مقدمه مقاله ISI چیست؟

انتشار 9 اردیبهشت 1397
مطالعه 4 دقیقه

مقدمه ی مقاله به منزله ی دریچه ای رو به مقاله ی شما میباشد و باید تمام نکات مهم مقاله را در بر داشته باشد .

مقدمه مقاله ISI چیست؟

نحوه ی نوشتن مقدمه مقاله ISI

چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نويسي

تحقيق و پژوهش از اهميت ويژه اي برخوردار است و به جرات ميتوان گفت كه همه پبشرفت هاي علمي صنعتي پژوهشي تكنولوژي و جامعه شناسي بر پايه تحقيق و پژوهش استوار است. اصلي ترين و مهمترين شيوه ارائه نتايج يك مطالعه و تحقيق، تهيه مقاله پژوهشي است و محققي در صحنه توليد وانتشار علمي موفق است كه بتواند نتايج پژوهش خود را در مجلات معتبر پژوهشي به چاپ برساند. از آنجا كه نوشتن صحيح و مناسب يك مقاله يك ركن اساسي براي چاپ مقالات علمي ميباشد، در اينجا سعي شده است كه به بررسي روش هاي صحيح نگارش مقالات پژوهشي پرداخته شود. به طور كلي هر مقاله پژ وهشي شامل اجزاي اصلي زير است:

هر مقاله علمي با یك مقدمه شروع ميشود و آن، خلاصه اي از فصل اول و دوم پایان نامه ها و رساله هاست كه به طور مختصر به بیان کلیات تحقیق و بررسي مختصري از پیشینه آن ميپردازد؛ بنابراین در مقدمه مقاله مسئله تحقیق و ضرورت انجام آن و اهداف آن از نظر بنیادي و كاربردي به صورت مختصر بیان ميگردد و سپس به بررسي سوابق پژوهشي كه به طور مستقیم به موضوع تحقیق مرتبط است، پرداخته ميشود. مقدمه باید یك منطق اساسي را در تحقیق بیان كند و به خوانندهنشان دهد كه چرا این تحقیق ادامه منطقي گزارشهاي پیشین است. در این بخش پس از نتیجه گیري از پژوهشهاي بررسي شده، محقق باید پرسشهاي پژوهش خود را به صورت استفهامي بیان كرده و به تعریف متغیرهاي تحقیق به صورت عملیاتي بپردازد.

مقدمه يك مقاله پژوهشي ضمن بيان مسئله و تشريح موضوع به آن مسئله پاسخ ميدهد كه ارزش مطالعه حاضر براي انجام آن چه بوده است. در حقيقت با مطالعه مقدمه يك مقاله پژوهشي، خواننده با مسئله تحقيق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درك ميكند. متن مقدمه بايد روان باشد و حتي الامكان به صورت خلاصه و حداكثردر 2 صفحه تايپ شود.

بطور كلي ساختار مقدمه از توالي زير پيروي مي‌كند:

 •    ارائه زمينه و ديدگاه درباره موضوع و اهميت 
 •    مروري كوتاه بر متون علمي موجود
 •   بيان منطق منجر به انجام پژوهش
 •   بيان هدف مطالعه 
  رسالت اصلي مقدمه، پاسخ گويا به اين سوال است كه چرا مطالعه انجام شده و انگيزه پژوهشگر از انجام آن چه بوده است. ذكر دقيق اينكه چه مطلبي قرار است در مقاله بيان شود و موضوع اصلي مطالعه چيست مهمترين موضوعي مي‌باشد كه به آن پرداخته مي‌شود.

اولين خط مقدمه:
اولين خط مقدمه را مي‌توان مهمترين بخش آن در نظر گرفت چرا كه محور آن ايجاد انگيزه در خواننده از طريق تبيين اهميت و گستردگي موضوع مطالعه است. در جمله اول مقدمه معمولاً موضوع اصلي مطالعه معرفي مي‌شود.
پاراگرافهاي بعدي به بررسي متون و ذكر هدف مطالعه اختصاص دارد.

سير ارائه مطالب در مقدمه:
همواره سير ارايه مطلب در مقدمه از عام به خاص است؛ به عبارت ديگر نويسنده، مطلب را از جنبه‌هاي كلي شروع مي‌كند و رفته رفته به قسمتهاي اختصاصي‌تر مي‌پردازد تا در نهايت لزوم انجام مطالعه را براي تكميل آنچه تاكنون انجام شده روشن نمايد.

هنر و تكنيك نوشتن يك مقدمه خوب:
لازم است نويسنده در مقدمه به خوبي تاكيد نمايد كه چگونه فرضيه را تهيه كرده است. در اين راستا نويسنده بايد به خوبي ارتباط مطالعات قبلي با تحقيق خود را روشن كند؛ چرا كه عدم توجه به اين نكته از شايعترين مشكلات موجود در بخش مقدمه است.

مراجع در مقدمه:
نه آنقدر از مطالب كتب مرجع استفاده كنيد كه فرم كلي مقاله حالت عاميانه و بديهي به خود بگيرد و نه آنقدر اختصاصي بنويسيد كه براي عمده خوانندگان ابهام آفرين باشد.

پاراگراف آخر مقدمه:
خصوصيات مهم پاراگراف آخر مقدمه بهترين محل براي بيان هدف مطالعه است. اين قسمت همچنين محل نوشتن مزاياي تكنيك يا متدولوژي جديد (اگر تحقيق در اين مورد است) نيز مي باشد. در جمله آخر اين پاراگراف مي توانيد به اختصار به روش اجراي مطالعه نيز اشاره كنيد. اما بهتر است آن را به بخش مواد و روشها واگذار كنيد.

برخي مشكلات شايع در نوشتن مقدمه:

 • عدم بيان هدف از انجام مطالعه كه موجب سر در گمي خواننده مي‌شود.
 • عدم اشاره به مراجع مرتبط كه از اعتبار مطالعه مي‌كاهد.
 • شرح تحقيقاتي كه ارتباط دوري با مطالعه فعلي دارند و موجب خستگي خواننده مي شود.
 • عدم توضيح ساختار تئوريك كلي مطالعه كه مخاطب را در خواندن ساير قسمتهاي مقاله فاقد ديدگاه نگه بازميدارد.

خدمات موسسه آرمان:

 1. ترجمه فوق تخصصی و تضمینی مقالات و کتاب
 2. پذیرش فوری و چاپ مقاله به صورت تضمینی در مجلات مورد تایید وزارت علوم
 3. پذیرش و چاپ مقاله در مجلات داخلی و خارجی
 4. پذیرش و چاپ مقاله در کنفرانس بین المللی
 5. چاپ کتاب در تیراژ دلخواه شما
 6. تبدیل پایان نامه به کتاب
 7. استخراج و چاپ مقاله از پایان نامه
 8. معرفی کتاب های جدید خارجی و ترجمه و چاپ و ثبت آن با  نام شما
 9. پرداخت انواع حوالجات دلاری و یورویی

موسسه آرمان با شماست تا پایان

تلفن تماس : 09900254935

ایمیل موسسه: journal.arman@gmail.com

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
شکل هندسی برای طراحی سایت
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان