جدیدترین تقویم آزمون های پزشکی سال ۹۹ منتشر شد

انتشار 7 اسفند 1398
مطالعه 2 دقیقه

جدیدترین ویرایش تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۹۹ به دلیل تغییرات ناشی از کرونا منتشر شد.

جدیدترین تقویم آزمون های پزشکی سال ۹۹ منتشر شد

جدیدترین تقویم آزمون های پزشکی سال ۹۹ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری موسسه آرمان و به نقل از سایت خبری مهر، ویرایش دوم تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۱۳۹۹ به دلیل لغو آزمون ها به دلیل پیشگیری و مراقبت از شیوع ویروس کرونا منتشر شد.

به منظور پیشگیری از گسترش و انتشار ویروس کرونا تاریخ آزمون جامع رشته داروسازی، آزمون پیش کارورزی و علوم پایه، آزمون دستیاری تخصصی پزشکی و آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی تغییر کرده است.

تاریخ‌های جدید در تقویم مشخص شده است.

جدیدترین تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۱۳۹۹

ردیف

نام آزمون

تاریخ برگزاری آزمون

۱

اولین دوره آزمون جامع رشته داروسازی

۲۰ فروردین ۹۹

۲

آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

۲۰ فروردین ۹۹

۳

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۲۸ فروردین ۹۹

۴

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۲۹ فروردین ۹۹

۵

آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و هفتمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده

۴ اردیبهشت ۹۹

۶

آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

۸ خرداد ۹۹

۷

آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

۹ خرداد ۹۹

۸

آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت ،دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D)

۲۱ و ۲۲ و ۲۳ خرداد ۹۹

۹

آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه‌ها

۲۹ خرداد ۹۹ 

۱۰

آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی

۵ تیر ۹۹

۱۱

آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی

۵ تیر ۹۹

۱۲

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۱۲ تیر ۹۹

۱۳

آزمون ارتقا تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه‌های مجری)

۱۹ تیر ۹۹

۱۴

آزمون کارشناسی ارشد

۲۶ و ۲۷ تیر ۹۹

۱۵

آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی

۲۶ تیر ۹۹

۱۶

آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه‌های مجری)

۲ مرداد ۹۹

۱۷

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۱

۹ مرداد ۹۹

۱۸

آزمون ملی دندانپزشکی ۱

۹ مرداد ۹۹

۱۹

آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

۹ مرداد ۹۹

۲۰

مرحله دوم آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

۱۱ تا ۱۵ مرداد ۹۹

۲۱

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۱۶ مرداد ۹۹

۲۲

آزمون جامع رشته داروسازی

۱۶ مرداد ۹۹

۲۳

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۲۳ مرداد ۹۹

۲۴

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی)

۳ شهریور ۹۹

۲۵

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۶۷ بورد تخصصی) و (دوره ۳۴ بورد فوق تخصصی)

۱۳ و ۱۴ و ۱۵ شهریور ۹۹

۲۶

آزمون پیش کارورزی و علوم پایه

۲۰ شهریور ۹۹

۲۷

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۱۰ مهر ۹۹

۲۸

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۱ آبان ۹۹

۲۹

آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

۶ آذر ۹۹

۳۰

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۲۰ آذر ۹۹

۳۱

آزمون ملی دندانپزشکی ۲

۱۱ دی ۹۹

۳۲

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE

۲۵ دی ۹۹

۳۳

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و هشتمین دوره)

۲ بهمن ۹۹

۳۴

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۶۸ بورد تخصصی) و (دوره ۳۵ بورد فوق تخصصی)

۹ و ۱۰ بهمن ۹۹

۳۵

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

۳۰ بهمن ۹۹

۳۶

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۲

۳۰ بهمن ۹۹

۳۷

آزمون جامع رشته داروسازی

۳۰ بهمن ۹۹

۳۸

آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و هشتمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده

۷ اسفند ۹۹

۳۹

آزمون پیش کارورزی و علوم پایه

۱۴ اسفند ۹۹

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان