بازنگری برنامه های آموزشی نانوفناوری پزشکی

انتشار 3 اسفند 1398
مطالعه 1 دقیقه

برنامه های آموزشی کارشناسی ارشد رشته نانو فناوری پزشکی و دوره دکتری تخصصی (Ph.D.) رشته نانو فناوری پزشکی بازنگری شد.

بازنگری برنامه های آموزشی نانوفناوری پزشکی

بازنگری برنامه های آموزشی نانوفناوری پزشکی 

 دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی برنامه‌های آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته نانو فناوری پزشکی و دوره دکتری تخصصی (Ph.D.) رشته نانو فناوری پزشکی را بازنگری کرد.

برنامه‌های آموزشی (مشخصات کلی، برنامه، سر فصل دروس، استانداردها و ارزشیابی برنامه ) دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته نانوفناوری پزشکی و دکتری تخصصی Ph.D نانوفناوری پزشکی در جلسه ۷۴ شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به تصویب رسید.

همچنین دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان شناسی ورزشی را نیز بازنگری کرد.

برنامه آموزشی (مشخصات کلی، برنامه، سر فصل دروس، استانداردها و ارزشیابی برنامه) دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی ورزشی در جلسه ۷۴ شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به تصویب رسید.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان