نحوی نوشتن مقدمه ی مقاله ISI

انتشار 3 اردیبهشت 1397
مطالعه 2 دقیقه

نخستين عملكرد مقدمه، كمك به خوانندگان براي درك علت انجام پژوهش است و تاثیر بسزایی در رد یا پذیرش مقالات علمی دارد.

نحوی نوشتن مقدمه ی مقاله ISI

نحوه ی نوشتن مقدمه ی مقاله ISI   

نخستین بخش مقاله ISI، بعد از چکیده، «مقدمه» یا introduction است. هدف از نوشتن مقدمه یا introduction ارائه اطلاعات زمینه ای کافی برای درک و ارزیابی نتایج تحقیق حاضر توسط خواننده بدون لزوم اشاره به مقالات قبلی در مورد موضوع است.
یک مقدمه باید انگیزه و علت اصلی مطالعه حاضر را ارائه کند. موضوع مهم دیگر این است که شما باید هدف خود را از نوشتن مقاله ISI به طور مختصر و واضح بیان کنید. مراجع را برای ارائه مهم ترین اطلاعات زمینه ای به دقت انتخاب کنید. بیشتر بخش مقدمه باید به زمان حال نوشته شود زیرا در آن شما عمدتا به مسئله خود و نیز مسائل علمی محرز مرتبط با آن، اشاره خواهید کرد
.

مقدمه باید یك منطق اساسي را در تحقیق بیان كند و به خواننده نشان دهد كه چرا این تحقیق ادامه منطقي گزارشهاي پیشین است. در این بخش پس از نتیجه گیري از پژوهشهاي بررسي شده، محقق باید پرسشهاي پژوهش خود را به صورت استفهامي بیان كرده و به تعریف متغیرهاي تحقیق بپردازد.

قواعد پیشنهادی برای یک مقدمه خوب 

 • مقدمه ابتدا باید ماهیت و دامنه مسئله مورد تحقیق را با تمام وضوح ممکن بیان کند.
 • مقدمه باید سابقه تحقیق مرتبط را برای جهت دهی خواننده به طور مختصر مرور کند.
 •  مقدمه باید روش تحقیق را بیان کند و در صورت لزوم، دلایل انتخاب یک روش خاص را نیز باید ارائه نماید.
 • مقدمه باید نتایج اصلی و مهم تحقیق را ارایه کند.
 • مقدمه باید نتیجه گیری های اصلی حاصل از نتایج را بیان کند. خواننده را در حالت تعلیق و انتظار قرار ندهید؛ اجازه دهید تا خواننده، روند توسعه دلایل و شواهد را دنبال کند. یک پایان تعجب برانگیز و یک غافلگیری به سبک هنری، شاید اثر ادبی خوبی بسازد، اما به سختی می تواند در قالب روش علمی جای بگیرد.

در بعضی ژورنال های علمی پژوهشی، مقالات علمی معمولا تنها از سه قاعده نخست پیروی می کنند. بنابراین، هنگام نگاه کردن به مقالات ISI در ژورنال مورد نظر خود برای یافتن مدل ها دقت کنید که آیا مقدمه های آنها، نتایج و نتیجه گیری ها را بیان می کنند یا خیر. اگر نتایج در مقدمه ارائه نشده باشد، شما هم احتمالا نباید این کار را در مقدمه خود انجام دهید.
همچنین در برخی رشته های علمی، بخش مقدمه معمولا به شکل قیف مانند است، یعنی از نکات اصلی و کلی شروع شده و به مطالب ریز و جزئی و خاص ختم می شود. برای مثال، ممکن است در مقدمه، شما با اطلاعات درباره اهمیت موضو ع کلی مورد بررسی شروع کنید، سپس دانش در مورد یک جنبه از موضوع را خلاصه کنید و بعد پرسش جواب داده نشده ای در مورد آن جنبه مطرح کرده و سرانجام بگویید که تحقیق حاضر چگونه این مسئله را بررسی کرده است.
این رویکرد، شبیه حالتی است که ممکن است شما در زمانی که بازدید کننده به آزمایشگاه شما می آید، استفاده کنید یعنی ابتدا اطلاعات زمینه ای را ارائه کنید و سپس نشان دهید که در حال حاضر مشغول انجام چه کاری هستید. به طور کلی، خواننده مقاله شما، با خواندن مقدمه، مسیر تحقیق شما را بازدید می کند.

نکات پایانی یک مقدمه:

 • نتایج حاصل از مقاله را به هیچ وجه در مقدمه استفاده نکنید.
 • حتی الامکان از افعال معلوم استفاده کنید. البته از آوردن کلمه "من" به شدت پرهیز کنید.
 • از تکرار فراوان کلید واژه ها خود داری کنید.
 • در یک جمله، دو فعل شبیه هم را به کار نبرید.
 • جملاتتان حداکثر 20 کلمه باشد.
 • یادتان نرود که مقدمه برای مخاطبان است نه برای خودتان. پس با زبان آنها سخن بگویید.
 • برای نوشتن یک مقدمه خوب، بهترین راه، تمرین در جهت کسب مهارت است.

راههای ارتباطی با موسسه پژوهشی تحقیقاتی آرمان :

شماره تماس : 09900254935

ایمیل: journal.arman@gmail.com

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
شکل هندسی برای طراحی سایت
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان