چهارچوب یک مقاله چیست؟

انتشار 13 خرداد 1397
مطالعه 5 دقیقه

یک مقاله ی علمی دارای یک چهارچوپ مشخصی می باشد که بایستی بر اساس آن نوشته شود تا مورد تائید نشریات قرار گیرد.

چهارچوب یک مقاله چیست؟

چهارچوب مقاله

وقتی صحبت از علم و گسترش آن به میان می آید باید در خاطر داشته باشیم که بدون ثبت یافته های علمی و نتایج تحقیقات و پژوهشها هرگز نمیتوان در پیشبرد علم موثر واقع شد .ثبت یافته های علمی معمولا در قالب مقاله قابل ثبت و انتشار میباشد . معمولا مقاله به آنگونه ازنوشته ها اطلاق میشود،که هدف نویسنده ی آن بررسی یکی از مسائل علمی، ادبی، اجتماعی، اخلاقی و جز آنها باشد و  بخواهد با پژوهش دقیق ودقت ازجوانب امر موضوع را به اثبات رساند،یا نفی کند. مقالات را از چند ديدگاه مي توان دسته بندي كرد. يكي از اين دسته بندي ها مي تواند بر اساس محتواي اطلاعات مقاله باشد كه از اين منظر مقالات به چهار نوع پژوهشي، تحليلي، مروري و گردآوري تقسيم مي شوند:
 • مقاله پژوهشي: مقاله های پژوهشي حاصل تحقيق و آزمايش در حیطه اي خاص ميباشند. و چون بر يافته هاي تحقيقاتي اتکا دارند، گزارش تحقيقی نيز به آن گفته مي شود.
 • مقاله تحليلي: اين نوع مقاله كه مقاله نظري نيز نام برده میشود، مقاله اي است كه نویسنده با استفاده از منابع تحقیقی پيشين، نظرية خاصي را در حیطه كار خود ارايه مي نمايد و از تحليل و بررسی موضوعات در جهت بسط دادن موضوع و يا بيان نقاط قوت و ضعف آنها حاصل مي شود.
 • مقاله مروري: اين مقاله به تحليل كلان و ارزيابي انتقادي نوشته هايي مي پردازد كه قبلاً منتشر شده است.
 • مقاله گردآوري: اين نوع مقاله صرفاً به گردآوري و انعكاس نظرهاي مختلف مندرج در نوشته هاي مرتبط با موضوعي خاص مي پردازد و در واقع كار تازه اي را عرضه نمي كند. تفاوت آن با مقاله تحليلي اين است كه به ارائه نظريه جديدي منتهي نمي شود و نيز با مقاله مروري اين تفاوت را دارد که لزوما به سنجش آثار قبلي نمي پردازد.

آموزش نگارش مقاله:

از آنجایی که نگارش صحيح يک مقاله رکنی اساسي براي چاپ مقاله ها ميباشد، در اينجا سعي بر این است که به بررسي انحاء صحيح نگارش مقالات پرداخته شود. به طور کلي هر مقاله شامل بخشهای اصلي زير است: (توجه داشته باشيد که اجزاي مقاله که در زير آورده شده است، بايد دقيقا به همين ترتيب در داخل مقالات آورده شود و به هيچ عنوان نبايد محل آنها تغيير کند)
 • عنوان
 • نام نويسنده يا نويسندگان
 • اطلاعات تماس
 • چکيده
 • واژگان کليدي
 • مقدمه
 • مباني نظري تحقيق
 • روش تحقيق
 • يافته هاي تحقيق
 • بحث
 • نتيجه گيري
 • تشکر و قدرداني
 • فهرست منابع
عنوان مقاله:عنوان مقاله باید اشتراکاتی با موضوع اصلی تحقیق داشته باشد.باید دقیق و رسا بوده واز اصطلاحات اختصاری استفاده نشود و کلماتی که در توصیف ویژگی مطالعه شما نقش کلیدی دارند حتما در عنوان گنجانده شوند.دقت شود که هرگز نباید در عنوان نتیجه ی پژوهش را بصورت ثابت شده ذکر نمود. زیرا نباید خواننده تنها با خواندن عنوان به کل مقاله پی ببرد بلکه باید اشاراتی شود که خواننده را ترغیب به مطالعه ی مقاله کند. همچنین باید فاقد پیش داوری باشد.
نام نویسنده یا نویسندگان : در این قسمت باید نام نویسنده و یا همکارانی که درمطالعه شرکت داشته اند به طور کامل ذکر شود. نوسینده ی اصلی که مجری اصلی طرح میباشد نام آن در ابتدا نوشته میشود. نویسنده ای که مسئول مکاتبات خواهد بود نامش را با علامت ستاره متمایز میکنند.که معمولا مسئول مکاتبات با مجلات استاد راهنمای دانشجو که نویسنده و مجری طرح است میباشد.
اطلاعات تماس : بعد از اينکه نام نويسندگان آورده شد نوبت به بيان آدرس نويسندگان ميرسد به عبارت ديگر نويسندگان بايد بيان کنند که در چه مرکزي فعاليت مينمايند. لازم است اشاره گردد که در مقالات علمي منظور از آدرس آدرس منرل يا محل کار نيست بلکه منظور محل علمي يا صنعتي اي است که فرد در آن حضور دارد مثلا دانشگاه امير کبير، يا دبيرستان علامه حلي و يا شرکت ياسا پارت.
چکيده تحقيق: چکيده پس از عنوان بيشتر از ساير بخشهاي يک مقاله خوانده ميشود و در چکيده قسمت هاي مختلف مقاله شامل مقدمه، اهداف، روشها و نتايج تحقيق بصورت خلاصه ذکر مي شود. چکيده مقاله باید کاملا گويا و رسا بوده و تمامي مواردي که در مقاله آورده شده است از جمله علت انجام اين تحقيق، مواد اوليه انتخاب شده، روش ساخت نمونه ها، روش تست کردن نمونه ها روش تحليل نتايج بدست آمده و در نهايت نتايج نهايي که در مقاله بدست آمده است، بايد در چکيده به صورت خلاصه آورده شده باشد.
واژگان کليدي: در تمامي مقلات چند واژه کليدي که از اهميت زيادي در مقاله برخوردارند، در اين قسمت ذکر مي شود. ضمن اين که با ذکر واژه هاي کليدي در سايتهاي علمي اينترنتي مي توان به دنبال مقاله نيز گشت.
مقدمه : مقدمه همان علتی است که نویسنده را ترغیب به نوشتن مقاله کرده است .بعد از آنکه علت نوشتن مقاله بیان شد و مشکل و موضوع مطرح شد به توضیح بررسی و تحقیقاتی که قبلا در این مورد انجام شده است با ذکر منبع پرداخته میشود وضمن بیان مسئله و تشریح موضوع به آن مسئله پاسخ می دهد که ارزش مطالعه حاضر برای انجام آن چه بوده است. متن مقدمه باید روان باشد و حتی الامکان به صورت خلاصه و حداکثر در 2 صفحه تایپ شود.
مباني نظري تحقيق: ادبيات تحقيق يا مباني نظري، به تشريح مفاهيم، تعاريف و تاريخچه موضوع تحقيق مي پردازد. نويسنده مقاله بايد بر ادبيات تحقيق مسلط بوده و مباني نظري موضوع تحقيق خود را به طور مختصر ولي کاربردي بيان نمايد.
روش تحقيق: در اين قسمت بايد روشي را که براي تحقيق در نظر گرفتهايد، به همراه توضيح در مورد اينکه چرا اين کار را انجام داده ايد، آورده شود.
يافته هاي تحقيق: در اين قسمت نتايج بدست آمده از پژوهش ذکر مي شود. نتايجي کليدي مطالعه بايد با کلمات روان و دقيق و بدون بزرگ نمايي ذکر شود. در آوردن نتايج تحقيق حفظ صداقت و ارائه صحيح نتايج همانگونه که بدست آمده است، اقدامي بسيار ارزنده بوده که استفاده از نتايج را براي ساير محققين نيز کاربردي و بسيار مفيد خواهد ساخت.
بحث در مورد نتايج تحقيق: در اين قسمت به تفسير نتايج ارائه شده مي پردازيم. همچنين مي توان به مقايسه نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر با نتايج ساير مطالعه ها پرداخت و با توجه به مجموعه شواهد نتيجه گيري نمود. در صورت لزوم مي توان پيشنهادهايي براي انجام مطالعات بهتر و کامل تر در آينده ارائه داد.
نتيجه گيري: نتيجه گيري يکي از مهمترين قسمتهاي مقاله است که متاسفانه نويسندگان کمتر به آن توجه ميکنند و همين يکي از دلايل رد شدن مقالات بسياري از افراد در نشريات مختلف ميباشد. شما بايد در نتيجه گيري نشان دهيد که تحقيقي که کرده ايد نتايج مفيدي داشته و استفاده از نتايج آن ميتواند مقيد باشد.
شکر و قدرداني: اگر از فرد يا ارگاني به دليل راهنمايي ها و يا حمايت هايش از اين تحقيق تمايل به تشکر و قدرداني دارد، محل تشکر و قدرداني در اين قسمت است.
فهرست منابع: در پايان لازم است کليه منابعي که در تحقيق مورد استفاده قرار گرفته‌ اند، به شيوه اي مطلوب ذکر شوند. شيوه نگارش منابع در نشريات مختلف متفاوت است و بهتر است از راهنمايي اين نشريات و شرايط نگارش مقالات کمک بگيريم.
لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
شکل هندسی برای طراحی سایت
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان