لیست مجلات ISI ایمپکت دار در حوزه سرطان

انتشار 11 فروردین 1398
مطالعه 3 دقیقه

لیست مجلات ISI ایمپکت دار حوزه سرطان برای استفاده علاقمندان به چاپ مقاله در این مجلات قرار داده شده است.

لیست مجلات ISI ایمپکت دار در حوزه سرطان

لیست مجلات ISI ایمپکت دار در حوزه سرطان

لیست مجلات ISI ایمپکت دار در حوزه سرطان برای استفاده علاقمندان و دانشجویان این رشته برای سابمیت و چاپ مقالات خود قرار داده شده است.

توضیحات مربوط به جدول:

تعداد مقالات منتشر شده در سال (2017 :Total Docs (2017

  تعداد مقالات منتشر شده در 3 سال اخیر : (Total ocs. (3years

 تعداد کل رفرنس های مقالات چاپ شده در سال 2017 : Total Refs

میانگین رفرنس های بکار رفته در مقالات چاپ شده در سال 2017 : Ref./oc

 


Title

Type

SJR

H index

Total Docs. (2017)

Total Docs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites / Doc. (2years)

Ref. / Doc.

country

1

Nature Reviews Cancer

journal

23.530 Q1

373

118

403

9157

7687

198

37.90

77.60

GB

2

Cancer Cell

journal

12.700 Q1

284

175

599

7500

9188

544

14.48

42.86

US

3

Journal of Clinical Oncology

journal

10.683 Q1

483

747

2642

19102

27610

1549

18.16

25.57

US

4

Cell Host and Microbe

journal

9.146 Q1

135

205

598

7981

6898

582

11.97

38.93

US

5

Journal of the National Cancer Institute

journal

5.488 Q1

326

187

1008

5394

5124

545

9.89

28.84

GB

6

Leukemia

journal

5.131 Q1

168

403

1100

12644

7037

657

9.49

31.37

GB

7

Cancer immunology research

journal

4.956 Q1

46

111

406

4801

3606

391

8.85

43.25

US

8

Clinical Cancer Research

journal

4.929 Q1

285

810

2123

32968

17685

1930

9.15

40.70

US

9

PLoS Genetics

journal

4.829 Q1

179

593

2408

38300

13313

2267

5.27

64.59

US

10

Cancer Research

journal

4.260 Q1

404

690

2067

29274

15069

1886

7.55

42.43

US

11

Seminars in Cancer Biology

journal

4.175 Q1

127

109

184

5645

1686

167

9.97

51.79

US

12

Neuro-Oncology

journal

4.064 Q1

94

227

652

7243

4394

521

8.38

31.91

US

13

Drug Resistance Updates

journal

3.986 Q1

94

17

64

2472

731

63

11.91

145.41

US

14

Biochimica et Biophysica Acta - Reviews on Cancer

journal

3.859 Q1

124

69

184

9024

1595

181

7.90

130.78

NL

15

Cancer

journal

3.455 Q1

265

669

1802

19527

8695

1371

6.16

29.19

US

16

Trends in Cancer

journal

3.281 Q1

16

88

127

6582

566

111

5.10

74.80

US

17

Oncogene

journal

3.235 Q1

308

659

1805

32499

11078

1729

6.26

49.32

GB

18

International Journal of Cancer

journal

3.152 Q1

206

547

1929

23073

12245

1797

7.56

42.18

US

19

Advances in Cancer Research

book series

3.043 Q1

84

40

118

3964

709

70

14.21

99.10

US

20

Breast Cancer Research

journal

3.026 Q1

126

124

486

5469

2809

452

6.15

44.10

GB

21

European Journal of Cancer

journal

2.963 Q1

184

465

1060

16158

6294

979

6.65

34.75

GB

22

British Journal of Cancer

journal

2.890 Q1

204

450

1657

15323

9465

1492

5.96

34.05

GB

23

Journal for ImmunoTherapy of Cancer

journal

2.798 Q1

26

99

219

4071

1270

193

6.43

41.12

GB

24

Molecular Cancer

journal

2.778 Q1

96

178

566

11806

4052

547

7.82

66.33

GB

25

Molecular Cancer Therapeutics

journal

2.755 Q1

151

264

841

12118

4618

817

5.16

45.90

US

26

Advances in Biological Regulation

book series

2.610 Q1

47

45

104

3858

729

97

8.55

85.73

GB

27

Journal of the National Cancer Institute. Monographs

journal

2.543 Q1

78

0

65

0

245

62

1.86

0.00

US

28

Cell Death and Disease

journal

2.536 Q1

75

462

1486

17190

8057

1366

5.53

37.21

GB

29

Molecular Oncology

journal

2.526 Q1

63

102

370

5103

1892

357

5.29

50.03

NL

30

International Journal of Radiation Oncology Biology Physics

journal

2.485 Q1

221

596

1784

13029

6125

1250

4.75

21.86

NL

31

Molecular Cancer Research

journal

2.428 Q1

122

163

428

7704

1984

426

4.48

47.26

US

32

Cancer and Metastasis Reviews

journal

2.402 Q1

132

53

187

6482

1005

175

5.72

122.30

NL

33

Oncologist

journal

2.360 Q1

142

240

707

7748

2849

555

5.09

32.28

US

34

Cancer Letters

journal

2.350 Q1

152

492

1473

28251

9163

1420

6.45

57.42

NL

35

Journal of Hematology and Oncology

journal

2.292 Q1

53

174

367

9653

2249

354

6.85

55.48

GB

36

Epigenetics

journal

2.278 Q1

73

101

362

6202

1811

353

5.09

61.41

US

37

Cancer Prevention Research

journal

2.245 Q1

74

89

391

3653

1582

370

3.93

41.04

US

38

Cancers

journal

2.243 Q1

41

173

364

18120

2101

356

5.23

104.74

CH

39

Angiogenesis

journal

2.177 Q1

77

52

144

3297

725

138

4.30

63.40

NL

40

Seminars in Radiation Oncology

journal

2.149 Q1

82

50

127

2700

580

113

4.11

54.00

GB

41

Prostate Cancer and Prostatic Diseases

journal

2.149 Q1

52

92

183

2225

766

176

4.38

24.18

GB

42

Carcinogenesis

journal

2.135 Q1

183

133

644

6894

3166

623

4.81

51.83

GB

43

Neoplasia

journal

2.133 Q1

115

103

112

4524

500

106

4.45

43.92

NL

44

Endocrine-Related Cancer

journal

2.118 Q1

115

98

423

5390

2161

396

5.05

55.00

GB

45

Breast Cancer Research and Treatment

journal

2.066 Q1

133

485

1234

15292

4561

1140

3.64

31.53

NL

46

Frontiers in Oncology

journal

2.023 Q1

50

323

930

23278

4113

842

4.50

72.07

CH

47

Journal of Experimental and Clinical Cancer Research

journal

2.000 Q1

63

190

484

8450

2670

463

5.95

44.47

GB

48

Oral Oncology

journal

1.912 Q1

96

286

668

9898

2447

537

4.59

34.61

GB

49

Oncogenesis

journal

1.901 Q1

26

64

132

3091

548

126

4.27

48.30

US

50

Cancer Immunology, Immunotherapy

journal

1.899 Q1

100

154

415

6865

1870

403

4.23

44.58

DE

51

Cancer Journal

journal

1.893 Q1

54

0

193

0

800

173

3.88

0.00

US

52

Genes Chromosomes and Cancer

journal

1.831 Q1

111

80

272

3717

946

260

3.35

46.46

US

53

Gastric Cancer

journal

1.810 Q1

64

173

339

4009

1342

316

4.31

23.17

DE

54

Epigenomics

journal

1.774 Q1

39

123

314

7854

1156

271

4.44

63.85

GB

55

Lung Cancer

journal

1.750 Q2

110

274

768

9312

3388

725

4.53

33.99

NL

56

Cancer Science

journal

1.744 Q2

123

292

667

11463

2973

654

4.38

39.26

US

57

Cancer Biology and Medicine

journal

1.676 Q2

25

36

131

2294

618

130

4.22

63.72

CN

58

Translational Oncogenomics

journal

1.648 Q2

8

1

8

28

36

8

5.14

28.00

US

59

Clinical Lung Cancer

journal

1.597 Q2

49

160

275

4923

998

263

3.98

30.77

US

60

Cancer Causes and Control

journal

1.575 Q2

120

143

526

5509

1348

489

2.76

38.52

NL

61

Cancer Epidemiology

journal

1.552 Q2

64

147

488

5230

1370

458

2.99

35.58

NL

62

Cancer Medicine

journal

1.470 Q2

27

286

736

10507

2465

725

3.27

36.74

GB

63

Cellular Oncology

journal

1.465 Q2

26

52

135

3065

562

133

4.77

58.94

DE

64

BMC Cancer

journal

1.464 Q2

104

902

2987

33931

10344

2957

3.24

37.62

GB

65

Cancer Microenvironment

journal

1.457 Q2

34

10

51

427

153

49

3.00

42.70

DE

66

Apoptosis : an international journal on programmed cell death

journal

1.424 Q2

98

126

395

6960

1565

385

3.93

55.24

NL

67

American Journal of Cancer Research

journal

1.411 Q2

20

194

476

9002

1891

467

4.02

46.40

US

68

Clinical and Experimental Metastasis

journal

1.397 Q2

91

47

218

1898

681

215

3.49

40.38

NL

69

Experimental Hematology

journal

1.387 Q2

112

108

356

5181

869

343

2.50

47.97

NL

70

Cancer Research and Treatment

journal

1.385 Q2

25

120

335

3066

1075

327

3.09

25.55

KR

71

Journal of immunotherapy (Hagerstown, Md. : 1997)

journal

1.373 Q2

87

45

140

1337

502

138

3.97

29.71

US

72

Cancer Gene Therapy

journal

1.359 Q2

79

65

220

2476

769

206

4.07

38.09

GB

73

European Journal of Cancer, Supplement

journal

1.358 Q2

21

0

22

0

71

20

0.30

0.00

GB

74

Stem Cell Reviews and Reports

journal

1.323 Q2

61

84

220

5494

822

218

3.77

65.40

DE

75

Targeted Oncology

journal

1.304 Q2

33

76

171

4792

529

158

3.67

63.05

DE

76

Cancer Biology and Therapy

journal

1.300 Q2

96

130

556

4853

1759

533

3.38

37.33

US

77

Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia

journal

1.278 Q2

90

20

62

1333

166

53

2.75

66.65

US

78

Nitric Oxide - Biology and Chemistry

journal

1.278 Q2

80

101

276

5494

1052

267

3.90

54.40

US

79

Molecular Carcinogenesis

journal

1.277 Q2

84

231

499

11342

1682

492

3.55

49.10

US

80

Translational Oncology

journal

1.263 Q2

39

119

230

4511

739

227

3.12

37.91

US

81

Differentiation; Research in Biological Diversity

journal

1.259 Q2

88

41

123

2776

341

119

2.59

67.71

NL

82

Melanoma Research

journal

1.259 Q2

66

91

268

2265

766

255

3.34

24.89

US

83

Oncoscience

journal

1.255 Q2

16

54

332

726

649

197

3.25

13.44

US

84

Hormones and Cancer

journal

1.251 Q2

26

31

108

1534

274

97

2.32

49.48

US

85

Journal of Environmental Science and Health - Part C Environmental Carcinogenesis and Ecotoxicology Reviews

journal

1.243 Q2

41

15

43

1058

198

43

4.62

70.53

US

86

Journal of Cancer Research and Clinical Oncology

journal

1.235 Q2

84

263

710

8975

2279

690

3.22

34.13

DE

87

Genes and Cancer

journal

1.233 Q2

52

32

93

1413

262

90

3.04

44.16

US

88

Current Opinion in Oncology

journal

1.217 Q2

83

69

259

3643

810

241

3.67

52.80

US

89

Molecular Therapy - Oncolytics

journal

1.193 Q2

8

34

62

1695

198

60

3.44

49.85

GB

90

Cancer Cytopathology

journal

1.178 Q2

40

132

383

3170

1011

303

3.64

24.02

US

91

JAK-STAT

journal

1.170 Q2

2

0

4

0

6

4

1.50

0.00

GB

92

International Journal of Oncology

journal

1.169 Q2

106

415

1597

18411

5345

1575

3.37

44.36

GR

93

Journal of Neuro-Oncology

journal

1.168 Q2

102

341

1005

10978

2799

918

2.99

32.19

NL

94

Cancer genetics

journal

1.156 Q2

31

53

248

1537

530

227

2.46

29.00

NL

95

Tumor Biology

journal

1.149 Q2

63

705

4382

30844

14247

4259

3.62

43.75

US

96

Cancer Chemotherapy and Pharmacology

journal

1.147 Q2

95

268

858

8689

2484

829

2.91

32.42

DE

97

Virus Research

journal

1.147 Q2

102

295

845

16160

2175

828

2.43

54.78

NL

98

Cytotherapy

journal

1.144 Q2

72

155

507

6168

1645

461

3.82

39.79

GB

99

Molecular Imaging and Biology

journal

1.142 Q2

60

132

309

4221

941

300

3.49

31.98

US

100

Cancer Cell International

journal

1.130 Q2

41

120

359

5150

1200

349

3.96

42.92

GB

101

Journal of Breast Cancer

journal

1.105 Q2

24

62

187

1444

451

172

2.69

23.29

KR

102

American Journal of Translational Research

journal

1.080 Q2

39

501

860

18961

2742

852

3.13

37.85

US

103

Current Hematologic Malignancy Reports

journal

1.072 Q2

25

70

167

4382

375

167

2.41

62.60

DE

104

Leukemia Research

journal

1.063 Q2

78

186

651

6493

1401

592

2.27

34.91

GB

105

Chinese Journal of Cancer Research

journal

1.061 Q2

23

70

271

2163

721

236

3.82

30.90

HK

106

Sub-Cellular Biochemistry

journal

1.026 Q2

55

54

307

7033

636

291

1.70

130.24

US

107

International Journal of Breast Cancer

journal

1.025 Q2

8

18

48

481

105

48

2.03

26.72

EG

108

European Journal of Cancer Prevention

journal

1.021 Q2

71

135

259

3210

492

225

2.09

23.78

US

109

Oncology

journal

1.013 Q3

90

132

321

3877

701

306

2.18

29.37

CH

110

Oncology Reports

journal

1.011 Q3

79

844

2393

33262

7203

2382

3.00

39.41

GR

111

Clinical Breast Cancer

journal

1.000 Q3

61

174

301

4131

730

294

2.46

23.74

US

112

Leukemia and Lymphoma

journal

0.976 Q3

79

611

1651

12825

2424

1000

2.34

20.99

GB

113

Cancer Treatment and Research

journal

0.974 Q3

47

12

184

924

470

135

4.23

77.00

NL

114

American Journal of Clinical Oncology

journal

0.973 Q3

70

141

356

3053

743

303

2.72

21.65

US

115

Familial Cancer

journal

0.963 Q3

47

127

244

2175

490

237

2.03

17.13

NL

116

Current Cancer Drug Targets

journal

0.951 Q3

83

72

226

7238

570

207

2.44

100.53

AE

117

Critical Reviews in Oncogenesis

journal

0.946 Q3

41

12

110

1030

218

98

1.88

85.83

US

118

Japanese Journal of Clinical Oncology

journal

0.942 Q3

77

201

629

4686

1261

571

2.28

23.31

GB

119

International Journal of Hyperthermia

journal

0.941 Q3

69

212

283

4475

866

270

3.13

21.11

GB

120

Oncology Reviews

journal

0.926 Q3

10

10

28

763

70

27

2.43

76.30

IT

121

Oncology Research

journal

0.896 Q3

51

173

152

5275

441

151

2.76

30.49

US

122

Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia

journal

0.895 Q3

43

157

476

5858

881

457

2.06

37.31

US

123

Current Problems in Cancer

journal

0.895 Q3

30

41

75

2094

108

60

1.80

51.07

US

124

Prostate Cancer

journal

0.890 Q3

6

3

25

124

62

24

2.71

41.33

EG

125

Analytical Cellular Pathology

journal

0.886 Q3

15

12

75

553

146

75

2.09

46.08

NL

126

Cancer Journal

journal

0.861 Q3

69

61

30

3770

55

24

1.67

61.80

FR

127

Cancer Investigation

journal

0.858 Q3

74

72

202

2763

450

200

2.09

38.38

US

128

Infectious Agents and Cancer

journal

0.855 Q3

28

60

152

2777

332

147

2.35

46.28

GB

129

Experimental Hematology and Oncology

journal

0.842 Q3

15

32

96

1249

235

91

2.92

39.03

GB

130

Cancer Biomarkers

journal

0.826 Q3

31

227

275

7551

615

271

2.35

33.26

NL

131

Breast Cancer: Basic and Clinical Research

journal

0.823 Q3

16

14

72

849

146

71

2.08

60.64

US

132

Clinical and Translational Oncology

journal

0.819 Q3

40

235

451

6498

989

431

2.33

27.65

US

133

Cancer Genomics and Proteomics

journal

0.818 Q3

32

38

116

2108

266

115

2.31

55.47

GR

134

Journal of Oral Pathology and Medicine

journal

0.791 Q3

73

165

355

4675

753

346

2.18

28.33

GB

135

Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery

journal

0.760 Q3

34

27

82

3115

211

77

2.67

115.37

AE

136

Future Oncology

journal

0.759 Q3

57

307

982

12433

1732

847

1.98

40.50

GB

137

Medical Oncology

journal

0.757 Q3

58

201

1062

8494

2080

1011

1.82

42.26

US

138

Pathology Oncology Research

journal

0.751 Q3

41

231

413

3954

738

386

1.93

17.12

DE

139

Human Cell

journal

0.748 Q3

32

34

70

1230

139

65

1.95

36.18

DE

140

Nutrition and Cancer

journal

0.745 Q3

104

155

443

6855

1058

438

2.30

44.23

US

141

Anticancer Research

journal

0.717 Q3

107

921

2794

25998

5194

2716

1.85

28.23

GR

142

Anti-Cancer Drugs

journal

0.716 Q3

85

110

433

4425

834

425

1.73

40.23

US

143

Nuclear Medicine and Biology

journal

0.696 Q3

81

101

369

3616

779

355

2.22

35.80

NL

144

Journal of Gastric Cancer

journal

0.695 Q3

19

41

128

973

211

124

1.30

23.73

KR

145

Brain Tumor Pathology

journal

0.692 Q3

32

25

133

957

265

117

2.68

38.28

DE

146

Molecular Medicine Reports

journal

0.691 Q3

35

1871

4198

67570

8282

4171

1.97

36.11

GR

147

Oncology

journal

0.691 Q3

66

58

489

2019

549

412

1.37

34.81

US

148

ecancermedicalscience

journal

0.688 Q3

14

83

326

3087

500

324

1.65

37.19

GB

149

Progress in tumor research

journal

0.682 Q3

6

0

30

0

39

30

1.50

0.00

CH

150

Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry

journal

0.674 Q3

80

176

481

7473

1032

447

2.14

42.46

AE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Journal of Carcinogenesis

journal

0.662 Q3

33

1

20

79

41

19

3.67

79.00

IN

152

Cancer Informatics

journal

0.640 Q3

23

34

184

1259

232

177

1.15

37.03

US

153

Neoplasma

journal

0.639 Q3

42

120

330

4258

587

330

1.72

35.48

SK

154

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention

journal

0.616 Q3

59

503

4219

16887

6121

4137

1.28

33.57

IR

155

Hematological Oncology

journal

0.605 Q3

41

157

138

4233

194

113

1.78

26.96

US

156

Oncology Letters

journal

0.599 Q3

32

1879

3707

65458

6220

3695

1.70

34.84

GR

157

Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals

journal

0.567 Q3

53

43

174

1551

284

166

1.69

36.07

US

158

Technology in Cancer Research and Treatment

journal

0.559 Q3

55

150

268

4772

436

265

1.51

31.81

US

159

International Journal of Biological Markers

journal

0.545 Q3

37

81

158

2418

211

154

1.55

29.85

IT

160

Oncology Research and Treatment

journal

0.515 Q3

42

139

359

3659

421

309

1.15

26.32

CH

161

Experimental and Therapeutic Medicine

journal

0.510 Q3

28

1438

2468

46949

3692

2456

1.49

32.65

GR

162

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

journal

0.476 Q3

15

71

216

2217

266

206

1.40

31.23

PL

163

Molecular and Clinical Oncology

journal

0.462 Q4

6

30

95

948

116

95

1.23

31.60

GB

164

Experimental Oncology

journal

0.444 Q4

37

51

171

1426

168

167

0.80

27.96

UA

165

Translational Cancer Research

journal

0.435 Q4

18

480

642

14389

305

259

1.19

29.98

CN

166

Journal of B.U.ON.

journal

0.420 Q4

20

92

691

2540

667

602

1.20

27.61

GR

167

Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents

journal

0.407 Q4

37

268

494

5389

921

467

1.95

20.11

IT

168

Journal of the Egyptian National Cancer Institute

journal

0.403 Q4

17

38

113

889

126

109

1.26

23.39

EG

169

International Journal of Cancer Management

journal

0.402 Q4

11

146

187

4240

206

170

1.26

29.04

NL

170

Tumori

journal

0.396 Q4

48

112

496

3579

473

475

1.04

31.96

IT

171

2016 International Conference on Biometrics, ICB 2016

conference and proceedings

0.374

4

0

53

0

86

50

1.72

0.00

US

172

South Asian Journal of Cancer

journal

0.373 Q4

8

0

83

0

70

49

0.00

0.00

IN

173

Recent Results in Cancer Research

journal

0.354 Q4

51

22

176

880

219

114

4.70

40.00

DE

174

American Journal of Blood Research

journal

0.347 Q4

3

0

8

0

9

8

2.00

0.00

US

175

Breast Disease

journal

0.276 Q4

31

10

84

231

59

83

0.73

23.10

NL

176

Cancer Treatment and Research Communications

journal

0.250 Q4

5

31

119

1060

52

118

0.40

34.19

GB

177

Clinical Cancer Drugs

journal

0.242 Q4

2

0

6

0

7

6

1.17

0.00

AE

178

Bulletin du Cancer

journal

0.219 Q4

35

179

544

4778

313

449

0.81

26.69

NL

179

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans

journal

0.211 Q4

34

6

26

2272

10

19

0.00

378.67

FR

180

Journal of Cancer Science and Therapy

journal

0.202 Q4

13

0

43

0

29

39

0.00

0.00

IN

181

Journal of Experimental Therapeutics and Oncology

journal

0.201 Q4

35

25

65

566

34

65

0.42

22.64

US

182

Chinese Journal of Lung Cancer

journal

0.200 Q4

12

134

430

3894

203

406

0.52

29.06

CN

183

Journal of Analytical Oncology

journal

0.191 Q4

5

1

71

15

27

69

0.37

15.00

CA

184

International Journal of Endocrine Oncology

journal

0.185 Q4

1

0

3

0

1

3

0.33

0.00

GB

185

Open Breast Cancer Journal

journal

0.171 Q4

3

0

2

0

1

2

0.00

0.00

NL

186

Cancer Therapy

journal

0.164 Q4

7

0

4

0

5

4

0.00

0.00

US

187

Open Cancer Journal

journal

0.160 Q4

6

0

6

0

3

6

0.60

0.00

AE

188

Annals of Cancer Research and Therapy

journal

0.148 Q4

6

24

23

301

6

19

0.25

12.54

US

189

International Journal of Cancer Research

journal

0.142 Q4

14

10

49

342

16

49

0.33

34.20

PK

190

Current Cancer Therapy Reviews

journal

0.140 Q4

11

11

79

742

14

66

0.10

67.45

AE

191

Middle East Journal of Cancer

journal

0.139 Q4

3

33

107

918

28

99

0.11

27.82

IR

192

Cancer Metastasis - Biology and Treatment

book series

0.133 Q4

4

0

38

0

5

37

0.36

0.00

DE

193

Pathogenesis

journal

0.129 Q4

5

0

10

0

6

9

0.75

0.00

NL

194

2015 International Conference on Industrial Instrumentation and Control, ICIC 2015

conference and proceedings

0.129

5

0

325

0

203

319

0.64

0.00

US

195

Epigenetic Diagnosis and Therapy

journal

0.125 Q4

1

0

2

0

1

2

0.50

0.00

NL

196

Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii Letters in Oncology Science

journal

0.123 Q4

0

0

1

0

0

1

0.00

0.00

PL

197

Cancer Drug Discovery and Development

book series

0.123 Q4

1

0

11

0

2

11

0.18

0.00

US

198

World Journal of Oncology

journal

0.122 Q4

1

0

14

0

2

14

0.11

0.00

CA

199

Japanese Journal of Cancer and Chemotherapy

journal

0.119 Q4

22

235

2108

2595

135

2081

0.06

11.04

JP

200

Cancer Research and Clinic

journal

0.118 Q4

2

227

632

4043

73

631

0.14

17.81

CN

201

Nowotwory

journal

0.117 Q4

8

52

230

1750

19

200

0.09

33.65

PL

202

Cancer Forum

journal

0.115 Q4

11

11

131

516

10

122

0.10

46.91

AU

203

Voprosy Onkologii

journal

0.114 Q4

10

135

418

2432

68

418

0.19

18.01

RU

204

Chinese Journal of Clinical Oncology

journal

0.113 Q4

7

174

848

3872

74

823

0.09

22.25

CN

205

Journal of Leukemia and Lymphoma

journal

0.113 Q4

3

181

527

2837

50

506

0.10

15.67

CN

206

Tumor

journal

0.108 Q4

7

149

389

3519

18

389

0.04

23.62

CN

207

84th ARFTG Microwave Measurement Conference: The New Frontiers for Microwave Measurements, ARFTG 2014

conference and proceedings

0.108

1

0

3

0

0

3

0.00

0.00

US

208

Journal of Dalian Medical University

journal

0.107 Q4

3

0

263

0

12

263

0.06

0.00

CN

209

Journal of OncoPathology

journal

0.107 Q4

2

0

15

0

1

14

0.00

0.00

CN

210

Clinical and Experimental Medical Letters

journal

0.107 Q4

4

0

9

0

1

9

0.00

0.00

PL

211

Proceedings of the 2014 6th International Advanced Research Workshop on In Silico Oncology and Cancer Investigation - The CHIC Project Workshop, IARWISOCI 2014

conference and proceedings

0.106

1

0

17

0

1

15

0.00

0.00

US

212

Revista Colombiana de Cancerologia

journal

0.106 Q4

2

0

5

0

2

5

0.25

0.00

ES

213

Gaceta Mexicana de Oncologia

journal

0.106 Q4

3

63

198

1557

7

175

0.06

24.71

ES

214

Current Angiogenesis

journal

0.106 Q4

5

0

30

0

3

25

0.18

0.00

AE

215

Journal of Practical Oncology

journal

0.104 Q4

3

74

256

728

9

256

0.02

9.84

TW

216

Chinese Journal of Cancer Biotherapy

journal

0.103 Q4

3

0

314

0

10

296

0.03

0.00

CN

217

Journal of Cell and Molecular Biology

journal

0.103 Q4

9

0

7

0

0

7

0.00

0.00

TR

218

Current Cancer Research

book series

0.102 Q4

6

0

17

0

1

15

0.00

0.00

US

219

Onkologie

journal

0.100 Q4

3

57

192

1061

2

169

0.00

18.61

CZ

220

Frontiers in Nanobiomedical Research

book series

 

0

14

0

1380

0

0

0.00

98.57

SG

221

Siberian Journal of Oncology

journal

 

1

87

0

1860

0

0

0.00

21.38

RU

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
شکل هندسی برای طراحی سایت
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان