نحوه نگارش و چاپ مقاله

انتشار 22 تیر 1398
مطالعه 6 دقیقه

روش پژوهش از موضوع پژوهش مهمتر است.چرا که بهترین موضوع اگر با روش صحیح مورد پژوهش قرار نگیرد و با روش صحیح نگارش نشود فاقد هرگونه اعتبار و ارزش علمی است.

نحوه نگارش و چاپ مقاله

  نگارش مقاله از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که راهی است برای انتقال دانش و یافته های خود به دیگران و همچنین برای ثبت و ماندگار کردن اثر علمی خود. نوشتن و چاپ مقاله در مجلات معتبر بایستی طبق اصول و استانداردهای لازم انجام گیرد تا مقاله شما مصداق مقالات In The Bin نباشد. اصطلاح In The Bin (بدرد سطل زباله می‌خورد) در بین جوامع آکادمیک برای مقالاتی بکار گرفته می‌شود که نگارش آنها براساس اصول صحیح پژوهش و نگارش علمی انجام نگرفته است این مقالات در فرایند داوری بدون در نظر گرفتن موضوع پژوهش مستقیماً راهی سطل زباله می‌شوند به همین خاطر است که بر روش صحیح پژوهش بیش از موضوع پژوهش تاکید می‌گردد چرا که همیشه روش پژوهش از موضوع پژوهش مهمتر است. بهترین موضوع اگر با روش صحیح مورد پژوهش قرار نگیرد و با روش صحیح نگارش نشود فاقد هرگونه اعتبار و ارزش علمی است. به همین منظور جهت آشنایی با استخراج، نگارش و چاپ مقاله چارچوب کلی مقالات علمی در این مطلب ارائه داده شده است.

مقاله‌های علمی از ابعاد مختلف قابل تقسیم‌بندی می‌باشند به عنوان مثال براساس محتوایی که مقالات دارند به چهار نوع تحقیقی، تحلیلی، مرور و گردآوری تقسیم می‌شوند. با توجه به اینکه اکثر مقالات در قالب مقالات تحقیقی ارائه می‌شوند در ادامه اجزا و شیوه نگارش این مقالات مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

اجزای یک مقاله شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:

1- بخش اولیه

عنوان مقاله (Tittle)

عنوان مقاله اولین جز یک مقاله است که خوانندگان و داوران را ملزم به تصمیم‌گیری در مورد خواندن آن می‌کند. در انتخاب عنوان مقاله باید دقت شود و عناوینی که در کنار کوتاه و مختصر بودن جذاب و رسا باشد به گونه‌ای که انگیزه خواننده را برای مطاله آن برانگیزد. در عنوان مقاله نباید از علائم اختصاری و یا فرمول استفاده کنید.

 چکیده مقاله (Abstract)

چکیده یا خلاصه مقاله، عصاره مقاله نوشته شده است که در چهار بخش عمده هدف پژوهش، روش بررسی، نتایج و بحث بطور خلاصه‌وار آورده می‌شود و به خواننده کمک می‌کند سریعتر به محتوی مقاله پی‌ببرد و تصمیم بگیرد که ادمه مقاله را بخواند یا نه. در نگارش این بخش باید دقت کنید تا از ارزیابی و نقد خودداری کنید، همه مطالب را از زبان خود بیان کنید و از نقل قول و ذکر منابع خودداری کنید، در صورت وجود کلمات اختصاری در چکیده اگر کلمات اختصاری در چکیده بکار رود، باید عبارت کامل آن در داخل پرانتز و پس از عبارت اختصاری نوشته شده و یا کلمه اختصاری در داخل پرانتز و پس از عبارت کامل آن نوشته شود، اطلاعات مهم و کلیدی را در این بخش ذکر کنید. در چکیده مقاله افعال را در زمان گذشته (ماضی) بکار بگیرید. حجم این بخش از مقاله بسته به مجلات متفاوت می‌باشد و معمولا بین 150 تا 200 کلمه متغییر می‌باشد.

کلمات کلیدی (Keywords) 

کلید واژه‌ها کلماتی هستند که در نمایه مجلات ذکر می‌شوند تا خوانندگان بهتر و راحتتر مقاله مورد نظر خود را جستجو و پیدا کنند. بنابراین در انتخاب کلمات کلیدی بایستی دقت کنید تا واژگانی را برگزینید که اساس مقاله شما بر آن استوار می‌باشد (کلمات اختصاصی) و از کلی گوی بپرهیزید.

2- بدنه اصلی مقاله

مقدمه (Introduction)

هر مطلب یا موضوعی با مقدمه آغاز می شود، مقدمه باید جامع و کامل باشد و درصدد پاسخگویی به چرایی انجام پژوهش برآید. در مقدمه از موضوع و اهمیت آن می‌نویسیم. سپس مرور کوتاهی بر پژوهش‌های پیشین و ویژگی‌هایی که باعث تمایز پژوهش ما از پژوهش‌های پیشین می‌شود را توضیح می‌دهید. آن‌گاه از هدف پژوهش خود صحبت می‌کنید و نهایتاً هدفی روشن از ارایه مقاله در این قسمت می‌آورید. در مقدمه از کل به جز موضوع مورد پژوهش را مطرح کنید و دقت کنید در عین جامعیت مقدمه از زیاده‌گویی و ارائه اطلاعات گسترده خودداری کنید.

 مواد و روش ها (Materials and methods) 

مهمترین قسمت مقاله بخش مواد و روش انجام تحقیق می‌باشد. در این بخش بایستی کلیه مراحل انجام پژوهش را را به گونه‌ای بیان کنید تا اگر محقق ديگري تصميم به تكرار كار شما گرفت براحتي بتواند مطالعه را عيناً و يا به شكل ديگري انجام دهد.

از کلی گویی در این بخش خوداری کنید و بایستی نوع مطالعه مورد استفاده در پژوهش، نوع و تعداد نمونه‌ها و روش نمونه‌گیری، نوع مواد مورد استفاده به همراه نام تجاری و نام شیمیایی آن ذکر گردد و همچنین روش بکارگیری مواد در طول پژوهش (روش تهیه، غلظت و دوز مواد)، روش جمع‌آوری داده‌ها (دستگاه‌ها، ابزارآلات، آزمون‌ها و پرسش نامه‌ها)، شیوه اجرا (توصیف خلاصه وار تمام مراحل اجرا پژوهش)، روش‌های تحلیل آماری (نام و منبع استخراج آزمون‌ها و روش‌ها) در این بخش آورده می‌شود.

تصویر

نتایج (Results)

بخش نتایج در قالب توصیف کلی یافته‌های مهم پژوهش و همچنین بیان واضح و دقیق اطلاعات نگارش می‌گردد. هدف از این قسمت پاسخگویی به سوالات مطرح شده در تحقیق به همراه شرح یافته هایی می باشد که در فرضیات تحقیق وجود نداشته و پژوهشگر در حین انجام پژوهش بدان دست یافته است. اطلاعات ارائه شده در این قسمت باید دربرگیرنده موضوعات مرتبط با عنوان تحقیق باشد و همچنین فرضیات رد شده یا تایید شده‌ی پژوهش نیز بایستی مشخص گردد. و هیچ بحثی در مورد اینکه چرا فرضیه‌ها رد شده یا تایید شده نمی‌کنید.

بحث (Discussion)

در این بخش به تفسیر و تعبیر این موضوع پرداخته می‌شود که نتایج به دست آمده از پژوهش چه معنا و کاربردی دارند؟ از این رو باید شباهت‌ها و یا تفاوت‌های بین نتایج بدست آمده از پژوهش خود را با پژوهش‌های قبلی ذکر کنید و نقاط ضعف و قوت یافته‌های پژوهش را ذکر نمایید و همخوانی یا عدم همخوانی دستاوردهای حاصل با یافته‌های پیشین را با دقت و ذکر علت توضیح دهید. توجه داشته باشید در برخی مقالات ممکن است بخش‌ نتایج و بحث با هم ادغام شده با عنوان Results and Discussion نگارش شوند.

3- بخش پایانی

نتیجه ‌گیری (conclusion)

بخش نتیجه ‌گیری مقاله، مرور مختصری بر کل پژوهش می‌باشد و نتیجه نهایی در این بخش آورده می‌شود و موضوع‌های مرتبطی که در آینده در حیطه این پژوهش می توان انجام داد پیشنهاد می‌شود. در حقیقت این قسمت از مقاله همانند بخش چکیده می‌باشد با این تفاوت که در این بخش محدودیت در تعداد کلمات ندارید.

تصویر

 تقدیر و تشکر (Achnowledgment) 

در این بخش مي‌توان از همكاران، دوستان، موسسات و ارگان و افرادی که به نحوی در انجام پژوهش شما را یاری کردند سپاسگذاری نمایید. این بخش لزوما در همه مقالات وجود ندارد.

منابع (references)

در بخش منابع به ذکر مشخصات کامل و دقیق منابع و مراجعی که در متن مقاله به آن‌ها ارجاع شده است، پرداخته می‌شود. نحوه نگارش این بخش بر اساس دستورالعمل ارائه شده از طرف مجله انتخابی شما می‌باشد.

ضمیمه (appendix)

در صورتی که جدول  یا نقشه‌ای دارید که در متن گنجانده نشده می‌توانید بصورت پیوست در این بخش بیاورید. وجود این بخش برای هر مقاله‌ای اجباری نیست و بستگی به مقاله و مجله شما دارد. فرهیخته‌ی گرانقدر اگر دنبال رزومه علمی خوب یا به دنبال اخذ پذیرش از دانشگاه‌های خارج از ایران و یا حتی دنبال ارتقای شغلی و تحصیلی هستید موسسه آرمان، برندی مطمئن ماندگار و قابل اعتماد در اذهان اساتید گرانقدر و دانشجویان بزرگوار می‌باشد.موسسه تحقیقاتی آرمان به عنوان یکی از مراکز مهم تحقیقاتی و با کادری با تجربه و متخصص از سال 1393 فعالیت خود را با کمک جمعی از دانشجویان با انگیزه‌ی دانشگاه‌های معتبر کشور آغاز نموده است. 
موسسه آرمان، به حضور مقاله‌های محققان ایرانی در کنار محققان مطرح دیگر کشورها به خود می‌بالد. خرسندیم که در این راه نیز می‌توانیم گام مثبتی در همراهی با شما برداریم. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه چاپ مقاله در مجلات معتبر ISI, ISC, SCOPUS, PUBMED و علمی پژوهشی داخلی با همکاران ما در موسسه آرمان تماس حاصل فرمایید.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
شکل هندسی برای طراحی سایت
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان