چاپ مقاله ISI در رشته زیست شناسی

انتشار 22 اسفند 1396
مطالعه 7 دقیقه

قبل از اقدام به ارائه مقاله خود، ابتدا مجله مناسبی در حوزه مورد نظر خود را بیابند و سپس بر اساس قالب تعیین شده در سایت مجله انتخابی، مقاله خود را تنظیم و نسبت به ارسال آن اقدام کنند.

چاپ مقاله ISI در رشته زیست شناسی

چاپ مقاله ISI در رشته زیست شناسی

علم شناخت حیات که در آن ویژگی‌ها و رفتارهای موجودات، چگونگی تشکیل گونه‌ها و افراد و همچنین رابطه موجود بین موجودات با یکدیگر و با محیط زیست خودشان بررسی می‌شود را زیست‌شناسی می‌گویند. از آنجاییکه زیست‌شناسی معمولاً به تنهایی بعنوان یک رشته مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد، لذا متشکل از تعدادی زیر رشته‌های مختلف می‌باشد که از جمله مهم‌ترین موضوعات آن پنج اصل به هم پیوسته زیر است که می‌توان آن‌ها را اساس زیست‌شناسی مدرن نامید.

1-سلول‌ها به عنوان واحد اصلی حیات هستند. (نظریه یاخته)

 2-گونه‌های جدید و صفات موروثی، محصول فرگشت هستند.

 3-ژن‌ها واحد اصلی وراثت هستند.

4-ارگانیسم‌ها محیط داخلی خود را برای حفظ یک وضعیت پایدار و ثابت، حفظ می‌کنند.

 5-موجودات زنده انرژی مصرف می‌کنند و آن را به صورت دیگری تبدیل می‌کنند.

دانشجویان این رشته همچون دانشجویان رشته‌های دیگر برای ادامه یا اتمام تحصیلات و همچنین تقویت رزومه خود نیاز به ارائه و چاپ مقالات خود در حوزه های مربوط به این رشته در مجلات معتبر بین‌المللی ISI دارند. لذا باید قبل از اقدام به ارائه مقاله خود، ابتدا مجله مناسبی در حوزه مورد نظر خود را بیابند و سپس بر اساس قالب تعیین شده در سایت مجله انتخابی، مقاله خود را تنظیم و نسبت به ارسال آن اقدام کنند. بدلیل تخصصی بودن بسیاری از مجلات، انتخاب مجله معتبر مناسب ISI برای افزایش شانس پذیرش و چاپ مقاله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا در ادامه لیستی از مجلات معتبر بین‌المللی این رشته را ارائه می‌دهیم.

SCIENCE CITATION INDEX -BIOLOGY -JOURNAL LIST

Total journals: 47

1. ACTA BIOLOGICA HUNGARICA

Quarterly ISSN: 0236-5383

AKADEMIAI KIADO RT, PRIELLE K U 19, PO BOX 245,, BUDAPEST,HUNGARY, H-1117

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

2. ANNALS OF HUMAN BIOLOGY

Bimonthly ISSN: 0301-4460

INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A4LQ

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Social Sciences Citation Index

4.Current Contents -Social & Behavioral Sciences

5.Current Contents -Life Sciences

6.BIOSIS Previews

3. BIOELECTROCHEMISTRY

Bimonthly ISSN: 1567-5394

ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, LAUSANNE, SWITZERLAND, 1001

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents-Life Sciences

4.Current Contents -Physical, Chemical & Earth Sciences

5.BIOSIS Previews

4. BIOELECTROMAGNETICS

Bimonthly ISSN: 0197-8462

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.BIOSIS Previews

5. BIOESSAYS

Monthly ISSN: 0265-9247WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

6.BIOSIS Reviews Reports And Meetings

6. BIOLOGICAL BULLETIN

Bimonthly ISSN: 0006-3185

MARINE BIOLOGICAL LABORATORY, 7 MBLST, WOODS HOLE, USA, MA, 02543

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

4.Current Contents -Life Sciences

5.Zoological Record

6.BIOSIS Previews

7. BIOLOGICAL REVIEWS

Quarterly ISSN: 1464-7931

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

4.Current Contents -Life Sciences

5.Zoological Record

6.BIOSIS Previews

7.BIOSIS Reviews Reports And Meetings

8. BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH

Bimonthly ISSN: 0929-1016

TAYLOR & FRANCIS LTD.4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

9. BIOMETRICS

Quarterly ISSN: 0006-341X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

4.Current Contents -Life Sciences

5.Zoological Record

6.BIOSIS Previews

10. BIOMETRIKA

Quarterly ISSN: 0006-3444

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

4.Current Contents -Life Sciences

5.Current Contents -Physical, Chemical & Earth Sciences

6.BIOSIS Previews

11. BIOSCIENCE

Monthly ISSN: 0006-3568

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

12. BIOSYSTEMS

Monthly ISSN: 0303-2647

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD.LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Zoological Record

4.BIOSIS Previews

13. BMC BIOLOGY

Irregular ISSN: 1741-7007

BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON, ENGLAND, WC1X 8HL

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Zoological Record

4.BIOSIS Previews

14. BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH

Monthly ISSN: 0100-879X

ASSOC BRAS DIVULG CIENTIFICA, FACULDADE MEDICINA, SALA 21, 14049 RIBEIRAO PRETO, SAO PAULO, BRAZIL, 00

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

15. BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY

Bimonthly ISSN: 0092-8240

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

16. CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL

Monthly ISSN: 0742-0528

INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

17. COMPTES RENDUS BIOLOGIES

Monthly ISSN: 1631-0691

ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER, 23 RUE LINOIS, PARIS, FRANCE, 75724

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

4.Current Contents -Life Sciences

5.Zoological Record

6.BIOSIS Previews

18. COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY

Bimonthly ISSN: 1476-9271

ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.BIOSIS Previews

19. COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE

Monthly ISSN: 0010-4825

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD,

ENGLAND, OX5 1GB

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.BIOSIS Previews

20. CRYOBIOLOGY

Bimonthly ISSN: 0011-2240

ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

21. CRYOLETTERS

Bimonthly ISSN: 0143-2044

CRYO LETTERS, C/OROYAL VETERINARY COLLEGE, ROYAL COLLEGE ST, LONDON, ENGLAND, NW1 0TU

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

22. FASEB JOURNAL

Monthly ISSN: 0892-6638

FEDERATION AMER SOC EXP BIOL, 9650 ROCKVILLE PIKE, BETHESDA, USA, MD, 20814-3998

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.BIOSIS Previews

23. GEOBIOLOGY

Bimonthly ISSN: 1472-4677

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

4.Current Contents -Physical, Chemical & Earth Sciences

5.Zoological Record

6.BIOSIS Previews

24. HUMAN BIOLOGY

Quarterly ISSN: 0018-7143

WAYNE STATE UNIV PRESS, 4809 WOODWARD AVE, DETROIT, USA, MI, 48201-1309

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded3.

Social Sciences Citation Index

4.Current Contents -Social & Behavioral Sciences

5.Current Contents -Life Sciences

6.BIOSIS Previews

25. INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY

Monthly ISSN: 0955-3002

INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.BIOSIS Previews

26. JOURNAL OF AGRICULTURAL BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL STATISTICS

Quarterly ISSN: 1085-7117

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

27. JOURNAL OF BIOLOGICAL RHYTHMS

Bimonthly ISSN: 0748-7304

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

28. JOURNAL OF BIOSCIENCES

Quarterly ISSN: 0250-5991

INDIAN ACAD SCIENCES, C V RAMAN AVENUE, SADASHIVANAGA

R, P B #8005, BANGALORE, INDIA, 560 080

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

4.Current Contents -Life Sciences

5.Zoological Record

6.BIOSIS Previews

29. JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY

Semimonthly ISSN: 0022-0949

COMPANY OF BIOLOGISTS LTD, BIDDER BUILDING CAMBRIDGE COMMERCIAL P

ARK COWLEY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CAMBS, CB4 4DL

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

4.Current Contents -Life Sciences

5.Zoological Record

6.BIOSIS Previews

30. JOURNAL OF MATHEMATICAL BIOLOGY

Monthly ISSN: 0303-6812

SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

31. JOURNAL OF RADIATION RESEARCH

Bimonthly ISSN:0449-3060

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.BIOSIS Previews

32. JOURNAL OF THE HISTORY OF BIOLOGY

Quarterly ISSN: 0022-5010

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Social Sciences Citation Index

4.Arts & Humanities Citation Index

5.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

6.Current Contents -Arts & Humanities

7.Zoological Record

8.BIOSIS Previews

33. JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY

Semimonthly ISSN: 0022-5193

ACADEMIC PRESS LTD-ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD, LONDON, ENGLAND, NW1 7DX

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

34. JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY

Bimonthly ISSN: 0306-4565

PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD,

ENGLAND, OX5 1GB

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

4.Current Contents -Life Sciences

5.Zoological Record

6.BIOSIS Previews

35. MATHEMATICAL BIOSCIENCES

Monthly ISSN: 0025-5564

ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY, 10010-1710

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

36. MATHEMATICAL MEDICINE AND BIOLOGY-A JOURNAL OF THE IMA

Quarterly ISSN: 1477-8599

OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD, ENGLAND, OX2 6DP

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

37. MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE

Monthly ISSN: 1059-910X

WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST,HOBOKEN, USA, NJ, 07030-5774

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.Zoological Record

38. ORIGINS OF LIFE AND EVOLUTION OF BIOSPHERES

Bimonthly ISSN: 0169-6149

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Scienc

4.BIOSIS Previews

39. PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES

Biweekly ISSN: 0962-8436

ROYAL SOC, 6-9 CARLTON HOUSE TERRACE, LONDON, ENGLAND, SW1Y 5AG

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

4.Current Contents -Life Sciences

5.Zoological Record

6.BIOSIS Previews

40. PLOS BIOLOGY

Monthly ISSN: 1545-7885

PUBLIC LIBRARY SCIENCE, 1160 BATTERY STREET, STE 100, SAN FRANCISCO, USA, CA, 94111

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

4.CurrentContents -Life Sciences

5.Zoological Record

6.BIOSIS Previews

41. PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES

Semimonthly ISSN: 0962-8452

ROYAL SOC, 6-9 CARLTON HOUSE TERRACE, LONDON, ENGLAND, SW1Y 5AG

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

42. QUARTERLY REVIEW OF BIOLOGY

Quarterly ISSN: 0033-5770

UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 60637-2954

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

43. RADIATION AND ENVIRONMENTAL BIOPHYSICS

Quarterly ISSN: 0301-634X

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.BIOSIS Previews

44. RADIATION RESEARCH

Monthly ISSN: 0033-7587

RADIATION RESEARCH SOC, 810 E TENTH STREET, LAWRENCE, USA, KS, 66044

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.BIOSIS Previews

45. SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES

Monthly ISSN: 1674-7305

SCIENCE PRESS, 16 DONGHUANGCHENGGEN NORTH ST, BEIJING, PEOPLES R CHINA, 100717

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Life Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

46. THEORY IN BIOSCIENCES

Tri-annual ISSN: 1431-7613

SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013

1.Science Citation Index

2.ScienceCitation Index Expanded

3.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

47. ZHURNAL OBSHCHEI BIOLOGII

Bimonthly ISSN: 0044-4596

MEZHDUNARODNAYA KNIGA, 39 DIMITROVA UL., MOSCOW, RUSSIA, 113095

1.Science Citation Index

2.Science Citation Index Expanded

3.Current Contents -Agriculture, Biology & Environmental Sciences

4.Zoological Record

5.BIOSIS Previews

ما می توانیم خدمات مرتبط به ارسال مقالات را در تمامی این مجلات برای شما عزیزان به بهترین نحو انجام داده و شما رادر این امر یاری رسانیم. تنها کافی است درخواستتان را برای کارشناسان ما در موسسه آرمان ارسال نمایید تا آنها شما را برای ادامه کار راهنمایی نمایند.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان