حقیقتا بسیاری از داوطلبان نمی‌دانند چگونه باید اقدام کنند و چگونه مقاله خود را به چاپ برسانند.

ما برای شما راه تضمین شده‌ای پیشنهاد می‌کنیم. بهترین راه برای نوشتن مقاله، استخراج مقاله از پایان‌نامه دوران کارشناسی ارشد می‌باشد. شما می‌توانید مقاله‌ای با کیفیت بالا از پایان‌نامه ارشد خود استخراج نموده و در مجلات و کنفرانس‌های معتبر به چاپ برسانید.

چنانچه با نحوه استخراج مقاله آشنایی ندارید و یا فرصت کافی برای انجام کارهای پژوهشی خود را ندارید می‌توانید کارتان را به تیم تخصصی آرمان بسپارید. موسسه آرمان با پاسخ‌گویی و پشتیبانی تمام وقت شما را در مسیر چاپ مقاله‌تان یاری می‌نماید.

برای اطلاع از نحوه چاپ کتاب و کسب 4 امتیاز این بخش می‌تواند مطلب زیر را مطالعه نمایید.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان