انتخاب مقاله استاد دانشگاه تهران به عنوان بهترین مقاله مجله Collectanea Mathematica

انتشار 14 خرداد 1399
مطالعه 1 دقیقه

مقاله دکتر سید امین سیدفخاری از طرف مجله Collectanea Mathematica به عنوان بهترین مقاله سال ۲۰۱۹ انتخاب شده است.

انتخاب مقاله استاد دانشگاه تهران به عنوان بهترین مقاله مجله Collectanea Mathematica

انتخاب مقاله استاد دانشگاه تهران به عنوان بهترین مقاله مجله Collectanea Mathematica

به گزارش خبرگزاری موسسه آرمان و به نقل از سایت خبری ایسنا، این مجله در سال ۲۰۱۹ درجه کیو وان را داشته است و از مجلات معتبر بین‌المللی در شاخه ریاضی است.

مقاله دکتر سیدفخاری با عنوان On the depth and stanley depth of integral closur of power of monomial ideals  (عمق و عمق استنلی بستار صحیح توانهای ایده الهای تک جمله ای) در این مجله به چاپ رسیده است.

سیدامین سیدفخاری، استادیار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران است که در کنار فعالیت‌های علمی خود فعالیت‌های اجرایی چون استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ریاضی، عضویت در شورای آموزشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، مدیر بخش ریاضی محض و عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر را در کارنامه خود دارد.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
شکل هندسی برای طراحی سایت
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان